De Wethouder W.de Boerstraat in Julianadorp bestond in 2011 vijftig jaar.
In negentienhonder-zes-en-vijftig diende wethouder P.S. van der Vaart het eerste plan in bij de Hoofdingenieur-Directeur van Volkshuisvesting Noord-Holland om in Julianadorp een uitbreiding te realiseren van twintig woningen. Het werd niet goedgekeurd omdat de bouwprijs te hoog werd bevonden. Een tiental plannen volgden. Het laatste plan werd in 1959 eindelijk goedgekeurd . De bouwsom van de twintig woningen bedroeg toen 31.990 gulden, nog steeds hoger dan de landelijk maximaal gehanteerde norm. In negentienhonderd-één-en-zestig werden de eerste woningen in gebruik genomen. De naam van de straat is een herinnering aan Wethouder W. de Boer, die in de jaren veertig van de vorige eeuw alszodanig in functie was bij de gemeente. Het was een tijdgenoot van meester J. de Vries. De eerste bewoners waren voornamelijk jonge gezinnen uit Julianadorp. Toen de woningen van woningstichting waren opgeleverd volgde de bouw van koopwoningen, twee-onder-één-kap. Het is wel bijzonder te noemen, dat de straat half om half uit huur- en koopwoningen bestaat. De bewoners van de Wethouder W. de Boerstraat zijn altijd van divers pluimage geweest en zijn dat nog steeds. Van bloembollenteler tot schoolmeester en landarbeider tot techneut. Momenteel wonen nog drie bewoners van het eerste uur in de straat. Het betreft het echtpaar Henk en Hermien Bruin en Annie Groot. Door de week is er reuring in de straat vande ,ook in de straat gevestigde, bassisschool Prinses Margriet en in het weekend heerst er de sfeer van de sporters die komen en gaan naar en aktief zijn op het sportpark van voetbalvereniging JVC en handbalclub JHC, die ook Wethouder de Boerstraat als thuisadres hebben.
De bewoners wilden het jubileumjaar op gepaste wijze gedenken met een feestmiddag met spel en barbecue en later in het jaar een gezellige avond. De feestmiddag die in september was gepland viel ongelukkigerwijs samen met hevige regenval, waardoor deze werd beperkt tot een avondje met koffie en feesttaart. De tweede bijeenkomst volgt nog in november.
De sfeer in de straat is gedurende de vijftig jaar altijd zeer gemoedelijk geweest, waarbij de laatste vijfentwintig jaar een kleine straatcommissie, de lief en leed in de straat de nodige aandacht geeft en in de donkere maanden de kerstverlichting in de straat en de daaropvolgende nieuwjaarsreceptie regelt. Om de onkosten te drukken wordt jaarlijks een kleine bijdrage van de bewoners gevraagd en worden eind december oliebollen gebakken en verkocht.

De feesttaart voor de bewoners van de vijftigjarige Wethouder W.de Boerstraat
.
Naamgeving van de Wethouder W. de Boerstraat is
herinnering aan Wethouder W(Wopke) De Boer 1871 –1939
Wethouder W.de Boer, schoolmeester en politicus
Wethouder W.de Boer was een eigenzinnige Fries, die werd geboren in Warga, gemeente Idaarderadeel, als zoon van een aannemer. Hij volgde de kweekschool in Haarlem, waarna hij schoolmeester was in Westzaan van 1 sept 1891 tot 31 mei 1893, Zaandam van 1 juni 1893 tot 30 september 1897, vervolgens hoofdonderwijzer te Haringhuizen van 1okt 1897 tot 30 september 1904 en Kolhorn van 1 oktober 1904 tot 30 september 1911 en aansluitend te Den Helder aan School 3 in de Schoolstraat van 1 oktober 1911 tot februari 1924. Daarbij was hij leraar aan de Normaalschool in Den Helder. Toen hij, noodgedwongen door ziekte op 53-jarige leeftijd, in 1924 zijn loopbaan binnen het onderwijs moest beëindigen, werd hij door collega’s en gemeentebestuur bij zijn afscheid gememoreerd als enthousiaste docent.Ook waren zij zeer lovend over zijn inzet binnen onderwijsorganisaties.
De Boer was naast het onderwijs actief betrokken bij de gemeentelijke en provinciale politiek. Hij was met hart en ziel een democraat. Ofschoon hij veel misère in zijn leven kende, werd hij gekarakteriseerd als levensblij, humorist en niet zwaartillend. Hij werd bestempeld als een filantroop, was zeer vrijgevig voor minder bedeelden. Met zijn Friese karakter kende hij veel sympathisanten, maar bij verdorven verhouding was hij moeilijk tot herstel te bewegen. De Boer was Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij leed aan een hartkwaal en dat werd hem in juni 1939 fataal. Tijdens een dienstreis als wethouder werd hij getroffen door een hartaanval en overleed in een ziekenhuis in Amsterdam.

