.
Julianadorp Power Festival 2023
Julianadorp Power Festival 2023 zeer geslaagd met mooi zonnig weer en veel publiek
Zaterdag 16 september werd voor de zevende keer het Julianadorp Power Festival gehouden.
Het Powerfestival is een trekker-trek-wedstrijd voor normale trekkers die dagelijks ingezet worden op de boerenakkers en speciale voor de trekwedstrijd opgevoerde trekkers, de specials.
De wedstrijd bestaat uit het trekken van een sleepwagen over een parcours van honderd meter.
De sleepwagen is technisch zo uitgevoerd dat het trekken van de wagen in de loop van het traject steeds zwaarder wordt. Wordt het hele traject van honderd meter afgelegd, dan wordt dat aangeduid met”full pulle”. Tijdens het festival werd ook een trekkerbehendigheids wedstrijd gehouden, waarbij speciale handelingen met de trekker en aanhanger moesten worden verricht. Op de aanhanger stonden vijf bierfusten die tijdens het afleggen van een uitgezet parcours overeind moesten blijven staan. De tijdsduur voor het afleggen van het parcours werd gemeten en per omgevallen bierfust gold een tijdstraf van tien seconden. Tussen de trekkertrek wedstrijden door was een demonstratie van grasmaaimachines waarmee races worden gehouden. Het Powerfestival werd in de feesttent afgesloten met muziek van de Woudrukkers .
Meer informatie op facebookpagina JPF Julianadorp
https://www.facebook.com/julianadorppowerfestival/
Info: www.powerfestival.nl
Hieronder een kleine fotoimpressie van het JPF2023
 
 
 
 
 
De trekkerbehendigheidswedstrijd
 

Demonstratie van grasmaaimachines waarmee races worden gehouden

Het Powerfestival werd in de feesttent afgesloten met muziek van de Woudrukkers
.
Dorper kermis 2023
Fotoimpressie van de Julianadorper Kermis 2023.
Vrijdag- 25 augustus start van de Dorper Kermis 2023 op het Loopuytpark
Zondag - Traditioneel het Katknuppelen en de terugkeer van het Spuitvoetbal op de ijsbaan
Maandag - De laatste avond van de Dorper Kermis, met een spetterend optreden van Karin Bloemen
Vrijdag : Opening van de Dorper Kermis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
Zondag - Traditioneel het Katknuppelen en de terugkeer van het Spuitvoetbal op de ijsbaan
 
 
 
 
 
 
.
Spuitvoetbal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
Maandag, De laatste avond van de Dorper Kermis, met een spetterend optreden van Karin Bloemen
 
 
 
 
 
 
.
Het rooien van narcisbollen in volle gang augustus 2023
Nadat de tulpenbollen zijn gerooid en verwerkt wordt begonnen met het rooien van narcisbollen. In tegenstelling tot de tulpenbollen worden de narcisbollen niet direct verwerkt, maar na het rooien eerst op het land gestort om te drogen. Zijn de bollen droog genoeg dan worden ze direct van het land geraapt en aansluitend naar het bloembollenbedrijf vervoerd om te worden verwerkt.
Hieronder bloembollenbedrijf Gebroeders Thomas bezig met het rooien van narcisbollen.

Narcis bollen worden bij het rooien eerst op het land gestort

De narcisbollen liggen enige tijd op het land om te drogen

Na de droogtijd worden de bollen geraapt en naar het bloembollenbedrijf vervoerd.
.
Nieuw parkeerterrein roept vragen op augustus 2023

Het nieuw parkeerterrein ten westen van winkelcentrum De Riepel
Nieuw parkeerterrein met meer onkruid dan auto's
Ter compensatie van het verlies van parkeergelegenheid bij de renovatie van het Loopuytpark werd besloten een nieuw parkeerterrein aan te leggen ten westen van winkelcentrum De Riepel.
Middels een pad op de smalle strook tussen het winkelcentrum en de museumboerderij van Hoornsman zou het nieuwe terrein bereikbaar gemaakt worden van het Loopuytpark naar de parkeergelegenheid.
De herinrichting van het Loopuytpark is al enige tijd afgerond en het toegezegde parkeerterrein is ook aangelegd, maar de directe verbinding van en naar het Loopuytpark ontbreekt nog. Ook is geen enkele verwijzing naar het nieuwe parkeerterrein. Dorpers storen zich aan de nieuwe situatie, waarbij het onkruid op en rondom het parkeerterrein welig tiert. En wanneer wordt het project afgemaakt.
Een verbindingspad van en naar het Loopuytpark en het nieuwe parkeerterrein is niet gerealiseerd.
De doorgang tussen de ijssalon de Schepper en het boerderijmuseum van Hoornsman is volledig afgesloten
.
Extra bankjes voor wandelaars augustus 2023
Langs de voor wandelaars populaire asfaltweg naar volkstuinencomplex Oogduyne zijn twee bankjes aangebracht. De weg maakt deel uit van een rondje voor wandelaars en fietsers vanaf de wijk Vogelzand via vakantiepark Ooghduyne richting de Van Foreestweg en terug naar Vogelzand.
Bij de vijver grenzend aan Vogelzand is al eerder een bankje geplaatst

