EIGEN POSTCODE JULIANADORP in 2010 !!!
!!!!!!
!!!!!!
Oproep aan alle bewoners van Julianadorp en Het Koegras
Bewoners in Julianadorp en Het Koegras die een wijziging van hun
postcode hebben ontvangen moeten zelf aktie ondernemen
om de adreswijziging bekend te maken bij bedrijven, familie
en andere relaties. Bij onjuiste postcode zal het postbestellen
veel vertraging oplopen of niet worden bezorgd.
Adreswijzing verzenden kan met correctiebriefkaarten
van TNT-post met vermelding nieuwe postcode met
toevoeging woonplaats Julianadorp
!!!!!!
!!!!!!
 
Eindelijk is het dan zover, Julianadorp krijgt met ingang van 1 januari 2010 haar eigen postcode. Al tien jaar lang hebben wij uitgekeken naar het herstel van de foutieve beslisssing van de gemeenteraad in de vorige eeuw, waarbij zij bij de invoering van de postcodes verzuimde Julianadorp een eigen postcode te gunnen. Het tij is nu gekeerd. Tijdens de afgelopen koninginnedag kregen wij de melding dat nog n collegevergadering nodig was om definitief instemming te verkrijgen met het invoeren van de eigen postcodes voor Julianadorp n Huisduinen. De stemming is positief uitgevallen. Eindelijk worden onze poststukken niet meer ontsierd door adressen met opdruk van de verkeerde woonplaats. U hoeft echt niet te wachten tot januari 2010. Verander terstond uw adressering want de post accepteert allang de naam Julianadorp. De adresserings-software van computers en routeplanners zullen nu ook eindelijk de juiste combinatie postcode-Julianadorp ingegeven krijgen. De hoofddoelstelling voor het opzetten van deze website is na tien jaar behaald en we herhalen nog maar eens; Wij wonen in Julianadorp het dorp dat inmiddels 100 jaar bestaat, dat wordt met toekenning van de eigen postcode nu k bestuurlijk erkend. Wij feliciteren de inwoners van, het hun zo geliefde, Julianadorp n bewoners van Huisduinen met de toekenning van de postcodes en hijsen feestelijk de dorper vlag.
De nieuwe postcodegebieden van Julianadorp met ingang van 2010
D
e postcode voor het oude dorp (1786) zal worden aangepast en wordt samengevoegd met
postcode 1787 die zal worden gebruikt voor het oude dorp Julianadorp, Noorderhaven en het
buitengebied. De grens ligt bij de Callantsogervaart, Het Noord-Hollandskanaal en de bewoning
aan de Middenvliet (noord-zuid) en de Noordzee. Het postcodegebied 1788 blijft zoals het nu is.

De nieuwe postcodegebieden van Julianadorp met ingang van januari 2010
info: Burgemeester en Wethouders.........
 
Deze pagina is gemaakt voor de website
dd. 19 augustus 2009
Julianadorp Parel van de Kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
copyright Julianadorppromotie '95