januari / februari 2015
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of
ander nieuws doorgeven. e-mail:
parelvandekop@debvj.nl
de redactie behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen
polder Het Koegras (1817) bijna 200 jaar  
pestvogels trekken veel vogelaars naar Julianadorp Doe mee .... verlos de Zee !
onderlinge wedstrijden Sportlust Julianadorp toch nog enig ijsvorming deze winter
Multi Functioneet Centrum Julianadorp bijna voltooid vandalisme bij de Riepel
looppad langs VanForeestweg rolstoelvriendelijk wat zocht de politie in Schoolvaart ?
plan aanleg Noorderhaaks Info-avond 17 feb a.s. Julianadorper kitesurfers bij Paal Zes
Pluk de dag, het winkeltje van Philadephia nieuwbouw Willem-Alexanderhof en oud Julianadorp
kruising Schoolweg/Langevliet 19 tm 23 jan afgesloten losgeslagen brokken veen op het strand
fietspad bij Doorzwin na veel regen waterpad strandleven altijd weer anders
aangepast: januari 2015
agenda julianadorp-parelvandekop.nl nov-dec-13 jan-maart14 april/mei14 juni-juli14 aug-sept 14 oktober 14 nov-dec-14 archief
.
Het was Koning Willem 1 die in 1817 een staatslening uitschreef van "��n miljoen eenmaal
honderd en achttien duizend gulden"
, met een rente van 6 procent, om daarmee de bedijking
en de inrichting van de polder Het Koegras te bekostigen. De daarop volgende drooglegging
van de polder Koegras kwam tot stand door aan de oostkant van het gebied, toen aangegeven
met de gronden van Het Koegras of het Buitenveld, de Koegrasdijk van Den Helder tot aan 't Zand
te leggen. Het traject van deze dijk, was zo gekozen dat het over een stevige al aanwezige redelijk
massieve zandmassa liep. De Koegrasdijk doorsneed gedeeltelijk de aangeslibde gronden
van Koegras. Bij de drooglegging van de Anna Paulowna Polder in 1846 werden die gronden
toegevoegd aan de nieuwe polder.
In het najaar van 1817 waren de werkzaamheden al zover gevorderd, dat de polder Koegras
in het geheel was ingedijkt en een kanaal was gegraven van Den Helder tot 't Zand.
Veel eerder, in 1610, was de westkant van de polder, door het aanbrengen van een zanddijk,
in opdracht van landsbestuurder Johan van Oldenbarnevelt al tegen het geweld van golven
van de Noordzee beschermd.
De aanleiding van de drooglegging van Koegras, met een oppervlakte van 4300 bunder, kwam
voort uit het plan van Jan Blanken,
inspecteur Generaal van Rijkswaterstaat en publieke werken
een groot kanaal te graven van Den Helder naar Amsterdam, het Noord-Hollandskanaal.
De zeeschepen die in die tijd Amsterdam bezochten ondervonden op de route over de Zuiderzee
veel hinder van ondiepten en zandbanken, waardoor het een paar dagen in beslag nam om
van Den Helder naar Amsterdam te varen. Na het gereed komen van het Noord-Hollands kanaal
in 1824 was de vaartijd nog maar vijf uur.
Het droogleggen van de polder Het Koegras was derhalve het gevolg van het realiseren van het
Noord-Hollands kanaal en in eerste instantie niet bedoeld economisch om gewin te behalen
van de drooggelegde gronden. Dit in tegenstelling tot de drooglegging van andere polders zoals
de Zijpe, de Wieringerwaardpolder, de Anna Paulownapolder en de Wieringermeerpolder waarbij
het economische w�l van groot belang was.
Het financi�le plaatje rond de drooglegging van de polder Het Koegras zag er in 1817 niet best uit.
Het verschil aan onkosten en inkomsten was groot. Het grootste deel van de polder,3800 bunder,
was in bezit van de Nederlandse Staat. De inkomsten bestonden uit de pachtopbrengst van
de toen al wel aanwezige pachtboerderijen ten bedrage van rond de 6.000,- gulden. De uitgaven,
bestaande uit renteafdracht en inrichtingskosten waren 67.000,- gulden.
Mede onder politieke druk werd in 1847 besloten om tot verkoop te komen tot de domeingronden
van de polder Het Koegras. De pachtinkomsten waren toen, mede door het toegenomen aantal
pachtboerderijen, vermeerderd tot 21.000 gulden. In november 1849 werd de polder verkocht aan
Pieter Loopuyt, een zeer rijke Schiedamse koopman, bankier en politicus. Nadat hij overleed,
in 1872, werd zijn bezit verdeeld over acht erfgenamen, die later hun bezit in Koegras op de vrije
markt te koop aanboden met gevolg dat nu de gronden van Koegras in het bezit zijn van
ondernemers, boerenbedrijven, beleggingsinstellingen en de gemeente.