Nieuwe bankjes langs de asfaltweg naar het volktuincompex Ooghduyne

.

Idyllisch plaatje van de genoemde asfaltweg

Het bankje bij de vijver grenzend aan Vogelzand is al eerder geplaatst.
.
Bloei zomerbloemen trekt insecten aan
.
.
1e wedstrijd Dweilorkesten in Julianadorp groot succes
Op zondag 16 juli werd de eerste wedstrijd gehouden voor dweilorkesten in Julianadorp .
Meerdere dweilorkesten uit geheel Nederland namen daaraan mee. Met een stralend zonnetje werd op drie lokaties bij horecagelegenheden opgetreden. De jury die beoordeelde op verschillende onderdelen, zoals muziek en interactie met het publiek wees dweilorkest JONG uit Naarden aan als winnaar.
Het 1e Julianadorper Dweil Feest was een doorslaand succes en er is besloten om daar mee door te gaan. Het 2e Juianadorper Dweil Feest staat gepland voor 30 juni 2024.

Enkele dweilorkesten die deelnamen aan het Dweilfestival, (boven)Windkracht 13 uit Medemblilk
.
Pinksterweekend met zon , maar ook frisse noorderwind d.d. 27 mei 2023
Het pinksterweekend begon met een stralende zon op het strand van Julianadorp . De verwachtingen zijn dat de zon de komende (zon)dagen zich ook volop gaat laten zien. Helaas moeten de strand- gasten zich nog kleden tegen de frisse nooderwind en is zwemmen in zee niet zo aantrekkelijk.
Toch is het, in de luwte van van windschermen en de duinen, aangenaam vertoeven op het strand.
.
Tulpenbloei april 2023

.
Nieuw leven, eendjes zijn dit jaar wel heel vroeg uit de dop gekropen d.d.3 april 2023
.
Met hyacinten en narcissen in bloei weer meer kleur op de landerijen van Koegras d.d.3 april 2023
.
Prunus volop in bloei langs paden in julianadorp d.d. april 2023
.
.
Ontwerp Multifunctioneel Sport- en Cultureel Park in Julianadorp d.d. juni 2022
meer info over plannen ONSDORP
meer info over plannen ONSDORP
.
Concept woningbouwplan JVC en JHC velden na 2025 d.d.aug/sept 2022
Na het realiseren van het nieuwe Multi-Cultureel en Sportveldencomplex ten zuiden van de Zuiderhaaks, volgens planning in 2025, komt het sportcomplex van JVC-JHC vrij voor een andere bestemming. Daarvoor is door de Gemeente een eerste concept woningbouwplan gelanceerd waarbij de bouw van 75 appartementen en 86 woningen is ingetekend. Alle procedures om het plan tot uitvoering te kunnen brengen worden momenteel voorbereid.

Concept woningbouwplan op sportvelden van JVC-JHC, mogelijke start realisatie in 2025
.
. GROETEN UIT JULIANADORP en de polder HET KOEGRAS
Bloei van krokussen kleuren polder Het Koegras
.
Krokussen van bloembollenbedrijf gebr. Thomas in bloei langs de VanForeestweg
 
Volop zon en vertier op strand van Julianadorp aan Zee
 
 
 
 
 
 


lees meer...........
 
 

klik hier voor Julianadorp en de polder Het Koegras in 10 fotoboeken
.  
 


Met foto-s, gemaakt in
Julianadorp en Koegras

.
  klik hier voor het ophalen van
de Verjaardagskalender
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 2000 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com
,
!!! foto's van deze website mogen níet voor commerciële doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----