agenda julianadorp-parelvandekop.nl archief website met o.a. oud nieuws en evenementen
.
200 jaar polder Het Koegras
.
 

200 jaar polder Het Koegras, jubileumprogramma Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit lees meer....
 
 
 
 


 
 

.

.
 
 
 
 
Polder Het Koegras komt weer in kleur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julianapark, planmakers zoeken medestanders in Julianadorp

Het plan Julianapark in Julianadorp oost ......... Artist impression Studio Kisteman
Presentatie plan Julianapark in Julianadorp oost d.d.dinsdag 21 maart
Tijdens de jaarvergadering van de BVJ werd door Cees Pieterse een plan voor de realisatie van een park gepresenteerd. Met ondersteuning van Platform Julianadorp heeft een werkgroep bestaande uit Co Schilder, Arie de Boekel, Riet Kisteman, Henk Post en Ruud Richter met adviseur Cees Pieterse een plan uitgewerkt om te komen tot de aanleg van een park, met de werktitel de naam Julianapark. De werkgroep heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Julianadorp. De argumenten zijn; een goede balans te creëren tussen groen en stenen met een positieve invloed op de gezondheid en welbevinden van de Julianadorpers. De wensen daarbij zijn; de aanleg van een groot veld voor evenementen en het realiseren van groene natuurlijke gedeeltes met natuurlijke begroeiing met ontspannings/recreatie mogelijkheden voor bewoners en het houden van bestaande evenementen.
De locatie van het te realiseren Julianapark is Julianadorp-Oost, direct ten zuiden van de huidige nieuwbouw (fase 1 van de uitbreiding van Julianadorp in oost)
Het plan wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeente. Maar nu al zoekt de werkgroep alom meestanders in Julianadorp, met als doel het plan als wens van geheel Julianadorp te presenteren. Binnenkort wordt via de media meer bekendheid gegeven aan het plan in kunnen medestanders in Julianadorp hun steun kenbaar maken aan het plan. De wens is, dat het park en voorziening wordt voor álle Julianadorpers.

Cees Pieterse presenteerde het plan Julianapark, locatie Julianadorp oost. (gelegen in de donker gemaakte elips op de kaart )
 
De dorpervlaggen wapperen weer
Gelijk met de strart van het badseizoen wapperen ook de dorper vlaggen weer bij de
toegangswegen van Julianadorp. Deze keer is de middelste dorper vlag vervangen door
een jubileumvlag van BelangenVereniging Julianadorp, de vereniging die dit jaar haar 25-jarig
bestaan viert. Het onderhouden en ophangen van de vlaggen staat ook onder beheer van de BVJ.

Dorper vlaggen bij de Van Foreestweg met de jubileumvlag van de BVJ
.
Deze zomer uitgave Vakantiegids van Julianadorp
Studio Kisteman Julianadorp geeft deze zomer een vakantiegids uit voor Julianadorp (aan Zee).
De gids is tweedelig, de helft bestaat uit vakantie-info over ons dorp Julianadorp en de andere helft,
als je de gids omdraait, bestaat uit vakantie-info over Huisduinen en Den Helder. Sudio Kisteman wil u
de gelegenheid bieden om reclame te maken in deze gids. De oplage is vastgesteld op 12000 - 15000 .
Mocht u interesse hebben en middels het plaatsen van een advertentie het initiatief ondersteunen
dan kunt u kontakt opnemen met Studio Kisteman via email:
studio.kisteman@quicknet.nl

De voorpagina van de Vakantiegids van Julianadorp 2017 is al klaar
.
Nieuw strandpaviljoen "Zee van Tijd" in aanbouw d.d. februari/maart 2017
Nieuw strandpaviljoen "Zee van Tijd" in aanbouw
Sinds enkele weken wordt hard gewerkt aan de nieuwbouw van strandpaviljoen "Zee van Tijd"
bij strandslag de Zandloper in Julianadorp aan Zee. Al gauw nadat het paviljoen vorig jaar, op
donderdag 4 augustus, volledig in vlammen op ging werd besloten een geheel nieuw paviljoen
te bouwen. Tijdens de wintermaanden is een ontwerp gemaakt van het vervangend, iets groter
paviljoen. Na het verkrijgen van de benodigde vergunningen wordt er nu hard gewerkt aan de
nieuwbouw. In tegenstelling tot het vorige gebouw, dat alleen tijdens het badseizoen
werd opgezet, wordt het nu een permanent gebouw dat het gehele jaar open zijn.
Als het enigszins meezit zal het nieuwe paviljoen met pasen weer open zijn voor de
strandgasten van Julianadorp aan Zee .