Klik hier voor meer info over het ontstaan en beheer van de polder Het Koegras

Tijdens de jaarvergadering van de Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit,
op woensdag 18 februari a.s. zal een voordracht over de (bijna 200 jaar)
Polder Het Koegras worden verzorgd door oud-Koegrasser Maarten Noot.
.
Polder Het Koegras en koning Willem 1

Tekening van de bedijking van Polder Het Koegras (1817), naar een plan van
Jan Blanken , inspecteur Generaal van Rijkswaterstaat en publieke werken
.

Kanalenkoning Koning Willem 1
Koning Willem 1 gaf in 1817 opdracht om het
Noord-Hollandskanaal te graven. Hij schreef
daarvoor een Staatslening uit om de polder
Het Koegras te bedijken en in te richten.

Op 4 november 1817 bracht hij een bezoek
aan Den Helder en de polder Koegras om
o.a. het deel van het nieuwe kanaal en de
Koegrasdijk, die was aangelegd tussen
Den Helder en 't Zand, in ogenschouw
te nemen

Hiernaast een artikel uit de Amsterdamsche
courant dat was opgenomen in de staats-
courant dd.8 november 1817 waarin het
bezoek van Koning Willem 1 is beschreven.


Klik hier voor meer info over het
ontstaan van de polder Het Koegras
Werkbezoek van Koning Willem 1 aan
Den Helder en Koegras 1817
.
Een blik op een deel van de landerijen van de polder Het Koegras

Koegrasdijk, Noord-Hollands kanaal en Rijksweg N9

De Middenvliet

Koegras met zicht op recratiepark Strandslag Julianadorp

Koegras met Zanddijk verstopt onder aangestoven duinen
.
Pestvogels trekken veel vogelaars naar Julianadorp
Sinds donderdag 29 januari bezoeken dagelijks tientallen vogelaars uit het gehele land
de tien pestvogels die in Kruiszwin verblijven. De vogelaars koppelen het spotten
van de pestvogels aan een bezoekje aan Callantsoog waar een Dwerggors verblijft
en aan een bezoekje aan Wervershoof waar een Amerikaans Oeverloper
al enkele weken verblijft. De pestvogel doen soms in de wintermaanden Nederland
aan om zich te goed te doen aan diverse bessen en favoriete soorten zijn de Gelderse
Roos en de Liguster besjes. Soms duurt het jaren voor je ze ziet en blijven de
vogels in het Noorden van Europa,de laatste invasie was in 1992.
De groep pestvogels verblijft in Kruiszwin waar ze nog steeds genoeg eten hebben.
info: Henk Post - Julianadorper vogelaar en fotograaf

Enkele van de pestvogels die neergestreken waren in Kruiszwin, vastgelegd door Henk Post

Vogelaars geconcentreerd in afwachting , met fototoestel in aanslag, om d� foto te maken

