.
Deel Schoolweg nog afgesloten tot zaterdag 30 oktober d.d. 25 okt 2021
In afwijking van eerdere berichtgeving duurt de afsluiting van de Schoolweg vanaf de rotonde Zuiderhaaks tot aan de Rijksweg voor het snelverkeer langer dan de eerder aangegeven datum van 17 oktober. Nog zeker tot het eind van deze week, zaterdag 30 oktober is de weg nog afgesloten.. Er wordt hard gewerkt om de weg dan weer open te stellen. Een deel van de water-transportbuis richting Texel ligt nu nog naast de Schoolweg en moet nog in de grond worden gebracht.
Menig automobilist trekt zich inmiddels niets meer aan van het het verbod dat geldt en rijdt gewoon op de half afgezette rijweg, die gereserveerd is voor fietsers die nog wel langs het deel van de Schoolweg mogen rijden.

Langs de Schoolweg wordt hard gewerkt om de weg vůůr het weekend weer open te stellen

Menig automobilist trekt zich inmiddels niets meer aan van het het verbod dat geldt
.
Herfst met paddenstoelend.d. oktober 2021
.
Kalender 2022 Julianadorp & Het Koegras
klik hier voor het downladen van kalender 2022
.
Herinrichting Loopuytpark start in het najaar d.d. oktober 2021
Het Loopuytpark in Julianadorp wordt opnieuw ingericht..
Het definitieve ontwerp voor de herinrichting is vastgesteld. Er komt meer groen en ruimte voor ontmoeting.
Tegelijk komt de veelzijdigheid van het park helemaal tot zijn recht. Start herinrichting is in oktober 2021.
klik hier voor een 3D-animatie filmpje over het toekomstig Loopuytpark op youtube
Het huidige Loopuytpark
.
Willem Alexanderhof 4e Fase bouw is opgestart d.d. oktober 2021
Plattegrond van de nieuwbouw van Willem Alexander-hof in Julianadorp Oost met de 4e bouwfase (locatie links onder)
Willem Alexander-hof. De voorbereiding voor de bouw van de 4e Fase is in volle gang
De bouw van de woningen van de 4e fase is inmiddels begonnen
.
Ambitieus plan in Julianadorp voor een multifunctioneel sport- en cultureel park
naar een ontwerp van FABRICations/Mandaworks op initiatief van Gemeente Den Helder,
Woningstichting Den Helder, ‘s Heeren Loo Julianadorp en Stichting ONS Julianadorp
d.d. oktober 2021
Het winnend ontwerp van een nieuw Multi-park in Julianadorp n.a.v. prijsvraag Panorama lokaal voor Julianadorp
De locatie van het nieuw te realiseren Muti-park Julianadorp is nu nog bloembollengrond
Ontwerpprijsvraag Panorama lokaal
Bestaande woonkernen, waaronder Julianadorp, klaar maken voor de toekomst?
Daarvoor is de ontwerpprijsvraag gelanceerd met de naam Panorama lokaal
De ontwerpprijsvraag van Panorama lokaal is een initiatief van het College van Rijksadviseurs, in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Aedes, en Staatsbosbeheer.
Het winnend ontwerp van deze prijsvraag van Panorama lokaal voor Julianadorp
Het winnend ontwerp van deze prijsvraag van Panorama lokaal voor Julianadorp is door het team van FABRICations/Mandaworks ontworpen. Dit is een samenwerking tussen een Nederlands en een Zweeds ontwerpteam. Zoals zij het zelf zeggen: “Het grotendeels ondergrondse effect van een nieuw verbonden watersysteem is de katalysator voor zes bovengrondse lagen waarin Ontspanning, Natuurbeleving, Sport, Mobiliteit, Energie en Ontwikkelruimte werken als samenbindende elementen tussen de losse fragmenten van het huidige dorp zodat een nieuw geheel ontstaat: De Gouden Zomen van ONS Julianadorp.”
Dit team heeft het beste een antwoord gegeven op de prijsvraag voor Julianadorp hoe de bloemkoolwijken van Julianadorp zo goed mogelijk aan kunnen sluiten op de omgeving van het dorp en hoe Julianadorp het beste verbonden kan worden met de kust. Een jury gevormd uit een afvaardiging van de coalitie van Woningstichting Den Helder, ’s Heerenloo, Gemeente Den Helder, ONS Julianadorp onder leiding van Rijksbouwmeester Floris Alkemade hebben zich gebogen over ontwerpen van drie verschillende ontwerpteams. Fabrications/Mandaworks is als winnaar gekozen.
Fabrications/Mandaworks gaat samen met de coalitie op korte termijn verder verkennen wat de eerste stappen kunnen zijn. Hier zullen een paar punten uit hun ontwerp worden gekozen waar een aanvang mee gemaakt kan worden. Zij zullen voor de langere termijn verbonden blijven aan een verdere ontwikkeling van Julianadorp.
Voor initiatief ONS betekent het een stap dichter bij de realisatie van een multifunctioneel terrein in een parkachtige omgeving. Het plan ‘De Gouden Zoomen van ONS Julianadorp’ heeft het initiatief van ONS nadrukkelijk geÔntegreerd en gepositioneerd in het toekomstbeeld van Julianadorp.
Projecteam Fabrications/Mandaworks
Patrick Verhoeven, Martin Arfalk, Konstantin Miroshnychenko, Andrei Deacu, Shan Jiang, Emeline Lex, Alessandro Macaluso, Leslie Norris
Meer info:
https://www.mandaworks.com/panorama-julianadorp
Locatie Ontwerp: Julianadorp, Datum: 2020-2021 Afmeting locatie: 1000 ha
Type concept visie en masterplan competitie
Status Competitie 1st prijs
In opdracht van: Gemeente Den Helder, Woningstichting Den Helder,
..........................‘s Heeren Loo Julianadorp en Stichting ONS Julianadorp.
.
Stichting ONSDORP Julianadorp
De droom van het initiatief ONS Dorp:
"Een multifunctioneel terrein in een parkachtige omgeving waar inwoners kunnen sporten, ontspannen en genieten van de natuur komt met de eindrapportage
van het haalbaarheidsonderzoek steeds dichterbij".