De contouren van het nieuwe strandpaviljoen "Zee van Tijd" zijn al zichtbaar
 
 
 
 
 
d.d. 17maart 2017
 
 
 

Strand van Julianadorp Aan Zee bijna klaar voor badseizoen 2017
 
Aanleg Noorderhaaks is op 13 maart hervat
 
 
Hervatting grondwerkzaamheden Noorderhaaks
Op maandag 13 maart 2017 zijn de grondwerkzaamheden op het
nieuwe tracé van de Noorderhaaks hervat.
Afgelopen november heeft BAM Infra een dikke laag zand als voorbelasting aangebracht
om het tracé van de nieuwe weg te zetten en verzakkingen in de toekomst te voorkomen.
Ondanks eerdere berichten dat de voorbelasting minimaal 6 maanden moet blijven liggen
hebben recente grondonderzoeken uitgewezen dat een groot deel van de voorbelasting
verwijderd kan worden. Het verwijderen van de voorbelasting zal ongeveer 4 weken duren.
Vanaf 13 maart 2017 rijden regelmatig zandauto’s op en neer in de direkte omgeving
van Julianadorp. Het is mogelijk dat daarvan wat hinder wordt ondervonden, maar BAM
doet er alles aan om dit tot het minimum te beperken.

dd. 2 maart 2017
Aanleg Noorderhaaks en het verkeersveilig inrichten van Julianadorp.

De BAM heeft tijdens de afsluitende avond van de klankgroep verschillende ontwerpoplossingen
gepresenteerd om de Langevliet, de Van Foreestweg en de Breewijd verkeersveiliger in te richten.
In de klankbordgroep is gevraagd om een oplossing voor de kruisingen Zuiderhaaks - Breewijd en
Vogelzand; Middelzand; Breewijd.
Hiervoor zijn vier mogelijke ontwerpoplossingen gepresenteerd in de vorm van rotondes, een
verkeersplein en een aanpassing van de doorgaande route. Deze maatregelen waren allen behoorlijk
ingrijpend en daarom is door de gemeente eerst een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Uiteindelijk
diende de gemeenteraad een besluit te nemen over het wel of niet aanpassen van de kruisingen.
Op 28 november jl. heeft de gemeenteraad hierover vergaderd. Naar aanleiding van deze vergadering
is besloten dat de kruising Zuiderhaaks; Breewijd wordt uitgebreid met een rotonde.
Gezien de omvang van deze aanpassing is besloten de aanleg van de rotonde uit de plannen
van de BAM te halen en hier vooralsnog geen werkzaamheden uit te voeren.
De kruising Vogelzand; Middelzand; Breewijd wordt wel aangepast maar niet zo ingrijpend,
in de vorm van een rotonde / verkeersplein, als de klankbordgroep heeft voorgesteld.
De kruising wordt uitgevoerd conform de onderstaande afbeelding, welke ook tijdens
de afsluitende avond is gepresenteerd.

plan kruising Vogelzand; Middelzand; Breewijd
Extra toelichting.
De aanleg van de rotonde Breewijd-Zuiderhaaks maakt geen onderdeel meer uit van de opdracht
van BAM infra. Momenteel is het projectteam van de gemeente Den Helder bezig met de technische
voorbereiding van de rotonde. Dit kost enige tijd. Daarna zal een marktpartij worden gezocht om
deze aan te leggen. In afwachting van de aanleg van de rotonde, worden op de kruising geen
werkzaamheden uitgevoerd. Het zou een verspilling van tijd, geld en moeite zijn wanneer er iets
wordt aangelegd dat na korte tijd weer moet worden aangepast.
Wat hier aan vooraf ging...... m.b.t. aanleg Noorderhaaks,
Informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gemeentelijke website (
www.denhelder.nl/noorderhaaks ), de Noorderhaaks facebookpagina (https://www.facebook.com/Noorderhaaks.bam/ ) en twitteraccount (@noorderhaaksBam ).
 
Winterplezier met veel Sneeuwpoppen in Julianadorp d.d. februari 2017
In het weekend van 10, 11 en 12 februari 2017 was geheel Julianadorp bedekt met een flinke
laag sneeuw. Het leverde prachtige plaatjes op en bood volop vertier voor jongeren, die genoten
van het spelen in de sneeuw en voor ouderen die een frisse wandeling maakten door het winters
aangekleedde Julianadorp. Een fotosessie, op zoek naar sneeuwpoppen, leverde veel plaatjes
op van de prachtige winterse sfeer met iglo's en veel sneeuwpoppen.
 
Bloembollenakkers van sneeuw- naar strooland
 
 
Onstuimige voorjaarszee
 
.
oud-Julianadorp bedekt met sneeuw
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 2000 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com
,
!!! foto's van deze website mogen níet voor commerciële doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----

 

Dorper Nieuws wordt samengesteld voor de website
Julianadorp Parel van deKop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com