Meerdere pestvogels deden zich te goed aan bessen

Uit Woerden, Edam, Hoorn Kokkengen en Delft, van heinde en ver kwamen de vogelaars naar Kruiszwin.
.
Sportlust Julianadorp hield laatste onderlinge wedstrijden in sportzaal Drooghe Bol
Gymnastiek vereniging Sportlust hield haar laatste onderlinge wedstrijden in de gymzaal
van Dorpshuis Julianadorp aan de Drooghe Bol voorafgaand aan de overgang naar de nieuwe
gymzaal van MultiFunctioneelCentrum Dorpshuis Julianadorpin, het verbouwde Trefpunt.
Het was de 2e onderlinge wedstrijd van dit seizoen. Vanaf 10.00 uur streden 50 deelnemers
van 6 tot 13 jaar voor de titel van clubkampioen.
De wedstrijden van jongens was op de onderdelen; Vloer, Ringen, Sprong, Brug en Rek
en de meiden streden op de onderdelen Sprong, Brug, Balk en Vloer.
Sportlust biedt sportmogelijkheden vor jong en oud,
Veel meer informatie daarover
kunt u lezen op de website van Sportlust Julianadorp
Een fotoimpressie van de middagwedstrijden

De turnmeisjes van Sportlust die deelnamen aan de middagwedstrijden
.
Looppad langs de VanForeestweg rolstoelvriendelijker gemaakt
De afgelopen weken heeft het stratenmakersbedrijf Fa. Cnossen uit Sneek het
looppad langs de Van Foreestweg opnieuw bestraat. Daarbij zijn de opstapjes
bij inrijlanen die het pad doorsnijden schuin afgevlakt waardoor het pad voor
rolstoelgebruikers gemakkelijker is te begaan. Ook voor andere gebruikers,
wandelaars, en hardlopers is deze aanpassing een flinke verbetering.

De stratenmakers Piet en Olaf van fa.Cnossen uit Sneek bezig met
het verbeteren van het looppad langs de Van Foreestweg
is
Het looppad langs de Van Foreestweg is, middels het aanbrengen van
schuinaflopende bestrating bij inritten, rolstoelvriendelijker gemaakt .
.
Verbouw Multi Functioneel Centrum Julianadorp (voorheen Trefpunt) is bijna voltooid.
De vernieuwing van Multi Functioneel Centrum Trepunt naar
MFC Dorpshuis Julianadorp is bijna afgerond. Binnenkort
zal de opening plaatsvinden. Doormiddel van een verbindings-
gang maakt nu ook de Bibliotheek deel uit van het MFC.
Bezoekers van de bibliotheek kunnen die alleen bereiken
via de hoofdingang van het vernieuwde complex.
lees meer over het plan in eerder nieuws van februari 2013
Het nieuwe Multi Functioneel Centrum Dorpshuis Julianadorp, van twee kanten bekeken
 
Info-avond 17 februari a.s. plan aanleg Noorderhaaks - Gemeente/BVJ
.
.

Projekt overzicht aanleg Noorder Haaks aankondiging Gemeente Den Helder
 
Pluk de dag, het winkeltje van woongroep Philadephia
Een deel van het appartementencomplex Buitenveld aan de Landbouwstraat wordt
bewoond door een woongroep van de Stichting Philadelphia. Het is een groep
bewoners met een beperking. Dagelijks zijn vijftien leden van deze groep
te vinden in de knutsel en creativiteitsruimte, waar tevens het winkeltje met de
naam
"Pluk de dag" is te vinden. Zij worden daar opgevangen voor dagbesteding,
die onder andere bestaat uit schilderen, timmeren, borduren en weven. Ook is er
een speciale hoek ingericht voor het maken van diverse modellen kaarsen .
De groep wordt begeleid door Tiny Schut en Karin Timmermans, die worden
ondersteund door vrijwilligers en jonge mensen die stage lopen voor hun opleiding.
U wordt van harte uitgenodigd om eens langs te komen in het winkeltje, waar
de gemaakte artikelen te koop worden aangeboden.
In de doorgaande Landbouwstraat staat een bordje dat u de weg wijst naar
het gezellige winkeltje/cratief centrum "Pluk de Dag" van Philadephia
Het winkeltje is dagelijks open van 10.00 tot 15.00 uur.

