juni 2008
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of
ander nieuws doorgeven. e-mail:
julianadorp@hotmail.com
de redactie behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen
aangepast: juni 2008
ballonvaart 75 jaar IJsclub Julianadorp Irissen, Anemonen en Ixia in bloei
Julianapop geslaagd evenement voor jong en oud Loopuyt, Koegras en Julianadorp
strandhandbal met veel deelnemers 50 jarig jubileum Julianadorp
krachtpatserij op het ijsbaanterrein dorper vlag wappert al in de Weth. W.de Boerstraat
dorperdag 2008 Julianadorp van uit de ruimte gezien
kleine fuut veilig op moeders rug oude foto's en de herinnering
Tuinbouwstraat hield weer de jaarlijkse viswedstrijd nog Koeien in Koegras
wat is er mis met "Noorderhaven" wilde bloemen in het voorbijgaan
Schoolweg opgefleurd met bloembakken speelse zonnestralen boven Julianadorp
wandelroute van Noorderhaven naar Kolhorn Van Foreestweg-Zanddijk anno 2008
machinaal betonspecie uitvlakken vernieuwde oversteekplaats strandslag De Zandloper
zicht op Zuiderhaaks strandrecreatie in Julianadorp Aan Zee
allium langzaam in bloei  
agenda julianadorp-parelvandekop.nl januari februari maart april mei archief      
IJsclub Julianadorp vierde op 17 mei jl. haar 75-jarig bestaan. Op het programma stond toen ook een ballonvaart, maar vanwege ongeschikte weersomstandigheden kon dat op die dag niet plaatsvinden en werd derhalve uitgesteld. Op dinsdagavond 3 juni kon het evenement alsnog doorgang vinden. Een veertigtal luchtvaarders vertrokken vanaf Julianadorp Zuid-Oost richting Medemblik. De reakties na afloop waren zeer positief. Hoog in de lucht kregen de opstappers een prachtig uitzicht over de landerijen en de kustlijn van de Noordkop van Noord Holland.
Julianapop was ook dit jaar weer een bijzonder geslaagd evenement. De vierduizend bezoekers varierend in leeftijd jong en oud beleefden op zondagmiddag 15 juni een daverend popevenement dat gepaard ging met uitstekend zonnig festivalweer.
Het was een ware krachtpatserij tijdens de voorronde van het aanstaande nationaal kampioenschap de sterkste man van Nederland. Het trekken van een vrachtauto, een met dames verzwaarde carrousel ronddraaien , boomstammen tillen en betonkogels liften naar een hoog platvorm vormden een aantal onderdelen van de krachttoeren die moesten worden verricht. Het evenement vond op zondag 18 mei plaats, een dag na de jubileumviering van de ijsclub op het ijsbaanterrein en werd georganiseerd door fitness-centrum Classic Gym. Vanwege het bijzondere karakter van de wedstrijden en omdat het voor de eerste keer plaats vond in Julianadorp tonen wij hierbij alsnog nog enkele foto’s van het evenement.
Het is inmiddels een jaarlijkse traditie, dat het handbalverbond Noord Holland Noord een strandhandbaltoernooi organiseert op het strand van Julianadorp aan Zee. Net als vorig jaar was het prachtig zomerweer. De meer dan zeshonderd deelnemende handballers hadden een flinke supportersschare meegenomen die ook volop konden genieten van de Julianadorper zeestrand-voorziening bij strandslag de Zandloper. Het eerste team van JHC, n van de deelnemende handbalverenigingen, dat gedurende dit hele handbalseizoen al uitstekend presteert, behaalde ook tijdens dit strandhandbaltoernooi in haar klasse een aansprekende tweede plaats.
In Wijkcentrum Drooghe Bol werd op zaterdag 7 juni een Dorperdag georganiseerd. Bij deze gelegenheid wordt dorper verenigingen de gelegenheid geboden zich te presenteren en promotie te maken voor hun aktiviteiten. Voor de organisatie was het een nadeel, dat het prachtig zonnig weer was, waardoor de publieke belangstelling enigszins tegenviel. Ondanks dat toonden de aanwezige clubs zich weer van hun beste kant. Ook werd tijdens de dag reclame gemaakt voor het deelnemen aan een schildercursus die het komende winterseizoen door Willem Rep wordt verzorgd. Ook de scouting Abel Tasman troffen wij aan en een delegatie van de modelspoorclub The Smokey Railway. Andere aktiviteiten bestonden uit presentaties van meerdere welzijns instellingen en een verscheidenheid aan dansvormen.
Het contactadres van Wijkcentrum Drooghe Bol is Drooghe Bol 1006 - tel: 0223-641122
lees meer over de dorperdag 2008...

