augustus 2009
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of
ander nieuws doorgeven. e-mail:
parelvandekop@debvj.nl
de redactie behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen
aangepast: augustus 2009
agenda julianadorp-parelvandekop.nl juli/aug08 sept08 okt08 nov/dec08 jan09 feb/maart09 mei09 juni09 juli09 archief
Felle brand verwoestte bedrijfsgebouwen van bloembollenkwekerij van de Vlugt
Op donderdagavond 13 augustus rond half tien werd bloembollenbedrijf van der Vlugt aan de Nieuweweg getroffen door een fel uitslaande brand, die een viertal bedrijfsgebouwen in de as legde. De brand werd als zeer risicovol aangemerkt, waarbij de brandweer uit de gehele kop van Noord-Holland werd opgeroepen. Er was spraken van inzet van bijna tweehonderd brandweermannen. De reden voor de oproep van zoveel brandweer is de aanwezigheid van hoofd-gastransportleidingen, die op bijna twee kilometer afstand van de brand, vier meter onder de grond zijn aangebracht. De leidingen lopen vanaf gasbehandelingsstation Balgzand door de polder Het Koegras zuidwaarts de provincie in.
De afgebrande bedrijfsgebouwen stonden nagenoeg los van het belendende woonhuis, dat mede door inzet van de brandweer niet in vlammen opging. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen, toch is de brand een groot verlies voor het bedrijf, want veel uniek plantgoed dat deze herfst zou worden geplant is ook door de brand verwoest. Voor het bedrijf is dat de grootste ramp, gebouwen kunnen in redelijk korte tijd weer worden herbouwd, maar het opnieuw verkrijgen van specifiek plantgoed is vaak een kwestie van een tiental jaren.
De brand werd ontdekt toen bij medewerkers, die tijdelijk bij het bedrijf wonen het licht uitviel. Bij onderzoek naar de storing werd de brand ontdekt en direkt alarm geslagen.
De oorzaak van de brand is nog niet bekend al wijst het verloop van de brand in de richting van een storing bij de drooginstallatie voor de in het bedrijf aanwezige kisten pasgeoogste bloembollen. De brandweer werd bij het blussen gehinderd door slechte watertoevoer vanuit de sloten dichtbij de brand, derhalve werd twee keer twee kilometer slang uitgerold naar de dichtstbijzijnde hoofdsloten, de Middenvliet en de Doggersvaart. Tijdens de brand werd de Nieuweweg afgesloten voor het doorgaande verkeer. Dat heeft geduurd tot de volgende dag in de namiddag. Toch bleek de brand zeer hardnekkig, want twee dagen later, op zaterdagmorgen moest de brandweer toch nog weer aantreden om de opnieuw aanwakkerende brandhaard te bestrijden. Het restant van het bedrijf na de brand is een trieste aanblik. Verloren gegane bloembollenoogst en plantgoed, bergen verwrongen plaatijzer en door de hitte vervormde stalen balken. Als mededorpers wensen wij de families van der Vlugt veel sterkte en succes bij de wederopbouw van hun bedrijf.
Julianadorper Kermis 2009 is vrijdag 21 augustus is volop aan de gang. Tot en met maandagavond 24 augustus kunnen Julianadorpers, Koegrassers en bezoekers van buiten zich weer volop storten in het kermisgedruis. Het bier is ��n van de grote ingredi�nten om voor menigeen een geslaagde kermis te beleven en dat is weer volop verkrijgbaar. Drie biertappen op het Loopuytpark en in de kertmistent achter de T'Happerij ook nog twee tapstraten met in de caf�'s T'Happerij en Peanuts ook nog werkende bierkranen. Dus stromend bier in overvloed. Oh ja, de prijs die wij betaalden is 2 Euro per plastic beker. Voor kermisliefhebbers staan weer de gebruikelijke attracties zoals onder andere autoscoots, schiettent, draaimolen en zweef, opgesteld. De zondag is meestal een dag met volksvermaeck. Dan komen het aloude katknuppelen voor mannen en het spuitvoetbal voor tieners aan bod. Dat vond plaats op de ijsbaan. Aansluitend was nog een ridderspel op het kermisterrein tussen het kermis gewoel voor caf� Peanuts. Bij Prins Hendrik, in en bij de speciaal opgezette kermistenten, brak toen ook een waar volksfeest los met een schitterend optreden van Truus Trut & de Terlenka's, die het massaal opgekomen publiek flink in beweging kreeg.Tijdens de avonduren treden diverse bands aan in de kermistent, op het Loopuytpark in de T'happerij en Peanuts. Mede door het prachtige na-zomerweer is het tot nog toe, 't is nu zondagavond 23.00 uur, wederom een echte gezellige dorper kermis.Wij wensen de Julianadorpers, Koegrassers en welkome gasten een plezierige, maar vooral voortzetting van de gezellige kermis.
Dames 1 van TennisVereniging Julianadorp bestaande uit Giny Wielenga, Melanie Schintz, Ingrid Draper en Joske Bax werden opnieuw kampioen in hun klasse district 3. Vorig jaar werden ze ook al kampioen in dezelfde klasse maar deze keer was de prestatie nog iets groter, omdat ��n van de leden van het team, Manon v/d Loo, tijdelijk is verhuist naar Amerika waardoor het kampioenschap niet met vijf speelsters, maar door het huidige team van vier speelsters is behaald. Het team is wat trots op het opnieuw behaalde kampioenschap en stuurde ons de onderstaande foto waarbij de dames zijn voorzien van hun gouden plakken. Het kampoensfeest werd aansluitend nog uitbundig gevierd bij de sponsor van het team kookerij Brammetje.

