wat is in........ Julianadorp.......in het kort

...Julianadorp (aan Zee)

 • is gesticht in de polder "Het Koegras" (1817) in de Kop van Noord Holland.
  De
  naamgeving van Julianadorp was op 8 october in 1909

 • maakt deel uit van het grootste bloembollengebied van Nederland
 • aantal inwoners is inmiddels ongeveer 15.000 (in de zomer + toeristen 25.000)
 • inwoners werken in de bollensector ,
  bij de marine of forensen naar de randstad
  en bij de offshore-bedrijven (booreilanden - gaswinning)
 • Julianadorp ligt 2 kilometer vanaf de Noordzeekust,
  7 km ten noorden van Callantsoog
  met het schoonste strand van de Noordkop
 • altijd verse en frisse lucht
 • veel rust en ruimte
 • veel zonuren per jaar
 • niet meer dan 80 kilometer vanaf Amsterdam en Leeuwarden
 • geen files naar het strand
 • meerdere vakantie-bungalowparken en campings langs de kust
 • 6 basisscholen
 • Junior College Julianadorp (Middelbare school m.i.v. schooljaar 2007-2008)
 • de mooiste ijsbaan in wijde omgeving - Landbouwstraat
 • sportpark Julianadorp - Voetbal en Handbal - Wethouder W.de Boerstraat
 • sporthal Aan Zee - Akkerbouwstraat
 • Multi Cultureel Centrum Dorpshuis Julianadorp - locatie Middelzand
 • 2 winkelcentra --- Loopuytpark & De Riepel ----- Dorper Weerth(Drooghe Bol)
 • een rustieke moderne bibliotheek
 • nabijgelegen is het centrum Noorderhaven
  voor mensen met verstandelijke beperkingen
 
Het verzoek van Pieter Loopuyt
Pieter Loopuyt,kleinzoon van de eerste particuliere eigenaar van de Koegrasgronden sinds 1849, heeft op 20 october 1909 bij Hare Majesteit Koningin Wilhelmina het verzoek ingediend om het buurtschap of dorp dat in het centrum van den polder "Het Koegras" werd gesticht de naam "Julianadorp" te mogen geven. Het argument voor de naamgeving was, dat 1909 ook het geboortejaar is van prinses Juliana.

Prinses Juliana als baby

Het verzoek werd gehonoreerd
Op 8 november 1909 schreef Pieter Loopuyt dat hij van Hare Majesteit de Koningin op het verzoek tot de naamgeving tot grote vreugde de hiernaast te lezen reaktie mocht ontvangen.
De datum van de echte naamgeving is gesteld op 8 october 1909, dat was tevens de dag van de eerste steenlegging van de NH-kerk, de Julianakerk.

Gedenkwaardig is de slot-alinea in
deze brief van P.Loopuyt;
"Overtuiged dat bewoners en belanghebbenden zullen medewerken dat het nieuwe dorp zich den Koninklijke naam waardig zal toonen."


Koninklijk Bezoek in 1919
In 1919, op 30 mei, hebben H.M. Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik met dochter Prinses Juliana een bezoek gebracht aan Julianadorp. De koningin toonde daarbij zeer veel belangstelling voor het glas-in-lood gedenkraam dat is aangebracht in de Julianakerk.


Pieter Loopuyt jr,
de stichter van
Julianadorp in 1909
meer over Pieter Loopuyt..
HET LOO. 3 November 1909

Met waardering werd door Hare Majesteit kennis genomen van het voornemen der belanghebbenden om aan het nieuw gestichte dorp den naam 'JULIANADORP'
te geven.

De particuliere Secretaris
van H.M.de Koningin,
w.g. F.L.M.van Geen

 
 

Aankondiging naamgeving Julianadorp
De eerste paal die werd geslagen voor de kerk was ook het teken dat een nieuw dorp werd gesticht,
dat bij de eerste steenlegging van de kerk op 8 october 1909 de naam Julianadorp kreeg
 
De Julianakerk in het centrum van Julianadorp
recent "omgedoopt" tot Ontmoetingskerk
 
Glas-in-lood gedenkraam
aangebracht in de Julianakerk
Tekst aangebracht op het gdenkraam

(buitenste ring)
AANGEBODEN P.LOOPUYT
TER GELEGENHEID VAN DE INWYDING der KERK
OP 30 APRIL 1910

(binnenste twee ringen, boven)
TER HERINNERING AAN DE GEBOORTE VAN
H.K.H. P
RINSES JULIANA DER NEDERLANDEN.

(binnenste twee ringen, onder)
EN AAN DE STICHTING VAN
JULIANADORP A.D. MCMIX.

Het glas-in-lood gedenkraam werd geschonken door Mr.Pieter Loopuyt bij de inwijding van de
kerk op 30 april 1910. Het raam is aangebracht in de "Julianakerk" aan het Loopuytpark.
Deze kerk draagt na de recente verbouwing de naam "Ontmoetingskerk"
 
