februari/maart 2013
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of
ander nieuws doorgeven. e-mail:
julianadorp@hotmail.com
de redactie behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen
sneeuwklokjes in de sneeuw en krokussen 't is Lente auto door gladheid in de sloot
MFC Trefpunt wordt MFC Dorpshuis Julianadorp winter in Julianadorp
Belangen Ver. Julianadorp zet door, met nieuw elan veel pezier bij ballet en dansschool Chantal
Jan Holman nieuwe voorzitter van de Cult.Vereniging poep-strandslagen moet een toeristendorp niet willen
speelotheek 't Stokpaardje Speelotheek v/h jaar 2012 oudjes gezien op de Langevliet
muziektent opgeknapt door nieuwe verflaag foto's uit de oude doos
grote opkomst bij reunie Willibrord Jeugdkoor als de sneeuw weer weg is ...
aangepast: 23 maart 2013
agenda julianadorp-parelvandekop.nl maart12 april12 mei12 juni-juli112 augustus-sept12 oktober12 nov-dec12 jjan-13 archief
.
Sneeuwklokjes in de sneeuw en de eerste krokussen...... 't is lente !!!
.

Sneewklokjes in de sneeuw en de eerste krokussen kondigen het voorjaar en de lente aan
.
.

Artist impression van het vernieuwde complex Trefpunt en Bibliotheek
.
Multi Functioneel Centrum Trefpunt wordt prachtig MFC Dorpshuis Julianadorp
Al een aantal jaren wordt er een aanzet gemaakt om het multifunctioneel centrum Trefpunt in Middelzand te verbouwen tot een eigentijds complex met daarin opgenomen een dorpshuis voor Julianadorp en sportaccommodatie voor basisscholen en sportverenigingen. Lange tijd werd geen vooruitgang geboekt bij het realiseren van het plan. Maar nu is dat veranderd. Woningstichting heeft het project omarmd en heeft door de aankoop van het bestaande complex de weg vrijgemaakt om tot een fikse verbouwing van het Trefpunt te komen.
Door architectenbureau Kapitein Jacobs Kapitein zijn meerdere conceptontwerpen gemaakt. Van het laatste ontwerp kregen we deze week en afdruk toegespeeld, dat nagenoeg door zou moeten gaan voor het definitieve ontwerp. Volgens onze zegsman zal er geen muur overeind blijven. Alleen de staalconstructies van de huidige sporthal worden gehandhaafd. Van de huidige laagbouw zal een groot deel definitief worden gesloopt. De de nu nog vrijstaande bibliotheek zal middels een verbinding ook deel gaan uitmaken van het nieuwe complex. Het fietspad tussen Trefpunt en de bibliotheek zal daardoor verdwijnen. De oplevering van het nieuwe complex Trefpunt annex Dorpshuis Julianadorp is gepland in september 2014.
Het nieuwe complex behelst een sportzaal, dorpshuis en meerdere kleine en middelgrote lokalen die onderdak kunnen bieden aan verschillende huurders. De nieuwe sportzaal zal iets meer dan de halve afmeting van de oorspronkelijke zaal krijgen. Deze sportzaal zal onder andere gebruikt worden door basisscholen en gymnastiek vereniging Sportlust. Andere gebruikers van het nieuwe centrum zijn, een peuterzaal, Triade, de GGD, Noorderhaven, TMG en de bibliotheek. Ook aan Dorpshuis Julianadorp wordt onderdak geboden.
Het wijkcentrum in wijk Drooghe Bol, Dorpshuis Julianadorp, gaat verhuizen naar Trefpunt. Dat geldt ook voor gymnastiekvereniging Sportlust, die nu nog gebruik maakt van de sportzaal achter basisschool de Strandjutter. De vrijkomende ruimte van het oude wijkcentrum in Drooghe Bol zal in gebruik worden genomen door de aanliggende basisscholen, de Strandjutter en de Rank. Het gebruik door de basisscholen van de “tijdelijke” voorziening, het rijtje huizen bij Drooghe Bol, wordt beindigd.

