maart / april 2016
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of
ander nieuws doorgeven. e-mail:
julianadorp@hotmail.com
de redactie behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen
toertocht met 150 tractoren hield stop in Julianadorp  
nieuw leven, eendjes net uit de dop voorbereiding aanleg Noorderhaaks in nieuwe fase
Prinses Margrietschool, leerlingen zelfde tijden school BelangenVer. Julianadorp heeft nieuwe Website
lente in Julianadorp en Het Koegras tennisveld van de Ieperhof omgezet naar een bouwkavel
strandhuisjes weer geplaatst voor komend badseizoen Isańc Lemaire eerste bedijker van deel van Het Koegras
nieuwbouw Paal 6 op strand van Julianadorp scholeksters en strandlopers overwinterden in Koegras
strandpaviljoen Zee Van Tijd klaar voor strandgasten bloembollentelers Koegras bij lentetuin Breezand
centrale voorziening Ooghduyne in de steigers tapuit meldt zich weer in de duinen van Het Koegras
verzorgingshuis Buitenveld is op zoek naar vrijwilligers landerijen van Het Koegras raken weer gekleurd
goede resultaten jonge turners van Sportlust Julianadorp Julianadorp lente allerlei, extra foto's
aangepast: 23 april 2016
agenda julianadorp-parelvandekop.nl maart-15 april-15 mei-15 juni-15 juli-15 sept/okt15 nov/dec15 december15 jan/feb16 archief
.
Toertocht met 150 tractoren hield stop in Julianadorp
Zaterdag 23 april toerde een optocht van 150 tactoren door de kop van Noord Holland. Er werd een afstand van 100 kilometer afgelegd waarbij een stop was ingelast in Julianadorp.
De pleisterplaats was het landbouwmuseum van Klaas en Jeanette Hoornsman. Daar stonden
voor de berijders broodjes en drinken klaar. De catering werd geheel verzorgd door leden van
de trekkerclub. Tijdens de stop werd gelijkertijd een bezoek gebracht aan het landbouwmuseum.
 
 
Prinses Margrietschool, leerlingen elke dag op zelfde tijden op school
Julianadorp – dd. 5-4-2016
De openbare basisschool Prinses Margrietschool in Julianadorp stapt over
op een dagelijks rooster met een het vijf-gelijke-dagenmodel.
Dit betekent dat de kinderen elke dag van 08.30 tot 14.00 op school zijn.
met als doel dat de nieuwe schooltijden meer rust en regelmaat brengen.
Ze lunchen met hun leerkracht in hun eigen groep.

Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat de traditionele
schooltijden in het basisonderwijs, met de middagpauze en de vrije woensdagmiddag,
als onpraktisch worden ervaren. Zo zijn er steeds meer ouders die beiden werken
en daardoor tussen de middag niet thuis zijn en worden er tegenwoordig veel
buitenschoolse activiteiten georganiseerd, zoals sport en muziekles.

Na toestemming van het team en de medezeggenschapsraad en na raadpleging
van ouders is besloten het vijf-gelijke-dagenmodel in te voeren. Met ingang van het
komende schooljaar 2016-2017 gaan de kinderen van maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 14.00 uur op school. Ze lunchen met hun leerkracht in hun eigen groep.

Ervaringen met het vijf-gelijke-dagenmodel op scholen in het hele land zijn positief.
De nieuwe schooltijden zorgen voor meer rust en regelmaat, zowel voor de kinderen
als voor de leerkrachten. De school kan het onderwijs efficiŰnter inrichten, wat goed is
voor de kwaliteit. Het model sluit ook beter aan op de dagindeling van gezinnen
waarin beide ouders werken. Bovendien hoeven buitenschoolse activiteiten
zich niet meer te beperken tot de woensdagmiddag, omdat daarvoor in het
nieuwe model elke middag voldoende tijd is.
Noot voor de redactie, niet voor publicatie

