februari/maart 2009
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of
ander nieuws doorgeven. e-mail:
julianadorp@hotmail.com
de redactie behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen
aangepast: 21 maart 2009
agenda julianadorp-parelvandekop.nl   maart08 mei08 juni08 juli/aug08 sept08 okt08 nov/dec08 jan09 archief

Krokussen bij langs de Langevliet-Doorzwin in bloei. Het zijn de eerste bloembollen van
de 750.000 die voor de viering van het het 100jarig Jubileum van Julianadorp zijn
aangeboden en geplant door de bloembollentelers van Julianadorp en Koegras.
Ook volop bloeiende krokussen in Boterzwin-Drooghe Bol
De Belangen Vereniging Julianadorp heeft de taak op zich genomen om als coŲrdinator op te treden voor de feestelijke versiering tijdens de jubileumviering van ons dorp. De versieringswerkgroep binnen de BVJ regelt de plaatsing van opvallende objekten bij de toegangswegen en op meerdere plaatsen verspreid in Julianadorp.
Hiernaast ziet u een ontwerp van een combinatie van hoog wapperende vlaggen en een stylistische tulp, een ontwerp van Patrick van der Sluis, die bij de toegangswegen worden geplaatst.

In alle wijken (nieuw Julianadorp) en straten (oud Julianadorp) zijn inmiddels personen die als contactpersoon optreden met de BVJ. Zij coŲrdineren in hun wijk/straat de organisatie van de versiering . De straten en wijken krijgen een toegangsbord, dat is uitgevoerd in een verantwoorde vormgeving met een eerste herkenbare basisopdruk en nog wordt voorzien van ontwerpen van- en door de bewoners. De borden worden voor vijftien april geplaatst.

Het ontwerp van de blikvangers die bij de Julianadorper
invalswegen zullen worden geplaats. De auto
op de voorgrond geeft een idee van het formaat
van de vier vlaggen en de stylistische tulp
Koninginnedag: feest op het Loopuytpark, Landbouwstraat en de ijsbaan
Tijdens Koninginnedag 30 april zal het deel van het oude dorp bestaande uit het Loopuytpark,
de Landbouwstraat en de ijsbaan worden aangekleed voor de Koninginnedagviering. Langs de Landbouwstraat komen kraampjes en op de ijsbaan wordt een feesttent geplaatst. Ook zullen daar de jaarlijkse kinderspelen gaan plaatsvinden
 

Kees Koorevaar bezig met het lassen van een tulp die bij

de toegangen van Julianadorp worden gezet
Versiering, lijnen met vlaggetjes, bestellen via de BVJ
De BVJ heeft zich inmiddels ook bezig gehouden met het mogelijk centraal inkopen van versiering
in de vorm van lijnen met vlaggetjes. Zij roept belangstellenden op kontakt op te nemen.
Alleen bij voldoende belangstelling is het mogelijk versiering in te kopen via de werkgroep versiering van de BVJ .
Inmiddels heeft Groenrijk toegezegd de bestelling vlaggenstokken te vervroegen,
waardoor ze niet rond koninginnedag, maar eerder vlaggenstokken kan aanbieden.
Voor bestellingen van vlaggetjes kunt u kontakt opnemen met de BVJ via de
website van de BVJ
Op die website is ook de laatste stand van zaken met betrekking tot versiering van Julianadorp te lezen
Bewoners van de Schoolweg al begonnen met feestelijk aankleden van de weg

Met het plaatsen van bloembakken zijn bewoners van de Schoolweg al
begonnen met het feestelijk aankleden van de straat.

Maar zijn ook hard in de weer met het maken van uitbundige versieringselementen voor langs de weg
 
Straat- en buurtbewoners bezig met het inschilderen van Jubileumborden

De eerste uitleg van de versieringscommissie voor het beschilderen van jubileumborden
van Julianadorp 100 jaar, die bij de toegangen van straten en buurten worden geplaatst

Mies Olthuis van Triade (l), de artistiek begeleidster bij het beschilderen van de jubileumborden,
met rechts het ontwerp van de basisbeschildering die wordt uitgevoerd in oranje, blauw en geel
voorzien van een afbeelding van koningin Juliana.een grote letter J en een kroontje

