Juli/Augustus 2008
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of
ander nieuws doorgeven. e-mail:
julianadorp@hotmail.com
de redactie behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen
aangepast: 5 augustus 2008
agenda julianadorp-parelvandekop.nl januari februari maart april mei juni     archief

1e Onderzoek geeft aan: Deel Julianadorp moet gesloopt voor het racegeweld
Het artikel "Onrust over mogelijke komst van autoracebaan in Koegras",opgenomen in het Dorper Nieuws van april jl, waarin werd vermeld dat projektontwikkelaars bloembollentelers in Koegras geld hebben geboden voor percelen grond bedoeld voor aanleg van een autoracebaan, heeft menig bewoner in de gemeente aan het denken gezet en nieuwsmedia deden hun best om dat nieuws verder uit te kauwen. Het begon met de Helderse Courant, die even de slag had gemist, waarna RTV Noordholland in de lucht kwam met verweer vanuit Zantvoort en Julianadorp en het Helders Weekblad kon ook niet achterblijven, al gaf de laatste een verkeerde locatie aan. Inmiddels is door Ron en Nolly Nijenhuis een protestactie opgestart in Julianadorp , zij hebben het team actie@Langevliet opgezet. De actiegroep heeft een eigen website opgestart. Op de website worden de ontwikkelingen omtrent de mogelijke komst van de autoracebaan vermeld. Via de website kunnen medestanders zich aanmelden bij de actiegroep. Het websiteadres is: http://www.langevliet.nl/actie
Het actieteam schreef ons het volgende;
Julianadorpers worden momenteel met een dreiging geconfronteerd.
In verband met de verhuisplannen van racecircuit Zandvoort naar de polder Het Koegras zijn de eerste onderzoeksresultaten bekend geworden. Hieruit blijkt dat zeker 200 woningen gesloopt moeten gaan worden, veelal karakteristieke huizen *. De provincie gaat het nu ook onderzoeken en zal in eigen straatje praten om de verhuizing toch voor elkaar te krijgen. Het resultaat; gezinnen die hun huis kwijtraken, die nu rustig landelijk wonen maar straks waarschijnlijk in een dichtbevolkte woonwijk terecht komen, andere bewoners die met geluidsoverlast te maken zullen krijgen. Julianadorp zal Julianadorp niet meer zijn en zal niet langer de parel van de kop van Noord-Holland zijn.
* Volgens het onderzoek is de mogelijke sloop van woningen en overlast voor omwonenden
voornamelijk gebaseerd op de te verwachten geluidsoverlast tijdens races (red.)
Inmiddels lijkt de gemeentelijke politiek ook wakkergeschud. Tijdens een bijeenkomst van de BVJ in mei jl wilden de aangeschoven politici nog niet reageren op berichten omtrent de mogelijke komst van de racebaan. Zij beginnen de provincie nu verwijten te maken over het passeren van de gemeentelijke politieke instanties. Al krijgen ze wel een koekje van eigen deeg, want was het niet zo, dat zij een haven op grondgebied van de gemeente Anna Paulowna nastreefden zÚnder eerst in kontakt te treden met betreffende gemeente.

Noorderhaven zoals het nog steeds wordt aangegeven op de plattegrond op het terrein Ťn op de ANWB-borden
In het Dorper Nieuws van de maand Juni schreven wij;
== W
at is er mis met Noorderhaven vroegen wij ons af . Momenteel is een naamsverandering in gang gezet van het ons aller bekende en zeer gewaardeerde complex Noorderhaven dat is bedoeld voor een veilige woonplek voor de medemens met een verstandelijk gebrek. De noodzaak van de naamsverandering is ons in het geheel niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, zijn de herinneringstenen die zijn aangebracht ter gelegenheid van de start van de aanleg in 1969 en het gereed komen in 1977 van Noorderhaven. ==

