April 2008
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of
ander nieuws doorgeven. e-mail:
julianadorp@hotmail.com
de redactie behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen
aangepast: 28 april 2008
ONRUST in KOEGRAS door mogelijke komst van "AUTO-RACECIRCUIT KOEGRAS" !!
JVC 5 vierde uitbundig kampioenschap Julianadorp en de Tweede Wereldoorlog
klimaatbosje geplant bij buurtcentrum Zwanenest 100 jaar Julianadorp
Naaiclub in buurtcentrum Zwanenest de herinnering blijft met de foto's
Fa. Pijnacker ontdekte nieuwe soort narcis IJsclub en de jubileumviering 75-jarig bestaan
leerlingen Margrietschool op weg naar gymles narcissen als snijbloemen geoogst in Koegras
klaverjasclub Drooghe Bol strandpaviljoen omzetschade door opgebroken zanddijk
afvalbakkenverzameling Weth. W.de Boerstraat afslag Rijksweg Schoolweg
aanbod van bloemen, mèt camerabewaking aprilmaand bloeimaand
nieuw leven en weidevogels in Koegras groeten uit Julianadorp aan Zee
agenda julianadorp-parelvandekop.nl januari februari maart archief          
Een aantal bloembollentelers in Koegras werd de afgelopen week benaderd door een projektontwikkelaar met de vraag of zij percelen land willen verkopen met als doel; Het realiseren van een autorace-circuit in de polder Het Koegras. De projektontwikkelaar werkt in opdracht van de Provincie Noord Holland, die het racecircuit van Zandvoort naar de Noordkop wil verplaatsen. De reden is, dat rond Zandvoort een tekort is aan bouwgrond is en de Provinciale bestuurders het verplaatsen van het circuit naar Koegras zien als een aanmerkelijke versterking van de economie van de Kop van Noord Holland. Koegras is aangewezen, omdat redelijk dichtbij een extra station kan worden aangelegd en dat op geringe afstand een vliegveld is.
Gebied voor racecircuit Koegras
De projektontwikkelaar heeft 45 hectare land nodig voor de aanleg van het circuit en heeft daarvoor een areaal uitstekent bloembollen- land op het oog. Er wordt gesproken over zeer aantrekkelijke aankoopprijzen, die de benaderde ondernemers niet direkt onbesproken wilden laten. Het merendeel zou zelfs positief willen reageren op het aanbod.
Het betreft het gebied vanaf de Langevliet oostwaarts beginnend halverwege de Middenvliet ten zuiden van de spoorlijn tot de spoortunnel Koegras en langs de Rijksweg tot op 500 meter afstand van de Schoolweg. De zuidgrens is evenwijdig aan de Schoolweg tot aan de Langevliet. Met uitzondering van een vierkant gebied halverwege de Middenvliet-Langevliet (
Zie kaartje)
Het gearceerde deel is het beoogde gebied voor de racebaan. De vorm van het circuit is nog fictief.

Het gearceerde deel is het beoogde gebied voor het circuit
Financiering stadshart is gekoppeld aan doorgaan aanleg racecircuit Koegras
Het Provinciaal bestuur wil zich alle inzet getroosten om tot het race-circuit Koegras te komen, maar doet daar nog wel een verhaal bij. Het toekomstig racecircuit zal mensen uit alle hoeken van land en zelfs mogelijk uit de hele wereld aantrekken. Daarom is dichtbij ook een aantrekkelijke uitgaans- winkelvoorziening nodig. De provincie doelt op een koppeling van de aanleg van het racecircuit aan de ontwikkeling van het nieuwe stadshart van de stad ten noorden van Julianadorp. Daarvoor is veel geld nodig. De provincie is bereid daaraan in aanzienlijke mate bij te dragen. Echter als de ontwikkeling van het racecircuit, om welke reden dan ook, niet door gaat, dan ziet de provincie af van het stevig subsidiëren van het nieuwe stadshart.
Wat zijn de gevolgen voor Julianadorp door deze ingrijpende
verandering van invulling van een deel van Koegras
K
unnen we na aanleg van het circuit nog wel spreken van veel rust en ruimte in en rond ons dorp.
Het lawaai afkomstig van het circuit zal volgens zeggen wel meevallen, want er waait meestal een
bries(je) van uit het westen, waardoor de geluidsdruk op Julianadorp niet onrustbarend zal zijn.
Wat draagt het circuit bij aan de leefbaarheid in Julianadorp ?
Mogen we voor de dorper economie ook een economische inpuls verwachten of zullen de voordelen alleen ten goede komen aan de stad ten noorden van Julianadorp.
Zal met de naamgeving van het circuit rekening worden gehouden met de historische naamgeving
van het gebied waarop het wordt gerealiseerd, of krijgen we een twee debacle Drooghe Weert
Wat is de structuurvisie Julianadorp 2015 nu eigenlijk waard bij al dit dynamische, bestuurlijke,
opdringen van een racebaan in Koegras. In die structuurvisie is, mèt instemming van de raad,
duidelijk te lezen, dat het landelijk gebied ten noorden van Julianadorp een agrarische bestemming zou gaan behouden, met name gereserveerd voor de bloembollenteelt.