Een deel van de 42 jubileumborden deels voorzien van de basiskleuren

Het ontwerp van Peet Offermanns voor beschildering van het jubileumbord van Genua - Drooghe Bol
Het is de zeilboot Residence Genua met startnummer 100 JD gestrand op de Drooghe Bol

Peet Offermans met het uiteindelijke resultaat gemaakt door D Arends uit Alkmaar

De afmetingen van het bord en de gegeven informatie wordt nog even vastgelegd

Fulco Labree van recreatiepark de Zandloper zet het ontwerp over op het bord

en ziedaar het geprojekteerde ontwerp ingeschilderd en wel

Stans de Jager van de recreatiepark de Zandloper en Marja Roozen en Ans Groenenberg die
druk in de weer zijn met het combinatiebord van de Parkstraat en de Proeftuinweg

Josť en Wil Reijnhout bezig met het schilderen van het bord van de Wethouder W.de Boerstraat
Borden en verf worden beschikbaar gesteld.
Het beschilderen van de borden vindt voornamelijk plaats in de schuur van Wout Roozen aan de Parkstraat. De benodigde verf en de basisborden staan daar klaar.
De versieringscommissie stelt alleen op die locatie de benodigde verf beschikbaar.
Vertegenwoordigers van de straten en buurten kunnen daar inschrijven voor avonden waarbij zij hun creativiteit gaan botvieren op het bord dat bij hun straat of buurt wordt geplaatst.
Voor de scholen zijn ook nog acht jubileum- borden beschikbaar. Die borden worden door de scholen zelf op hun school ingeschilderd
 
Bewoners van de Parkstraat zijn inmiddels al volop aktief met
het maken van extra versieringselementen voor de straat

De eerste extra versieringselementen voor de Parkstraat, gemaakt door bewoners.
Steeds meer wapperende dorper vlaggen
De dorper vlag is al overal in Julianadorp waar te nemen, niet alleen in het dorp,maar ook
rondom in Het Koegras langs de Langevliet, de Middenvliet, de Zanddijk en de Callantsogervaart.

Langs de Schoolweg wordt inmiddels ook al uitbundig met de dorper driekleur gevlagd
Eťn van de meest aan de weg timmerende vereniging in Julianadorp is de, in 1959 officiŽel opgerichte, Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit. Activiteiten waarmee de vereniging zich o.a. bezig hield en houdt zijn door het jaar heen zeer divers. De meest in het oog springend zijn; koninginnedag, ringrijden, de kermis, Sint Maarten keuvelkeuring, Sinterklaas intocht, lichtjestocht in december en de tijdelijke organisatie van de carnavalsoptocht. Daarbij is de club initiatiefnemer van de jubileumviering van 100 jaar Julianadorp en heeft zij een rol gespeeld bij de start van Julianapop en Springfair Julianadorp. Minder zichtbaar ondersteunt de vereniging ook initiatieven die promotie van Julianadorp als doel hebben.
Vele jaren organiseerde de vereniging een jaarlijks reisje voor bejaarden waarbij de dorper
bevolking altijd een financiŽle bijdrage leverde. Door gebrek aan belangstelling is de vereniging daar een aantal jaren geleden mee gestopt. Het beheer van wijkcentrum Het Zwanenest in Middelzand is een andere inzet van de culturele vereniging.
Voordat de huidige Culturele Vereniging bestond werden culturele aangelegenheden zoals Koninginnedag en kermis door o.a. schoolmeesters en de muziekvereniging Kunstzin georganiseerd maar ook de winkeliersvereniging van het Loopuytpark, “De Band”, organiseerde in de jaren vijftig tot de zeventiger jaren de nog steeds zeer geroemde culturele "Bandavonden".
De eerste voorzitter van de Culturele Vereniging was meester Henderikx,na meer dan 25 jaar,in 1976 opgevolg door Joop Vonk die werd afgelost door Co Schilder en sinds enkele jaren is Jan Romar de leider van de vereniging. In 1976, bij het vijfentwintigjarig bestaan, gaf de toenmalige voorzitter meester

