april 2013
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of
ander nieuws doorgeven. e-mail:
julianadorp@hotmail.com
de redactie behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen
Govert, 12-jarige vluchteling in Koegras 1940-1945 Welkoop welkome vestiging in Julianadorp
badseizoen 2013 is begonnen, met vrieskou nieuwbouw op oude Riepelterrein is gestart
Julianadorper kust-horeca ook klaar voor badseizoen late kleuring van de akker in koegras
deel duinen sober afgerasterd door Hoogheemraadschap vanwege de droogte nu al nodig extra water te sproeien
dorper Vlag wappert ook opvallend in Zwanenbalg bloeiende bolbloemen - erfenis 100-jaar Julianadorp
Paul en moeder Wolthuis in Landbouwstraat tekens van het voorjaar
VVV-kantoortje in Julianadorp door faillisement gesloten genieten van de ondergaande zon
aangepast: april 2013
agenda julianadorp-parelvandekop.nl april12 mei12 juni-juli112 augustus-sept12 oktober12 nov-dec12 jan-13rt13 feb-maart13 archief
.
In het kader van de herdenking van de Tweede Wereldoorlog publiceren we
deze maand het verhaal van Govert de Jong dat hij schreef over
zijn belevenissen,
als, twaalfjarige jongen, vluchteling in Koegras, tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Govert de Jong, nu 85 jaar oud, is in 1947 geëmigreerd naar Canada.
De aanhef van het verhaal leest u hieronder.

.

Vluchtelingen op de vlucht uit Den Helder tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940
.
10 mei 1940, “Ga dekking zoeken jong, het is oorlog !!” schreeuwde een matroos van de onderzeedienst naar, de toen twaalf jaar oude, Govert de Jong , die vroeg in de morgen om vijf uur, aan de Bassingracht in Den Helder, zijn vader hielp bij het melken en het verzorgen van de koeien. Het was hen al wel opgevallen dat er veel lawaai in de buurt was, maar ze dachten dat er een militaire oefening aan de gang was. De uitroep “oorlog !!” kwam dan ook hard aan. Toch maakten ze, door angst bevangen, eerst nog hun werk af, voordat ze dekking zochten, terwijl het oorlogslawaai steeds heviger werd.
De volgende dag keerde de rust terug, tot anderhalve maand later in de avond van 24 juni Den Helder door de Engelsen werd gebombardeerd. Het oorlogsgeweld ging gepaard met in de lucht hangende lichtkogels en luide explosies, die achter de kerk in de Nieuwstraat een groot vuur veroorzaakten. Bewoners zochten op straat steun bij elkaar, maar toen twee Duitse soldaten op een motor stopten voor een vriendelijk praatje, gingen de meesten spoorslags huiswaarts. Zij wilden de confrontatie met de toen al gehate bezetter niet aangaan. Anderen bleven staan en uitten opmerkingen zoals, “wat moeten die klereleiers hier. Ik ga niet opzij voor dat tuig”. De soldaten waren echter goed gemutst en met een “Gute nacht” verdwenen ze al snel weer uit het zicht. De volgende dag was er grote paniek: iedereen wilde de stad uit. Zo vluchtte ook Govert met zijn ouders, broers en zussen uit Den Helder richting platteland, naar het zuiden, naar Koegras. In tegenstelling tot de dreiging van het oorlogsgeweld en de daardoor heersende angst brak voor hem, zoals hij dat zelf omschreef,
de beste periode van zijn jeugd aan.

klik hier voor het hele verhaal .......
In april is ook weer het nieuwe badseizoen begonnen. Aan de hoogte van de temperatuur was het de eerste weken nog niet te merken. Vrieskou en een striemende koude oosten wind tijsterden de Noordkop en dus ook het strand van Julianadorp. Deze zomer zijn 66 vakantiehuisjes op het strand gezet dat nog mag worden uitgebreid tot 95. De belangstelling voor die huisjes is groot. Een net aangekomen gast was zeer enthousiast . Als liefhebber van het kitesurfen vond hij het een uniek geheel, zo direkt bij de zee. Hij had het nog niet eerder zo dichtbij een vakantieverblijf zijn favoriete sport kunnen beoefenen. De horecagelegenheden, strandpaviljoens, snackbars en restautants weer helemaal klaar voor ontvangst van de stroom badgasten die komen genieten van zon, zee en strand. Als we gedurende de komende maanden ook nog mooi zonnig weer mogen begroeten, dan kan ook deze zomer niet meer stuk.

