Maart /April 2008
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of
ander nieuws doorgeven. e-mail:
julianadorp@hotmail.com
de redactie behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen
aangepast: 4 april 2008
vroege pasen en late sneeuw hondenpoephaltes bij strandslagen geen succes
't Is lente met alweer prachtige bloezems dominee H.J.Trommel alias Tifa
bloemenzee langs de Boterrug nieuwbouw Julianadorp Oost gestart in Zijpe
jaarvergadering Culturele Vereniging nieuw Buitenveld gevorderd tot derde verdieping
100 jarig bestaan van Julianadorp cafépand Schoolweg deels weer in oude staat
uitbundige versiering bij 75-jarig Julianadorp weelderige bloei narcissen langs Van Foreestweg
dorpers willen wijziging ontwerp Julianadorp Oost oude foto's en de herinnering
40 jaar Willibrordkerk op gepaste wijze gevierd weer kleur op de bloembollenvelden in Koegras
Zuiderhaaks en Breewijd krijgen nieuw wegdek  
agenda julianadorp-parelvandekop.nl januari februari archief            
Vroege pasen en late sneeuw in Julianadorp en Koegras
Hadden we vorige week net het nieuws van maart opgemaakt, viel er tijdens de paasdagen een dik pak sneeuw, dat we echt niet onvermeld willen laten. De paasdagen, 24 en 25 maart, waren zeer vroeg dit jaar, maar dat het tijdens die paasdagen ook nog sneeuwde was toch wel zeer bijzonder. Plaatselijk viel hier en daar een dik pak sneeuw. Zo werd Julianadorp en de direkte omgeving bedekt met een flinke sneeuwdeken, terwijl enkele kilometer noord- en oostwaarts weinig sneeuw viel te bespeuren. Die, toch wel late, sneeuw bezorgde Julianadorp en Koegras letterlijk een winterse aanblik. De sneeuw inspireerde familie Flem in de Wethouder W.de Boerstraat tot het maken van een heuse paas-sneeuwpop versierd met chocolade eieren. Akkers met bloeiende narcissen temidden van sneeuwvlaktes en opkomend hyacintengroen raakte deels bedekt met een deken van sneeuw.

De paassneeuwpop van familie Flem
 
 
Julianadorp en Koegras kleurden wit door fikse sneeuwbuien
Bloeiende narcisvelden tussen de sneeuwvlaktes
 
Hyacintengroen half bedekt met sneeuw
 

De Japanse kers raakte alweer in volop bloei
De middenberm van de Boterrug, de verbindingsweg van de Langevliet en de Zuidwal, die loopt door Malzwin en Boterzwin staat er gekleurd op. De lentebodes, krokussen en kleine narcissen staan daar momenteel volop in bloei.
.
Op woensdag 5 maart j.l. hield de Culturele Vereniging Julianadorp haar jaarvergadering. De club staat er financieel gezien redelijk goed voor ondanks dat er activiteiten zijn georganiseerd waar flink geld moest worden bijgelegd. Eén van die activiteiten was de Spring Fair, dat als zeer geslaagd evenement kan worden bestempeld maar nog niet kostendekkend is. De organisatie had daarbij ook te maken met bezoekers die niet bereid waren de toegangsprijs van drie euro te betalen. Een greep uit de, door de Culturele Vereniging, georganiseerde evenementen/festiviteiten, zo over het jaar verspreid zijn de carnavalsoptocht met aansluitend kindercarnaval, Spring Fair op de terrein van Noorderhaven, het feestprogramma tijdens koninginnedag, ringrijden op het Loopuytpark, Miss Kermis verkiezing in de t’Happerij, katknuppelen en spelen tijdens de jaarlijkse kermis, de Sinterklaasintocht, de Sintmaarten keuvelkeuring en sinds enkele jaren de keuring van de, door bewoners aangebrachte, extra straat-verlichting/versiering tijdens de kerstdagen.
Na het officiële gedeelte van de vergadering verzorgde het echtpaar Wonder uit Wieringerwaard een voordracht van enkele Westfriese verhalen, die door de toehoorders zeer goed werd ontvangen.