meester Henderikx (1969)
Henderikx nog aan, dat de Culturele Vereniging moest worden gezien als overkoepelend orgaan van de overige dorper verenigingen. Dat is, nu het dorper vele malen groter is geworden, niet meer zo uitdrukkelijk aan te geven, al speelt de Culturele nog steeds een zeer belangrijke rol bij het culturele en sociale leven in Julianadorp en Het Koegras. De Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit bestond op 28 januari jl. 50 jaar en dat liet ze niet ongemerkt voorbij gaan. Het jubileum werd op zaterdagavond 7 februari jl. feestelijk gevierd in de zaal van Ooghduyne Beach Resort. Het Egerlšnderorkest "De Snippefangers" zorgde daarbij voor de vrolijke noot. Aan de leden was verzocht zich in lederhose, jodeljurk en skipak te hijsen. Het was gedurende de hele avond een vrolijke boel. Halverwege de avond werd dhr. Co Schilder benoemd tot erelid van de Culturele Vereniging vanwege zijn jarenlange verdienste voor de vereniging.

Het huidige bestuur van de Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit.
vlnr. Frieda de BrŁcher, Susan Pennings-Tas , Co Schilder , Gerrit van Mullem,
Johan v. Loenen,Hellen Kreuk, Wilma Bregman, Jan Romar (vz) en Henk Stroomer
Tijdens de jubileumavond van de Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit werd dhr. Co Schilder benoemd tot erelid van de Culturele Vereniging. Co maakt al meer dan 25 jaar deel uit van het bestuur waarbij hij ook jaren de functie van voorzitter heeft bekleed.

Co Schilder(m) is zeer opgetogen met zijn benoemingals erelid van de Culturele Vereniging .
Zijn vrouw Truus deelde mee in de feestvreugde en werd daarbij in de bloemtjes gezet.
Naast Co staan de bestuursleden Jan Romar(vz), Gerrit van Mullem en Heleen Kreuk
De Julianadoper vrijwillige brandweer kreeg als aanvulling op de bestaande uitrusting een nieuwe brandweerauto. Een mercedes sprinter in een 4x4 uitvoering waarmee als het nodig is ook over de onverharde delen van het verzorgingsgebied kan worden gereden, en zoals gewenst bijna overal kunnen komen.
Een andere, meer ludieke, nieuwigheid van de dorper brandweer zijn speciale klompen. In navolging van de klompen van Henk Veul en de klompen met de dorper vlag hebben leden van de brandweer nu ook hun eigen klompen. Ze zijn geschilderd in de kenmerkende rode brandweerkleur met witte en blauwe strepen en voor wie die kenmerken nog niet duidelijk genoeg zijn ook nog voorzien van het opschrift brandweer.

De vierwiel aangedreven mercedesbus, de nieuwe aanwinst van de dorper brandweer met
op de voorgrond Marcel Visser, lid van de vrijwillige brandweer van Julianadorp.
De feestklompen van de Brandweer

De nieuwe klompen van de Vrijwillige Julianadorper brandweer
Als het stro, dat dient als bescherming tegen winterkou en zandverstuiving, in het voorjaar weer van het land wordt verwijderd, dan beseft iedere Koegrasser dat de bloeitijd van de bloembollen binnen enkele weken weer zal beginnen. Als eerste bloeien de krokussen gevolgd door narcissen, hyacinten en de vroege tulpen. Daarna, rond eind april, kleuren weer de vele tulpenvelden rondom Julianadorp en de gehele noord-west-kop van Noordholland.

Op het land langs de Nieuweweg te noorden van Julianadorp was
bloembollenbedrijf v/d Vlugt volop bezig het stro te verwijderen.
De bouw van het nieuwe winkelcentrum vordert gestaag. De fundamenten zijn bijna klaar, zodat de vloeroppervlak van het complex langzamerhand zichtbaar worden. Als de organisatie goed verloopt, het bestellen van de benodigde materialen op tijd gebeurt, dan verwacht de uitvoerder dat de bouw in november kan zijn afgerond. Eťn van de bijkomstige werkzaamheden is het verplaatsen van de rioolpomp die zorgt dat inhoud van het dorper diepriool naar de waterzuivering aan het Balgzand wordt gepompt. De overhevelingput waarin de pomp zich bevindt is al verplaatst naar de oostelijke grens van het nog aan te leggen parkeerterrein van het winkelcentrum. Momenteel wordt gewerkt aan de verlenging van het diepriool vanaf het voormalig eindpunt tegenover het Loopuytpark naar de nieuwe overhevelingsput. Tijdens het ingraven van de rioolbuizen kregen de uitvoerders fikse tegenslag. Tijdens de graafwerkzaamheden van de vijfmeter diepe geul voor het leggen van de buizen bleek, dat het grondwater ter plekke zeer hoog staat en dat het zand zo los is, dat de geul instortte voordat de buizen konden worden gelegd. Nu moeten eerst twee tijdelijke stalen wanden moeten worden aangebracht waarna het zand kan worden uitgegraven en de rioolbuizen gelegd.