In april was het nog te koud voor het badpak

De strandlopers zochten beschutting bij elkaar en wisselden elkaar af op de koudste plek

Alleen bij een flinke golf zeewater of een loslopende hond werden ze onrustig

De lange rij zomerhuis die eind maart opnieuw zijn geplaatst op het strand van Julianadorp.

Zesenzestig in totaal, dat nog mag worden uitgebreid tot vijfennegentig

Vakantiegasten lopend ,met zwaarbeladen fietsen, op weg naar een gereserveerd zomerhuisje

En mooie dromen.... dromen op het strand van Julianadorp

Ook voor dagjes-badgasten zijn weer speciale badhokjes beschikbaar
De kust-horeca van Julianadorp aan Zee is ook helemaal weer klaar voor ontvangst van de strandgasten tijdens het nieuwe badseizoen 2013. Het betreft de snackbarren aan de van Foreestweg en De Callantsogervaart. Strandpaviljoenen "Zee van Tijd" , bij strandslag de Zandloper, dat weer is geplaatst strandpaviljoen Paal Zes, bij strandslag Julianadorp, dat het hele jaar door al wel open is, maar waar in wintertijd het nodige onderhoud werd gepleegd. Langs de Zanddijk, ter hoogte van strandslag Julianadorp staan ook bij het Wokrestaurant en restaurant annex snackbar "T TIJ de deuren voor de gasten weer wagenwijd open.

Snackbar aan de Van Foreestweg

Snackbar Duinzicht aan de Callantsogervaart - strandopgang Drooghe Weert

Strandpaviljoen Zee van Tijd bij strandopgang de Zandloper

Strandpaviljoen Paal Zes bij strandopgang Julianadorp

Wokrestaurant (achtergrond) en snackbar annex restaurant 'T TIJ bij strandopgang Julianadorp aan de Zanddijk
.
Deel duinen sober afgerasterd door Hoogheemraadschap Noorderkwartier
Ter bescherming van de duinen heeft het Hoogheemraadschap in de Noordkop van Noordholland, voorafgaand aan het nieuwe badseizoen, vanaf Wijk aan Zee, dertig kilometer sobere afrasteringen gemaakt. Niet de hele duinenrij is afgeschermd. Alleen aan bij de strandopgangen waar badgasten worden verwacht is een afbakening gemaakt. Op die manier wil het Hoogheemraadschap op een eenvoudige manier het beklimmen van de duinen tegengaan en daardoor beschadiging van de duinen voorkomen. Het wordt gedaan ondanks de, al veelvuldig, aanwezige verbodsbordjes die overal aan de voet van de duinen en langs de paden door de duinen zijn geplaatst.
.
De Dorper Vlag wappert ook opvallend in Zwanenbalg
Niet alleen bij de tulpsculptuur aan de Langevliet, waar we eerder over berichtten, wapperen dorper vlaggen, maar ook bij de toegang van Zwanenbalg en de rontonde Van Foreestweg-Breewijd, zijn de dorper vlag trots in top. De laaste sculptuur wordt na verlenging van de Breewijd nog verplaatst naar de rotonde Noorder Haaks- Langevliet.
.