Een uiterst markant figuur in politiek Den Helder en de provincie
Mede door zijn goede dossierkennis was hij een uitstekend debater.Hij was voorman van de Vrijzinnig Democratische Partij, kieskring Den Helder. Deze partij is later opgegaan in de Partij van de Arbeid.
Hij was twaalf jaar actief in de gemeentepolitiek, eerst vier jaar als lid van de gemeenteraad en aansluitend acht jaar wethouder van Onderwijs, Visserij en Reiniging. Ook maakte hij zes jaar deel uit van de Provinciale Staten. Naast politiek en onderwijs was hij bij meerdere organisaties betrokken
Voorzitter Nederlands Onderwijzers Genootschap. Twaalf jaar secretaris penningmeester Algemeen Militair tehuis, voorzitter vereniging bestrijding tuberculose, tijdens de mobilisatie bestuurslid Vereniging Kindervoeding. Voorzitter van de Federatie van de Vrijzinnige Democraten Den Helder. Lid van de Vereniging Nazorg en lid van het curatorium van het Gemeentelijk Lyceum en voorzitter commissie Zuiderzee steunwet

Voor de huisvesting en behoud van onderwijs heeft hij veel bereikt
Wethouder de Boer zorgde voor de totstandkoming van het zevende leerjaar bij het lager onderwijs.
Het behoud van de Zeevaartschool door toevoeging van een internaat. De realisatie van een gebouw voor het B.L.O onderwijs. Omzetting van de gemeentelijke handelsschool tot Lyceum en het instandhouden van school in Huisduinen. Hij heeft meegewerkt aan de realisatie van de Katholieke school aan de Javastraat, was mede initiatiefnemer van de totstandkoming van de Landbouwschool Julianadorp (mogelijk samen met partij- en tijdgenoot meester. J.de Vries, hoofd lagere school in Julianadorp). Hij was in actie voor de school aan de Vischmarkt en hij zette zich in voor de Ambachtschool in Den Helder.

Inzet voor de visserij in crisistijd
Als wethouder voor de Visserij werd de Boer gehandicapt door crisismaatregelen (1930-1940)
Zijn ideaal was het opzetten van een gemoderniseerde bedrijfsvoering met nieuwe kotters.
Hij was een voorvechter voor uitbreiding garnalenverwerking.Hij was voorzitter van de commissie Zuiderzee steunwet

De gemeentereiniging werd gemechaniseerd
De Boer heeft zich bij de gemeentereiniging ingezet voor de mechanisatie verwerking afval
Het storthuis werd uitgebreid en een tweede motorschip werd aangeschaft.

Wethouder W. de Boerstraat een blijvende herinnering
Wethouder W.de Boer werd blijvend in herinnering gebracht in 1961 met de naamgeving van de
toen gerealiseerde nieuwe straat in Julianadorp, de Wethouder W.de Boerstraat, direct grenzend aan de kern van oud-Julianadorp, de straat die nu, 1911, vijftig jaar bestaat.

Bron: Helderse Courant 9 juni 1939

De openbare basisschool Margriet, was eerst de tuinbouwschool van Julianadorp

Uitbundig vlaggen bij feest èn droevenis kenmerkt de Wethouder W. de Boerstraat

Een deel van de bewoners aan de koffie met feesttaart in de Wethouder W.de Boerstraat

Op de voorgrond Henk en Hermien Bruin, bewoners van het eerste uur.

Oliebollen bakken om de kosten van de straatverlichting tijdens de donkere dagen in december te verminderen
vlnr: Marcel van Vliet, Henk Bruin, Francien Feenstra en Gerard Wolfis

Voor het versieren van de straat of het opzetten van de kerstverlichting is altijd een hele ploeg in touw
achter( vlnr): Marcel van Vliet, Anton v/d Zwet ,Arie Neuyens, Siep v/d Haag, Bertus v/d Reep,
Jan Homan en Henk v/d Burg.
voor( vlnr): Wim Oele, Esther v/d Burg en Gerard Alting

De trots van de bewoners van de Wethouder W. de Boerstraat. Als eerste in
Julianadorp werd in hun straat extra kerstverlichting aangebracht.
 

 


De pagina is gemaakt voor de website Julianadorp Parel van de Kop
www.julianadorp-parelvandekop.nl
email:
julianadorp@hotmail.com
aangepast d.d. april 2012
copyright Julianadorppromotie '95