Voor het verlengen van het diepriool bij het nieuwe winkelcentrum "De Riepel" tegenover het
Loopuytpark moesten onverwacht tijdelijke stalen wanden worden aangebracht.

waarna het graven van de sleuven echt kon beginnen
De fundatie van het winkelcentrum de Riepel is al bijna klaar

Klaas Hoornsman volgt dagelijks de werkzaamheden bij het nieuwe winkelcentrum. Mogelijk
wordt er nog materiaal voor zijn aangrenzend Landbouwmuseum aangetroffen.
Voor notoire hardrijders en wegpiraten breken zware tijden aan op de Langevliet en de Nieuweweg ten noorden van Julianadorp . Na langdurig overleg is er een Salomonsoordeel geveld met het vaststellen van de de snelheidslimiet van maximaal zeventig km/uur. voor het snelverkeer. Zestig km/uur is lastig omdat de weg dan zoveel aanpassing moet ondergaan zodat het onmogelijk zou worden harder dan zestig km/u te rijden. Tachtig km/u werd als te hoge snelheid gezien. Dus bleek een keuze daar tussen in het meest voor de hand liggend. En zo geschiedde het, dat een waar Salomonsoordeel werd geveld. Tevens worden flitspalen geÔnstalleerd om voortdurend de snelheid van het autoverkeer in toom te houden.

De, tijdens spitsuren, zeer drukke Langevliet en Nieweweg krijgen
een snelheidslimiet van max. 70 km/u en flitspalen
In november leek het nieuwe "Uitvaartcentrum Julianadorp" al bijna klaar, maar nu, begin maart is nog niet te bespeuren dat er al enig aktie is. Kennelijk heeft dhr. Dop geen haast met het in gebruik nemen van de nieuwe voorziening. Toch wordt 's avonds de indruk gewekt, met de aangelichte van naam voorziene ramen, dat het pand in functie is. Het is beschamend te moeten vernemen dat de verschillende uitvaartdiensten die aktief zijn in Julianadorp een latente vete uitvechten over de ruggen van overleden Julianadorpers. Een gezamenlijk gebruik van dit uitvaartcentrum lijkt daardoor uitgesloten.
Inmiddels is bekend gemaakt, dat het uitvaartcentrum op zondag 15 maart wordt
geopend gevolgd door open middag voor belangstellenden van 14.00 tot 16.00 uur
Locatie: Langevliet 60C Juliandorp (naast Apotheek Julianadorp)

De 's avonds aangelichte ramen suggereren dat het Uitvaartcentrum Julianadorp al in functie is