Waar nu nog narcissen bloeien met zicht op Julianadorp ligt mogelijk over enige jaren
het
AUTO-RACECIRCUIT KOEGRAS letterlijk op vijfhonderd meter afstand van Julianadorp
 

Worden dit de pagina's over het AUTO-RACEN IN KOEGRAS in de autosportbladen
 
Een week van tevoren was het al bijna zeker, maar toch, er moest nog één partij worden gespeeld om echt kampioen te kunnen worden. Een gelijk spel was daarvoor voldoende. Het betrof het vijfde elftal van JVC. Die beslissende wedstrijd, gespeeld tegen BKC, werd met 3-0 gewonnen en dus werd het kampioenschap binnengesleept. De spelers werden direkt na de wedstrijd in de bloemetjes gezet en bij aankomst in Julianadorp stond een opgetuigde boerenkar met trekker van Thomas klaar voor een ererit van “The Champions” door Julianadorp. De band AV-Gas, ook geïnstalleerd op de kar, zorgde daarbij voor de nodige feestmuziek die over het hele dorp schalde.

AV-gas zorgde op de kar voor de feestmuziek

Het klimaatbosje bestaande uit drie Walnootboompjes op het grasveld voor het Zwanenest
Woensdagmiddag 9 april 2008 zijn een drietal walnoot boompjes op het grasveld voor het buurtcentrum "Zwanenest" in Middelzand geplant. Ze zijn bedoeld als een klimaatbosje waarmee de CO2 uitstoot kan worden verminderd. Op een informatiebordje is te lezen dat het initiatief afkomstig is van 12 provinciale landschappen en landschaps- beheer Nederland.
Enige zorg omtrent de overlevingskansen tekende wij nog wel op uit de mond van de vrijwilligers van buurtcentrum Zwanenest. Het grasveldje wordt dikwijls gebruikt als voetbalveldje door leerlingen van de aanliggende lagere school.
In buurtcentrum Zwanenest in Middelzand leidt Vera Hoekman al een tiental jaren een naaiclub. De club bestaat uit dames die op de dinsdagmorgen bijeen komen om de fijne kneepjes van het omgaan met naald en draad te leren. Helaas ziet Vera momenteel weinig toekomst voor de club en denkt er serieus over met de aktiviteit te stoppen. Zij gaf aan, dat de club uit minimaal tien cursisten zou moeten bestaan, maar dat is al enige tijd niet meer zo. Met name door verhuizing en soms onregelmatige opkomst van enkele leden is de club nu toch wel erg uitgedund. De huidige leden zouden het opheffen van de club toch wel heel jammer vinden. Zij merkten op, dat naast de inspirerende leiding van Vera, zij toch ook iedere dinsdag weer een gezellige ochtend beleven. Mocht het zo zijn, dat op korte termijn toch nog een respectabel aantal nieuwe leden zich aanmelden, dan zou de club ook na de zomer weer kunnen voortbestaan. Heeft u belangstelling, neem dan even contact op met de beheerders van buurtcentrum Zwanenest of loop op een dinsdagmorgen, zo rond koffietijd, gewoon even bij de dames naar binnen.
De naaiclub, onder leiding van Vera Hoekman, gezellig in de weer in buurtcentrum Zwanenest
Bij en bezoek aan het bloembollenbedrijf van Nico Pijnacker en zijn zonen William en Martijn werden we gewezen op een bijzondere, nieuwe narcis-soort. De bloem heeft nog geen kweeknummer en een officiële naam ontbreekt ook nog. William vertelde, dat ze de nieuwe soort een aantal jaren geleden hadden ontdekt tussen een bekende soort narcissen. De afwijkende narcis, in vakjargon een mutant genoemd, werd er tussenuit gehaald en in afzondering opnieuw geplant. Bij de eerstvolgende bloei is het afwachten of de mutant niet terugvalt naar de basisvorm. Dat gebeurde in dit geval niet en nu, na enkele jaren, heeft het bedrijf kans gezien de narcisbol zodanig te laten vermeerderen, dat de nieuwe soort een eigen status heeft verworven en dat het produkt langzamerhand interessant gaat worden voor de handel.
Op zich is het niet bijzonder dat een nieuwe soort bloembollengewas ontstaat, maar voor bloembollenbedrijf Pijnacker is dat wel het geval, omdat zij zich niet specifiek toelegt op kruisen of kweken van nieuwe soorten. Voor dit bedrijf is het bij toeval ontdekken een nieuwe soort en het telen daarvan echt een unicum.