Voor deze droom is de locatie Julianadorp Oost in beeld: het gebied gelegen
tussen het Willem Alexanderhof en 't Laar.
Na het participatietraject over de Omgevingsvisie Julianadorp en het gezamenlijk uitschrijven van de opdracht voor Julianadorp, vanuit de ontwerpwedstrijd Panorama Lokaal, is door ONS (Ontspanning, Natuur en Sport) Dorp, Woningstichting Den Helder, 's Heeren Loo en de gemeente Den Helder een intentieovereenkomst getekend en het haalbaarheidsonderzoek gestart.
Planning
Het college heeft dinsdag T4 september 2021 de eindrapportage Haalbaarheidsonderzoek ONS Dorp en mogelijke gebiedsontwikkeling Julianadorp vastgesteld. Uit het onderzoek blijkt dat het initiatief van ONS Dorp, in combinatie met de herontwikkeling van vrijkomende locaties en aansluitende gebiedsontwikkeling van Julianadorp-Oost, ruimtelijk en financieel haalbaar is en door partijen gedragen wordt. Hierdoor is nieuwe woningbouw mogelijk die zorgt voor een kwaliteitsimpuls voor het gebied en een bijdrage levert aan de woningbouwbehoefte in de gemeente Den Helder.
Nadat het plan in de commissie Stadsontwikkeling en Beheer en in de gemeenteraad is behandeld, kan de volgende stap genomen worden. Die stap is het opstellen van realisatieovereenkomst voor de verdere uitwerking van het plan en de stedenbouwkundige uitwerking van de locaties. Bij deze stap worden inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden nadrukkelijk betrokken.
Verbinding is de kracht van een multifunctionele voorziening
Een multifunctionele en duurzame plek waar ruimte is voor natuur, cultuur, sport, ontspanning, activiteiten en evenementen. Maar ook voor een duurzaam en toekomstbestendig leven en ruimte voor zorg, maatschappelijke diensten en ondernemers. Een plek die alle bewoners vanuit verschillende wijken van Julianadorp verbindt, dat is de kracht van dit initiatief.
Modernste multi(sport)accommodatie
Michel Jansen en John Winder ,initiatiefnemers ONS Dorp Julianadorp,:
"Wij zijn ontzettend blij en trots dat we dit met alle partijen in goede samenwerking voor elkaar hebben gekregen. De samenwerking zorgt ervoor dat het sportaanbod gewaarborgd blijft en verder ontwikkeld kan worden en dat de leefbaarheid en de natuur een kwaliteitsimpuls krijgen. Straks hebben we hier een uniek multi- functioneel terrein met de modernste mu|ti(sport)accommodatie van Nederland !”
Kansen voor Julianadorp
De komst van de multi(sport)accommodatie geeft alle ruimte voor het beoefenen van diverse sporten en het multifunctionele terrein biedt mogelijkheden voor andere ontwikkelingen. Zo voorziet het in een
permanent evenemententerrein, waar evenementen als Julianapop en Power Festival gehouden kunnen worden, maar ook kleinere evenementen kunnen plaatsvinden. Daarnaast biedt het vaststellen van het financiŽle haalbaarheidsonderzoek ook kansen voor woningbouw voor diverse doelgroepen en voor verschillende en aantrekkelijke woonbuurten.
Het Gemeentebestuur is heel content met het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek en de inspanningen van alle partijen: “De ontwikkelingen op het gebied van sport, ontspanning en wonen zijn heel belangrijk voor de inwoners van Julianadorp. De grote kansen die er liggen voor Julianadorp worden opgepakt en kunnen hiermee waargemaakt worden.”
Deelnemers Onsdorp Julianadorp
- JULIANADORPER VOETBAL CLUB (JVC)
-
JULIANADORPER HANDBAL CLUB (JHC)
-
TENNIS VERENINGING JULIANADORP (TVJ)
-
STICHTING EVENEMENTEN JULIANADORP
-
JULIANADORPER POWER FESTIVAL (JPF)
-
CULTURELE VERENIGING JULIANADORP VOORUIT
-
IJSCLUB JULIANADORP
- MULTI FUNCTIONEEL CENTRUM HET DORPSHUIS
-
SPORTSCHOOL CLASSIC GYM
- INITIATIEFGROEP JULIANAPARK
- STICHTING MEE & DE WERING, afdeling jongerenwerk
- LR & PC DE DUINRUITERS
- STICHTING SPRINGFAIR JULIANADORP
Bezoek voor meer informatie de website van stichting ONSDORP JULIANADORP
.
Bestrijding exotisch groen in de Noordduinen, de duinen van de polder Het Koegras oktober 2021

