agenda julianadorp-parelvandekop.nl oktober12 nov-dec12 jan-13 feb-maart13 april13 mei/juni13 juli-aug13 sept13 archief
.
Zaterdagmorgen 26 oktober werden door het bestuur van IJsclub Julianadorp twee-en-twintig zonnepanelen op het dak van het "Het Baanhuis" aangebracht, met als doel de kosten van het energieverbruik van de ijsclub te verminderen. Zij wil dat bereiken doormiddel van toepassing van zonnepanelen die het hele jaar stroom opwekken en toeleveren aan het energiebedrijf. Gedurende de winterperiode, bij toename van het stroomverbruik van de ijsclub, zal wel weer energie van het energiebedrijf worden gevraagd, maar bij de jaarafrekening verwacht de ijsclub een flinke vermindering van de kosten van het energieverbruik.Het aantal gemonteerde zonnepanelen is afgestemd op het energieverbruik van de ijsclub. Een zonnepaneel kan een piekvermogen leveren van 245 Watt bij een spanning van bijna 40 Volt. Het bestuur denkt in zeven jaar de investering terug te verdienen. Gezien de geldende garantie van dertig jaar op de goede werking van de zonnepanelen verwacht de ijsclub daarna ruim twintig jaar sterk gereduceerde kosten voor het jaarlijkse elektriciteitsverbruik. Het verzoek om subsidie voor deze groene stroom aktie vond bij gemeente en provincie geen gehoor. De installatie werd derhalve geheel voor rekening van de ijsclub aangebracht. De offerte met de laagste kosten kwam van het Technisch Installatie bedrijf van Robert Heijblok.Terwijl de zonnepanelen werden aangebracht hielp Robert zelf met het koppelen van de zonnepanelen aan het elektriciteitsnet.

Ren� Langendijk en Marcel Vos bezig met het monteren van de zonnepanelen
en Klaas en Chris Bregman in de weer met bijkomende herstelwerkzaamheden
 
 

Veel handen maken licht werk met (boven), vlnr Chris en Klaas Bregman,
Ren� Langendijk, Marcel Vos en
(beneden) Albert Kisteman en Iza�c v/d Veer
 

Robert Heijblok van Heijblok Technisch Installatie BHedrijf
bezig met het aansluiten van de zonne-energie-installatie
 
Stormschade door extreem harde wind
Maandag 28 oktober werd Nederland geteisterd door zeer harde wind met zware windstoten. Rond 12.00 uur in de middag werd ook Julianadorp getroffen door het natuurgeweld. Een aantal bomen konden de harde wind niet weerstaan en waaiden om. Bij RK Basisschool de Hofstee waaide een boom om en kwam deels op het speelplein terecht. Bij OBS Margriet, bij dependance "t Stek ging een boom tegen de grond, waarbij een deel van het hek rond het schoolplein werd opgelicht en beschadigd. Ook TennisVereniging Julianadorp werd getroffen door de harde wind. Een deel van het hek rond haar tenniscomplex aan de Zaanddijk is omgewaaid. De schade wordt binnenkort opgenomen, maar voor tennissers van TVJ heeft het geen gevolgen, zij kunnen gewoon bij de thuisclub doorgaan met het uitoefenen van hun tennissport.
.

foto: Lianne van Ammers
.

foto: TVJ Julianadorp
Albert Kisteman Dorper van het jaar 2013
Albert Kisteman is benoemd tot Dorper van jaar 2013. Afgelopen zaterdag 12 oktober werd in de muziektent op het Loopuytpark zijn benoeming van Dorper van Jaar 2013 bekend gemaakt. Voorafgaand aan de offici�le bekendmaking maakte hij deel uit van vier genomineerde dorpers. Dat waren naast Albert Kisteman, Co Schilder, Frans Langelaan en Michel Kloos.
Vanwege de zichtbare spanning op de gezichten van de genomineerde kandidaten besloot Jan Holman, voorzitter van de Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit, het bekend maken van d� Dorper van het Jaar niet te laten voorafgaan aan een lange toespraak. De weinige woorden waren dan ook: “Ik zal direct de naam maar bekend maken”. Gevolgd door de aanwijzing van Albert Kisteman als Dorper van het Jaar 2013. Wethouder Kees Visser voerde daarna de offici�le handeling uit, die bestond uit het overhandigen van de oorkonde met vermelding van de titel Dorper van Jaar 2013 van Julianadorp.
Albert Kisteman heeft de titel verkregen voor vele verdiensten, in het verleden en nu nog steeds, voor Julianadorp en haar bewoners. Zijn vrijwillige, belangeloze, inzet is velerlei; o.a. deel uitmakend van het bestuur van een Julianadorper jongensclub, penningmeester Rode Kruis, Voorzitter Sportlust Julianadorp. Meerdere functies in het bestuur van de Ned. Hervormde Kerk Julianadorp. Bestuursfunctie IJsclub Julianadorp en daarbij maakt hij al vele jaren deel uit van de organisatie van het popfestival Julianapop.
Na de huldiging in de muziektent onthulde hij samen met Wethouder Visser de tegel van verdienste die speciaal voor hem is ingelegd in het pleintje voor de muziektent, zodat zijn naam en benoeming nog jaren zichtbaar is. De huldiging werd omlijst met vrolijke klanken van muziekvereniging Kunstzin en een optreden van de mini-majorettegroep van Kunstzin.