Als het winkeltje "Pluk de dag" open is staat een groot bord buiten opgesteld bij de ingang

Wandtegeltjes van Pluk de dag

Cli�nten van Philadephia bezig met het vervaardigen van een vogelhuisje en een lopertje

Diverse modellen kaarsen in de kaarsengieterij

Het winkeltje van "Pluk de dag" met veel kleine snuisterijen en gebruikstoestellen
gemaakt door leden van de woongroep Philadelphia in Buitenveld
.
Kruising Schoolweg/Langevliet afgesloten vanwege onderhoud aan hoofdriool van Julianadorp
Al gedurende enige tijd wordt gewerkt aan vervanging en verbetering van de riolering
in Julianadorp en de omliggende recreatiecentra. Deze week 19 t/m 23 januari werd
gewerkt aan vervanging en onderhoud van een hoofdriool-transportbuis, waarin al
het vuile rioolwater tezamen komt. Middels deze buis wordt het rioolwater via
een pompstion onder hoge druk getransporteerd naar het zuiveringsstation op de Oostoever.
Voarafgaand aan het onderhoud werd een fikse omleidingsbuis aangelegd zodat de
transportleiding kon worden behandeld. Voor het uitvoeren van deze klus is de kruising
Schoolweg/ Langevliet gedurende die periode afgesloten voor alle snelverkeer.
Voor uitbaters op het Loopuytpark en de Riepel is het wel slikken, werknemers van
snackbar 't Centrum werden door gebrek aan klandizie al naar huis gestuurd. Het verwijt
van de uitbater was dat informatie over de werkzaamheden (te) laat was verstrekt.

Afsluiting van drukste kruising van Julianadorp
nodig voor onderhoud van hoofdrioolbuis

Een fikse tijdelijke omleidingsbuis van de Langevliet naar het parkeerterrein van de Riepel
is aangebracht om onderhoud aan het hoofdriool mogelijk te maken
 
Fietspad bij Doorzwin na veel regen waterpad
Na een flinke regenbui blijkt dat de afwatering van het fietspad langs de Langevliet
ter hoogte van Doorzwin de hoeveelheid hemelwater niet goed te kunnen vewrken.
Het asfaltfietspad veranderd dan in een waterfietspad.

Wateroverlast is het resultaat van een fikse regenbui op het fietspad langs de
Langevliet bij Doorzwin terwijl het zonnetje alweer lekker schijnt.
 
Doe mee .... verlos de Zee !
Op initiatief van de Stichting Strandexploitatie Kop van Noord Holland zijn
bij meerdere strandopgangen grote stalen korfbakken geplaatst om
strandbezoekers aan te sporen het niet-natuurlijke vuil op het strand
te verzamelen en in de verzamelbakken te deponeren.
De manden zijn voorzien van de slogan Doe Mee .. Verlos de Zee !
Het is een mooie aktie, waardoor bezoekers met weinig moeite een
bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van aangespoeld zwerfvuil.

Bij meerdere strandslagen zoals bij strandslag Julianadorp(boven) en Strandslag Drooghe Weert(onder)
zijn stalen korfmanden geplaatst voor het verzamelen van zwerfvuil van het strand
.
 
Toch nog enig ijsvorming deze winter
Nog weinig vriezend weer deze winter toch zagen we deze week,
21 januari ,dat op een aantal watertjes een dun ijsvloertje was ontstaan.
De verwachtingen zijn nog niet zodanig, dat we binnenkort de
schaatsen in Julianadorp kunnen onderbinden.

Prachtig ijs op de ijsbaan, maar nog te dun en het lijkt erop dat de winter niet doorzet

Een filmpje ijs op de vijver bij cafetaria Duinzicht langs de Zanddijk

Een laagje ijs op de vaart ter hoogte van Middelzand, in de schaduw langs de VanForeestweg

Kunst ontstaan door de natuur, ijsvloertje met spiegeling van knotwilgen
.
Vandalisme bij de Riepel
Het is altijd een dilemma, moet je het wel laten zien, vernielingen door
vanadalisme. Toch tonen we het deze keer, mede omdat het al de
tweede keer is dat we een bank bij de Riepel op deze manier vernield
hebben waargenomen. Menig dorper vraagt het zich af, waarom de vernieling ?