Om natuurlijk groen in de duinen te herstellen worden exoten met wortel en al verwijderd. Foto: locatie Zandloper
Bestrijding exotisch groen in de Noordduinen
Dit najaar is Landschap Noord-Holland begonnen met het herstellen van de natuurlijke begroeiing in de Noordduinen, de duinen van de polder Het Koegras, door exoten zoals de Japanse bottelroos te verwijderen.
Exotische planten kunnen in korte tijd grote stukken duin innemen. De bottelroos wordt op tientallen plekken met wortels en al uit de grond gehaald.
Het afgevoerde materiaal wordt duurzaam hergebruikt door middel van compostering. De firma Sneekes uit Schagerbrug voert het werk uit met aangepast materieel om de bodem te ontzien.
Op het, Botgat, het voormalige schietterrein wordt deels open zand gecreŽerd en helmgras aanplant. Door invloed van de wind ontstaat er daarna een natuurlijk duinreliŽf. Soorten die hier bij gebaat zijn zoals duinroos, buntgras en duinviooltjes kunnen dan weer floreren.
De werkzaamheden vinden plaats vanaf oktober tot eind 2021, juist in de herfst om rust te garanderen in het broedseizoen. Het kan voorkomen dat een wandel- of fietspad voor een korte periode wordt afgesloten.
De Noordduinen behoren tot de Europese extra beschermde Natura2000 gebieden. Dynamische duinen vormen een echt ‘thuis’ voor zeldzame duinvlinders, het duinviooltje, de tapuit en de bedreigde konijnenpopulatie.
.
Schapen ingezet om verstikkend gras tussen het helmgras in de Noordduinen te verwijderen oktober 2021