De nieuwe soort narcis, nog zonder nummer en naam, van bloembollenbedrijf N.Pynacker en zn
Keurig twee aan twee, niet schreeuwend en rustig wachtend bij het oversteken van weg en fietspad. Zo kwam een groep leerlingen van de Margrietschool vanaf hun school in de Wethouder W.de Boerstraat lopend naar sporthal Trefpunt. Daar aangekomen werd weer even gewacht tot iedereen stil was, waarna de leerlingen naar binnen mochten en de nodige gymlessen kregen aangeboden. De Margrietschool heeft al een aantal jaren geen eigen, inpandige, sportzaal meer en is daarom voor de gymlessen aangewezen op het Trefpunt.
Een groep leerlingen met juffen en meesters van de Margrietschool onderweg naar sporthal Trefpunt
Al tientallen jaren bestaat de klaverjasclub Drooghe Bol. Jarenlang was de organisatie van de clubavonden in handen van Harm Switser, maar die heeft inmiddels het stokje overgedragen aan Joke en Paul Waltman. De klaverjasclub is een kopel-drive club, hetgeen inhoudt dat men zich kan aanmelden als tweetal dat tijdens de clubavonden een ander tweetal krijgt aangewezen om tegen te spelen. Wekelijks, op dinsdagavond, zijn de wedstrijden van 20.00 tot 23.00 uur. Na afloop worden aan de winnaars de prijzen uitgedeeld, die bestaan uit versnaperingen, drank, koekjes en vleesgerechten. De speelavonden worden bezocht door een vijftigtal spelers, die graag een kaartje leggen en de gezelligheid ook nog even mee pikken. Het speelseizoen loopt van september tot (dit jaar) 3 juni. Mocht u belangstelling hebben voor de klaverjasclub Drooghe Bol, dan kunt u vooraf informatie inwinnen bij Joke Waltman waltman@quicknet.nl , of neem contact op met de beheerder van cultureel centrum Drooghe Bol (gelegen naast bassis-school de Strandjutter)
De klaverjassers van Drooghe Bol nog volop in aktie, terwijl de prijzen (onder) al klaarliggen
Het is eigenlijk te gewoon om als nieuws te zien, maar toch. Om de veertien dagen kunnen we op de dinsdagen steeds weer vaststellen dat de mens veel afval produceert. Bij de Margrietschool in de Wethouder W.de Boerstraat lijkt het helemaal een topproductie. We tellen er maar liefst vijftien grijze kliko's, keurig opgesteld, in afwachting om te worden geleegd.

Vijftien kliko's met afval keurig in gelid voor de Margrietschool
De tegenwoordige kopers van bloemen en planten die langs de weg worden aangeboden zijn bij het betalen niet meer zo plichtsgetrouw als vroeger. Dat stellen we vast als we bij één van de stalletjes aan de verlengde Langevliet een document zien opgeplakt met de melding: CAMERA BEWAKING !!

Bloemenverkoop langs de weg aan de Langevliet mèt camera bewaking (vergrootte inzet)
Op een stukje weiland bij het bedrijf van de Gebr. Thomas zie je in het voorjaar lammetjes verschijnen. Ze worden niet bedrijfsmatig gehouden maar als hobby van de mannen van Thomas die in de loop der jaren zijn overgeschakeld van een veeteeltbedrijf naar bloembollenbedrijf.
Door omzetting van veehouderijen naar bloembollenbedrijven in Koegras, gedurende de periode van
1948 tot 1980, verdwenen ook de grazige weiden. Toch zien we nog steeds wel de grutto en de kievit, de aloude bekende weidevogels, neerstrijken in de polder Het Koegras.
De aloude weidevogels, de grutto (boven) en de kievit (onder)
De betonnen bunkers langs de weg en in het land doet ons steeds weer herinneren aan de Tweede Wereldoorlog, de zwartste periode tijdens het inmiddels bijna 100-jarig bestaan van Julianadorp. Als de bunkers niet worden gesloopt zullen de betonnen kolossen tot in de eeuwige dagen nog beeldbepalend zijn in ons dorp. Julianadorp werd gedurende 1942 tot 1945 tot "sper"gebied verklaard, waar alleen toegang was voor diegenen die een geldig legitimatiebewijs kon tonen waarop te lezen was dat hij of zij ook echt in het dorp of direkte omgeving woonde. Vier en vijf mei a.s. zijn de dagen waarop wordt stilgestaan bij die donkere tijd en de uiteindelijke bevrijding.
Die bevrijding werd in Julianadorp gevierd met het uithangen van de bewaarde Nederlands vlaggen en het organiseren van een optocht. Met toepassing van de schaars overgebleven spullen werden feest- kleding en voertuigen gemaakt.