Het bijna voltallige bestuur van de Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit

Het echtpaar Arie en Hanny Wonder uit Wieringerwaard tijdens
hun voordracht vanWestfriese gedichten en verhalen
Uitslag wedstrijd kerstverlichting 2007
De wedstrijd voor de straat-kerstverlichting in 2007 is gewonnen door de Parkstraat, met op de tweede plaats de Van Foreestweg en als derde de Meester J.de Vriesstraat.

De Parkstraat was de winnaar van de wedstrijd straatverlichting eind december 2007
Tuintjeskeuring anders van opzet
De tuintjeskeuring, die jaren achtereen op het programma stond van de Culturele vereniging, maar afgelopen jaar niet door ging, zal opnieuw worden opgepakt. Op initiatief van Maarten Schop zal de keuring anders gaan verlopen. Julianadorp en een deel van Koegras, wordt in vijf sectoren verdeeld, waar per sector drie juryleden worden ingezet om álle tuinen en tuintjes te beoordelen. Bewoners behoeven zich dus niet meer op te geven voor deelname. Wèl moet het huisnummer vanaf de weg goed leesbaar zijn. De te beoordelen tuinen worden verdeeld in drie categorieën ; kleine ,middelgrote en grote tuinen. De keuring van de tuinen zal twee keer per jaar plaatsvinden, in de maanden mei en september.

Klik hier voor meer informatie op de website van Culturele Vereniging Julianadorp
De Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit is ook de initiatiefneemster van de viering van het honderd jarig bestaan van Julianadorp. Voor organisatie van de viering van dat jubileum is inmiddels een zelfstandige stichting in het leven geroepen. De Stichting 100 jaar Julianadorp, met als voorzitter dhr. Gert Van Mullem jr. Deze stichting heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met het vormen een hoofdbestuur, een adviescommissie en commissies voor het organiseren van verschillende festiviteiten. In een eerder stadium is ook koningin Beatrix al uitgenodigd om volgend jaar op koninginnedag, 30 april, een bezoek te komen brengen aan ons honderd jarige Julianadorp. Speciaal daarvoor is een Koninginnedagcommissie in het leven geroepen waarvan oud-burgemeester Drs. Hoekzema bereid is gevonden als voorzitter op te treden. De start van de geplande festiviteiten voor de viering van 100 jaar Julianadorp is rondom koninginnedag en het afsluitend evenement is in de maand oktober, de stichtingsmaand van Julianadorp in 1909. Jan Romar, de voorzitter van de Culturele Vereniging, die tijdens de jaarvergadering de door ziekte gevelde Gert van Mullem verving, gaf bij de presentatie van de vorderingen van de stichting aan, dat het programma nog niet definitief is vastgesteld.
.
Presentatie van feestprogramma en commissies
Op donderdag 15 mei a.s. is de aftrap van de viering van
100 jaar Julianadorp tijdens het jubileumjaar 2009.
Bij deze gelegenheid zal het feestprogramma van het jubileumjaar
worden gepresenteerd aan de pers en overige belangstellenden.
Plaats van handeling is het Junior College Julianadorp.
Ook mee helpen met de activiteiten van Julianadorp 100 jaar ?
Verenigingen die aan één of meer programma-onderdelen mee willen doen of anderzijds vrijwilligers die willen mee helpen met de organisatie kunnen zich nog aan melden. Opgave deelname en vrijwilligers kan via de website van de stichting 100 jaar Julianadorp
Klik hier voor mer info op de website van Stichting 100 jaar Julianadorp


Jan Romar, voorzitter van de Culturele Vereniging, presenteerde de stand van zaken aangaande
de organisatie van de viering van het 100 jarig jubileum van Julianadorp volgend jaar.
 
