.
OnsDorp met ontwikkeling van Multipark in Julianadorp
Ambitieus plan in Julianadorp voor een Multifunctioneel Sport- en Cultureel park
naar een ontwerp van FABRICations/Mandaworks op initiatief van Gemeente Den Helder,
Woningstichting Den Helder, ‘s Heeren Loo Julianadorp en Stichting ONS Dorp Julianadorp
.
Ontwerp multifunctioneel sport- en cultureel park in Julianadorp d.d. juni 2022
.
Stichting ONS DORP Julianadorp
De droom van het initiatief ONS Dorp:
"Een multifunctioneel terrein in een parkachtige omgeving waar inwoners kunnen sporten, ontspannen en genieten van de natuur komt met de eindrapportage
van het haalbaarheidsonderzoek steeds dichterbij".

Voor deze droom is de locatie Julianadorp Oost in beeld: het gebied gelegen
tussen het Willem Alexanderhof en 't Laar.
Na het participatietraject over de Omgevingsvisie Julianadorp en het gezamenlijk uitschrijven van de opdracht voor Julianadorp, vanuit de ontwerpwedstrijd Panorama Lokaal, is door ONS (Ontspanning, Natuur en Sport) Dorp, Woningstichting Den Helder, 's Heeren Loo en de gemeente Den Helder een intentieovereenkomst getekend en het haalbaarheidsonderzoek gestart.
Planning
Het college heeft dinsdag 14 september 2021 de eindrapportage Haalbaarheidsonderzoek ONS Dorp en mogelijke gebiedsontwikkeling Julianadorp vastgesteld. Uit het onderzoek blijkt dat het initiatief van ONS Dorp, in combinatie met de herontwikkeling van vrijkomende locaties en aansluitende gebiedsontwikkeling van Julianadorp-Oost, ruimtelijk en financieel haalbaar is en door partijen gedragen wordt. Hierdoor is nieuwe woningbouw mogelijk die zorgt voor een kwaliteitsimpuls voor het gebied en een bijdrage levert aan de woningbouwbehoefte in de gemeente Den Helder.
Nadat het plan in de commissie Stadsontwikkeling en Beheer en in de gemeenteraad is behandeld, kan de volgende stap genomen worden. Die stap is het opstellen van realisatieovereenkomst voor de verdere uitwerking van het plan en de stedenbouwkundige uitwerking van de locaties. Bij deze stap worden inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden nadrukkelijk betrokken.
Verbinding is de kracht van een multifunctionele voorziening
Een multifunctionele en duurzame plek waar ruimte is voor natuur, cultuur, sport, ontspanning, activiteiten en evenementen. Maar ook voor een duurzaam en toekomstbestendig leven en ruimte voor zorg, maatschappelijke diensten en ondernemers. Een plek die alle bewoners vanuit verschillende wijken van Julianadorp verbindt, dat is de kracht van dit initiatief.
Modernste multi(sport)accommodatie
Michel Jansen en John Winder ,initiatiefnemers ONS Dorp Julianadorp,:
"Wij zijn ontzettend blij en trots dat we dit met alle partijen in goede samenwerking voor elkaar hebben gekregen. De samenwerking zorgt ervoor dat het sportaanbod gewaarborgd blijft en verder ontwikkeld kan worden en dat de leefbaarheid en de natuur een kwaliteitsimpuls krijgen. Straks hebben we hier een uniek multi- functioneel terrein met de modernste mu|ti(sport)accommodatie van Nederland !”
Kansen voor Julianadorp
De komst van de multi(sport)accommodatie geeft alle ruimte voor het beoefenen van diverse sporten en het multifunctionele terrein biedt mogelijkheden voor andere ontwikkelingen. Zo voorziet het in een
permanent evenemententerrein, waar evenementen als Julianapop en Power Festival gehouden kunnen worden, maar ook kleinere evenementen kunnen plaatsvinden. Daarnaast biedt het vaststellen van het financiŽle haalbaarheidsonderzoek ook kansen voor woningbouw voor diverse doelgroepen en voor verschillende en aantrekkelijke woonbuurten.
Het Gemeentebestuur is heel content met het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek en de inspanningen van alle partijen: “De ontwikkelingen op het gebied van sport, ontspanning en wonen zijn heel belangrijk voor de inwoners van Julianadorp. De grote kansen die er liggen voor Julianadorp worden opgepakt en kunnen hiermee waargemaakt worden.”
Deelnemers Onsdorp Julianadorp
- JULIANADORPER VOETBAL CLUB (JVC)
-
JULIANADORPER HANDBAL CLUB (JHC)
-
TENNIS VERENINGING JULIANADORP (TVJ)
-
STICHTING EVENEMENTEN JULIANADORP
-
JULIANADORPER POWER FESTIVAL (JPF)
-
CULTURELE VERENIGING JULIANADORP VOORUIT
-
IJSCLUB JULIANADORP
- MULTI FUNCTIONEEL CENTRUM HET DORPSHUIS
-
SPORTSCHOOL CLASSIC GYM
- INITIATIEFGROEP JULIANAPARK
- STICHTING MEE & DE WERING, afdeling jongerenwerk
- LR & PC DE DUINRUITERS
- STICHTING SPRINGFAIR JULIANADORP
Bezoek voor meer informatie de website van stichting ONSDORP JULIANADORP
De locatie van het nieuw te realiseren Muti-park Julianadorp is nu nog bloembollengrond
.
Fabrications/Mandaworks tekende winnend ontwerp Multifunctioneel park in Julianadorp