info: OBS Prinses Margrietschool Julianadorp
Veel voorjaarsbloeiers kondigen de lente aan in Julianadorp en de polder Het Koegras met foto's
van de eerste tulpen, hyacinten, sneeuwklokjes en corcussen in bloei, maar verder op treft
u nog veel meer foto's van lentebodes in Julianadorp en Het koegras.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is bijna zover dat het badseizoen 2016 wordt geopend. Op het strand van Julianadorp wordt
hard gewerkt aan het plaatsen van 81 zomerhuisjes voor de zomergasten die graag een aantal
weken doorbrengen op ons onvolprezen Julianadorper strand. Van begin maart tot oktober worden de
huisjes verhuurd, waarna ze weer worden verplaatst naar de winterstalling.

Strandhuisjes worden met een vrachtwagen verplaatst van de winterstalling naar het strand
 
De nieuwbouw van strandpaviljoen Paal 6 bij Strandslag Julianadorp is in volle gang.
Toen in december van het afgelopen jaar het bestaande paviljoen afbrandde is eerst een
tijdelijke voorziening gebouwd met de naam "Paal 6 uit de brand". Uitbater Thomas v/d Ploeg
heeft later besloten toch een nieuw paviljoen te laten bouwen. Het is een geheel nieuw ontwerp
waarbij vanuit het paviljoen nu nog direct zicht is op de Noordzee kustlijn en het strand. Voor
pasen wordt nog terras aan de noordzijde van het paviljoen aangebracht. Het terras wordt in de
loop van de tijd verder uitgebreid langs de westelijke gevel van het paviljoen.
Het voornemen is om het nieuwe paviljoen tijdens de eerste maanden van het badseizoen, dat in
maart begint, in gebruik te nemen. Eerst met een sobere inrichting die geleidelijk in een definitieve,
passende inrichting wordt veranderd.

De nieuwbouw van strandpaviljoen PAAL 6 wordt voortvarend aangepakt
Een week later, 22 maart

Het tijdelijk paviljoen PAAL6 UIT DE BRAND en het nieuwe paviljoen PAAL6
 
Ook strandpaviljoen ZEE VAN TIJD is weer klaar voor ontvangst van de badgasten op
het Julianadorper strand . Het paviljoen wordt in het najaar gedemonteerd en verplaatst
naar de winteropslag. Gelijkertijd met de plaatsing van de strandhuisjes wordt ook het
paviljoen opnieuw opgebouwd. De lokatie van ZEE VAN TIJD is bij strandslag
de Zandloper
 

Met een zee van tijd, zonder natte sokken en laarzen, in het water van de Noordzee
 
Er wordt hard gewerkt aan de herbouw van de centrale voorziening met
zwembad van recreatiepark Ooghduyne. Doordat het geheel in de steigers
staat is er nog weinig van te zien van de nieuwe vorm van het complex.

Nieuwe centrale voorziening van ooghduyne volledig in de steigers
 
Buitenveld is op zoek naar Vrijwilligers m/v voor diverse activiteiten/afdelingen
Samen met vrijwilligers, willen wij op een positieve wijze onze cliŰnten de eigen regie laten behouden.
Wilt u iets betekenen voor uw medemens? Heeft u altijd al iets in de zorg willen doen?
Herkent u zichzelf in ÚÚn van de onderstaande eigenschappen?
- Betrokken zijn -Inlevingsvermogen hebben -Goed kunnen luisteren -Geduld hebben -Flexibel zijn
Dan nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsgesprek.
U kunt contact opnemen met Natasja Stam, Co÷rdinator Vrijwilligers ,
telefoonnummer 06-29404896

Buitenveld is ook op zoek naar Vrijwilligers m/v voor ‘t Winkeltje
-Wilt u iets betekenen voor uw medemens? Bent u klantgericht?
-Bent u flexibel?
-Houdt u van werken in teamverband?
-Herkent u zichzelf in ÚÚn van de onderstaande eigenschappen?
- Betrokken zijn - Inlevingsvermogen hebben -Goed kunnen luisteren -Geduld hebben
Dan nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsgesprek.
U kunt contact opnemen met Natasja Stam, Co÷rdinator Vrijwilligers.
Telefoonnummer: 06-29404896
Mail: natasja.stam@omring.nl

Voor beide functies zal een Verklaring Omtrent Gedrag onderdeel zijn van de selectie.
 