Stichting 100 JAAR JULIANADORP
Bestuur en Werkgroepen
Bestuur Stichting 100 jaar Julianadorp
Gerrit van Mullem (voorzitter)
Anette Brouwer (secretaris)
Sonja de Wit (penningmeester)
Marcel Visser (lid)
Jeanette Brinksma (lid)
Annius van der Spoel (lid)
Heleen Kreuk (Lid
Advies Commissie
Drs. Willem Hoekzema
Huub van Leeuwen
Co Schilder
Gert de Haas
Jan Romar
Bob Haitsma
Werkgroep Koninginnedag
Drs Willem Hoekzema (voorzitter)
Huub van Leeuwen (secretaris)
Co Schilder
Heleen Kreuk
Gerrit van Mullem
Annius van der Spoel
Joyce in ’t VeldJan Romar
Hans Wessels
Nel de Jongste
Werkgroep Cultuur/Historie
Ruud Kwast (BVJ) (voorzitter)
Wilma Bregman (Cult.ver) (secretaris)
Annette Brouwer
Reisver Opstap
Ontmoetingskerk
Brandweer Julianadorp
Culturele vereniging
Scouting Julianadorp
Werkgroep Sport
Marcel Visser (voorzitter)
Annius van der Spoel
Ab Wolbink (TVJ)
John van den Nieuwenhuizen (JVC)
Saskia van den Toorn (Sportlust)
Charles Beekes (Sportlust)
Mary Romar (Duinruiters)
John van der Kuil (Duinruiters)
Werkgroep Scholen
Jeanette Brinksma (voorzitter)
De Meerpaal
De Kameleon
Prinses Margriet School
De Rank
De Hofstee
De Strandjutter
De Vogelwei
De Verrekijker
Junior College Julianadorp
De Boefjesboet
Werkgroep Muziek
Pieter Kroon (voorzitter)
Heleen Kreuk (secretaris)
Michel Jansen (Julianapop)
Rejoice
Mescalanza
Kunstzin
Accordeonvereniging
Willibrord koor
Pr.Chr. Gemeente Julianadorp
Werkgroep Powerfestival (trekker trek)
Jos Thomas (voorzitter)
Jan Romar (secretaris)
Reinder Kooistra
Hans Wessels
Henrico Wessels
Werkgroep Bloembollen (KAVB)
Bart Pennings
Rob Kreuk
Frans Langelaan
Hans Wessels
-
-
Werkgroep recreatie
Jan Roelofsen
-
-
_
Werkgroep Eindfeest
Frans Langelaan
Albert Kisteman
Tinie Ruygrok
Stef Dompeling

PR – Commissie
Kees Visser
Pieter Bruin
Jan Meskers
Dick de Koning
Anton Frankenmolen
Fredy Vos
Tijdens de feestweek van de viering van het 75-jarig bestaan van Julianadorp in 1984 waren veel straten van het dorp en het Loopuytpark uitbundig versierd. Bij de wedstrijd straatversiering die toen was uitgeschreven was de Tuinbouwstraat één van de prijswinnende straten. De tuinen van de huizen in de straat waren bijna geheel overdekt met slierten vlaggetjes en bij de toegang en het einde van de straat was een ereboog opgesteld.
Regelmatig wordt aan ons de vraag gesteld of de straten in Julianadorp volgend jaar weer versierd gaan worden. Met name, wanneer dat dan zou kunnen, want het hele jaar door versiering aanbrengen zal volgens veel bewoners moeilijk worden. Bij navraag bij de voorzitter van het de Stichting 100 jaar Julianadorp , Gert van Mullem, kon hij nog geen antwoord geven op de vraag of er ook iets van een straatversieringswedstrijd gaan komen. Van één straat weten we inmiddels wèl, dat er wordt nagedacht over mogelijke versiering van de straat van april tot oktober 2009, de maanden waarin aktiviteiten in Julianadorp in het teken staan van het 100-jarig bestaan van het dorp.