Het winnend ontwerp van een nieuw Multi-park in Julianadorp n.a.v. prijsvraag Panorama lokaal voor Julianadorp
Ontwerpprijsvraag Panorama lokaal
Bestaande woonkernen, waaronder Julianadorp, klaar maken voor de toekomst?
Daarvoor is de ontwerpprijsvraag gelanceerd met de naam Panorama lokaal
De ontwerpprijsvraag van Panorama lokaal is een initiatief van het College van Rijksadviseurs, in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Aedes, en Staatsbosbeheer.
Het winnend ontwerp van deze prijsvraag van Panorama lokaal voor Julianadorp
Het winnend ontwerp van deze prijsvraag van Panorama lokaal voor Julianadorp is door het team van FABRICations/Mandaworks ontworpen. Dit is een samenwerking tussen een Nederlands en een Zweeds ontwerpteam. Zoals zij het zelf zeggen: “Het grotendeels ondergrondse effect van een nieuw verbonden watersysteem is de katalysator voor zes bovengrondse lagen waarin Ontspanning, Natuurbeleving, Sport, Mobiliteit, Energie en Ontwikkelruimte werken als samenbindende elementen tussen de losse fragmenten van het huidige dorp zodat een nieuw geheel ontstaat: De Gouden Zomen van ONS Julianadorp.”
Dit team heeft het beste een antwoord gegeven op de prijsvraag voor Julianadorp hoe de bloemkoolwijken van Julianadorp zo goed mogelijk aan kunnen sluiten op de omgeving van het dorp en hoe Julianadorp het beste verbonden kan worden met de kust. Een jury gevormd uit een afvaardiging van de coalitie van Woningstichting Den Helder, ’s Heerenloo, Gemeente Den Helder, ONS Julianadorp onder leiding van Rijksbouwmeester Floris Alkemade hebben zich gebogen over ontwerpen van drie verschillende ontwerpteams. Fabrications/Mandaworks is als winnaar gekozen.
Fabrications/Mandaworks gaat samen met de coalitie op korte termijn verder verkennen wat de eerste stappen kunnen zijn. Hier zullen een paar punten uit hun ontwerp worden gekozen waar een aanvang mee gemaakt kan worden. Zij zullen voor de langere termijn verbonden blijven aan een verdere ontwikkeling van Julianadorp.
Voor initiatief ONS betekent het een stap dichter bij de realisatie van een multifunctioneel terrein in een parkachtige omgeving. Het plan ‘De Gouden Zoomen van ONS Julianadorp’ heeft het initiatief van ONS nadrukkelijk geÔntegreerd en gepositioneerd in het toekomstbeeld van Julianadorp.
Projecteam Fabrications/Mandaworks
Patrick Verhoeven, Martin Arfalk, Konstantin Miroshnychenko, Andrei Deacu, Shan Jiang, Emeline Lex, Alessandro Macaluso, Leslie Norris
Meer info:
https://www.mandaworks.com/panorama-julianadorp
Locatie Ontwerp: Julianadorp, Datum: 2020-2021 Afmeting locatie: 1000 ha
Type concept visie en masterplan competitie
Status Competitie 1st prijs
In opdracht van: Gemeente Den Helder, Woningstichting Den Helder,
..........................‘s Heeren Loo Julianadorp en Stichting ONS Julianadorp.
 
Deze pagina is gemaakt voor de website
Julianadorp Parel van de Kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
email: julianadorp@hotmail.com
d.d. voorjaar 2022