Tijdens het laatste weekend van februari heeft Sportlust een geslaagd weekend gehad op Texel.
Het begon zaterdagochtend met de meisjes jeugd 1 D2. Hier was er een 7e plaats voor
Famke Mulder met een 5e plaats op sprong. Kayva Dehne was 8e met een 3e plaats op vloer.
Lysanna Ribeiro was 9e met een 4e plaats op vloer en Chimene Mardiotto was 20e en 8e op sprong.
In wedstrijd 3 was Yasmine Schut, jeugd 2 supplement F, aan de beurt, zij heeft een 7e plaats gehaald
en een 4e plaats op vloer.
In wedstrijd 4 was in baan 1 Carmen Zimmerman, pupil 1 D2, bezig, zij is 13e geworden.
In baan 2 waren de junioren supplement F, Myrthe Krabbe en Kirsten Pama aan de beurt.
Myrthe is totaal 3e geworden met een 1e plaats op balk en een 3e plaats op vloer.
Kirsten heeft op balk een 2e plaats gehaald!
In de laatste wedstrijd op zaterdag heeft Isa Friskus bij de junioren supplement E een 9e plaats gehaald.
Op zondagochtend waren de instap D2 meisjes aan de beurt. Emma de Wit is hier 3e geworden,
Quincy van der Mije 9e met een 4e plaats op balk, Madelief Schut 12e en 3e op vloer, Merel Winder 15e,
Amber Adriaansen 17e en Lieuwke Platte 35e.
In de laatste wedstrijd was het bij de senioren supplement E de beurt aan Anne Hogerheijde.
Anne heeft een 13e plaats behaald en een 5e plaats op balk.
info: Sportlust

Archieffoto van turners van Gymnastiekvereniging Sportlust Julianadorp
 
In opdracht van de gemeente Den Helder is aannemingsmaatschappij BAM Infra,
gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het project Aanleg Noorderhaaks
en het verkeersveilig inrichten van Julianadorp. Dit houdt onder andere in dat zij een
definitief ontwerp gaat maken van de te nemen verkeersmaatregelen op de Langevliet,
Van Foreestweg en de Breewijd. Zij wil dat doen samen met u!

Het aanstaande traject waarin zij samen met u tot een veiliger en beter bereikbaar Julianadorp
willen komen is doormiddel van een participatietraject om gezamenlijk tot een breed gedragen
ontwerp van de bestaande wegen te komen volgen wij het volgende stappenplan:

1. Uitnodiging klankbordgroep
2. Indienen suggesties voor verkeersmaatregelen door klankbordgroep.
....U krijgt de gelegenheid om voor de bijeenkomst al suggesties in te dienen .
....voor mogelijke maatregelen. Zo hebben we op de avond zelf een vliegende start..
3. Uitwerken suggesties door BAM zodat BAM de klankgroep bijeenkomst kan
....voorbereiden. Uw suggesties worden uitgewerkt in beelden die op de avond
....zelf als referentie gebruikt kunnen worden.
4. Klankbordgroep ontwerpbijeenkomst, omstreeks week 13/14, bij het MFC te Julianadorp
....(Middelzand 3504). Tijdens deze bijeenkomst gaan we samen met u aan het definitieve
....ontwerp werken.
5. Uitwerken uitkomsten ontwerpbijeenkomst BAM / gemeente Den Helder /
....klankbordgroep in een definitief ontwerp.
6. Algemene afsluitende (omstreeks week 19/20) waarbij BAM /
...gemeente Den Helder de uitwerking en gemaakte keuzes presenteren.