Schilder Willem Rep in aktie tijdens de Dorper Dag

Leden van de modelspoorclub "The Smokey Railway" met hun spoorbaan tijdens de Dorperdag

Kleine fuut op moeders rug, gezien in de Slenk in Middelzand
De vissteiger aan de Langevliet bij verzorgingscentrum Buitenveld werd zaterdag 14 juni volledig bezet door deelnemers aan de jaarlijkse viswedstrijd van bewoners van de Tuinbouwstraat.

't Was druk op de vissteiger van Buitenveld tijdens de viswedstrijd van de Tuinbouwstraat

Wedstrijdleider, Eise Hoekstra, toonde ons een net gevangen "fikse" voorn
Wat is er mis met Noorderhaven vroegen wij ons af . Momenteel is een naamsverandering in gang gezet van het ons aller bekende en zeer gewaardeerde complex Noorderhaven dat is bedoeld voor een veilige woonplek voor de medemens met een verstandelijk gebrek. De noodzaak van de naamsverandering is ons in het geheel niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, zijn de herinneringstenen die zijn aangebracht ter gelegenheid van de start van de aanleg in 1969 en het gereed komen in 1977 van Noorderhaven.
De naam "NOORDERHAVEN" onuitwisbaar vastgelegd op de herinneringstenen
.
De Schoolweg blijft de aandacht trekken. Is het de ene keer het ongenoegen dat wordt geuit over het uiteindelijke resultaat van de vernieuwde Schoolweg. De weg wordt als te smal ervaren met te veel hinderlijke drempels. Deze keer zagen we langs de weg bloembakken aangebracht die een gezellige aanblik bieden bij binnenkomst in de dorpskom van Julianadorp. En van de bloembakken is wel zeer bijzonder. Bij het maken daarvan zijn betonnen autobuffers bij een lantaarnpaal als basis gebruikt voor de vorm van de bloembak. Bij het zien van een, nabij aangebrachte, omver gereden betonnen buffer, blijkt dat deze toch ook niet echt doelmatig zijn als stootblok voor auto’s.

Door bewoners zijn fleurige bloembakken langs de Schoolweg aangebracht

Johan Hendriks "verstopte" kille betonnen autobuffers in een bloembak

Toch niet zo effectief zeker, die betonnen autobuffers.
.
Er wordt gewerkt aan het realiseren van een wandelroute die voert door heel Noord Holland vanaf Texel naar 't Gooi. En van de tussen-startplaatsen van die route is te vinden op het terrein van Noorderhaven . Bij de bushalte aldaar is een bordje aangebracht waarop de route vanaf Noorderhaven tot Kolhorn (22 km) is weergegeven. De wandelaars kunnen de route volgen middels stickers voorzien van een richtingspijl, die op lantaarnpalen en palen van wegenbeheersborden zijn aangebracht. De route naar Kolhorn loopt vanaf Noorderhaven via het pontje Westeinde en de Gelderse Buurt richting Anna Paulowna naar Kolhorn. De route wordt gemaakt door Landschapsbeheer Noord Holland in opdracht van Provincie Noord Holland.
meer info via
www.noord-holland.com

Bordje met deel van wandelroute van Texel naar 't Gooi, aangebracht bij bushalte op Noorderhaven
Vroeger moesten stucadoors bij het aanbrengen van grote betonvloeren op de knien en met de hand de gestorte betonspecie egaliseren. Wij zagen bij de bouw van het nieuwe bloembollenbedrijf van Fa. Kreuk, langs de verlengde Langevliet, dat ook dat zware werk inmiddels grotendeels machinaal wordt uitgevoerd.