Gedenksteen van de start van bouw van Noorderhaven in 1969
Reaktie uit Noorderhaven
Van Janke Hiemstra, Communicatie-medewerkster 's Heeren Loo, ontvingen wij de volgende reactie;
Noorderhaven krijgt een andere naam, omdat de het al jaren deel uit maakt van 's Heeren Loo , een grote landelijke organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. De naam Noorderhaven slaat alleen op het terrein in Julianadorp. Daarnaast staat Noorderhaven bekend als een instelling met woningen op een besloten terrein. Tweehonderd van onze cliŽnten in Noord-Holland wonen echter naar grote tevredenheid in woonwijken in dorpen en steden. Zij voelen geen binding met Noorderhaven, maar zijn cliŽnt van 's Heeren Loo. Kortom de naam Noorderhaven als organisatie dekt de lading niet meer, het is slechts een locatieaanduiding.
Daarnaast wordt Noorderhaven vooral gekoppeld aan ondersteuning voor mensen met ernstige beperkingen. Dat we inmiddels ook onze sporen verdiend hebben in de ondersteuning van andere doelgroepen is minder bekend.
De komende jaren wordt het westelijk deel van het terrein een gewone woonwijk, dat deel gaat uitmaken van Julianadorp. Deze wijk krijgt een nieuwe naam. De naam van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking past dan niet meer. Kortom 's Heeren Loo dekt de lading van alle activiteiten beter dan de oude instellingsnaam Noorderhaven.
Bovenstaande vroeg om een reaktie onzerzijds.
Zoals u (mw Hiemstra) schrijft is Noorderhaven een locatie. Deze locatie Noorderhaven is al jaren alom bekend in Julianadorp en ver daarbuiten. De naam Julianadorp is ook verbonden aan een locatie, het dorp Julianadorp en Breezand is verbonden aan de lokatie het dorp Breezand. Daar wordt ook geen wijziging in aangebracht. Zo is ook de naam Noorderhaven verbonden aan de locatie betreffende het terrein dat in 1970 is ingericht voor een beschermde omgeving voor mensen met beperkingen.
De intergratie van pupillen in woonwijken is lang niet altijd een succes.Landelijk komt er momenteel een discussie op gang of men met het integreren van deze kwetsbare groep mensen in normale woonwijken op de goede weg is. Ouders van kinderen/pupillen zijn lang niet gerust op de nieuwe ontwikkelingen
Het bouwen van woonbuurten op Noorderhaven is niet in het belang van de groep, toch nog steeds hulpbehoevende mensen, waarvoor naar wij menen 's Heeren Loo zich met name inzet. U ontneemt met uw handelswijze mensen met gebreken een veilige haven en dat is tot nog toe inderdaad het alom bekende terrein van Noorderhaven.
De tijd zal het leren of u echt op de goede weg zit met de voorgenomen bouw van burgerwoningen op het Noorderhaventerrein. Ons lijkt het alleen een financiŽle kwestie, die niets te maken heeft met de ideologische inzet om mensen met gebreken een warm nest te blijven aan bieden Dat de organisatie in handen is van 's Heeren Loo dat klopt, maar dat staat los van de naamgeving van een locatie.
Het antwoord van 's Heeren Loo dat op onze reactie volgde was;
Sinds een jaar of acht is het beleid van de overheid erop gericht om zoveel mogelijk mensen met een verstandelijke beperking te laten deelnemen aan de samenleving. Dit hield in dat grote instellingen moesten verdwijnen en er meer kleinschalige voorzieningen in de wijken moesten komen.
's Heeren Loo heeft hierin gekozen voor een gematigde koers. Waarbij het uitgangspunt is dat elke cliŽnt een woonvorm kan vinden die bij hem past. Daarom kunnen cliŽnten bij 's Heeren Loo kiezen tussen wonen in de wijken, wonen in een woonwijk op het Noorderhaventerrein en wonen op een afgeschermd deel van het terrein (Langevliet 55 t/m 61 en vanaf september Langevliet 93 t/m 99).
Met de bouw van een woonwijk op het Noorderhaventerrein bieden we de cliŽnten het voordeel van beide werelden: onderdeel van de samenleving en de voordelen van de voorzieningen op het terrein
U schrijft dat de integratie van cliŽnten in woonwijken lang niet altijd een succes is. Dat klopt, maar u gaat dan voorbij aan de tweehonderd cliŽnten van 's Heeren Loo in gewone wijken in Noord-Holland, die zich er prima op hun plaats voelen. Enkele cliŽnten die al lang op het Noorderhaventerrein woonden, zijn recent verhuisd naar Schagen. Zij hebben het er naar hun zin en geven aan nooit meer terug te willen. Daarnaast willen de meeste nieuwe cliŽnten bij voorkeur in een gewone wijk wonen.