De "vergeten" vlag van Julianadorp
info: Klaas Hoornsman d.d. mei 2005
Veel dorpen in Nederland, met name in Friesland, hebben een eigen vlag. Het ontwerp van die vlaggen is vaak afgeleid van de gemeentevlag. Zo kregen wij kort geleden van Klaas Hoornsman het ontwerp van de vlag van Julianadorp aangereikt. Met enig verbazing lazen we het jaar 1936 op het ontwerp. Hoe bestaat het dat niemand in Julianadorp op de hoogte was van de dorper vlag. Klaas had het ontwerp, dat afkomstig is uit de archieven van de gemeente, van een kennis ontvangen.
De "vergeten" vlag van Julianadorp is ontworpen door dhr. Sierksma uit Groningen, deskundige op het gebied van de banistiek(vlaggenkunde). Hij heeft gelijkertijd ook een gemeentevlag en een vlag van Huisduinen ontworpen. De gemeentevlag is afgeleid van de vlag van de Egmonds, de vroegere eigenaar van heerlijkheid Huisduinen, met toevoeging van marine-elementen. Het ontwerp van de gemeentevlag is in 1962 officieel goedgekeurd door de gemeenteraad.
De vlag van Huisduinen en de vlag van Julianadorp zijn waarschijnlijk van dat ontwerp afgeleid. De vlaggen van beide dorpen zijn verdeeld in drie hoofdbanen, waarbij de middelste baan nog weer bestaat uit 7 smalle banen, afwisselend rood en geel. Het verschil tussen de dorpsvlaggen is de kleur van de bovenste en onderste baan. Deze banen zijn bij de Julianadorper vlag groen (van Het Koegras) en bij de vlag van Huisduinen blauw (van de Zee).
De organisatie van het 75-jarig bestaan van Julianadorp in 1984 wist niet, dat dit (verantwoorde) ontwerp bestond, anders had men toen al het dorp vol laten hangen met de Julianadorper vlag. Met het 100-jarig jubileum van ons dorp in 2009 is deze leemte alsnog opgevuld.
Het ontwerp van de "vergeten" vlag van Julianadorp en de
Julianadorper vlag die in 2009 officieel werd erkend
(onder)
in het jaar dat Julianadorp 100 jaar bestond.
 
Foto-impressie van Julianadorp periode 1900 tot 2002

Reclamebord met weergave van bouwkavels rond het Loopuytpark begin 1900
 
 
 
 
 

Gezusters Visser in de zondagse kleding +/- 1916
 

Volksfeesten +/- 1926
 
 

Klassefoto van Eerste Gemeente school, nu bekent als Erica-school Langevliet 60 (+/- 1920)
 

Echtpaar Bregman bij een dorsmachine
 

Bevrijding 8 mei 1945
 

Ed Siecker als burgemeester
 
 
 

Muziekcorps Kunstzin
 

Heropening Eerste Gemeente School aan de Langevliet na de oorlog
 
 
De woonauto van evangelist Peter Stam
De afgebeelde woonauto werd gebouwd in opdracht van Peter Stam, een evangelist die preekte in het gebouwtje aan de Langevliet (later kleuterschool en aula) en ook wel in een grote tent op het dorp. Hij behoorde bij het "kerkgenootschap"Ster der Hoop (Star of Hope) en had vele volgelingen in Koegras. Met deze woonauto wilde hij de wereld doortrekken om het evangelie te verkondigen. Natuurlijk trok deze creatie veel bekijks, getuige de foto waarop een aantal kinderen uit de buurt en verder (v.l.n.r.) schoenmaker Jan de Leeuw, Henk Kuit, Arend Winder, Gert van Zoonen en Jan van Zoonen. In de wagen zitten de vrouw van Gert van Zoonen en vermoedelijk Klaas Minnes. Of deze wereldreis ook een succes is geworden, vermeldt de geschiedenis niet.
De woonauto werd geleverd door autogarage Maarten Smit. Het onderstel is van een Ford en het "huis" werd er opgebouwd door carrosseriebouwer Arend Winder. Dit gebeurde in de schuur bij Gert van Zoonen, daar er bij Maarten Smit onvoldoende ruimte was.
info: Engelien de Graaf-Hoornsman
 

Bloembollenbedrijf Nelis aan de Rijksweg
 

Centrum Julianadorp met zicht op bunkers tegenover het Loopuytpark (1955)
op die plek is het nieuwe overdekte winkelcentrum gepland.
1956

Melkboer Dirk Purmer
 

Remmert Kant in het graan
 

Dorsen bij de Graaf, de kleine jongen is Dick de Graaf
 
 

Van Leeuwen tijdens hooitijd
 

Piet de Graaf tijdens hooitijd
 

Max van Leeuwen aan het ploegen
 

Max van Leeuwen, melken met de hand in Koegras
 

Voetballers van JVC +/-1950
 

Dorper kermis in de jaren 50 van de vorige eeuw
 

Annie Constant, +/- 1955
 

Koegras spoor-brug over het Noordhollands kanaal
 

Zicht op Loopuytpark (1960)
 

Eens (1965) werd naar olie en gas gezocht, lokatie nabij Doorzwin
 

Julianadorp 1963
 
 

Loopuytpark
 

Bruggetje Vlietstraat
 

Sportvelden +/- 1965
 

Sportvelden en start van de bouw van Middelzand 1977
 

Aardappels planten op het land van Keyzer aan de van Foreestweg
 

Zicht op Wethouder W.de Boerstraat 1969
 

Aanleg Noorderhaven jaren 70 vorige eeuw
 
 
 

Reunie hondervijftig jaar nu de OBS Martgrietschool (Eerste Gemeente School)
 
 
 
 
 
Foto's en info:
Map Heyblok, Ans Dekker-Zon, Ed Siecker, Annie Rol-Kant, hr.Pereboom, Cor Langedijk,
Yvonne Reijnhout, Dirk v/d Heide, Engelien de Graaf-Hoornsman, Margriet v Ammers-Bakelaar,
Dirk Brugman en Piet Sieswerda .

De getoonde oude foto's zijn een kleine selectie van digitale foto's die wij in ons bezit hebben
Heeft u aanvullende informatie over de weergegeven foto's of heeft u andere oude foto's van
Julianadorp en Koegras, dan houden wij ons van harte aanbevolen.
U kunt kontakt met ons opnemen via E-mailadres :
julianadorp@hotmail.com
 
<< terug naar het begin van de de website Julianadorp parel van de Kop
 
Deze pagina is gemaakt voor de website
Julianadorp Parel van de Kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
aangepast april 2012