Zittend op een machine voorzien van draaiende schijven wordt een grote betonvloer gegaliseerd.
Allium, irissen, anemonen en ixia's worden in het vakjargon van de bloembollentelers aangegeven met bijgoed naast het telen van de de hoofdprodukten hyacinten, narcissen, tulpen en lelies.
Op verschillende tijdstippen in het jaar, meestal na de bloei van de hoofdprodukten, komt het bijgoed in bloei en geeft dan de nodige kleur aan delen van de landerijen van Het Koegras rondom Julianadorp
Irissen
Anemonen
Ixia's
Het bijna in bloei staande hoge allium ziet eruit als een veld vol bonenstaken met kleine bolletjes in top, maar allengs in een tijdsbestek van een paar weken dijt het bolletje uit en ontwikkelt zich tot een prachtige bolvormige, in dit geval, lila bloem.
Pieter Loopuyt dat is een naam die veelvuldig voorkomt in de geschiedenis van de ontwikkeling van de polder Het Koegras en de stichting van het dorp Julianadorp.
Het is soms oppassen met het aanhalen van deze naam, want het betreft in beide gevallen, voor Het Koegras en Julianadorp verschillende personen, maar wl met dezelfde naam.
Voor de duidelijkheid; De Pieter Loopuyt die de polder Het Koegras kocht in 1849 was de grootvader van de Pieter Loopuyt die de aanzet gaf tot de stichting van ons dorp Julianadorp.
De stichter van Julianadorp heeft, in verband met het komende 100-jarig bestaan van Julianadorp in 2009, momenteel onze bijzondere belangstelling. Wie was deze man ?
Het is ons zeer moeilijk gebleken om veel informatie over Pieter Loopuyt jr. te verkrijgen, maar toch doen we hier een aanzet.
Een maand geleden kwamen we in het bezit van een gedrukt deel van de stamboom van de familie Loopuyt. In die weergave van de stamboom lezen we dat Pieter Loopuyt sr. leefde van 3 juli 1791 tot 5 juni 1872, hij was bankier, stichter van de firma P.Loopuyt , lid van de Eerste Kamer, wethouder van Schiedam en bij ons bekend als eerste particulier eigenaar van de polder Het Koegras die hij kocht in 1849. Deze Pieter Loopuyt sr. kreeg 11 kinderen, acht meisjes en drie jongens. Hij was bij zijn leven de enige eigenaar van de polder Het Koegras. Na zijn overlijden in 1872 werd de polder verdeeld over acht rechthebbende erfgenamen. Er werd toen, vanwege die verdeling van het bezit van Het Koegras over meerdere eigenaren, besloten tot een andere opzet van beheer van Het Koegras, dat uitmondde in het oprichten van het waterschap Koegras in 1874.
In dit schrijven treft u een aantal delen uit de gedrukte stamboom van familie Loopuyt aan
Jan Loopuyt, die leefde van 1822 tot 1894, de oudste zoon van Pieter Loopuyt sr., was van 1874 tot 1894 Dijkgraaf van waterschap Het Koegras. Hij was industriel en wethouder in Schiedam. Hij kreeg zeven kinderen, drie jongens en vier meisjes.
De oudste van de jongens van hiervoor genoemde Jan Loopuyt was Pieter Loopuyt jr., geboren op 8 februari in Schiedam. Hij was lid van de gemeenteraad van Schiedam en lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Deze Pieter Loopuyt jr. werd na de dood van zijn vader in 1894 bestuurslid - en vanaf 1904 tot 1921 Dijkgraaf van waterschap Het Koegras.
De polder Het Koegras was toen al niet meer in zijn geheel in het bezit van de familie Loopuyt. Pieter Loopuyt jr. kocht, in naam van de door hem in het leven geroepen "
Maatschap tot bevordering van de bewoonbaarheid van de polder Het Koegras ", rond 1904 een areaal grond ten oosten van de in 1871 gebouwde eerste Gemeenteschool aan de Langevliet (voorheen Erica School). Er werden rondom een groenveld, nu het Loopuytpark genoemd , 22 bouwkavels aangeboden. Eerst het buurtschap Loopuyt genoemd, dat op initiatief van Pieter Loopuyt jr., met instemming van Koningin Wilhelmina, in het geboortejaar van prinses Juliana, op 8 oktober 1909 de naam Julianadorp kreeg.
Pieter Loopuyt jr. laat zich nog steeds herinneren middels het door hem geschonken glas-in-lood raam, dat is aangebracht in de Ontmoetingskerk, gebouwd in 1909, aan het Looopuytpark.
Deze Pieter Loopuyt was getrouwd met Anna Emilie Claus uit Roermond. Het echtpaar bleef kinderloos. Dit laatste is mogelijk ook de reden dat moeilijk informatie over deze Pieter Loopuyt kan worden verkregen. Het is wel bekend, dat hij in 1921 zijn functie als Dijkgraaf van waterschap Het Koegras heeft neergelegd, maar de datum van overlijden hebben we (nog) niet kunnen achterhalen. Gezien zijn bemoeienis van 1894 tot 1931 zou er toch meer over hem bekend moeten zijn.
Mocht u als lezer van dit stuk aanvullende informatie kunnen verstrekken, dan houden wij ons van harte aanbevolen. U kunt met ons in contact komen via e-mail adres: julianadorp@hotmail.com
Volgend jaar bestaat Julianadorp honderd jaar en dat zal naar het zich laat aanziet uitbundig worden gevierd. Het vieren van een jubileumjaar heeft in de vorige eeuw de nodige feestelijkheden doen opleveren. Nog goed in het geheugen is de zeer geslaagde jubileumviering van het 75-jarig bestaan van Julianadorp in 1984, maar gaan we een lustrumviering verder terug, het vijftig-jarig bestaan van ons dorp in 1959, dan is de herinnering al een stuk vervaagd of geheel verdwenen.
In het archief van wijlen oma Willie van Ammers, bestaande uit plakboeken met verzamelde informatie over Julianadorp en Het Koegras, ontdekten we een programmaboekje met het feestprogramma van de viering van vijftig-jarig bestaan van Julianadorp in 1959.
Het boekje werd uitgebracht door de toen zeer florerende winkeliersvereniging "De Band". Die vereniging organiseerde geregeld, de nu nog veelal geroemde, culturele "Band-avonden" in zaal Prins Hendrik.
Het blad "De Band van klant tot middenstand" voorzag de dorpers van plaatselijke nieuwtjes en reclames . Wij tonen hieronder een aantal bladzijden uit dit programmaboekje. Het blad geeft enigszins de sfeer weer van het leven in Julianadorp rond 1959. En van de medewerkers van het blad was dominee Trommel die onder pseudoniem "tifa" in dichtvorm "Julianadorp in het goud" beschreef. Het gedicht lezende zou het, met eenzelfde toonzetting, vandaag geschreven kunnen zijn. Ook is te lezen wat er toen op het jubilem-feestprogramma stond. Het boekje staat ook vol met advertenties van de toenmalige winkeliers van Julianadorp. Wij kozen daar twee uit. En van VIVO-winkelier en anderzijds zeer bekende Piet Constant, met aanprijzing van gomballen, fluitjes en vlaggetjes en een zeer creatieve advertentie van Dirk Purmer met zijn "sprekende" koeien.
Boven, het voorblad van het jubileumboekje en hiernaast het gedicht van dominee Trommel

