agenda welkom op website julianadorp-parelvandekop.nl archief website met o.a. oud nieuws en evenementen
.
KERMIS JULIANADORP 2022 OPGESTART
ALS VANOUDS OP HET LOOPUYTPARK
Na enige jaren van afwezigheid is dit jaar de kermis van Julianadorp weer opgestart op het Loopuytpark.
Robert Bak, voorzitter van de Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit opende vrijdag 26 augustus, staand op de muziektent, de kermis met een korte stimulerende toespraak. Voor de kinderen klonk daarna vrolijke dansmuziek en een ballonnenman deelde ballonnenfiguren uit. Aansluitend kon volop worden genoten van het kermisaanbod.
Helaas werd de horeca verplicht de terassen met dichtzetwanden af te sluiten, hetgeen afbreuk doet aan de doorgaans gemoedelijke open kermissfeer op het Loopuytpark.

Robert Bak, voorzitter van de Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit, opende vrijdag 26 augustus de kermis
Klik hier voor meer foto impressies Julianadorper Kermis 2022
.
Uitbundige bloei langs Zuiderhaaks d.d. aug/sept 2025
.
Concept woningbouwplan JVC en JHC velden na 2025 d.d.aug/sept 2022
Na het realiseren van het nieuwe Multi-Cultureel en Sportveldencomplex ten zuiden van de Zuiderhaaks, volgens planning in 2025, komt het sportcomplex van JVC-JHC vrij voor een andere bestemming. Daarvoor is door de Gemeente een eerste concept woningbouwplan gelanceerd waarbij de bouw van 75 appartementen en 86 woningen is ingetekend. Alle procedures om het plan tot uitvoering te kunnen brengen worden momenteel voorbereid.

Concept woningbouwplan op sportvelden van JVC-JHC, mogelijke start realisatie in 2025
.
De twee brinken van de Willem Alexander-Hof d.d. sept. 2022
Bij de planning van de bouw van Willem Alexander-Hof , Julianadorp-Oost werd aangegeven, dat de nieuwbouw goed moest aansluiten bij de opzet van de bebouwing van het bestaande oude deel van Julianadorp. Dat hield in, dat er gevarieerde bebouwing moest komen met verschillende types woningen.
Bij het ontwerpen van het oude deel van Julianadorp werd gewerkt naar het voorbeeld van brinkdorpen in Drenthe. Met de aanleg van het Loopuytpark is dat ook goed gelukt. Dat idee werd meegenomen bij het ontwerpen van de indeling van Willem Alexander-Hof, daar werden ook brinken ingetekend. Twee van die typische brinken zijn inmiddels gerealiseerd.

De gevarieerde woningbouw van de Willem Alexander-Hof is hier goed zichtbaar

De twee inmiddels gerealiseerde brinken in Willem Alexander-Hof
.
Breewijd één-richtingverkeer vanaf rotonde Zuiderhaaks-Breewijd tot Zuidwal d.d. sept. 2022
Voor de Breewijd vanaf rotonde Zuiderhaaks-Breewijd tot de Zuidwal geldt tot eind november éénrichtingsverkeer. Dat is vanwege de werkzaamheden aan de renovatie van het riool van de wijk Kruiszwin. Het betreffende deel van de Breewijd wordt dan ook gebruikt als parkeerplaats voor auto's van bewoners van Kruiszin waar de renovatie van het riool plaats vindt.
Het verkeer vanuit het noorden, Noorderhaaks / Foreestweg, met besteming Wierbalg/Zwanenbalg/ Dorperweerth wordt bij de kruising Middelzand/ Vogelzand omgeleid met een route door Vogelzand.

De renovatie van het riool van de wijk Kruiszwin in volle gang.
.
Junior College in Julianadorp gespiegeld in nieuwe waterpartij met eiland d.d. sept 2022
.
Gezellige Burendag op het gerenoveerde Loopuytpark d.d. Zaterdag 24 september
Met plaatsen van banken nadert voltooiing van de renovatie v/h Loopuytpark d.d. 30 september 2022

info: BVJ
Burendag op het vernieuwde Loopuytpark.
O
p zaterdag 24 september vierden de BVJ, de Culturele Vereniging en de ondernemers van het Loopuytpark Burendag op het vernieuwde Loopuytpark. Zij hadden daarbij de dorpers uitgenodigd.
De dag werd om 11.00 uur afgetrapt door het Dorper Dweil Orkest waarna het duo de Cocktail Nuts de muzikale bijdrage voortzette.
De koffie/thee of limonade met een dorper flap van Bakkerij Dunselman werden aangeboden bij de koffiekraam. Er waren bankjes neergezet om gezellig met elkaar te zitten en bij te praten.
In de Ontmoetingskerk op het park was een fototentoonstelling met foto’s van het Loopuytpark door de jaren heen.
De BVJ en de Culturele Vereniging waren aanwezig met een info-kraam. Ook aan de jongste dorpers was gedacht, daarvoor stond een springkussen en een aantal grote spellen klaar.
Wordt ook lid van de Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit
en
Belangen Vereniging Julianadorp (BVJ)
Zij zetten zich in voor het prettiger wonen in Julianadorp
klik hier voor meer foto's en info over renovatie Loopuytpark

De Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit en BelangenVereniging Julianadorp
boden koffie, thee, limonade en lekkere Dorper vlappen aan.

Een moment voor een praatje met je dorpsgenoten

o.a. het duo de Cocktail Nuts zorgde voor een de muzikale bijdrage

De jeugd kon zich uitleven met een aantal tafelspelen en een springkussn

In de Onmoetingskerk werden digitaal dia's getoond van oude dorpsfoto's,
met passende muzikale klanken verzorgd door Thilly Faas op de piano.


Met het plaatsen van banken nadert de voltooiing van de renovatie van het Loopuytpark d.d. september 2022
klik hier voor meer foto's en info over renovatie Loopuytpark
.
Herfst op het Julianadorper strand met uitdaging voor kitesurfers d.d.okt.2022
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 2000 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com
,
!!! foto's van deze website mogen níet voor commerciële doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
 
Dorper Nieuws wordt samengesteld voor de website
Julianadorp Parel van deKop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com