Door de leden van de werkgroep Trefpunt/Dorpshuis, bestaand uit voorzitter Hans Boskeljon, Paul Kragt, Jaap Koudijs, Jan Klopstra, Peter Wijnants en Annius van der Spoel wordt nog gewerkt aan het sluitend maken van de exploitatie. Dat is mede door de aangegeven te verwachten huurprijzen nog een fikse klus. Inmiddels is Woningstichting al begonnen met het strippen van de sportzaal.
.
De ontwerptekeningen van verbouw Trefpunt
van architectenbureau Kapitein Jacobs Kapitein
 
Multi Functioneel Centrum Trefpunt en Bibliothhek vooraf gaand aan de ingrijpende verbouwing
.
Het bestuur van BelangenVereniging Julianadorp liet tijdens haar jaar-vergadering, dinsdag 19 maart jl, duidelijk merken dat ze met volle inzet een positieve bijdrage wil blijven leveren aan de leefbaarheid van Julianadorp.
Ad-interim voorzitter Huub van Leeuwen mocht na n jaar voorzitterschap de leiding overdragen aan Jos Alberink die aangaf er veel zin in te hebben de belangenvereniging onder zijn leiding opnieuw een belangrijke rol te laten spelen bij verbetering van de leefbaarheid in Julianadorp en de directe omgeving.
De afhandeling van de financile zaken werd goedgekeurd en het jaarverslag werd goed ontvangen. Waarbij nog dient nog te worden

Jos Alberink, de nieuwe
voorzitter van de BVJ
vermeld, dat vorig jaar n van de speerpunten van beleid, de verlenging van de Breewijd naar de Langevliet, de Noorderhaaks, inmiddels is opgepakt door de politiek en op de gemeentelijke agenda is geplaatst.
Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van Fred Wilkens die vier jaar deel uitmaakte van het bestuur. Bij zijn aantreden in 2009, wilde hij ,als bestuurslid van de BVJ, een bijdrage leveren aan de viering van het honderdjarig bestaan van Julianadorp. Daarna hield hij zich ook bezig met “Actief”, het blad van de BVJ. en het laatste jaar was hij een grote steunpilaar voor het opzetten van de dienstenruil “Bolster”.
Bij zijn afscheid moest hij tot zijn spijt mededelen, dat dit laatste, organisatorisch gezien, landelijk niet meer goed wordt ondersteund en mede daardoor in Julianadorp erg moeizaam van de grond komt.
Als nieuwe bestuursleden traden aan; John Winder, Margeret van Fastenhout en Mandy Spieker.
Terugtredend voorzitter Huub van Leeuwen verwoordde nog, dat hij graag zou zien, dat er meer dorpers gaan infiltreren binnen de gemeentelijke politieke partijen, waardoor de invloed vanuit Julianadorp op de gemeentelijke besluitvorming ook groter wordt. Bestuurlijk zag hij ook een lichtpunt binnen Julianadorp nu Jos Alberink als voorzitter van de BVJ is aangetreden, terwijl Cees Pieterse al eerder als voorzitter van het Wijkplatvorm van Julianadorp is aangetreden. Samen optrekkend zouden ze voor “nieuw bewind” in Julianadorp kunnen zorgen. Hij voegde daar nog wel aan toe, dat je succes niet kunt afdwingen, het moet je ook gegund worden.
Na de pauze verzorgde Kees Turnhout een presentatie over de aktiviteiten van de nieuwe stichting Top van Holland die de pakkende slogan voert van "Den Helder Kust De Zee". Deze stichting is in het leven geroepen om (de gemeente) Den Helder te promoten. Tijdens de presentatie werd een handreiking gedaan naar de BVJ om deelgenoot te worden van het nieuwe platvorm.

Huub van Leeuwen hier nog als voorzitter van de BVJ

Jos Alberink neemt de voorzittershamer over van Huub

Fred Wilkens nam afscheid van het bestuur van de BVJ

Het bestuur van de BVJ van 2012, vlnr Ruud Kwast, Monique v/d Woude, Rob Schilder
Fred Wilkens, Huub van Leeuwen(vz), John Winder en Willem den Ouden
.

Een deel van de bezoekers van de jaarvergadering van de BVJ
.

Kees Turnhout verzorgde een presentatie over de stichting Top van Holland
BVJ en Den Helder Kust de Zee ? ...Wat betekent dat voor Julianadorp ?
.

De lijst met speerpunten die de BVJ heeft opgesteld als
urgente punten voor beleidsvorming de komende jaren
.

Jan Holman de nieuwe voorzitter van de
Culturele Vererening Julianadorp Vooruit.