De ereboog die werd opgesteld op het Loopuytpark

De bewoners van de Tuinbouwstraat in 1984
foto's: Cor Langendijk en Henk Breeuwer
Tijdens de presentatie van het voorlopige nieuwbouwplan van Julianadorp- Oost op donderdag 6 maart jl. voerden aangrenzende bewoners van Oud-Julianadorp een stevige discussie met gemeentelijke plannenmakers en bestuurders. De waterpartijen die bij een eerder plan waren ingetekend zijn op een aantal plaatsen verlegd en dat werd door meerdere bewoners van de Landbouwstraat, de Parkstraat, de Proeftuinweg en de Jac. v/d Veerstraat als verslechtering gezien. Voor bewoners van een aantal percelen in de Landbouwstraat komt het er op neer, dat zij aanliggende achterburen krijgen zonder een waterafscheiding. Hetgeen tot gevolg heeft dat zij achter hun perceel een openbaar toegangspad krijgen. Dat wordt als aantasting van hun privacy en woongenot gezien. Voor de Parkstraat en de Proeftuinweg bestaat een meningsverschil over het realiseren van een zestal woningen bij de overgang van de Parkstraat naar de Proeftuinweg die alleen via het oude dorp, over het erf van een aanliggende bewoner te bereiken zijn. Een deel van bewoners van de Jac.v/d Veerstraat vinden dat de nieuwbouw veel te dicht bij hun woningen wordt gebouwd.
Bewoners van de Vlietstraat roerden nog een geheel ander probleem aan. Zij hebben veel momenteel overlast van het bestemmingsverkeer van met name het in aanbouw zijnde appartementencomplex Buitenveld. De Vlietstraat is vorig jaaar opnieuw bestraat en smaller gemaakt. De straat is niet bestand tegen al het verkeer dat langs komt en er ontstaan scheuren in de muren van de aanliggende woningen, die niet zijn onderheid. Bewoners drongen aan op het laten bestaan van de, nu nog tijdelijke, rijwegverbinding tussen de Landbouwstraat en de Verlengde Zuiderhaaks waardoor in de nabije toekomst, als nieuw Buitenveld klaar is, de belasting voor de Vlietstraat wordt beperkt.
De discussie met de vertegenwoordigende ambtenaren en bestuurders laaide soms hoog op, waarbij het wantrouwen van de bewoners, ten opzichte van de plannenmakers, over de door hun ingebrachte bezwaren werd versterkt. Dat men niet gerust is op de uitvoering van de plannen is mede gevoed door de, volgens veel bewoners in het oude dorp, niet goed uitgevoerde reconstructie van de Schoolweg. De nieuwe Schoolweg is van te veel drempels voorzien en er is amper genoeg ruimte voor de elkaar tegemoet komende auto‘s. Spiegels worden letterlijk van de auto’s gereden. Bewoners beluisterend wordt het, nu nog voorlopige, ontwerpplan van Julianadorp-Oost niet in de huidige vorm geaccepteerd, al wordt het totale plan toch ook wel als mooi van opzet gezien. De geplande differentiatie van de te bouwen woningen, waarbij een dorps karakter wordt voorgestaan, is ook bij de aangrenzende bewoners goed ontvangen.

Het voorlopig ontwerp van de inrichting van Julianadorp-Oost, dat door de gemeente werd aangeboden