Natuurlijk u heeft ook gelijk als u zegt dat niet alle cliŽnten op hun plek zijn in een woonwijk. Bij 's Heeren Loo kunnen zij weer terug naar een meer beschermde woonvorm. Dit is in het verleden gebeurd en blijft in de toekomst mogelijk.
Verder vind ik het jammer dat het gerucht blijft rondzwermen dat 's Heeren Loo financieel garen zou spinnen bij de woonwijk op het Noorderhaventerrein.

Voor bewoners met beperkingen van Noorderhaven zijn een aantal grote gebouwen uit de grond gestampt.

Middels mega reclameborden wordt de bouw van 350 burgerwoningen aangekondigd.
Het gat in het bord zien wij als het verloren gaan van een veilige haven voor de hulp-
behoevende bewoners van.. en het kappen van Des Heeren Loof op...Noorderhaven.
Tenslotte:
Het stukje "Wat is er mis met Noorderhaven" heeft zoals u heeft kunnen lezen een uitgebreide discussie veroorzaakt. Wij hadden het kunnen inkorten, maar vanwege de duidelijkheid hebben wij gemeend de briefwisseling onverkort weer te geven. Bij deze sluiten we het onderwerp af.
In navolging van andere provincies heeft ook provincie Noord-Holland een fietsroute-netwerk gerealiseerd. De polder Het Koegras en Julianadorp zijn in het netwerk opgenomen met deelroutes die voeren over het terrein van Noorderhaven en langs de Schoolweg richting dorp, duin en strand. Het netwerk bestaat uit deelroutes die splitsen of samenkomen bij genummerde route-knooppunten. Zo bevindt zich knoopunt 10 bij de kruising Schoolweg/Rijksweg. Meerdere fietsliefhebbers uit onze contrijen hebben inmiddels het netwerk al ontdekt en zijn zeer te spreken over deze nieuwe voorziening.

Bij afslag Rijksweg/Schoolweg is knooppunt 10 van het fietsroute-netwerk van de provincie Noordholland
Over de Langevliet direct ten noorden van het Landbouwmuseum van Klaas Hoornsman wordt een zware werkbrug aangelegd. De brug is bedoeld voor aan- en afvoer van bouwmaterialen voor de al eerder aangekondigde bouw van een nieuw overdekt winkelcentrum tegenover het Loopuytpark. De nieuwbouw vervangt het huidige winkelcentrum De Riepel in Middelzand. Voorafgaand aan de bouw moeten eerst nog twee bunkers, een erfenis uit de Tweede Wereldoorlog, worden gesloopt. Het valt te verwachten dat het zware verkeer, dat gebruik gaat maken van deze brug, voor het drukke verkeer op de Langevliet opnieuw een niet geringe hindernis zal gaan vormen.

Op vier augustus jl. werd begonnen met de aanleg van een zware werk-brug over de Langevliet

