.
Pieter Loopuyt (1859 1924) Stichter van Julianadorp 1909
Pieter Loopuyt jr. 1859 - 1924
- Stichter van Julianadorp op 8 oktober 1909
- Dijkgraaf van Waterschap Het Koegras 1904 tot 1924
- Directeur van de "Maatschap ter bevordering van de
..bewoonbaarheid van de polder Het Koegras" 1907 –1921
Pieter Loopuyt jr. aktief in Koegras en Julianadorp
Pieter Loopuyt jr. was de oudste zoon Jan Loopuyt, geboren op 8 februari 1859 in Schiedam en kleinzoon van Mr. Pieter Loopuyt
(1791-1872), de eerste particuliere eigenaar van de polder Het Koegras. Hij was lid van de gemeenteraad van Schiedam en lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Pieter Loopuyt jr. werd na de dood van zijn vader Jan Loopuyt in 1894 bestuurslid - en van 1904 tot 1921 Dijkgraaf van waterschap Het Koegras.
De polder Het Koegras was rond 1900, door vererving en verkoop niet meer in zijn geheel in het bezit van de familie Loopuyt. Pieter Loopuyt jr. kocht in 1907,in naam van de door hem in het leven geroepen "Maatschap tot bevordering van de bewoonbaarheid van de polder Het Koegras ", een stuk grond ten oosten van de, in 1871 gebouwde eerste Gemeenteschool aan de Langevliet (voorheen Erica School). Rondom een groenveld, nu het Loopuytpark genoemd, werden 22 bouwkavels aangeboden. Eerst werd het buurtschap dat ontstond "Loopuytdorp" genoemd. De naamgeving stuitte binnen de familie Loopuyt op bezwaar, waardoor later in 1909 op initiatief van Pieter Loopuyt jr., met toestemming van Koningin Wilhelmina, in het geboortejaar van prinses Juliana, het buurtschap de naam Julianadorp kreeg.
De officiŽle stichtingsdatum van Julianadorp werd vastgesteld op 8 oktober 1909.
Dat was de ook dag van de officŽle start van de bouw van de Ned. Hervormde Kerk,
oorsponkelijk Julianakerk genoemd, maar momenteel de naam Ontmoetingskerk draagt.
Julianadorp werd door de totstandkoming van de bouw van de kerk, een ontmoetingsruimte
voor de gemeenschap van Julianadorp en Koegras, een echt dorp.
klik hier voor het hele verhaal van de stichting van Julianadorp van 1906-1909
.
Beschrijving van functies en personalia van Pieter Loopuyt jr.
Uit: L. Barjesteh van Waalwijk van Doorn en C. ten Houte de Lange,
Honderd Schiedamse families, Gronsveld/Rotterdam 2010
Pieter Loopuyt, (Officier in de Orde van Oranje-Nassau),
zoon van Jan Loopuyt (geb. Schiedam 13-10-1822, ovl. Schiedam 2 juni 1894) en
Maria van Zwijndregt (geb. Rotterdam 30-5-1824, ovl. Rotterdam 18-4-1913)

Pieter Loopuyt - functies
Geboren te Schiedam 8 februari 1859,
-zonder beroep (1882),
-procuratiehouder (1883-1884),
-koopman (1889-1913),
-distillateur (1913),
-industrieel (1914),
-lid firma P. Loopuyt & Co.,
-commissaris N.V. Loopuyts Bank,
-lid gemeenteraad 1897-1907,
-lid Provinciale Staten van Zuid-Holland,
-regent Hervormd Diaconiehuis (1896),
-pachter van het landrecht op de gronden der gemeente Schiedam (1896),
-voorzitter (1896) Afd. Rotterdam, Schiedam en omstreken
.van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw
-commissaris Nederlandsche Handelsmaatschappij,
-overleden te ’s-Gravenhage 27 september 1924.

Pieter Loopuyt - getrouwd (geen kinderen)
-Trouwt te Roermond 16 mei 1882 met Anna Emilie Claus
Anna Emilie Claus (geb. Roermond 11-8-1858, ovl. Den Haag 20 april 1943)
dochter van Carl Emil Claus en Anna Maria van Thiel.
-Regentes Hervormd Weeshuis (1896).
 