Het nieuwe Uitvaartcentrum Julianadorp leek in november(foto) al bijna klaar
Op donderdag 26 februari hield de BVJ haar jaarvergadering waar ze rekenschap aflegde over haar financiŽle en bestuurlijke handel en wandel. Wat betreft de financiŽn ziet het er goed uit, waarbij de penningmeester Jeannette Brinksma wel aangaf, dat de door vaak late afdracht van de toegezegde subsidies, in het najaar van het begrote jaar, de kas in het voorjaar meestal goed gevuld is. Ook heeft de vereniging kans gezien in de loop der jaren tienduizend euro op zij te leggen voor de viering van 100 jaar Julianadorp. Dat komt dit jaar zeer goed uit want de BVJ heeft het op zich genomen als coordinator op te treden voor de versiering van jubilerend Julianadorp. Eerder in dit Dorper Nieuws kon u al de stand van zaken op dit moment lezen.
De BVJ beseft zich wel, dat naast de grote inzet die nodig is voor het feestelijk aankleden van ons dorp de andere dagelijkse zaken toch ook hun aandacht opeisen. Voorzitter de Haas vatte kort samen waar de vereniging zich zoal mee bezig houdt. Hij drukte de categorieŽn daarbij uit in de kleuren groen, grijs en rood. Die staan voor het groenbeheer, de veiligheid van de infrastructuur paden en wegen en problemen die zich op sociaal gebied voordoen in straten en wijken. De vereniging heeft momenteel een kleine driehonderd leden. Eťn van de akties van de BVJ is ook het uitbrengen van de Dorpsgids. In de uitgave van dit jaar wordt ruim aandacht aan het 100 jarig bestaan van Julianadorp besteed en de postcodes worden weer aangevuld met de naam Julianadorp. De BVJ neemt ook deel aan het Wijkplatvorm, een overleg orgaan waar breed overleg plaats vindt aangaande zaken die spelen in Julianadorp en waarin veel instellingen, verenigingen, politie en andere bestuurders zitting hebben.

Het huidige bestuur van Belangen Vereniging Julianadorp.vlnr.Ruud Kwast, Rob Schilder,
Jeannette Brinksma, Fred de Haas, Veronica van Biezen en Willem den Ouden
De groenvoorziening wordt naarstig in de gaten gehouden en in dien nodig, bij calamiteiten, in overleg met de gemeentelijk dorpsbeheerder Adri Bouwma aangepakt. De grootste ergenis van de BVJ is al jaren de nog steeds ongebreidelde hoendenpoepoverlast in heel Julianadorp. Het slenkbootje kan door gebrek aan vrijwilligers niet meer worden ingezet. Dat het vaak lastig is op sociaal gebied problemen op te lossen blijkt uit het onvermogen om bij overlast met gedupeerden Ťn de veroorzakers in overleg te raken.
Betreffende de veiligheid in wijken en straten viel het tijdens controle in samenwerking met de politie en brandweer op, dat in Kruiszwin veel auto's een plek moeten krijgen, maar waar onvoldoende ruimte voor is. Het dubbel parkeren komt daar zeer veel voor. De veiligheid van de weggebruikers in die wijk laat te wensen over. De afwikkeling van het toekomstig verkeer richting de nieuwe Riepel tegenover het Loopuytpark baart de BVJ grote zorg. Zij voorziet onveilige situaties op de Langevliet en de Schoolweg bij de bruggen naar het winkelcentrum.
Voor zaken die van belang zijn voor het beheer van de openbare voorzieningen aangaande onderhoud of vandalisme is binnen de BVJ mevrouw van Biezen de direkte contactpersoon met de beheerder van Julianadorp. Worden er calamiteiten geconstateerd dan kan direkt contact met haar worden opgenomen. Haar inschakelen werkt vaak sneller dan zelf naar het gemeentehuis te bellen. Zij weet de meest efficiŽnte weg naar het gemeentelijk beheer.

Bij de bushalte bij Doorzwin ziet het er op dinsdagmorgen nog ordelijk uit, maar volgens leden
van de BVJ is dat bij meerdere andere haltes niet het geval en wordt derhalve aan de BVJ
verzocht om te pleiten voor plaatsing van meer fietsenrekken bij betreffende bushaltes.
Tijdens de vergadering werd gevraagd aandacht te schenken aan het regelmatig laten legen van gemeentelijke prullenbakken. Ook werd aandacht gevraagd voor de ontstane wanorde bij meerdere bushaltes, die veroorzaakt is door de grote veranderingen van reistijden en routes bij het openbaar vervoer. Voor de vele fietsen van scholieren is doorgaans niet voldoende stallingsmogelijkheid bij de haltes. Bij het Junior College ontbreken bij de bushaltes zelfs alle basisvoorzieningen zoals fietsenrekken en een tegen weer en wind beschermend bushokje, terwijl dat een wisselplaats is van gemeentelijke en provinciale buslijnen. De BVJ zegde toe deze zaken, naast de andere genoemde inzet, ter hand te nemen.
Wilt u meer informatie over de BVJ op de
website van de BVJ
In Julianadorp Oost wordt nog niet gebouwd. Er zijn inmiddels al wel enige piketpaaltjes geslagen, maar het nog wel even zal duren voordat daar echt gebouwd gaat worden. Op de braakliggende bouwgrond zijn op het meest oostelijke deel inmiddels twee depots aangelegd voor overtollige teelgrond. Een gemeentelijk depot en een depot van de Fa. de Vries en v/d Wiel die elders in de gemeente bollengrond heeft afgegraven en tijdelijk in Julianadorp Oost heeft opgeslagen.