Eén van de bunkers in Julianadorp, een onverslijtbare herinnering aan de Tweede Wereldoorlog

De bevrijding werd gevierd met een optocht. Op de foto
Ewoud Zon in zijn zelfgecreeëerde overwinningsbootje

De tekst op deze Vredes-Ford is veelzeggend
100 jaar Julianadorp. Informatieavond Jubileumjaar 2009 Julianadorp
Bekendmaking programma van jubileumviering Julianadorp
Stichting Julianadorp 100 jaar, de organisatie die de festiviteiten tijdens 2009 ,het jubileumjaar van Julianadorp, opzet, stimuleert en coördineert, gaat op woensdagavond 15 mei aanstaande, het feestprogramma bekend maken. Op die avond wordt het startsein gegeven van de aanstaande viering van het 100 jarig bestaan van Julianadorp. Ook zal de officiële eigen Julianadorper vlag voor het eerst worden getoond.
De plaats van handeling is in het Junior College Julianadorp, gelegen aan de Akkerbouwstraat / Verlengde Zuiderhaaks. Niet alleen de schrijvende en filmende pers worden daarbij uitgenodigd, maar ook andere belanghebben- den kunnen daar informatie verwerven.

Jubileumboeken op losse schroeven
Inmiddels is het verschijnen van herinnerings / jubileumboeken over 100 jaar Julianadorp enigszins op losse schroeven komen te staan. Met name Engelien de Graaf, waar wij vorig jaar over berichtten dat zij bezig was met een jubileumboek, deelde ons mee dat zij vanwege privee-omstandigheden een achterstand had opgelopen bij het samenstellen van het boek en dat het waarschijnlijk niet op tijd klaar zal komen.
Marinus Vermooten, die een boek schrijft in opdracht van de Historische Vereniging, wordt niet langer door de gemeente gesubsidieerd. Of die club nog wel met een uitgave over de historie van Julianadorp zal komen is op dit moment ook niet duidelijk.

Het Junior College Julianadorp is de locatie voor de aftrap van de
organisatie van het Jubilemfeestjaar 2009 van 100 jaar Julianadorp.
Geregeld worden we aangesproken over de oude foto,s die we inmiddels als een vaste rubriek hebben opgenomen in het maandelijkse nieuws. De reakties zijn zeer positief en vaak verrassend. Is het bij de één een welkome toevoeging van de al bestaande verzameling, bij de ander roept het vraagtekens op. Wat schreven wij vorige maand bij een oude foto van een voetbalelftal ? Het zou JVC zijn ? Nee daar klopt niets van volgens Henk Hendriks. Hij gaf aan, dat het een foto is van een bedrijfselftal uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. In die tijd werden voetbalwedstrijden gehouden met deelname van bedrijfselftallen.
Voor ons is de speurtocht naar oude foto's van het leven in Julianadorp en Koegras vaak een bijzondere ontdekkingstocht. Zeker, wanneer je weer eens een plaatje krijgt aangeboden dat we nog niet eerder hadden gezien, ook niet bij de verzameling van Map Heyblok en Engelien de Graaf, de erkende archivarisen van Julianadorp.
Met name de laatste tijd hebben we bemerkt, dat niet alleen wij belangstelling hebben voor die oude prenten. Kom je, soms bij toeval, in gesprek met een willekeurige dorper op leeftijd, dan blijkt ene heer Ton Slot ook al kontakt met het oudje te hebben gehad. Ton is, naar verluidt, bijna dag en nacht bezig om Koegras en Julianadorp af te stropen voor het oude beeldmateriaal. Hij schijnt bezig te zijn voor de Historische Vereniging die zijn oogst in boekvorm of digitaal aan de wereld wil gaan tonen. Opvallend is wèl dat wìj hem nog niet mochten ontmoeten en derhalve weten we ook niet exact welk doel hij nastreeft met zijn strooptochten. Al is het zo, dat het positief in beeld van Julianadorp en Koegras, hoe dan ook en door wie ook, door ons uitdrukkelijk wordt toegejuigd.

