Parkstraat (oostelijk deel) bestaat 100 jaar in 2012
In de voorgevel van Parkstraat nr. 11 is een “eerste steen” ingemetseld voorzien van het jaartal 1912. Daarmee wordt in herinnering gebracht , dat het deel van de Parkstraat van het Loopuytpark tot de Proeftuinweg dit jaar honderd jaar bestaat. Althans in dat jaar is begonnen met de bouw van meerdere woningen in dat deel van de Parkstraat.
Nadat Julianadorp was gesticht in 1909 en aansluitend in 1912 de bouwkavels rond het Loopuytpark waren verzegd werd al gauw begonnen met de uitbreiding van Julianadorp. Pieter Loopuyt, was in dat jaar bezig de aktiviteiten van de Maatschap ter verbetering van de bewoonbaarheid van Koegras te beëindigen, de maatschap die in het leven was geroepen om het nieuwe dorp Julianadorp te realiseren. Hij had inmiddels de laatste kavels overgedragen aan de nieuwe Bouw-Maatschappij “Juliana”, die was opgericht op 4 juli 1912. Die maatschap gaf opdracht voor de bouw van nieuwe woningen aan de Parkstraat. In een advertentie van de Bouw-Maatschappij in het Vliegend blaadje 1914 werden de huizen te huur aangeboden voor 1,75 gulden per week.

Parkstraat nr 11 voorzien eerste steen met de tekst stichting 1912

de gevraagde huurprijs in 1914 was 1,75 gulden per week
Op de eerste plantekeningen van Julinadorp waren al wel meerdere straten ingetekend die werden aangegeven met de namen Achterweg en Middenweg later zijn namen van deze straten veranderd in Parkstraat en de Proeftuinweg. De Jacob van der Veerstraat is later, in 1923 gerealiseerd.
Op initiatief van Pieter Loopuyt, werd in 1909 een aanzet gegeven tot de aanleg van een proeftuin met een oppervlakte van één hectare, waarvoor grond werd aangekocht langs wat later genoemd werd de Parkstraat. Met de proeftuin wilde hij aantonen dat de polder Koegras ook geschikt was voor de verbouw van land- en tuinbouwgewassen. De opstartkosten werden geraamd op 10.000 gulden . De kosten voor exploitatie werden gedekt door subsidie van het Rijk, de Provincie en inleg van aandeelhouders bestaande uit agrariërs die zich hadden gevestigd in de polder Het Koegras. Toen Koningin Wilhelmina In 1919 een bezoek bracht aan Julianadorp heeft zij ook de Proeftuin bezocht waar ze door Pieter Loopuyt en meester J.de Vries werd rondgeleid. De proeftuin werd in het begin van de Tweede Wereldoorlog opgeheven, alleen het huis van de beheerder staat er nu nog en wordt bewoond door familie Roozen.

Plantekening voor uitbreiding van het Julianadorp rond 1910 waar ook de Proeftuin is ingetekend
De Parkstraat was in vroeger jaren ook de thuisbasis van de dorsmachine van de Klaas Bregman, later de dorsvereniging "de Vooruitgang" die in 1978 werd opgeheven.
Lange tijd stond er een verenigingsgebouwtje met de naam “de Roef”. Toen Kees Kroon het gebouwtje liet slopen en daar een nieuwe woning liet bouwen voorzag hij, ter herinnering aan het voormalig gebouwtje, de voorgevel van zijn nieuwe huis met het naambord “de Roef” .
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er in en rondom Julianadorp veel bunkers gebouwd ter afscherming van de zee- en luchthavens van Den Helder. Julianadorp werd “sper-gebiet”.
In die tijd is halverwege de Parkstraat een grote bunker gebouwd, een betonnen kolos die daar nu nog steeds staat.
In 1968 werd in de Parkstraat de RK- Willibrordkerk gebouwd. Deze kerk kreeg in eerst instantie een tijdelijk karakter, er werd een ontwerp toegepast van een bloembollenschuur met het idee, als het ledental toe zou nemen, dat later een definitieve, grotere kerk gebouwd zou worden. Dat laatste is er niet van gekomen. En nu het aantal lidmaten in deze tijd eerder af- dat toeneemt is de RK-gemeenschap niet meer voornemens een nieuw gebouw op te zetten.
Bij “echte" dorpers is nog altijd een grote hang naar het “oude dorp” en ondanks de van oorsprong kleine woningen is er nog steeds veel belangstelling voor het wonen in de Parkstraat. Veel van de panden zijn inmiddels wel flink uitgebreid en waar mogelijk aangepast aan de huidige wooneisen. Door die blijvende belangstelling voor het wonen in de Parkstraat is de leeftijd van de huidige bewoners zeer gevarieerd, van jong tot oud.

Parkstraat +/- 1914

Parkstraat +/- 1970

De huidige Parkstraat in 2012
.

Parkstraat +/- 1914 (boven) en de huidige Parkstraat in 2012 (onder)
.

links Klaas Bregman leunend op de locomotief die werd gebruik voor de aandrijving van de dorsmachine
.

Dorpshistorica Engelien de Graaff, één van de bewoonsters van de Parkstraat
.
.

Bewoners Robert Jan Heyblok en Frans Langelaan aktief tijdens het 100-jarig bestaan van Julianadorp
.

De nieuwere huizen in de Parkstraat vanaf het Loopuypark gezien aan de rechter zijde
.
.
.

De RK- Willibrordkerk die in 1968 in gebruik werd genomen
.
De pagina is gemaakt voor de website Julianadorp Parel van de Kop
www.julianadorp-parelvandekop.nl
email:
julianadorp@hotmail.com
d.d. maart 2012
copyright Julianadorppromotie '95