Kampioenteam Dames 1 van TVJ; vlnr Giny Wielenga, Melanie Schintz, Ingrid Draper en Joske Bax.
Marcel Bontes aan de (verlengde) Langevliet is sinds een drietal jaren verwoed liefhebber van het houden van roofvogels. Geregeld is hij op het land in Koegras-zuid te vinden met ��n van zijn vijf vogels om ze te trainen, waarbij na het vrijlaten van de vogels ze gewend moeten raken aan het terugkomen bij hun baasje. De hobby is niet weggegelegd voor iedereen, want de aanschaf en de kosten van onderhoud is nogal prijzig. Waar anderen een brommertje of auto kopen schaft Marcel voor dezelfde kosten een aantal roofvogels aan. Het voedsel voor de dieren bestaat voornamelijk uit piepkuikens, ongewoon voedsel dat niet op veel platsen te koop is. Hij heeft momenteel twee oehoe's, twee torenvalken en een kerkuil. Kennis voor omgang met de vogels heeft hij opgedaan bij park Hoenderdael in Anna Paulowna.

Marcel Bontes met ��n van zijn torenvalken
Wapperende dorper vlaggen vertonen slijtage en ontbrekende versiering Loopuytpark
Sinds half april wapperen op acht plaatsen bij de toegangswegen van Julianadorp naast een grote stalen tulp een drietal dorper Jubileumvlaggen. In de loop van de afgelopen maanden blijkt, dat deze dundoeken niet geheel zijn opgewassen tegen de briesjes die veelal waaien boven Het Koegras.
Zo kregen we onderstaande foto toegezonden, genomen bij de Langevliet net ten Noorden van Julianadorp waarbij slijtage van de vlaggen waarneembaar is. Op deze locatie zijn alle drie vlaggen nog aanwezig, echter bij de rotonde Langevliet -Zuiderhaaks is ��n van de drie vlaggen volledig afgescheurd. Het niet geheel duidelijk of dat door de wind is veroorzaakt, of dat het een uitvloeisel van vandalisme is.
Het hele jaar door de versiering mooi houden is moeilijk gebleken. Bewoners aan de Schoolweg hebben dat ook ondervonden. Er hangen daar nu toch erg veel kale touwtjes, waarvan de vlaggetjes zijn verdwenen. Jeanette Brinksma, lid van de versieringscommissie, heeft de bewoners inmiddels nieuwe vlaggenlijnen bezorgd. Jeanette gaf aan, dat ze nog nieuwe vlaggenlijnen heeft gekregen, dus voor belangstellenden, neem even contact met haar op.
De versieringcommissie is we zeer teleurgesteld in de wijze van het omgaan met versiering op het Loopuytpark. Op enkele ondernemers na is de inzet door ondenemers en omwonenden van het plein betreurenswaardig. Het had het mooist versierde deel van Julianadorp moeten zijn, maar helaas het verdienen van extra gelden vanwege veel jubileumaktiviteiten op het Loopuytpark heeft zich niet vertaald in een extra inzet voor het mooi maken van het Loopuytpark.