Bouwvakkers poseerden tijdens de bouw van het pand gelegen op de hoek Loopuytpark/Parkstraat
Eén van de schilders is P.Kuit, de anderen personen zijn nog onbekend

Garage Maarten Smit aan de Blauwe Keet (voorheen bij de afslag Rijksweg/Schoolweg)

De hoek van het Loopuytpark/Schoolweg 1933 met kapper Weidema achter de deur,

De hoek van het Loopuytpark/Schoolweg 1936 met zicht op verdwenen pandjes aan de Schoolweg,

En dit kan niet missen, het is in ieder geval JVC, dat vlak na de oorlog
op deze manier hun kampioenschap vierde.

links, echtpaar Homminga en rechts, echtpaar Zon in de Proeftuinweg

Ans Dekker-Zon kwam in 1969 oog in oog te staan met Koningin Juliana die een bezoek bracht aan
Julianadorp. Het meisje, Ria Vonk, had de koningin net een welkomsbloemetje aangereikt.
.foto's : Ans Zon, George Weidema, fam Kuit en Map Heyblok
IJsclub Julianadorp bestaat dit jaar 75 jaar. Het bestuur wil dat niet ongemerkt voorbij laten gaan en heeft inmiddels al flink wat werk verzet om een mooi feestprogramma voor te bereiden. Het jubileum wordt op zaterdag 17 mei gevierd. Blikvangers op het programma zijn een nationale skeelerwedstrijd met deelname van landelijke corifeën en het aanbod van ballonvaarten. Verder staan er onder andere nog katknuppelen, kinderaktiviteiten, receptie en een feestavond op het programma.
Inmiddels is ook een jubileumboekje verschenen, waarvan de eerste exemplaren zijn aangeboden aan de ereleden en de leden van verdienste van de IJsclub. Het boekje zal in heel Julianadorp en Koegras huis aan huis worden verspreid. Om de ereleden letterlijk nog even in het zonnetje te zetten namen ze deze week plaats op de verschillende machines die de IJsclub inzet voor onderhoud van de IJsbaan. De machines zien er piekfijn uit, hetgeen te danken is aan dhr Chris Bregman, de man met de gouden handjes binnen het bestuur van de ijsclub.

Ereleden en leden van verdienste op en bij het machinepark van IJsclub Julianadorp
,
voor vlnr Willem Mulder, Dirk van der Heide, Rowy Saraber, Huub Pijnacker
en
boven vlnr. Henk Hendriks en Siem van Nuland
Narcissen als snijbloemen van de koude grond van Koegras.
Fa. Bouwmeester uit Noordwijkerhout heeft een veld met narcissen van bloembollenteler Van Haaster gekocht om deze te verhandelen als snijbloemen. Dinsdag acht april werd hard gewerkt om de nog net niet bloeiende narcissen te snijden en in bosjes van tien te bundelen. Per man worden per dag zo rond de vijfhonderd bosjes narcissen gesneden. De oogst wordt vervolgens vervoerd naar de veiling in Rijnsburg, waar ze wordt doorverkocht aan de reguliere bloemenhandel.

Fa. Bouwmeester uit Noordwijkerhout oogste narcissen als snijbloemen in Koegras
Voor Arie Apeldoorn, de uitbater van strandpaviljoen 't Schip op 't Strand bij de strandslag De Zandloper komt de reconstructie van de Zanddijk ter hoogte van de strandopgang op een ongelukkig moment. Hij heeft enkele weken geleden zijn bedrijf weer geïnstalleerd op het strand en bijna tegelijkertijd werd de Zanddijk gedeeltelijk afgesloten voor het doorgaande verkeer. Waarom konden die werkzaamheden niet eerder plaatsvinden vraagt hij zich af. Nu wordt ook nog aangegeven, dat de werkzaamheden tot ver in de maand mei gaan duren. De werkzaamheden aan de Zandddijk zouden enkele maanden eerder niet belastend zijn geweest voor zijn bedrijf. Hij overweegt de gemeente aansprakelijk te stellen voor omzetschade die hij oploopt.

Reconstructie van de Zanddijk bij strandslag "De Zandloper"
Narcisvelden in Koegras
Hyacinten velden
De eerste tulpen in boei
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen níet voor commerciële doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
Dorper Nieuws wordt samengesteld door de makers van de website
Julianadorp parel van de kop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com