Zoals aangegeven hebben BAM uw hulp nodig om samen tot een veiliger en beter bereikbaar
Julianadorp te komen. Deelnemerrs van de klankgroep worden daarvoor binnenkort uitgenodigd

Meer info is te verkrijgen via
noorderhaaks@bam.nl.
J.D. (Jaap) de Groot Omgevingsmanager
E-mail:
noorderhaaks@bam.nl / Website: www.bam.nl

Het trajektplan Noorderhaaks dat al eerder in 2015 is gemaakt

Verkeers-knelpunten in Julianadorp die vˇˇr de realisatie
van de Noorderhaaks nog om een oplossing vragen.

De nieuw aan te leggen rondweg Noorderhaaks sluit aan op de rotonde Van Foreestweg - Breewijd

Het trajekt van de geplande Noorderhaaks bestaat nu nog uit bloembollenland

Deze maand, maart 2016, bloeien er nog volop crocussen

Vorig jaar stonden tulpen in bloei op het trajekt van de geplande Noorderhaaks
 
BelangenVereniging Julianadorp presenteert zich via internet met een nieuwe website.
U kunt daardoor alle activiteiten van de vereniging op de voet volgen. De inzet BVJ is van
groot belang voor de leefbaarheid van Julianadorp. Het Gemeentebestuur ziet de vereniging
als ÚÚn van de belangrijkste aanspreekorganen in Julianadorp.
Wilt u de nieuwe website van de BVJ bezoeken, het adres is
www.deBVJ.nl
 
Het tennisveld van recreatiepark De Ieperhof is geheel ontmanteld en de vrijkomende grond is
nu beschikbaar als bouwkavel. Al eerder was het restaurant verkocht en omgebouwd tot
een normaal woonhuis.

Fa. Konijn bezig met het verwijderen van de uit vilttapijt bestaande tennisbaan van De Ieperhof

Nu geen tennisbaan meer, maar een mooie bouwkavel aan de Van Foreestweg
 
Isańc Lemaire in 1602 de eerste bedijker van een deel van Het Koegras
In het kader van het aanstaande 200-jarig bestaan van de polder
Het Koegras in 2017 zijn we maar weer eens in de geschiedenis
van Het Koegras gedoken die vele jaren vooraf ging aan het droog-
leggen van de huidige polder. Daarbij vroegen we ons af wie toch
de Amsterdamse koopman en bedijker Isańc Lemaire was, die
wordt gezien als de eerste bedijker van een deel van de huidige
polder Het Koegras waarvan Julianadorp de centrumplaats is.

Het verhaal is te lang om het op te nemen in het Dorper Nieuws,
derhalve hebben we daarvan een op zich zelf staand schrijven
gemaakt dat u kunt bereiken door onderstaande link aan te klikken
.
het verhaal over de bedijker Isańc Lemaire

Isaac Lemaire 1559-1624
Koopman en Bedijker

Een oude tekening met de Lemaire Dijckage (1602) ten zuiden van Huisduinen en bedijkingen
van het Hoogduyn naar de Garst en Quelderbeek van de erven van Lemaire (1642) gelegen
in het noorden van het gebied met toen al de benaming Het Koegras of Het Buitenveld
 

Zicht op het enige nog overgebleven nollencomplex De Garst in de polder Het Koegras.
Het is niet bekend of de dijkjes nog overblijfselen zijn van de oude dijkjes van de Lemaires

De nol De Garst bestaat nu nog omdat er een aantal fikse betonnen bunkers zijn gebouwd.
In WOII was het een commandopost van de Duitse bezetter.
 