Dorper van het Jaar 2013 Albert Kisteman met echtgenote Sieb Kisteman
 

Albert Kisteman toont de oorkonde die hoort bij de benoeming van Dorper van het Jaar,
met links naast hem Wethouder Kees Visser staand tussen Monique Minnaard en
Jan Holman van de Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit.
 

Muziekvereniging Kunstzin met de majorettes zorgde voor de feestelijke omlijsting van de huldiging
 

De vier genomineerden voor Dorper van het Jaar 2013, Co Schilder,
Albert Kisteman, Frans Langelaan en Michel Kloos.
 

De mini majorettes van Kunstzin in aktie met vrolijk gekleurde paraplu's
 

Alle kandidaten, in de bloemetjes gezet, met toegestroomde familieleden van Albert Kisteman
 

Er was een ruime belangstelling voor de huldiging van Dorper van het Jaar 2013
 

Het echtpaar Albert en Sieb Kisteman samen met de tegel
van verdienste op het pleintje voor de muziektent
 
Op Zaterdag 12 oktober, onthulde Wethouder Kees Visser, voorafgaand aan de huldiging van Dorper van het Jaar 2013, een informatiebord ter ere van Pieter Loopuyt jr. de Stichter van Julianadorp in 1909, dat is aangebracht op het dragende muurtje van de muziektent op het Loopuytpark. Op het bord is tevens een kleine toelichting te lezen over de toekenning van de titel Dorper van het Jaar. Ter herinnering aan Pieter Loopuyt is net zoals voor de Dorpers van het Jaar, een tegel van verdienste ingelegd in het pleintje voor de muziektent. De titel Dorper van het Jaar is inmiddels aan drie dorpers toegekend in 2011, 2012 en 2013.

Wethouder Kees Visser onthult het bord ter herinnering aan Pieter Loopuyt jr, de Stichter van Julianadorp,
dat tevens is voorzien van info over de toekenning titel van Dorpers van het Jaar van Julianadorp.
.
P.Loopuyt jr. en de stichting van Julianadorp, 8 oktober 1909,.lees meer..............
Zaterdagavond 12 oktober werd door uitbater Arjan Koenen van Dorpscaf� Koenen
op het Loopuytpark een benefietavond voor muziekvereniging Kunstzin georganiseerd.
Meerdere dorper muziekgroepen, zangers en Kunstzin zelf vulden het muzikale programma
op deze avond. De avond vond plaats met een perfecte gezellige dorper sfeer, met een
respectabele opbrengst van twaalfhonder euro.
 

Kunstzin deed zelf ook mee aan de voor haar georganiseerde benefietavond
 

Nix Biezonders tijdens optreden op benefietavond
 
 
 
 
 
 

Nix Biezonders, met leadzanger Kees Kroon en gastzanger Koen Roozen
 

Het duo Arjan en Nicole
 
 

De perfecte dorper gezelligheid kende geen tijd
 
 
 
Het strand van Koegras kleurde zondag 13 oktober zwart door een massale rit van bijna vierhonderd paarden die allemaal tot het Friese ras behoorden. Het was een evenement dat werd aangekondigd als Mega Strandrit Friese Paarden. Het was de tweede editie van dit evenement op het Koegrasser strand dat in samenwerking met manege Noot werd georganiseerd. Het streven was om vierhonderd paarden samen deze strandrit te laten maken, maar door een aantal afzeggingen werd dat aantal niet gehaald. Niet alleen Friese paarden uit alle streken van Nederland deden mee. Met deelnemers uit Duitsland, Belgi� en Oosterijk bleek ook internationale belangstelling te bestaan voor deze Mega-rit. De rit voerde van Julianadorp naar Sint Maartenszee waar na en kleine rit door de duinen de terugtocht werd aangevangen naar Julianadorp.
Door een notering in het Guinessboek of Records, rubriek "longest line", wil de organisatie meer bekendheid geven aan het evenement. De Mega strandrit werd voor de twee keer georganiseerd. Drie jaar geleden vond de eerste editie de eerste editie plaats. De organisatie wordt gedaan zonder bemoeienis van Het Fries Paarden Stamboek (FPS). Een afvaardiging van het stamboek, die deze keer aanwezig was, was dermate onder de indruk van het evenement, dat zij aangaf bij een volgende Mega-rit ook volop aandacht aan het evenement te willen besteden en reclame uit wilde dragen. Mogelijk dat de strandrit nog uitgroeit tot een Super-Mega Strandrit Friese paarden.