Twee fikse betonnen bunkers moeten voorafgaand aan de bouw van het winkelcentrum nog worden gesloopt
Al meer dan vijfentwintig jaar worden in de zomermaanden juli en augustus Pleinfeesten in het centrum van Julianadorp georganiseerd. De feesten worden gehouden op de dinsdagavonden en bestaan uit een markt met culturele aanvullingen. Het bezoekersaantal gaat op en neer met de hoeveelheid vakantiegasten die op de recreatieparken rondom Julianadorp vertoeven. Het zijn altijd een paar gezellige uurtjes op het al meer dan honderd jaar oude Loopuytpark in het centrum van Julianadorp. Tijdens de pleinfeesten verzorgen diverse verenigingen demonstraties op het plein bij de muziektent en in de Ontmoetingskerk, gelegen aan het park, treedt een keur aan amateur-musici op.
Op het tweede Pleinfeest werd ook reclame gemaakt voor het honderdjarig bestaan van Julianadorp dat volgend jaar gevierd gaat worden. In een kraampje werden de standaardvlag en de jubileumvlag van Julianadorp te koop aangeboden. De jubileumvlag is groter dan de standaardvlag en voorzien van een jubileumopdruk. Mocht er veel vraag komen naar een grote vlag zonder jubileumopdruk, dan zal die ook nog worden aangemaakt zo hoorden wij van de verkoper, pr-medewerker Anton Frankenmolen. Kostprijzen van de vlaggen zijn; standaardvlag- 17,50 Euro, jubileumvlag met opdruk - 55 Euro en de grote vlag zonder opdruk gaat 45 Euro kosten.
De vlag is inmiddels ook te koop bij Dunselman op het Loopuytpark
en bij Bruna in winkelcentrum Dorperweerth
of te bestellen
via de
website van Stichting 100 jaar Julianadorp
.
Typisch Julianadorp, de jubileumvlag en
de 100 jaar oude Ontmoetingskerk
.
Namens Stichting 100 jaar Julianadorp verkocht Anton Frankemolen vlaggen van Julianadorp

Demonstratie van de zeer enthousiaste Northern Country Linedancers
.
.
Spiegeltje, spiegeltje op de pleinfeest-markt wat is het mooiste gebouw op het Loopuytpark
.
.
Meike werd geschminkt als prinsesje van het Pleinfeest

Pleinfeest concert in de ontmoetingskerk met o.a Gondoletta (a capella zang)

en violiste Marloes Bakker
.
Voor de jeugd is er altijd vertier tijdens de Pleinfeesten
Hij liep steeds maar heen en weer op het strand bij paal zes. Een dame uit Amsterdam meende dat het een militair was, maar bij navraag bleek het Rob van Dijk, een gewone burger uit Julianadorp, te zijn. De militaire camouflagekleding was afkomstig van een dumpstore. Rob heeft al enige tijd een hobby die bestaat uit het opsporen van metalen, die zich voor het oog onzichtbaar in de grond bevinden. Hij maakt daarbij gebruik van een metaaldetector die geluid geeft als er metaal in de buurt is. De vondst op de avond dat wij hem bezig zagen was niet geweldig, een paar muntjes die door strandgasten waren verloren. Hij vertelde, dat hij bij eerdere akties in april wel andere, zelfs gevaarlijke voorwerpen had gedetecteerd. In de omgeving van strandslag de ZandloperIn vond hij toen een aantal granaten en een huls van een kanonskogel. De nog steeds gevaarlijke granaten zijn de de explosievendienst onschadelijk gemaakt. Hij gaf met klem aan, dat dergelijk oorlogstuig nooit mee naar huis moet worden genomen.

Rob in aktie met zijn metaaldetector op het strand bij paal zes
De eerder dit jaar gevonden huls en granaten bij strandslag de Zandloper
Donkere wolken pakten zich samen en dreigden de start van de JEVAK in Julianadorp in het water te laten vallen deze maandag de 21ste juli. Regen en wind verhinderden gedurende een groot gedeelte van de dag de kinderen een aanvang te laten maken met het bouwen van de hutten, die uiteindelijk de Piratenwijkplaats moet gaan worden.
Gelukkig was ook met dergelijke weersomstandigheden rekening gehouden door de coŲrdinatie van de Julianadorper-Jevak en konden de kinderen zich binnen vermaken in buurthuis de Drooghe Bol. Grote verassing deze dag was echter de komst van weerman Piet Paulusma (SBS6), die vanaf locatie de weersvoorspelling voor aankomende week presenteerde. Gelukkig kon de populairste weersvoorspeller van Nederland de kinderen en de organisatie geruststellen, de rest van de week wordt het prachtig mooi weer om te bouwen en te ravotten. Geweldig was het ook om te zien hoe Piet Paulusma en zijn crew de tijd namen voor en met de kinderen. Niet slechts om de uitzending van het weerbericht goed te laten verlopen, maar duidelijk geÔnteresseerd naar de verrichtingen en de bezigheden van de kids tijdens deze eerste dag. Handtekeningen en foto’s? Geen enkel probleem voor de nuchtere Fries, die er zelfs niet voor terugdeinsde om binnen in de half afgebouwde hutten zijn handtekening op de wand te zetten.