Het teelaarde depot van de Vries en v/d Wiel in Julianadorp Oost
.
Dit jaar viert de oudste sportvereniging met de toepasselijke nam Sportlust het 100-jarig bestaan. Sportlust is in maart 1909 opgericht in cafť Marees aan de Blauwe Keet als gymnastiekvereniging voor sterke jonge mannen. De eerste sportbeleving bestond toen vooral krachttoeren op rekstok, brug en de ringen. In de pauze van de trainingavonden werd onderling geworsteld en werden partijtjes stoktrekken gehouden. Ook werden alras gymnastiekdemonstraties gehouden. De eerste leden van Sportlust waren o.a Piet van Oord, die als zeer sterk te boek staat, Maarten Smit, de garagehouder van de Blauwe Keet, die ook van wanten wist, Cees en Jacob Glas, Rikkus Slikker, Jan Noot, Simon de Vries, Jan Biersteker, Paul Bremer, A. Zeeman(vz) en George Jimmink. In 1669 bij de voorbereiding van het viering van het 60 jarig bestaan van Sportlust werd nog getwijfeld over het juiste jaar van oprichting, want in 1907 was ook al sprake van Sportlust, maar de toenmalige voorzitter dr. Swaters ondekte in een officiŽel schrijven bij oud-lid Sleutel dat het jaar van oprichting 1909 was.
Het gebrek aan toestellen bij de start van de club werd goedgemaakt door in Koegras rond te gaan met inteken- lijsten waardoor het mogelijk werd een rek, brug, een stel ringen en een springtoestel aan te schaffen die later tegen brand verzekerd werden voor een bedrag van 150 gulden.

Het Sportlust embleem dat vele jaren
de gymkleding van leden sierde.

Dr.Swaters(l) met leden van het eerste uur, dhrn.Glas en v/d Oord

Een demonstratie met stokken die door sporters in oude oude sportkleding werd uitgevoerd tijdens
de 60 jarig jubileumviering in 1969. vlnr. Kees Kant, Jan Keijzer, Piet Liefting en Dick de Graaf
Na de oprichting werd na enige jaren geprobeerd een jongens- en een damesafdeling op te zetten, maar dat lukte in die jaren nog niet. Toch vernamen wij van mw Vries-Jimmink dat in de Tweede Wereld Oorlog wel een damesafdeling bestond. Zij gaf aan dat de gymvereniging een niet te missen vertier was in die donkere oorlogsjaren. Dr. Swaters, voorzitter van Sportlust in 1967 heeft het ledental flink zien groeien. Bij feesten in het dorp werd altijd meegedaan aan demonstraties en optochten. In 1959 werd o.a. door de damesafdeling een demonstratie gegeven met de knotsen. De eerste jubileumviering van Sportlust werd gehouden bij het zestig jarig bestaan in 1969. Het was toen een groot feest met een avond waarbij een heuse eigengeschreven revue werd opgevoerd. Toen kwamen ook nog leden van het eerste uur, de heren Cees en Jacob Glas, Piet van Oord en George Jimmink voor het voetlicht. Na dr.Swaters volgden nog een hele reeks voorzitters. Eťn daarvan was Cees Pot die samen met zijn vrouw Nel in de tachtig en negentiger jaren van de vorige eeuw ook de jeugdturnafdeling van Sportlust trainden. De meisjes keur van Sportlust stonden in die jaren landelijk hoog aangeschreven. Er bestond in die jaren ook een samenwerkingsverband tussen meerdere turnverenigingen in de Noordkop van Noord Holland.
Sportlust heeft in de jaren van haar bestaan in tal van accommodaties de sport beoefend. Het begon in een zaal van Dirk Marees aan de Blauwe Keet, daarna een gymlokaal van de 1e gemeentelijke Lagere School, nu Vliet 60, de voormalige gymzaal van de Margrietschool vervolgens in sporthal Trefpunt en nu is de thuisbasis de gymzaal van Dorpshuis Julianadorp (vh Wijkcentrum Drooghe Bol).