De tulpsculptuur met drie dorper vlaggen bij de rotonde Van Foreestweg- Breewijd
.
Het is lang geleden dat Paul Wolthuis (67) uit huis ging. Door de jaren heen heeft in verschillende straten en wijken in Julianadorp gewoond. De laatste tien jaar woonde hij in Middelzand. Enige tijd geleden, na enig aandringen van zijn dochter, vroeg hij bij Woningstichting in aanmerking te mogen komen voor een aanleunwoning in de Landbouwstraat. Tot zijn eigen verbazing kreeg hij binnen enkele dagen daarop een positief antwoord. Begin april mocht hij al verhuizen naar een aanleunwoning in de Landbouwstraat. Hij had één van de woningen toegewezen gekregen van hetzelfde woningblokje waar al langer zijn nu 91-jarige moeder in woont. Er zit maar één adres tussen de woningen van moeder en zoon.
Na zo lange tijd weer zo dicht bij elkaar in de buurt te wonen is voor moeder Marijke Wolthuis en zoon Paul een bijzondere ervaring. Nu zou je denken dat Paul op die manier zijn moeder gemakkelijk kan bijstaan met allerlei zaken. Maar dat is maar gedeeltelijk nodig, want moeder Wolthuis is ondanks haar gezegende leeftijd nog zeer kras. "Ik ga nog lopend naar de supermarkt hoor, wel met rollator, want mijn ik heb wat moeite met het evenwicht. Maar ik red het nog steeds" De reaktie van de veel jongere Paul daarop was, dat hij het Loopuytpark vanwege zijn minder goede konditie niet meer lopend haalt.
Moeder Wolthuis heeft lang in de Vlietstraat gewoond, waar zij samen met haar man een brandstofhandel had. Toen haar man overleed trok ze in verzorgingshuis Buitenveld, waar ze het zeer naar haar zin had. Het besluit om Buitenveld te slopen dwong haar om ander onderdak te zoeken. Met enig concurrentie had zij keuze uit enkele aanleunwoningen naast Buitenveld. Het geluk lachtte haar toe, want ze kreeg de door haar gewenste woning toegewezen. Nog wel gebruikmakend van de voorzieningen in het naastgelegen nieuwe Buitenveld denkt ze er niet aan om weer te gaan verkassen naar het nieuwe appartementencomplex.
Moeder en zoon Wolthuis zijn ontzettend blij met hun aanleunwoning in de Landbouwstraat en ze hopen er nog lang te mogen genieten, echt lekker dicht bij elkaar in de buurt, in het oude dorp.

Paul Wolthuis en moeder (oma) Marijke Wolthuis met aan weerszijden hun woningen aan de Landbouwstraat

Samen aan tafel in het keukentje van moeder , in de zon, nog nagenietend van een lekker bakkie koffie
.
Het bordje gesloten van het VVV-kantoortje aan de Van Foreestweg wordt de laatste weken niet meer omgedraaid. De regio-VVV waarvan ook de gemeentelijke VVV deel uitmaakte is failliet verklaard. Het was al wel bekend dat met het verminderen van meerdere subsidies ook de VVV-organisatie zwaar leed onder te weinig aktiva, echter het faillisement kwam toch wel heel plotseling. Nu toeristen geen informatie meer kunnen verwerven in het VVV-kantoortje wordt door de gasten regelmatig een beroep gedaan op dichtbij aanwezige middenstanders voor enige toeristische informatie over Julianadorp, Koegras en omstreken en de recreatiemogelijkheden.
Volgens berichtgeving in diverse media wordt wel gewerkt aan een soort doorstart van de service-verlening voor de vragende zomergasten.
.
Welkoop welkome vestiging in Julianadorp
Woensdag 10 april is in het pand van voorheen Groenrijk aan de Schoolweg een nieuwe vestiging van de keten Welkoop officieel geopend. De Welkoopwinkel was daarvoor al enige weken in bedrijf. Julianadorp heeft met de vestiging van Welkoop weer een groot aanbod gekregen van groenartikelen, bloemen, planten, tuingereedschap, tuinmeubelen en andere aanverwante zaken. Ook produkten zoals zaaigoed voor de groententuin en diverse artikelen voor het verzorgen van huisdieren worden volop aangeboden.
Van oorsprong was de verkoopketen Welkoop zeer sterk verbonden met het boerenbedrijf. Zo treft u er ook veel artikelen aan die te maken hebben met het buitenleven en het leven op de boerderij. Heel bijzonder vonden we het aanbod van komplete schrikdraadinstallaties voor hekafzettingen voor dieren. Het ruime aanbod van laarzen, klompen en overalls doet ook nog sterk denken aan de eerste opzet van de Welkoop-winkels. Toch kunnen liefhebbers van knutselen in huis ook terecht bij de Welkoopwinkel. Welkom, Welkoop in Julianadorp, een mooie uitbreiding van diversiteit van winkelvoorzieningen voor de bewoners van de polder het Koegras
.