Na 10 jaar penningmeesterschap nam Heleen Kreuk(r)
afscheid van het bestuur van de Culturele Vereniging.
De Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit hield op woensdag 13 maart haar jaarvergadering.
De vergadering stond in het teken van het aantreden van de nieuwe voorzitter, Jan Holman die de leiding overnam van de ad interim voorzitter Johan van Loenen en het afscheid van Heleen Kreuk, die na een periode van tien jaar terugtrad als bestuurslid/penningmeester van de Culturele Vereniging. Als opvolger van Heleen is Jacco Vlaming toegetreden als penningmeester van het bestuur.
De financile basis van de vereniging is zeer gezond te noemen en tijdens de presentatie van het overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar, bleek dat die ook weer goed zijn verlopen.
De Culturele Vereniging heeft in 2012 zich ingezet bij de organisatie van; de tuintjeskering, de Koninginnedagviering, boerengolf, touwtrekwedstrijd, de kermis, de Sintmaarten keuvelkeuring, de Sinterklaasintocht en de winterfair. Het nieuwe element, de touwtrekwedstrijd, een week voor de kermis, dat in de plaats is gekomen van de miss-kermisverkiezing, bleek met de overweldigende deelname een schot in de roos en zal ook dit jaar weer plaatsvinden. Vanwege de moeizame organisatie en teruglopende belangstelling werden ook enkele veranderingen in het jaarprogramma aangekondigd. De jaarlijkse tuintjeskeuring zal niet worden voortgezet en het volksspel, dat op de zondagmiddag van de kermis altijd plaatsvond wordt geschrapt.
Bij de laatste tuinen/tuintjeskeuring behaalde familie Gouwenberg, Vogelzand 2304, de eerste prijs in de categorie grote tuinen en familie Plagmeijer, Van Foreestweg 107b, werd winnaar bij de kleine tuinen. Familie Plagmeijer kreeg ook de wisselbeker uitgereikt, omdat zij over het totaal de meeste punten behaalde.
Tijdens de rondvraag kwamen nog de laatste ontwikkelingen omtrent de verbouw van het Trefpunt tot Multifunctioneel ter sprake. Voorzitter Jan Holman gaf daarbij aan, dat de discussie over de nieuwe indeling van het Trefpunt nog niet geheel is afgerond. De Culturele Vereniging zal niet als vaste huurder een ruimte in gebruik nemen in het nieuwe centrum.
Na de pauze van de vergadering trad Renee Steens van het Westfries Collectief op met een voordracht van hilarische Westfriese verhalen en liedjes.

Renee Steens tijdens zijn Westfriese voordracht tijdens de jaarvergadering van de Culturele Vereniging
.
De uitslag van de tuintjeskeuring van het jaar 2012
De grote tuinen De kleine tuinen
1. familie Gouwenberg ,Vogelzand 2304
2. familie IJzerman , Vogelzand 2109
3. M.Minnes, Meester J.de Vriesstraat 4
1. familie Plagmeijer, Van Foreestweg 107b
2. N.Peynacker, J.v/d Veerstraat 1
3. familie Warmerdam, Kortevliet 1a
.
Speelotheek 't Stokpaardje is zaterdag 9 maart op de Landelijke Speelothekendag in Apeldoorn 'Speelotheek van het Jaar 2012' geworden.
Het was een spannende eindstrijd waarbij een quiz de eindstand bepaalde.
Speelotheek 't Zonnetje uit Zundert werd 2e bij de door de Vereniging van Speelotheken Nederland (VSN) georganiseerde verkiezing.
De Julianadorper Speelotheek heeft met de titel Speelotheek van het jaar ook een flinke aanvulling van haar speelgoedpakket gewonnen met onder andere: Uno, SmartMax, Oogsttijd, Max de Kat, Scrabble, UpTurn, een stepje, Pim Pam Pet en I-blocks. Ook een workshop van de firma Earthgames behoort tot het prijzenpakket samen met een mooie plaquette en de doorgeefslinger Speelotheek van het Jaar.
De verkiezing stond in het teken van Kinderrechten, een thema waaraan de speelotheek het hele jaar aandacht heeft geschonken met diverse activiteiten zoals een spellenmiddag in de Week van de Speelotheek en Burendag. Het recht op spelen is n van de Kinderrechten.
Dinsdag 12 maart tijdens de spellenmiddag is de plaquette en al het gewonnen speelgoed te bewonderen in de speelotheek.
En natuurlijk ook nog op vrijdag 15 maart tijdens de knutselochtend en zaterdag 16 maart tijdens de speelgoedverkoop en NLDoet.
Speelotheek 't Stokpaardje is gevestigd in:
Basisschool de Verrekijker
Vogelzand 4104
1788 MJ Julianadorp
Telefoon:
tijdens de uitleen: 06 - 577 494 60
buiten de uitleenuren:0223-646191 / 06-2476 1324 (Secretariaat)
Openingstijden:
Dinsdag van half 2 tot 4 uur en
vrijdag van 10 tot 12 uur, tevens koffieochtend

Vanaf 4 september elke 14 dagen geopend
op dinsdagavond van 19.00 u. tot 20.30 u.
website 't Stokpaardje

De plaquette die Speelotheek
't Stokpaardje kreeg overhandigd

Met het behalen van de titel "Speelotheek van het jaar 2012" ontving 't Stokpaardje ook een fiks
aantal spelen en een workshop met een gezamenlijke waarde van rond de 1500 Euro
.