Damesafdeling Sportlust,1959, demonstratie met knotsen bij 50-jarig bestaan van Julianadorp
Staand vlnr. Maartje v.d.Haag, Tini Hoornsman, mw v.Genderen, Annie Vries en Grť Smid
zittend vlnr. Fietje Stooker, Miemi Smid en Dieuwie Kuit-Romar
Gedurende haar honderd jarig bestaan heeft Sportlust een aanmerkelijke groep ereleden en leden van verdienste. Tot erelid zijn benoemd; dhr H.Wolthuis, Dr. J.A.Swaters, mw A.van Mullem, mw. A.Blaauboer-Bakker, Cees en Nel Pot. Leden van verdienste zijn; mw A.Vries-Jimmnk, mw. M.Wijngaard-Bregman, dhr. P.Liefting, mw D.Kuit-Romar en dhr. J.Clowting.

Ook in 1969 demonstratie heren op de brug

brugoefening, Jan keyzer in de oude Margrietschool, nu Vliet 60
De huidige voorzitter van gymnastiekvereniging Sportlust is dhr. Charles Beekes,
die naast zijn voorzitterschap trainingen geeft aan de jongens turngroep
Sportlust kent momenteel zeven verschillende gymafdelingen:
- wedstrijd dames/meisjes turnen op regionaal niveau (Noord Holland - noord)
- wedstrijd heren/jongens turnen op districtsniveau (Noord Holland en Utrecht) en landelijk niveau
- recratiegymnastiek voor meisjes en jongens
- gymnastiek voor mensen met beperking
- kleutergymnastiek
- gymnastiek voor 50 +
- conditiegymnastiek

Het Jubileumprogramma van 100 jaar Sportlust Julianadorp
De jubileumviering vindt plaats op zaterdag 21 maart a.s.waarbij
's middags vanaf 15.00 uur sportdemonstraties worden gegeven
gevolgd door een receptie voor genodigden en
ter afsluiting een feestavond
die begint om 20.30 uur.
Meer info op de website van Sportlust

Charles Beekes, de huidige voorzitter in overleg met zijn jongens turnploeg in 2004, in Trefpunt

Demonstratie tijdens open dag in zaal Drooghe Bol, nu Dorpshuis Julianadorp

Mary v/d Ruit helpt een jonge turnster tijdens open dag van Sportlust

Recreatiesporters met beperking van Sportlust onder leiding van Hans Pleune
.
Ook dit jaar werd weer een carnavalsoptocht georganiseerd waarbij klemmende dorper perikelen weer vetgekalkt op de versierde wagens waren te lezen. De agrariŽrs vinden dat ze teveel uitstekend bloembollenland moeten inleveren voor vogeltjesland en de jeugd is ook van mening ook dat de burgemeester het wel erg bont heeft gemaakt met zijn, voor hem onbetaalbaar, bezit van drie woningen..

1e prijs carnavalsoptocht

2e prijs carnavalsoptocht
Diploma en certificatendag van Budovereniging Julianadorp
Budo Vereniging Julianadorp werden deze maand bij de leden een vaardigheids-examen afgenomen waarbij diploma’s en certificaten konden worden verkregen. Bij het behalen van bepaalde diploma's kon ook een andere kleur judoband worden verdiend. Tijdens de uitreiking van die diploma's werd dan gelijkertijd de band vervangen door de nieuwe behaalde judoband. Aan de kleur van de judoband kan direkt worden gezien bij welk niveau budogroep de judoka's behoren.
Hieronder en kleine impressie van de examens van de jeugd en een aktiefoto waarbij een seniorlid zwaar onder handen werd genomen door twee tegenstanders, die zonder hem rust te gunnen de vaardigheden van die examenkandidaat moesten testen. Tijdens de examendag werden de tribunes van de budozaal goed bezet met ouders en andere familieleden van de sporters. Na afloop staken die hun enthousiasme over de behaalde resultaten niet onder stoelen of banken, de sporters werden ethousiast toegejuichd.
De Budo Vereniging is een bloeiende club met een prachtige Budozaal aan de Mstr. Daarnhouwerstraat
meer info: op de
website van de Budovereniging