Piet Paulusma temidden van de deelnemers aan de JEVAC-week in Julianadorp
Meintje Koopmans wint Playbackshow Jevak Julianadorp
Maar liefst 9 acts streden mee om de eerste plaats te bemachtigen bij deze editie van de Playbackshow tijdens de JEVAK te Julianadorp. Het was aan de driekoppige jury om uit te maken welke 3 acts uiteindelijk in de prijzen zouden vallen, hetgeen geen eenvoudige opdracht was.
Hoewel alle deelnemers lovende kritiek en luid applaus vergaarden, wist Meintje Koopmans met haar fantastische vertolking van het lied ‘Betekenis’ (van de artiest Jeroen Boom) de 1ste prijs in de wacht te slepen. De 2e plaats ging naar de dames die het ‘Tietenlied’ van Kinderen voor Kinderen aan het publiek voorschotelden. De 3e prijs was er voor de hilarische act Queen met het nummer
‘I Want To Break Free’.
Wederom een geslaagde dag voor de kinderen en de aanwezige toeschouwers. Eens te meer werd middels deze editie van de Playbackshow duidelijk waarom dit onderdeel van de JEVAK Julianadorp een jaarlijks terugkerend element is geworden.

De meiden met het tietenlied behaalden de tweede prijs
Alle deelnemers van de playbackwedstrijd van JEVAC Julianadorp
tekst en foto's: Odmar Tichelaar
Het ringsteken dat op een zondag in de maand juli op het Loopuytpark wordt gehouden is een jaarlijks terugkerend evenement in Julianadorp, dat wordt georganiseerd door de Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit in samenwerking met de ruiterverenging Duinruiters. Hieronder enkele aktiefoto's.
Klik hier voor een uitgebreid verslag van het ringsteken
Bloembollenteler Kreuk heeft achter het bedrijf aan de Landbouwstraat een eigen proeftuin waarop enkele, voor het bedrijf, nieuwe soorten bloembollen zijn geplant. Het is een soort zoektocht naar geschikte nieuwe produkten, die als uitbreiding kunnen worden gezien van de verschillende soorten bloembollen die nu al door het bedrijf worden geteeld. De nieuwe soorten die dit jaar worden uitgeprobeerd zijn de sparaxis, een fresia-achtige bloemsoort, oorspronkelijk afkomstig uit Zuid Afrika en de leucocoryne, een alliumachtige bloemsoort, die afkomstig is uit Chili. De laatste kent een diversiteit van 12 soorten. Het onderzoek wordt gedaan in samenwerking met een teler uit Breezand.

De proeftuin van de bloembollenbedrijf Kreuk

De sparaxis, een fresia-achtige soort bloem (boven &onder)

De leucocoryne, een alliumsoort
Calla's

Aan de Langevliet worden opgepotte calla's te koop aangeboden.
De koper krijgt tevens een nuttig advies voor de houdbaarheid.
Fresia's

fresia's verleiden soms tot uitspattingen bij fotobewerking
Malzwin Zuid is gelegen in het zuiden van Julianadorp. De wijk bestaat geheel uit koopwoningen met diverse uiteenlopende ontwerpen. Eťn straat kent zelfs een aantal puur uit hout opgetrokken woningen. De wijk is rond de melenniumwisseling gebouwd. Aan de nog niet volgroeide aangeplante bomen en groen is te zien dat de wijk nog niet zo oud is. Ondanks de ruime opzet van Malzwin Zuid straalt de wijk een soort ingebouwde gezelligheid uit. Bewoners zijn zeer tevreden met.. en zelfs trots op hun direkte woonomgeving zo bemerkten wij toen we onderstaande fotoreportage maakten. Volgens een oud-medewerker van de gemeente is voorafgaand aan de realisatie van de wijk uitgebreid onderzoek gedaan om tot een optimale woonbuurt te komen en daar zijn ze goed in geslaagd. De enige dissonant zou ontstaan door het bouwen van twee hoge ronde woontorens op de zuid-oostelijke grens van de wijk, maar mede door protestacties van omwonenenden is een deel van het plan niet gerealiseerd. Het is gebleven bij ťťn woontoren, minder hoog dan eerst gepland, maar eigenlijk toch niet passend bij de opzet van deze mooie wijk Malzwin Zuid.