Bericht van de versieringscommissie
Bij Jeannette Brinksma thuis (Meester Hendrixstraat 43) staan twee onlangs ontvreemde dorpsvlaggen incl. vlaggenstok. Af te halen aldaar. Eerst even bellen (06-53707405) is zinvol.

Wapperende vlaggen bij de Langevliet na vier maanden onderhevig aan slijtage
foto:Ronald & Nolly B&B "Four Seasons"
Deze zomer streek een groot aantal lieveheersbeestjes neer in Nederland, zo ook in de polder Het Koegras. In tegenstelling tot de overbekende donker-rood gekleurde lieveheersbeestjes met zwarte stippen zijn ze oranje gekleurd met zwarte stippen. Op ��n bloem zaten vaak een tiental beestjes tegelijk
Vlinderparade in Julianadorp
Juli en augustus zijn bij uitstek d� vlindermaanden. Zo ontdekten we op meerdere groen-plaatsen in Julianadorp een vijftal verschillende vlinders.

geaderd witje

zandoogje

blauwtje, boven vrouwtje onder mannetje

distelvinder
.
De zomer pleinfeesten zijn weer voorbij. Andere feesten komen er voor in de plaats met als eerste de kermis in het weekende van 21 tot 23 augustus. Hierinder nog een kleine terugblik op de pleinfeesten 2009.

Mogelijk ligt hier jou fiets, nu nog onder water in de slenk ter hoogte van Kruiswin-Doorzwin

of is dit jou crossfiets iets verderop bij het bruggetje
Henk van de Berg kweekt al jarenlang calla bloemen. Hij levert ze aan de groothandel die het product vanuit Nederland wereldwijd verspreid. Wij zagen in Spanje een bruidje met een boeket calla's.
Volgens Henk waren die calla's bijna zeker in Nederland gekweekt.

Henk v/d Berg met zoon en medewerkers bezig met de oogst calla's snijbloemen
.
Volop Landwerk in de zomermanden
De hele zomer zag je ze bezig de landbouwers op de landerijen. Het oogsten van aardappelen en bloembollen ging gepaard met wolken stuifzand.
 
.

Niet alleen bloembollen worden geteeld, ook uien doen het goed op de akkers van Het Koegras
.
ook graan is een welkom wisselgewas

veldsprinkhaan

goudvlieg, grauwe vleesvlieg en doodskopzweefvlieg

smalbok kever
.
Wildbloei in Kruiszin en Malzwin

de smeerwortel - paarse variant

Als geen zin meer hebt, dump je gewoon de resterende bladen tussen het groen...... zoals hier in Malzwin
.
.
.
Plezier op het strand van Julianadorp en Het Koegras
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: parelvandekop@debvj.nl
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen n�et voor commerci�le doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
Dorper Nieuws wordt samengesteld door de makers van de website
Julianadorp parel van de kop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
parelvandekop@debvj.nl