Familiefoto's van Pieter Loopuyt jr.
Foto van het gezin Jan Loopuyt,( zoon van Mr.Pieter Loopuyt sr) en moeder Maria van Zwijndregt van +/- 1868 met de zusjes Cornelia Mathilda, Johanna Jacoba, Paulina Jacoba, Alida en broertje Jacob met rechts
Pieter Loopuyt jr. zelf . Zijn jongste broertje, Jan Loopuyt, was toen nog niet geboren.
.
Foto van +/- 1880 van Pieter Loopuyt(staand rechts) met o.a zusters, broer , zwagers en moeder. Een aantal
van deze personen maakte deel uit van de Maatschap die heeft geleid tot de stichting van Julianadorp.

zittend, vlnr: Johanna Jacoba de Wit-Loopuyt1861-1929(echtgenote Michiel de Wit),
Jacob Loopuyt1865-1932, Maria Loopuyt-van Zwijndregt 1824-1913 (moeder),
Alida Mees-Loopuyt1864-1926, Michiel de Wit1860-1944, Paulina Jacoba de Wit-Loopuyt1862-1955
(echtgenoteWilliam de Wit), Anna Emilie(gezelschapsdame van Maria L.).
staand, vlnr:
Jan Loopuyt1868-1935, Joan Mees1861-1940, William de Wit1856-1907, Pieter Loopuyt1859-1924
..
Foto van een deel van de Gemeenteraad van Schiedam (1905)
met derde van links Pieter Loopuyt
 
Uittreksel uit familebeschrijving van Loopuyt

.
Overlijdens advertenties Pieter Loopuyt jr.
27 september 1924
.
Herinnering aan Pieter Loopuyt jr. in Julianadorp
- Gedenkraam van de stichting van Julianadorp in de Ontmoetingskerk
- Familienaam Loopuyt verbonden aan het centrum van Julianadorp het Loopuytpark
-
Tegel van verdienste als eerbetoon voor Pieter Loopuyt jr.
-
Stichting van Julianadorp 1906-1909
Gedenkraam in de Ontmoetingskerk
Pieter Loopuyt jr.laat zich nog steeds herinneren middels het door hem geschonken gedenkraam
dat is aangebracht in de Ontmoetingskerk, die in 1909 aan het Loopuytpark werd gebouwd.
Het glas-in-lood-raam,werd door Pieter Loopuyt jr. geschonken bij de inwijding van
de kerk op 30 april 1910. Het raam is aangebracht in de"Julianakerk"aan het Loopuytpark.
Deze kerk draagt na de recente verbouwing de naam "Ontmoetingskerk"
Tekst aangebracht op het gedenkraam

(buitenste ring)
AANGEBODEN P.LOOPUYT
TER GELEGENHEID VAN DE INWYDING der KERK
OP 30 APRIL 1910

(binnenste twee ringen, boven)
TER HERINNERINGAAN DE GEBOORTE VAN
H.K.H. P
RINSES JULIANA DER NEDERLANDEN.

(binnenste twee ringen, onder)
EN AAN DE STICHTING VAN
JULIANADORP A.D. MCMIX.

.
Familienaam Loopuyt verbonden aan het centrum van Julianadorp, het Loopuytpark.
De naam familie Loopuyt is ook verbonden aan de naam van het (woon-winkel)centrum van
oud Julianadorp waar ook de Ontmoetingskerk staat, het Loopuytpark.
.
Tegel van verdienste voor Pieter Loopuyt jr.
In oktober 2012 werd door de Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit een tegel van verdienste voor Pieter Loopuyt,jr. ingelegd in het pleintje voor de muziektent op het Loopuytpark. Zijn inzet voor Julianadorp en Koegras is daarbij te lezen op een informatiebord dat is aangebracht op het muurtje van de muziektent.

Tegel van verdienste voor Pieter Loopuyt op het Loopuytpark
ingelegd op het pleintje voor de muziektent d.d.oktober 2012
 
Deze pagina is gemaakt voor de website
Julianadorp Parel van de Kop
dd. oktober 2013
www.julianadorp-parelvandekop.nl
e-mail: julianadorp@hotmail.com
copyright: Julianadorppromotie'95