Het strand van Koegras kleurde zondag 13 oktober zwart door een massale rit van bijna vierhonderd paarden

In afwachting van de start van de rit werd al rijkhalzend uitgekeken naar de komst van de paarden

De nieuwsmedia zocht het hogerop op het duin voor het maken van een mooi plaatje
 

De aankomst van de eerste paarden op het strand van Koegras
 

Bijna vierhonder Friezen onderweg voor de Megarit
 
 

Het fiere, vaak trotse, maar ook wel koppig Friese paard onderweg
 
 
 
 

Dubbel Fries
 

Op weg naar Sint Maartenszee
 
Wilco van Verseveld wint Julianadorp Frikandellen eetwedstrijd 2013
Voor de derde keer werd de Julianadorp Open Frikandellen Eetwedstrijd georganiseerd in restaurant Duinzicht aan de Callansogervaart. Initiatiefneemster is uitbaatster Karin Wijngaard, die deze keer elf deelnemers mocht begroeten. De wedstrijd lijkt simpel; wie de meeste frikandellen in een bepaald tijdsbestek naar binnen werkt is de winnaar van het eetfestijn. Maar zo eenvoudig is het niet. Daar komt wel bij dat binnen een half uur na de wedstrijd de verorberde snacks niet opnieuw het daglicht mogen zien. En dat niet alleen, braken tijdens de wedstrijd leidt direct tot diskwalificatie �n de braker moet zelf de rotzooi opruimen. De deelnemer moet ook alles wel doorslikken, bij twijfel moet voor inspektie van de mondholte de tong worden uitgestoken. Dit zijn een paar voorwaarden, maar er zijn nog veel meer die tot een eerlijke wedstrijd moeten leiden. Het totale regelement behelst een volgeschreven A-4tje.
Deze keer werd de wedstrijd gewonnen door Wilco van Verseveld, die in iets meer dan een uur tijd zeventien frikandellen heeft opgegeten. De tweede prijs was voor Fred Vergouwen die zestien-en-een-halve frikandel wegwerkte en de derde prijs was voor Gerrit Ritman met vertien verslonden frikandellen. Nog even ter toelichting. Een frikandel is 18 cm lang. Wilco heeft dus 3,06 meter frikandel opgegeten.
Wilco heeft het record overgenomen van Steven Kroon, die vorig jaar met het aantal van vijftien-en-een-half frikandel de hoofdprijs won. Steven, winnaar van de twee voorgaande edities van het kampioenschap, kwam deze keer niet verder dan dertien opgegeten frikandellen.
Wilco had zich terdege voorbereid op deze wedstrijd. Op de zondagmorgen voorafgaand aan de wedstrijd had hij heel internet afgestruind en daar een aantal goedwerkende tips gevonden. De belangrijkste tip was, snel eten met weinig kauwen, grote happen naar binnen werken. Veel drinken werd ontraden.
Al met al, een bijzonder evenement waar meer aanvast zit dan je zo zou denken.
We zijn benieuwd of bij een volgende editie ook echte coaches aanwezig zijn.
.

Wilco van Verseveld kampioen Julianadorp Open Frikandellen Eetwedstrijd 2013
.

Wilco met ��n van de laatste frikandellen. 't Ging niet meer zo snel, hij vond ze te droog worden
.

Tweede prijs winnaar Fred Vergouwen gooit de handdoek
in de ring en feliciteert Wilco met de overwinning
.

Gewoon dooreten is de remedie
.

Tussendoor werd ook wel even gepauzeerd om wwer ruimte te krijgen voor een volgen snack
.

De deelnemers werden nauwkeurig in de gaten gehouden door
een controleur/teller van het aantal verorberde frikandellen.
.

Karin Wijngaard, de zeer enthousiaste organisatrice van de eetwedstrijd
.

De wisselbeker voorzien de naam van de winnaar van 2011 en 2012, Steven Kroon
.

Deelnemers en assistenten van het evenement
 
Gedeeltelijk sloop van Trefpunt voor herinrichting
Sporthal Trefpunt wordt geheel gerenoveerd en daarbij krijgt het een complete nieuwe inrichting. Een deel van de laagbouw wordt volledig gesloopt en de oorspronkelijk sportvloer wordt verkleind.
Een deel van de sportruimte krijgt de functie van buurthuis. Het projekt, dat een flinke financi�le steun heeft van Woningstichting, heeft tot doel aan Julianadorp een geheel nieuw Multi Functioneel Centrum te bieden. Bij de start van de verbouwing kreeg de werkgroep die bezig is met de uitvoering van het projekt een flinke terugslag met het verdwijnen van de dagelijkse aktiviteit van Noorderhaven uit het nieuwe centrum. Ook een aantal eerder genoemde verenigingen en instellingen hebben zich op het laatste moment teruggetrokken. Het gevolg is een flinke aderlating voor de financi�le dekking van de exploitatie van het nieuwe MFC Julianadorp.
Kik hier voor een uitgebreide beschrijving die wij al eerde in februari publiceerden
Nadat de de sporthal eerst van binnen is gestript wordt nu een deel van de laagbouw van Trefpunt gesloopt.
.
Herfst ..herfst ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Herfst-tijd is ook de bloeitijd van meerdere dahliasoorten
zoals hieronder op een akker in Koegras
 
 
 
 

Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: parelvandekop@debvj.nl
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen n�et voor commerci�le doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----

 

 

 

 

Dorper Nieuws wordt samengesteld voor de website
Julianadorp Parel van deKop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
parelvandekop@debvj.nl