Naast het spelen in de speelotheek heeft 't Stokpaardeje een heel groot spelletjesaanbod dat kan worden geleend
.

Bruni, een van de spelende kinderen, kwam de nieuwe spelen ook even bekijken.
.

Tessa en Faye lieten zich niet afleiden tijdens hun woordzoekersspel
.
De muziektent werd begin februari flink opgeknapt. Medewerkers van Vastgoed Schilder Den Helder hebben de muziektent voorzien van een nieuwe verflaag. Het beeldbepalend element, midden op het Loopuytpark, staat er deze zomer dan ook weer keurig glimmend bij.

Lisa, medewerkster van Vastgoed Schilderwerk Den Helder, bezig met het schilderen van de Muziektent
.
Zaterdag 2 februari jl.werd een renie van het jeugdkoor van de RK Willibrordkerk georganiseerd. Het jeugd- koor bestaat inmiddels n-en-veertig jaar. Het betrof een renie van Jeugdkoor JUWIKO, en de zangroepen Young Sound en Young Spirit. Het is ooit begonnen onder de bezielende leiding van tante Tiny de Wit. Momenteel staat het jeugdkoor onder leiding van Jan van Velzen. Enkele leden van het eerste uur zijn de huidige organist Eef Visser en drummer Jan Schilder. In de loop der tijd zijn heel veel kinderen, kleuters, pubers en jong volwassenen lid geweest van het jeugdkoor, dat ook optrad in bejaardenhuizen en andere kerken. Zelfs in Duitsland werd opgetreden. Er werden fancy fairs georganiseerd en voor het jaarlijkse optreden in zaal Prins Hendrik, bij van Ammers, liep het hele dorp uit. De organisatie van de renie mocht zich verheugen in de grote opkomst van vijfentachtig leden en oud-leden. De viering ging van start met een heilige renie-mis in de Willibrordkerk en aansluitend werd een gezellige avond gehouden in de, daarvoor speciaal ingerichte, bedrijfsruimte van de Fa Konijn aan de Middenvliet.
.De renie van het jeugdkoor van de RK Willibrord kerk ging van start met een speciale mis-viering in de RK kerk
Waarbij het jeugdkoor samen met oud-leden liederen zongen van het oude en het huidige repertoire

En na afloop van de speciale renie-misviering nog even samen op de foto,
.
Dat het tijdens een sneeuwbui glad kan zijn merkte deze automobilist toen de chauffeur de auto bij de Riepel niet meer de bocht om kon krijgen maar rechtdoor gleed en in de sloot belandde. 
Auto in de sloot door de gladheid bij winkelcentrum de Riepel, begin februari
foto's: fotografie@langevliet.nl
Tijdens de maand februari werden we nog een aantal keren op een pak sneeuw getrakteerd.
Het gaf weer mooie en sfeerrijke plaatjes met bomen waarvan de takken bedekt waren met
een laagje sneeuw. Ook de landerijen van Koegras kleurden opnieuw geheel wit.
.
.
.
.
.
.
Voor de jeugd in Julianadorp zijn heel veel mogelijkheden om buiten de schooltijden om zich te vermaken. Voetbal, handbal, majorettes, ballet, turnen, basketbal, scouting, bowling, musical en zangkoor zijn daarvan een aantal voorbeelden. Deze keer waren wij aanwezig bij een korte demonstratie van de meisjesgroepen Jazz en Musicaldance van Ballet- en Dansstudio Chantal die lessen verzorgt in het het gebouw van Budocentrum aan de Meester Darnhouwerstraat.
Het plezier straalde af van de gezichten van de enthousiast zingend en bewegende meisjes.
De ballet- en dansschool heeft naast Jazz en Musicaldance ook nog de afdelingen - Peuter-Kleuterdans, Klassiek Ballet, Spitzen, Moderne dans, Tapdance, Hiphop en Breakdance. Al vanaf drie jaar kunnen kinderen terecht bij Chantal voor danslessen. De school heeft naast de vestigingen in Julianadorp ook nog een school in Den Helder, Schagen en Petten.
meer info vindt u op de website van Ballet- en Dansschool Chantal
.
De met veel plezier dansende en zingende meisjes van Jazz- en Musicaldance
.
.
.
 
.

Op het strand bij strandslag Droogheweert toeristen ontvangen
die langs een strandopgang moeten vol paardenpoep,
..... deze zomer graag niet !!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

blik op Koegras vanaf het duin bij de Middenvliet
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen net voor commercile doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----

 

 

 

Dorper Nieuws wordt samengesteld voor de website
Julianadorp Parel van deKop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com