Zicht op de polder Het Koegras ten noord-westen van Julianadorp

Koegras n/w Julianadorp mat aan de horizon de Middenvliet
 

De Middenvliet
 

De Kleine Keeten
 
.
Een groep scholeksters en een groep strandlopertjes overwinterden afgelopen maanden op
Noordzee kuststrook van Het Koegras. De Scholekster staan vaak luidkwetterend te wachten
op nieuwe aanvoer van voedsel uit de zee, terwijl de strandlopertjes meestal hardlopend het strand
afzoeken naar lekkernijen. Bij hoog water staan ze in groepen te wachten, waarbij het sociale
gedrag van de strandlopertjes tijdens koude windvlagen verwondering opwekt. Net als bij
het waaierfietsen lossen ze elkaar af bij het opvangen van de wind die zij aan kop van de groep
voelen. Als de groep in een harde koude wind staat wordt om de beurt de koppositie ingenomen.
De voorste windvangende strandlopertjes trippelen na enige tijd naar de achterkant van de groep
waar zij dan enige tijd in de luwte staan. Het innemen van een andere positie blijft steeds doorgaan.


Scholeksters en strandlopers overwinterden op het strand van Het Koegras
 
Filmpje van sociaal gedrag van Strandlopers
die om de beurt elkaar uit de wind houden
 
 
Jaarlijks wordt in Breezand een grote lenteshow met bloeiende bloembollengewassen
georganiseerd. Aan deze show wordt ook deelgenomen door een aantal bloembollentelers
uit Julianadorp en de polder Het Koegras. Tijdens een bezoekje aan het evenement hebben
we de presentaties van Jan Lighthart en fa. Zonneveld voor u op de digitale plaat vastgelegd
.

Sprookjesland was dit jaar het thema van de bolbloemenshow en
dat is hier goed zichtbaar gemaakt met een heks en "kabouters"
 

Jan Lighthart mag zonder meer de grootste tulpen-veredelaar van de Noordkop genoemd worden.
Hier een blik op een deel van de vele soorten nieuwe tulpen die hij tot stand brengt
 

De presentatie van Fa. M.C. Zonneveld BV, ÚÚn van de vele
bloembollenbedrijven in Julianadorp/Het Koegras
 
De tapuit is van oudsher gedurende de zomer een vaste bewoner van de duinen langs de
Noordzeekust, maar de laatste jaren loopt het antal zeer sterk terug. Ter bescherming van
deze vogelsoort worden daarom aan bezoekers van de duinpaden meerdere beperkingen
opgelegd ter voorkoming van het verstoren van de broedplaatsen van deze vogelsoort.
Het niet toestaan van het betreden van de duinen en ruitersport zijn voorbeelden van
die beperkingen. Tijdens een fietstochtje langs de fietspaden door de duinen lukt het
soms een tapuit vast te leggen, zoals op de foto hieronder, waarbij het vogeltje even
rustig op een tak van een struik bleef zitten. Je moet wel flink kunnen inzoomen want
echt dichtbij komen ze niet.

De tapuit vastgelegd in de duinen van Het Koegras met digitale camera voorzien van lens met 20x zoom
 
Het is weer zover na enkele maanden in het nieuwe jaar krijgen de akkers van Het Koegras
weer kleur door het in bloei komen van bolbloemen. Dat begint met sneeuwklokjes en crocussen
en vervolgens narcissen, hyacinten, blauwe- en witte druifjes, tulpen en fresia's. Daarna volgen nog
de anemonen. santedeschia's en lelies. De tulpen worden van al de genoemde soorten het meest geteeld. Bij de bloei daarvan is dan ook
Het Koegras het meest gekleurd, dat is vooral in de maanden april en mei

Bloeiende crocusvelden van de Fa. Thomas met op de achtergrond een deel van Julianadorp
 
 

Bloeiende crocussen van Fa. Thomas met op de achtergrond de Middenvliet
 
 

Kleine narcissen, de TŔte a TŔte, in de luwte van de duinen
 
De lentebloei op meerdere plaatsen in Julianadorp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 2000 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen nÝet voor commerciŰle doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----

 

Dorper Nieuws wordt samengesteld voor de website
Julianadorp Parel van deKop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com