Bank bij de Riepel vernield door vandalisme, ..... waarom ?
.
Wat zocht de politie in Schoolvaart
Toch wel bijzonder dat er bootje me twee politiemensen aan boord
gedurende enige uren op de schoolvaart heen en weer vaart.
Nee ze wilden niet zeggen waarnaar ze zochten, maar toch was een duo
agenten, afkomstig uit Zeeland, door de gemeentelijke politie uitgenodigd
om een deel van de Schoolvaart ter hoogte van het Loouytpark vakkundig
te dreggen naar voor de politie belangrijk materiaal.
De zoektocht werd uitgevoerd met een indrukwekkende roesvrijstalen dreg
die was voorzien van supersterke magneten. Daarmee mag toch worden
vastgesteld dat er werd gezocht naar een ijzerhoudend voorwerp.

Een duo agenten, afkomstig uit Zeeland, tijdens een zoekwerk varend op de Schoolvaart
.
Enthousiaste Julianadorper kitesurfers bij Paal Zes
Een aantal Julianadorper liefhebbers van kitesurfen zijn de laaste tijd aktief
op het strand van Julianadorp bij strandpaviljoen Paal 6. Prachtig, zonnig weer
en een zee met flinke brandinggolven was deze keer het decor waarin de
toch wel spectaculaire kitesurfsport werd beoefend.
De groep heeft geen organistievorm. Er werd opgemerkt dat meer surfers welkom
zijn. Al vinden ze het zo ook wel best met een lekker rustig strand en alle ruimte om
hun capriolen op en boven de zee uit te voeren.
Middels een kleine fotoreportage kunt u even meegenieten van de prachtige sport.

Voorafgaand aan het surfen moet de kite worden "opgepompt"

Kitesurfen spectaculair om te zien. Grote snelheden die worden bereikt en het loskomen van het water

Kitesurfen bij Strandpaviljoen Paal 6 , Julianadorp aan Zee
.
Nieuwbouw Willem-Alexanderhof verandert Julianadorp
Het bouwen van woningen in Julianadorp Oost gaat gestaag door.
Binnenmuren van de eerste huizenblokken verrijzen en ontnemen
vanuit het oosten langzamerhand het zicht op het oude dorp.
Dat niet alleen, ook vanuit het oude dorp, de Parkstraat verandert het
zicht. De nieuwe bebouwing verkleind aanmerkelijk het vrije uitzicht
op de van oorsprong akkergronden.

Een binnenmuur voorzien van "zonnewijzers" ( tijdstip 12.00 uur in de middag)

Zicht vauit Oost naar het oude dorp, de Parkstraat

Zicht vauit de Parkstraat, het oude dorp,naar Oost naar de Willem-Alexanderhof
.
Losgeslagen brokken veen poelden aan op het strand
Op gezette tijden spoelen brokken veen aan op het strand van Julianadorp aan Zee die
afkomstig zijn van oude veenlagen die duizenden jaren geleden in de bodem van de
Noordkop zijn ontstaan. Het losraken van de delen veen wordt veroorzaakt door de zeer
sterke getijdenstroming van het zeewater door het Marsdiep van de Noordzee naar
de Waddenzee en onrustige onderstroming in zee tijdens zware stormen.
Op een kaartje dat we vonden op een pagina van Wikepedia is goed te zien dat in de
bodem van de kop van Noord Holland 5000 jaar v.Chr. al een flinke veenlaag was ontstaan.
Ook goed te zien dat de kustlijn van de Noordkop toen veel verder in zee lag.

De bodemgesteldheid van Nederland 5500 jaar v.Chr.
.
Strandleven, altijd weer anders

Een goed voorbeeld van (ongewenste) duinvorming, vastgelegd bij strandslag Drooghe Weert. De voor
het stallen van fietsen geplaatste constructies zijn bijna onder het zand gestoven. Ook het pad naar
het strand was bedekt met zandduinen, maar die waren al weggewerkt door strandbeheer.
.
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: parelvandekop@debvj.nl
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen n�et voor commerci�le doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----

 

Dorper Nieuws wordt samengesteld voor de website
Julianadorp Parel van deKop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
parelvandekop@debvj.nl