Bewoners in discussie met beleidsambtenaren

De nu nog tijdelijke weg voor het werkverkeer vanaf de Zuiderhaaks naar de bouwplaats van Buitenveld,
Bewoners van het oude dorp willen dat deze weg een blijvende karakter krijgt
.
.
De viering van het veertig jarig bestaan van de Willibrordkerk is gepast gevierd. Het begon met aktiviteiten die waren opgezet voor de jeugd. Zaterdag 8 maart was er voor de kinderen een gezellige middag met veel spelletjes binnen en een vossenjacht buiten, (het was nog maar net droog en er stond een gure wind.) Na de vossenjacht was in de kerk voor iedereen één en ander te eten en te drinken.
's Avonds was er een viering met medewerking van de koren Progression en Young Sound.
Zondagochtend 9 maart was er een Plechtige H. Mis die werd voorgegaan door Pastor Franklin Brigitha en Pastor Hans de Jong met medewerking van het Willibrordkoor. Na deze dienst was er koffie met gebak voor alle aanwezigen Er waren ook verscheidene mensen van het eerste uur aanwezig en werd gezellig nagekaart over de afgelopen 40 jaar.
Vrijdagavond 14 maart werd de jubileumviering afgesloten met een gezellige avond. Het echtpaar Spigt zorgde met hun muziek, zang en voordracht voor een blik in het verleden. Met name het "Rijke Roomsche Leven" kwam diverse keren in hun vaak gevoelige stukjes ter sprake.
De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje en omdat iedereen het erg gezellig vond duurde dit tot de kleine uurtjes. Al met al kan het feestcomité terug zien op een geslaagd feest.

Fotos en info: Cor Langendijk
Woensdag 18 maart was er volop aktie op de (oude) Zuiderhaaks en de Breewijd. Met vrachtwagens, asfalteringsmachine ,kleine en grote walsen werden delen van de beide wegen voorzien van een nieuw wegdek. Het betrof het aanlengen van kleine delen op de kruisingen Breewijd-Zuidwal, Zuiderhaaks Breewijd en Zuiderhaaks / Kuiszwin / Middelzand. De laatste afwerklaag wordt nog op een later tijdstip aangebracht. De duur van de werkzaamheden hangen mede af van de weersomstandigheden.
Tijdens de werkzaamheden was de bereikbaarheid van met name Kruiszwin niet best. Naast de weg over de grasberm waren speciaal stalen rijplaten uitgelegd om het autoverkeer toch nog door te kunnen laten gaan.
Ondanks duidelijke begeleiding van het autoverkeer waren de asfalteerders niet erg te spreken over de houding van veel langsrijdende automobisten. Een aantal dorpers hebben zich duidelijk niet als gastheer gedragen. Nergens hadden ze zo’n agressief rijgedrag tijdens hun werk meegemaakt, terwijl zij ook maar gewoon hun werk doen. De wegwerkers verbaasden zich ook over de beperkte bereikbaarheid van met name Kruiszwin. Een alternatieve toegang tot die wijk kon niet worden gemaakt. Aan de bewoners van Middelzand werd, door het verwijderen van een betonnen paaltje bij de Bibliotheek, wel een alternatieve ontsluitingsweg geboden.
.
De vorig jaar geplaatste hondenhaltes lijken nog geen succes te zijn. Bij de strandslagen Falga (Middenvliet)en Drooghe Weert (Callantsogervaart) zien de haltes er niet goed uit. Bij strandslag Drooghe Weert ligt de gehele constructie zelfs omver en ziet er afgedaan uit.
De haltes zijn bedoeld om hondenbezitters, bij het uitlaten van hun viervoeter op het strand, aan te zetten de hondenpoep te verzamelen en vervolgens in een afvalbak te dumpen. Uit een houder bij de haltes kon vooraf een papieren zak worden gehaald. Die papieren zakken zijn inmiddels wel verdwenen, maar doorgaans niet voor het doel waarvoor ze werden aangeboden.
Nu de constructie er zo verfomfaaid uitzien is onze conclusie dat het project hondenhaltes bij de strandslagen is mislukt
.
In de jaren zestig was ds H.J.Trommel predikant van de hervormde gemeente in Julianadorp. Zijn loopbaan als dominee kende een functie in Indië, van 1934 tot 1948 en in 1950 benoemd als predikant in Julianadorp/Koegras. Hij was een dominee die zich niet alleen bemoeide met het kerkelijk leven, maar ook oog had voor het dagelijkse leven in Julianadorp en Koegras. Hij was zeer geliefd bij veel dorpers. Naast aandacht voor kerkelijke leden konden ook niet-kerkse inwoners van Koegras vaak op zijn steun rekenen en hij was oprichter van meerdere dorper verenigingen. Naast het maken van zijn wekelijkse preken voor de kerkdiensten verhaalde hij ,in dichtvorm, opvallende gebeurtenissen die in en om Julianadorp plaatsvonden of gaf hij commentaar op de actuele nationale politiek en zaken die wereldwijd speelden. Als schrijver/dichter gebruikte hij het pseudoniem Tifa, dat in het Indisch, hoe toepasselijk, kleine trommel betekende. Toen hij dominee was in Julianadorp verscheen het bundeltje "Dichterlijke overpeinzingen van een dorpsdominee" en later in 1968 verscheen een boekje van zijn hand met de titel: "Kronieken van een Dorpsdominee". Het zijn boekjes met o.a. een aantal verhalen/gedichten over zijn belevenissen en ervaringen in Julianadorp - Koegras en Steenwijk en Weerdingen. In één van de gedichten beschreef hij de polder Het Koegras, met de veelzeggende titel "Mooi Koegras" dat u hiernaast kunt lezen.
Het gedicht is geschreven in de jaren zestig van de vorige eeuw, toen er naast de bloembollenvelden ook nog veel grasland was waar vee liep te grazen.
De veehouderij in de polder Het Koegras is nu bijna geheel verdwenen en de enkele die er nog zijn boeren in het deel van de polder dat resorteert onder de gemeente Zijpe ( voorheen Callantsoog).
Mooi Koegras
Eertijds woest, onvruchtbaar land
zonder velden, zonder wegen
werd Koegras door nijv're hand
tot een vruchtbaar polderland
goed beschut en wèlgelegen
Welk gebied -'t oog ook ziet
schoner polder vindt men niet !