Welkoop, de nieuwe winkel in het pand van voorheen het Groenrijk aan de Schoolweg

Een blik in de nieuwe winkel met een groot aanbod aan bloemen en planten

Een groot aanbodaan zaaigoed voor de moestuinliefhebbers

Een ruime keuze in beschermende kleding, overalls, klompen en laarzen in diverse kleuren
.
In Middelzand, op het terrein van de voormalige Riepel, zijn de eerste bouwkavels uitgezet waarmee de bouw van tien wooneenheden is gestart. Het is het uiteindelijke plan om invulling te geven aan het braakliggende terrein sinds de sloop van de oude Riepel. Eerst was er een plan om een complex te bouwen met vijftig appartementen. Daarna werd door de gemeente ingestemd met een plan om negen wooneenheden te bouwen, maar op het uiteindelijke ontwerp staan nu tien woningen ingetekend. Het plan bestaat uit zes vrijstaande woningen en twee zogenaamde twee onder één kap woningen . De laatste informatie over het bouwplan is te vinden op funda.nl waar valt te lezen, dat er nog twee bouwkavels te koop staan.

De bouw van nieuwe woningen in Middelzand,op de locatie van de gesloopte oude Riepel, is gestart
.

De heipalen liggen klaar, op de achtergrond de heimachine.
.

Voorafgaand aan de heiwerkzaamheden graaft Heiko, van Fa. J.Winder, gaten voor de fundatie
.

Heiko, geniet volop van het besturen van de splinternieuwe shovel, die bij het werk is ingezet
.
Het voorjaar was lang koud, zelf zo koud dat de bloei van de vroege bloembollen, de krokussen en de narcissen laat zichtbaar werd. Pas eind maart begin april begonnen de velden langzaam te kleuren en pas rond dertien april stonden de krokusvelden volop in bloei.
Ook kleurden langzaam veel velden geel door een kleine soort narcissen. De tète a tète, narcissen die de laatste jaren in speciaal bakjes worden "opgepot" bedoeld voor de woonkamer om daarmee het voorjaarsgevoel versneld in huis te halen. Het telen van de kleine narcis heeft mede daardoor een grote vlucht genomen. Echter de grote aantallen die nu op de markt worden gebracht is voor de kwekers toch ook zeer risicovol gebleken. Door de slechte verkoop van de opgepotte kleine narcissen is de handel geheel stilgevallen.
Het telen van de meer bekende grote narcissen werd al eerder sterk verminderd. De markt voor de grote narcis stortte enige jaren geleden al volledig in. De nu bloeiende krokus- en narcisbollen zijn vaak niet het hoofdproduct van de teler, het worden bijprodukten genoemd. De tulpenbol blijft het belangrijkste product van de bloembollentelers. De veelvuldige tulpenbloei wordt in de maand mei verwacht, mits de komende weken het weer voor de tulpengroei gunstig is.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanwege de droogte was het begin april al nodig extra water te sproeien
.
Bloeiende krokussen en narcissen, nog erfenis van 100-jarig bestaan Julianadorp
.
 

Bloeiende wilgenbomen met de prachtige grijze zijdeachtige en de geelkleurige katjes
 

't Is nog geen mei, maar deze zwaan op haar nest verwacht al duidelijk een ei
.
 
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen níet voor commerciële doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----

 

Dorper Nieuws wordt samengesteld voor de website
Julianadorp Parel van deKop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com