Budo jeugd onder leiding van Janna en Rens Dekker

Al heel jong kan worden deelgenomen aan judooefeningen

Ook trainers doen zelf soms actief mee met het vloergevecht

De witte judoband werd vervangen door een gele band

De rode band werd bij deze groep vervangen door een witte band

Het seniorlid Jean Paul Franssen werd onder handen genomen door
twee tegenstanders, Jeroen Blom en Sebastiaan van Schouwen(l)

Ouders, opa's en oma's en andere familieleden toonden hun enthousiastme voor de behaalde resultaten
Deze keer uit de oude doos van Klazien Kok en Map Heijblok enkele foto's van het gebouwtje dat heeft gestaan aan de Langevliet 36, op de locatie waar nu makelaardij Buurman woont. Het gebouwtje laten we zien omdat het in de loop der tijd voor veel verschillende publieke doeleinden is gebruikt. De eerste foto is nog van vůůr 1940, waarvoor het toen werd gebruikt is niet helemaal duidelijk. Wat wel bekend is, dat het gebouwtje is gebruikt door een speciale geloofsgroep, volgens dorpers, met de naam "Star off Hope". Het gebouwtje werd tijdens Tweede Wereldoorlog gebruikt als ťťn van vijf noodschooltjes in Julianadorp. De bestaande lagere school (nu Vliet 60) was toen gevorderd door de Duitse Bezetter. Tot aan 1948, toen de lagere school werd heropend, werd het gebouwtje als noodschooltje gebruikt. In de jaren vijftig en zestig was het een kleuterschool en werd het tevens gebruikt als kerk voor de in de vijftiger jaren gestartte Julianadorper Katholieke kerkgemeenschap. Als laatste werd het gebouwtje gebruikt door de Julianadorper Uitvaart Vereniging "De Laatste Eer". Toen bij Buitenveld een uitvaartcentrum werd gerealiseerd raakte het gebouwtje langzamerhand in verval.
Makelaardij Buurman heeft het laten slopen en op dezelfde locatie een nieuw huis laten bouwen.

Van Cor Hollander sr. kregen we de onderstaande informatie
over de oude foto
van het gebouwtje langevliet 36
De foto toont de bakkerij van mijn opa Jan Viszer visser met sz zoals hij dat schreef hij had vier zoons en twee dochters,zijn jongste dochter en zijn vrouw zijn vroeg overleden, ik heb beide niet gekent op het ene rijtuig zitten mijn opa en oma, op het tweede rijtuig zitten twee ooms en op het hek een van mijn ooms. Naast het hek staat een vrouw, dat moet mijn moeder haar jongste zuster zijn.
Allen mis ik dan nog een oom. Geheel rechts op de foto staat waarschijnlijk mijn moeder en mijn vader. Mijn vader had vroeger een grote snor. Mijn ooms heb ik nooit met een snor gezien.
Opa is in 1952 overleden en is 92 jaar geworden het kerkje hete toen STAR OF HOPE
de foto schat ik tuseen de jaren 1900-1908


Naschrift:
Gezien het feit dat het best mogelijk is dat we nog iets zijn vergeten over de geschiedenis van het beschreven gebouwtje houden wij ons aanbevolen voor aanvullende informatie;
email:
julianadorp@hotmail.com

Het beschreven gebouwtje aan de Langevliet 36, toen bakkerij van Jan Viszer, rond 1908,
voorzien van een dubbel deur. Deze deur is later dichtgemesteld

Het gebouwtje in gebruik door de uitvaartvereniging "De Laatste Eer"

Op de foto is nog te zien waar de dubbele deur heeft gezeten

Een stelletje torenvalken gespot in de duinen van Het Koegras
 
.
.
.
.
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen nŪet voor commerciŽle doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
Dorper Nieuws wordt samengesteld
door de makers van de website

Julianadorp parel van de kop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com