Vredig graast nu het vee
in de malse, groene weiden
Zie er nu het goudgeel graan
golvend op de akkers staan
zoete rust alom verspreiden
Welk gebied -'t oog ook ziet
schoner polder vindt men niet !

Tussen akkers, beemd en wei
waar men 't dartel vee ziet stoeien
staat in tinten, teer en zacht
als in ongekende pracht
't kleurijke bolgewas te bloeien
Welk gebied - 'oog ook ziet
schoner polder vindt men niet !

"Polder Koegras" is de naam
van dit land, waarop wij wonen
Waar het volk, wát rang of stand,
hecht vereend door vriendschapsband,
hulp en liefd'elkaar betonen
Houdt die naam - vrij van blaam,
gij, Koegrassers, al te saam !
Uit "Dichterlijke overpeinzingen
van een dorpsdominee"
J.H.Trommel alias Tifa

op de foto dominee Trommel tussen een groep dames uit Julianadorp
.
De eerste aanzet om te komen tot woningbouw in Julianadorp Oost is gestart. Niet ten oosten, maar ten zuiden van Julianadorp aan de verlengde Langevliet in de polder Het Koegras. Het deel van Koegras dat deel uit maakt van de gemeente Zijpe. Daar wordt het nieuwe bloembollenbedrijf van de Fa. J.Kreuk en Zn. gebouwd. Het bedrijf is nu nog gevestigd aan de Landbouwstraat, maar moet wijken voor de geplande nieuwbouw van woningen in Julianadorp Oost de komende jaren. Het bloembollenbedrijf wordt geheel nieuw gebouwd, waarbij gelijkertijd het bedrijfsoppervlak wordt uitgebreid van 2500 naar 3500 m2.
Opvallend bij de bouw is, dat niet de Fa. Kreuk de opdrachtgever is, maar Woningstichting. Tijdens onderhandelingen voor de verkoop van de percelen aan de Landbouwstraat zijn de verkoper, de Fa. Kreuk en de koper, Woningstichting dat overeengekomen. De bedrijfsverplaatsing is voor rekening van Woningstichting en de 1000 m
2 uitbreiding van het bedrijf wordt door Fa. Kreuk bekostigd.

