mei-juni-juli-augustus 2022
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of
ander nieuws doorgeven. e-mail:
julianadorp@hotmail.com
de redactie behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen
JulianaPop 2022 op nieuwe lokatie 3e Zomerconcert in de Ontmoetingkerk
Open Tuinen in Julianadorp 2022 een uitzonderlijke warme zomerdag
Rustende koeien langs de Callantsogervaart 't Is weer Vlindertijd
Renovatie riool Kruiszwin grote familie zwaan peddelt door Julianadorp
Power Festival 2022 slachtoffer nieuwe stikstofregels nieuwe afslag nieuwbouw Julianadorp-Oost
aangepast: 4-augustus 2022
agenda welkom op website julianadorp-parelvandekop.nl archief website met o.a. oud nieuws en evenementen
.
.
fotoimpressie JulianaPop 2022 op nieuwe lokatie prachtig geslaagd fotoimpressie
naar foto impressie JulianaPop2022 >>
.
Open Tuinen in Julianadorp weer groot succes
Gepaard gaand met bijzonder mooi weer vond op Zaterdag 25 & Zondag 26 juni het evenement Zwerven over Groene Erven plaats in Julianadorp. Veel tuinliefhebbers bezochten op deze dagen de 21 open- gestelde tuinen, waar ze naast de bloempracht, in een aantal tuinen, ook nog werden getrakteerd op een muzikale omlijsting. De organisatie werd ook nog aangenaam verrast met een bezoek van de burgemeester, weliswaar in cognito, maar toch. Het evenement krijgt zeker een vervolg.
Klik hier voor fotoimpressie van Open Tuinen Julianadorp 2022
Klik hier voor fotoimpressie van Open Tuinen Julianadorp 2022
.
Rustende koeien langs de Callantsogervaart
.
Vanaf februari 2022 wordt er gewerkt aan het renoveren van de wijken Kruiszwin 1 en 2
Begonnen is met het vervangen van het riool dat de huidige hoeveelheid regenval niet meer aankon en regelmatig wateroverlast gaf in de hofjes. Het regenwaterriool wordt zo aangelegd, dat ook het overlastgevend grondwater zal worden afgevoerd. De oude bestrating wordt verwijderd en vervangen door meer waterdoorlatende bestrating en deels vervangen door groen. Met het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen wordt de klacht van de bewoners over gebrek aan parkeerplaatsen ook opgelost .Verwacht wordt dat de werkzaamheden gaan duren tot maart 2023.

Nieuwe rioolbuizen liggen klaar om te worden ingegraven

Grote machines worden ingezet bij de werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden zijn de straten alleen lopend of fietsend te bereiken

De nieuwe riolering is aangebracht en afgedekt

Met toepassing van GPS-meting worden, voor plaatsbepaling van een nieuwe bloembak, piketpaaltjes aangebracht

Als de nieuwe bestrating is aangebracht ziet het er weer netjes uit

Restanten van oude rioolbuizen en bestrating worden tijdelijk opgeslagen op een depot bij de Julianadorp Oost
.
Julianadorp Power Festival 2022 slachtoffer van nieuwe stikstofregels d.d 16-juli2022
De organisatie van Julianadorp Power Festival 2022 komt niet door de stikstofregels die de gemeente eist. Zij moet aan het zgn. Aerius model voldoen en dat wordt bij lange na niet gehaald. Door bewegingen van de bezoekers en deelnemende tractoren wordt over de grens gegaan en dan moet het evenement nog beginnen! Het Power Festival schijnt het eerste evenement in de gemeente Den Helder te zijn, waar de nieuwe regels voor worden gehanteerd. De duinen van Den Helder tot Petten zijn een Natura 2000 gebied en daaromheen ligt een gebied van 5 km met de nodige beperkingen. Soms kan er gecompenseerd worden, maar door de nieuwbouw in Julianadorp Oost is dat in Julianadorp niet mogelijk. Al met al heel jammer! Er is nu dus een evenemententerrein, dat o.a. geschikt gemaakt is voor het Power Festival, maar zonder dat evenement!
Info: org, Julianadorp Power Festival
.
3e Zomerconcert in de Ontmoetingkerk d.d. 18 juli 2022
In de Ontmoetingskerk aan het Loopuytpark in Julianadorp werd op zondag 17 juli het derde zomerconcert gehouden. Het programma bestond deze keer uit het optreden van het Fluit Ensemble van Triade en het trio Favonius. Het Fluit Ensemble staat onder leiding van Loes Bakker. Loes is fluitdocente van creatief centrum Triade en speelt daarnaast ook in het Keltisch Ensemble.
Het Fluit Ensemble bracht een gevarieerd programma waaronder het Baryton trio nummer zeven van Leo Delibes (1836 tot 1891), een Franse componist, alsmede uit Delibes zijn opera Lakme een van de bekendste duetten, het Bloemenduet.
Het Trio Favonius, wordt gevormd door Leonie Hennekens, fluit, Marry Borst, althobo, en Hilda Breggeman, fagot. Zij voerden werken uit van Johann Ludwig Krebs (1713 tot 1780) beroemd als organist en componist Joseph Haydn verschillende werken schreef voor trio’s, baryton, viool en cello.

Het fluitensemble van Triade

Het Trio Favonius
Zondagmiddag 24 juli, werd de reeks O2 zomerconcerten 2022 afgesloten
met Jan Schraal en Evelien van Leeuwen

Jan Schraal die het orgel bespeelt zal bekend repertoire spelen van Buxtehude, Bach, J.P Kellner, Haydn en Rutter.
Evelien van Leeuwen
Zij is bekend van onder andere haar optredens in school 7 waar zij de mensen zo enthousiasmeert dat zij graag met haar meezingen.Verder zingt zij ook in verpleeghuizen en af en toe met kleuters.
De aanvang is om 14.30 uur, de zaal is open 0m 14.00 uur. Entree is gratis

Jan Schraal en Evelien van Leeuwen
.
Een uitzonderlijke warme zomerdag d.d. 19 juli 2022
Dinsdag 19 juli 2022 was een bijzondere, zeer warme, zomerdag met strandgasten die tot laat in de avond op het Julianadorper strand bleven en genoten van de mooie rode ondergaande zon..
't Is weer Vlindertijd zomer 2022

.
Een grote familie zwaan peddelt al dagen door de wateren van Julianadorp d.d. 28 juli 2022
.
Nieuwe, mogelijk gevaarlijke, afslag naar nieuwbouw Julianadorp-Oost d.d. 4-aug-22
Op kleine afstand van de haakse bocht in de Zuiderhaaks wordt, ter ontsluiting van de volgende fase van de nieuwbouw in Julianadorp-Oost, een nieuwe toegang tot het bouwterrein aangelegd. Voor het verkeer dat van het bouwterrein komt en de Zuiderhaaks wil oprijden zal het uitkijken geblazen zijn. Datzelfde zal ook zeker gelden voor het aankomend verkeer vanaf de rotonde Langevliet-Zuiderhaaks .

Nieuwe afslag vanaf de Zuiderhaaks naar bouwterrein Julianadorp-Oost

Voor het bouwverkeer en voor het verkeer op de Zuiderhaaks zal het uitkijken geblazen zijn
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 2000 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com
,
!!! foto's van deze website mogen níet voor commerciële doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
 
Dorper Nieuws wordt samengesteld voor de website
Julianadorp Parel van deKop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com