Tijdens een tochtje door Julianadorp zuid zagen we dit nostalgische tafereeltje op het erf van familie Lemmers
Hoe het in de nabije toekomst zal gaan op het kruispunt Langevliet/Van Foreestweg, in de volksmond kruispunt Veul genoemd, is voor veel dorpers nog een vraag. Door het niet realiseren van een volledige rondweg rond Julianadorp zal na de openstelling van het nieuwe winkelcentrum tegenover het Loopuytpark, dat binnenkort na twee jaar vertraging toch echt wordt gerealiseerd, op dit kruispunt de verkeersdruk alleen maar toenemen.
De Middenvliet is een vier kilometer lange polderweg, gelegen twee kilometer ten noorden van Julianadorp. Langs de Middenvliet treft men vooral bloembollenbedrijven aan. Bij een aantal van die bedrijven is een minicamping ingericht. Vakantiegasten komen er graag en genieten daarbij van de ruimte en de rust van de polder Het Koegras en van het zeer nabijgelegen Julianadorper Noordzeestrand.
Het wegdek van de Middenvliet is enige jaren geleden keurig vernieuwd en voorzien van fikse markerings- lijnen met een uitstraling van een racebaan, echter de maximaal toegestane snelheid is zestig kilometer per uur. Bewoners aan deze weg hebben een nauwe sociale band, hetgeen blijkt uit de feesten en verjaardags- partijen waarbij de meeste aanwonenden gezellig aanschuiven. Een bekende persoonlijkheid, die de leefbaarheid aan de Middenvliet zeer positief beÔnvloed, is Jan Groot. Hij bedenkt vaak iets bijzonders om de bewoners bij gezamenlijke aktiviteiten te vermaken en daarbij is ťťn van zijn hobby's het ontrafelen van de geschiedenis van de Middenvliet.
Na de invoering van de Julianadorper postcode, in 2009, zal deze weg tevens de noordelijke grens vormen van dat nieuwe postcodegebied. De panden aan deze weg krijgen nog de postcode van Julianadorp toegewezen.

De Middenvliet, een kaarsrechte polderweg in Het Koegras
De reddingsbrigade is een onmisbare instelling op de stranden van Julianadorp. Deze zomer is al meerdere keren gewaarschuwd voor sterke stroming van het zeewater nabij de vele strekdammen, die wordt veroorzaakt door getijdenstroming van eb en vloed van de zee. Leden van de reddingsbrigade moeten badgasten steeds vaker wijzen op de gevaren die door de sterke stromingen ontstaan. Voor een leek oogt het boven water niet zo gevaarlijk, maar kom je in een dergelijke stroming terecht, dan word je meegesleurd naar het open water. Pogingen om de sterke stroming al zwemmend te overwinnen zijn vaak gedoemd te mislukken. Meestal wordt in dat geval geadviseerd om je door de stroom mee te laten voeren totdat de kolkende zuigkracht afneemt en je alsnog op eigen kracht via een omweg naar de kust terug kan zwemmen. Echter bij de meeste badgasten ontbreekt die zwemvaardheidheid, waardoor verdrinking in zee niet ondenkbaar is. Een ander verschijnsel is de toenemende nonchalante houding van badgasten, die steeds vaker waarschuwingen in de wind slaat. Voor de leden van de reddingsbrigade is dat heel vervelend.

Leden van de reddingsbrigade in aktie op het strand van Julianadorp aan Zee

Wie zou dat ook niet willen...., zo vrij als een meeuw....., vliegend boven de duinen en de zee, ??
.

.

 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen nŪet voor commerciŽle doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
Dorper Nieuws wordt samengesteld door de makers van de website
Julianadorp parel van de kop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com