Schapen grazen in de duinen van Julianadorp aan Zee om versikkend gras te verwijderen
.
Schoolweg afgesloten tot vrijdag 29 0ktober vanwege
aanleg leidingwatertoevoer naar Texel
12-15 september 2021
Het verkeer van en naar Julianadorp via de Schoolweg wordt enige weken ontregeld door de aanleg van een leidingwater-transportbuis richting Texel. Het deel van de Schoolweg vanaf de rotonde Zuiderhaaks-Schoolweg tot de Rijksweg is tot 29 oktober afgesloten voor snelverkeer.
Vorig jaar is al een deel van de watertoevoerleiding gelegd van Alkmaar langs de Rijksweg via de Stolpen richting de Kop van Noordholland. Ook is een leiding gelegd vanaf Texel naar de vaste kust. Het deel dat nu gelegd wordt gaat een verbinding vormen tussen de twee leidingen. Het traject daarvan loopt onder andere via Noorderhaven, de Zuiderhaaks en de Schoolweg rchting vliegveld De Kooy en verder naar de al eerder aangelegde buis naar Texel. De transportleiding wordt op meerdere plaatsen middels voorgaande, gestuurde, boringen en door ingraving met graafmachines gerealiseerd.

Vanaf Noorderhaven wordt een doorvoergang geboord van 900 meter voor een watertransportbuis richting Zuiderhaaks

De transportbuis ligt in twee delen klaar naast de Zuiderhaaks voor het in de grond trekken naar Noorderhaven


Vanaf Noorderhaven is een boorgang gemaakt naar de Zuiderhaaks
 
Woensdag 15 sept. werd de waterleidingbuis (900 meter lang) in de grond getrokken richting Noorderhaven
 

De twee delen van de buis worden aan elkaar gelast

En aansluitend wordt de kwaliteit van de las gecontroleerd
 

De transportbuis verdwijnt onder de grond richting Noorderhaven
 

De Schoolweg is tot vrijdag 15 oktober afgesloten voor snelverkeer,
fietsers en bestemmingsverkeer mogen nog wel door, via de rijbaan
Ook langs de Schoolweg liggen delen van de transportbuis klaar voor be- en verwerking
 
Vanaf de Schoolweg richting vliegveld de Kooy worden delen van de buis
aanelkaar gelast en vervolgens met met graafmachines ingegraven
.
Julianadorper Kermis 2021 is weer voorbij
Voor meer informatie bezoek de
website van de culturele vereniging Julianadorp Vooruit
www.deculturele.nl
 
 
 
 
 
 
K A L E N D E R 2021
Julianadorp en Het Koegras
Kalender 2021
Voor het komende jaar 2021 een nieuwe kalender met 13 foto's van Julianadorp en Het koegras
van het afgelopen jaar. U kunt daarover beschikken door deze te downloaden en daarna afdrukken.
klik hier om de kalender op te halen
. GROETEN UIT JULIANADORP en de polder HET KOEGRAS
Bloei van krokussen kleuren polder Het Koegras
.
Krokussen van bloembollenbedrijf gebr. Thomas in bloei langs de VanForeestweg
 
Volop zon en vertier op strand van Julianadorp aan Zee
 
 
 
 
 

 

 


lees meer...........
 
 

klik hier voor Julianadorp en de polder Het Koegras in 10 fotoboeken
.  
 


Met foto-s, gemaakt in
Julianadorp en Koegras

.
  klik hier voor het ophalen van
de Verjaardagskalender
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 2000 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com
,
!!! foto's van deze website mogen nŪet voor commerciŽle doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----