  ...vervolg boven...


Arie Nuyens laat de Julanadorper vlag al vrolijk wapperen in de Wethouder W.de Boerstraat

Vanuit de ruimte werd Julianadorp vastgelegd op een satellietfoto van de ESA/NRL
Linda Seegers, de eerste Miss Julianadorp aan Zee (1991)
In het begin van de de negentiger jaren van de vorige eeuw was met name de Ondernemers Federatie Julianadorp zeer aktief met het organiseren van diverse evenementen in Julianadorp. Zij wilden daarmee dorpers en niet te vergeten de vele vakantiegangers vertier bieden. En van die aktiviteiten was het organiseren van de Miss Julianadorp aan Zee verkiezing in 1991. Op de foto, de toenmalige, helaas veel te vroeg overleden, voorzitter van de Ondernemers Federatie, Siem Boots, die aan Linda Seegers, de eerste Miss Julianadorp aan Zee, de eerste prijs overhandigde. Naast Linda staat Letitia Sankes die als tweede eindigde.
foto: Henk Post

De brug die vanaf de Langevliet toegang bood naar het Loopuytpark (1989) is later vervangen door een dam
foto: Albert Vermeulen
De Blauwe Keet, gesloopt in 1987
Soms wordt ons gevraagd wat en waar het buurtschap de "Blauwe Keet" was.
De locatie was een 100 meter te noorden van de afslag Rijksweg-Schoolweg. Toen in de jaren 1817 tot 1824 het Noord Hollands Kanaal werd gegraven was op de plaats van het buurtschap een keet voor de gravers van het kanaal, de keet werd later een cafe. De keet werd vervangen door een stenen gebouw, waarna er nog enkele bedrijven bij werden gebouwd. Daarmee ontstond het buurtschap Blauwe Keet, dat naar aanleiding van het verbeteren van de afslag Rijksweg-Schoolweg richting Julianadorp, in 1987 is gesloopt. Hierbij enkele foto's van buurtschap "Blauwe Keet" tijdens de sloop en een foto van veel eerdere (onbekende) datum .

 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen net voor commercile doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
Dorper Nieuws wordt samengesteld door de makers van de website
Julianadorp parel van de kop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com