Het bloembollenbedrijf van de Fa. Kreuk en Zn. moet plaats maken voor woningbouw Julianadorp-Oost
.
De nieuwbouw van het senioren-appartementencomplex Buitenveld gaat gestaag door. Inmiddels is de bouwer, met de grove nieuwbouw, tot aan de derde verdieping gevorderd. Tweederde van het complex krijgt een hoogte van vier en vijf woonlagen. Het resterende deel wordt een woontoren van negen verdiepingen hoog, waarmee het hoger wordt dan de bestaande Residence Buitenveld.

Zo moet, volgens één van de reclameborden, nieuw Buitenveld er uit zien als het klaar is
.
Het oude cafépand op de hoek van de Schoolweg - Proeftuinweg wordt weer deels teruggebracht in oude staat. Jarenlang waren de raampartijen op de begane grond aan de kant van de Proeftuinweg dichtgemetseld. De nieuwe bewoonster Hielkje gaf enige weken geleden aan Gerard Borst de opdracht om de ramen weer in oude staat terug te brengen en het moet gezegd het pand oogt daardoor weer een stuk vriendelijker. Om te laten zien hoe het pand er vroeger uitzag, toen het nog een café was, hebben we nog even een oude foto uit ons archief gehaald.
.
.
Regelmatig krijgen wij foto's aangereikt, waarop Julianadorpers en Koegrassers staan afgebeeld. Lang niet altijd zijn de namen bekend van de personen die op de foto's staan. Soms lukt het nog via een omweg namen te achterhalen, maar prenten van begin 1900 zijn ook voor de huidige oudjes in ons dorp te ver in het verleden voor de herkenning. Mocht u namen weten van de personen op de foto's, dan houden wij ons aanbevolen. Via het e-mailadres: julianadorp@hotmail.com zijn wij digitaal bereikbaar.

Beeld van de bloembollenpioniers werkzaam op de Kooiboerderij van Lubbers
Op de knieën schuivend over het land werden de bloembollen gerooid

Een elftal van de Julianadorper Voetbal Club (rond 1910 ?)

Klas van de Eerste Gemeente school, later Prinses Margrietschool, in de jaren dertig van de vorige eeuw
(Met rechts onderwijzeres de Vries, dochter van meester J de Vries)

Jan van Zonen, Klaas Minnes, Stompedissel en Henk Kuit (+/- 1935 ?)
Bij welke gelegenheid was dit en vanwaar de medailles

Team en begeleiders van de Julianadorper Handbal Club (rond 1950 ?)
(persoon met de alpinopet is Klaas Minnes)

Een foto met een bijzonder trio. De heren Thijs Kater, Reijer Bregman en Meindert Wijngaard (ongeveer 1960 ?)
foto's beschikbaar gesteld door Bakelaar, Kuit, Siecker en Bregman
Bloembollenvelden van Koegras rond Julianadorp beginnen weer kleur te krijgen. Het zijn krokussen in blauw, paars en wit en de gele narcissen in klein formaat, de Tète a Tète, die altijd als eerste bloembollengewas in bloei komen. Het areaal krokusvelden in Koegras is wel minder dan voorgaande jaren. Binnen de telerswereld wordt gesproken over teruglopende handel in krokusbollen. Over enkele weken staan de normale narcissen en de eerste tulpen weer volop in bloei en tijdens de laatste weken van april en begin mei worden weer grote bloembollenvelden met bloeiende tulpen verwacht.

Bloembollenteler Zonneveld controleert de krokussen, verdwaalde andere soorten bolbloemen worden verwijderd.
.
Dit jaar is het de laatste keer, dat op dit veld ten oosten van Julianadorp de bolbloemen in bloei staan
.

.

 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen níet voor commerciële doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
Dorper Nieuws wordt samengesteld door de makers van de website
Julianadorp parel van de kop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com