juli/augustus 2010
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of
ander nieuws doorgeven. e-mail:
julianadorp@hotmail.com
de redactie behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen
aangepast: 5 augustus 2010
agenda julianadorp-parelvandekop.nl juli09 aug09 sept09 okt09 dec09 kerst09 jan10 feb10 maart10 april10 mei-juni archief

Het spinternieuwe bloembollenbedrijf van Fa. van der Vlugt
Vorig jaar augustus viel het bloembollenbedrijf van fa van der Vlugt ten prooi aan een felle brand. Nu, na bijna een jaar is het bedrijf uit de as verrezen en draait de verwerking van de nieuwe oogst van bloembollen weer op volle toeren. Het is nu het modernste bloembollenbedrijf binnen het bedrijf- schap. De nieuwste snufjes op het gebied van automatisering en energiebesparingen zijn toegepast. Was de familie van der Vlugt voor de brand ook al trots op het bedrijf, met de nieuwbouw zijn ze de koning te rijk, ze gaat met nieuw elan de toekomst tegemoet. De opbrengst van de oogst is dit jaar, ondanks het, qua temperatuur, vreemde verloop van het voorjaar, uitstekend. De meeste nieuw geoogste bloembollen zijn al verkocht. Een extra reservepartij moet nog aan de man worden gebracht. De bloembollenprijs kende dit jaar een kleine opleving,maar staat inmiddels weer onder druk

Het bedrijf vorig jaar augustus tijdens het nablussen
De opening van het nieuwe bedrijf was al halverwege de maand juni, maar wij kozen voor de weergave van een kleine fotoimpressie op het moment dat de bloembollen weer echt in beweging zijn en de verwerking van de nieuwe oogst volop aan de gang is.

Tijdens de opening in juni stonden al veel kuubkisten te wachten op de vele kubike meters bloembollen

Een nieuwe straat voor de verwerking van de bloembollen, waarbij deze automatisch worden gepeld en
op dikte gesorteerd.
(De te kleine bloembollen dienen als plantgoed voor het volgende plantseizoen)
Vervolgens wordt door medewerkers, de nog doorgerolde, ongepelde bloembollen
handmatig nagepeld en worden de bloembollen nogmaals op dikte geselecteerd.

Contrôle en napellen van de bloembollen die uit de pelmachine via een lopende band worden aangevoerd

De bloembollen worden gesorteerd op dikte middels panelen met gaten van een
bepaalde afmeting waarover de bollen schoksgewijs worden voortbewogen

De bloembollen worden voor aflevering op een lopende band gecontrolleerd, geselecteerd en geteld

de nieuwe oogst van tulpenbollen staat klaar voor de laatste contrôle.

De verwerkte bloembollen staan klaar voor aflevering

Het op dikte sorteren van de te kleine bollen die dienen als plantgoed voor het volgende plantseizoen
Eén van de attrakties in Koegras is de kanoroute onder het duin. Deze route markeert een duinzoomstrook, een natuurgebied met een breedte van ongeveer 200 meter vanaf de duinenrij die bescherming biedt tegen het water van de Noordzee. De strook land is nu nog niet geheel ingericht als natuurgebied, maar daar bestaan wel plannen voor. Die plannen worden verwezenlijkt als bestaande percelen bloembollenland te koop worden aangeboden en vervolgens door de provincie worden aangekocht. De kanoroute van Julianadorp, die begint bij recreatiepark Ooghduyne, naar Den Helder, is al wel klaar. Vooral zomers maken vakantiegangers daar graag gebruik van. Langs de smalle vaarverbinding zijn een aantal kanoverhuurbedrijfjes waarde liefhebbers kunnen instappen. De vaarroute is niet zo ingewikkeld, althans voor Koegrassers, maar voor toeristen is het toch nog wel even zoeken om de juiste richting te vinden. Dat bleek toen een familie al peddelend vanaf Julianadorp aankwam bij de Middenvliet en niet direkt doorhad, dat zij daar hun tochtje konden voortzetten door de duiker onder de Middenvliet, die daarvoor speciaal is geconstrueerd, maar met de nodige aanwijzingen zetten de kanovaarders daarna vrolijk hun vaartochtje voort.

Een groep touristen peddelend langs de kanoroute van Julianadorp naar Den Helder

Na de duiker onder de Middenvliet te zijn gepasseerd zette de groep vrolijk hun kanotochtje voort

Langs de duinzoom kanoroute staan de gehele zomer diverse prachtige wilde bloemen in bloei
boven: het vlasbekje en onder: gewone ossentong, vertakte leeuwentand en gewoon duizendblad
In de polder Het Koegras wordt, langs de Calantsogervaart direkt ten zuid-oosten van Julianadorp opnieuw een flink stuk grasland omgezet naar akkers voor het telen van bloembollen. Het land is overgegaan van veehouder P.Wartenhorst, die vanwege zijn hoge leeftijd is gestopt met het houden van koeien, naar bloembollenteler P.Zonneveld. Voor de nieuwe eigenaar is loonbedrijf Konijn nu bezig het land af te graven waarbij lagen ongeschikte teelaarde en zand wordt verwijderd. Het land wordt afgegraven tot de daaronder liggende kleilaag. De ongeschikte teelaarde wordt als eerste laag op de klei weer terug geschept. Daarna wordt voor het telen van bloembollen geschikte bovenlaag aangebracht. De werkzaamheden geven de indruk, dat het areaal voor het telen van bloembollen weer wordt uitgebreid, hetgeen ons in de tijd van minder goede verkoopresultaten van de bloembollen toch niet zo logisch lijkt. Echter bij navraag bleek, dat ondanks de realisatie van nieuwe bloembollenakkers het areaal wel degelijk wordt verminderd. Bloembollenbedrijf Zonneveld verplaatst een deel van zijn aktiviteiten van een stuk land bij Groote Keeten naar zijn nieuw verworven perceel ten zuiden van Julianadorp, waarvan het totale oppervlak uit minder hectares land bestaat.
Het land bij Groote Keeten is verkocht aan Provinciale Staten die tussen Groote Keeten en Callantsoog een strook natuurgebied gaat aanleggen. Het nieuwe natuurgebied is onderdeel van het al eerder vastgestelde totale duinzoomplan langs de kuststrook van Noordholland-Noord.
Bij het omzetten van het stuk land bij Groote Keeten naar natuurgebied komt bloembollenteelaarde vrij, dat wordt verplaatst naar het nieuwe land van Zonneveld waarbij het opnieuw wordt gebruikt voor het telen van bloembollen. Om de ondergrond van het nieuwe bloembollenland, die bestaat uit slappe kleigrond, niet teveel te beschadigen wordt alleen bij droog weer aan de omzetting van perceel gewerkt Volgend jaar september moeten het land klaar zijn voor het planten van bloembollen.
Om een indruk te krijgen van de kosten die gemoeid zijn met de werkzaamheden werden ons de volgende bedragen genoemd. De kosten voor het omzetten van grasland naar bloembollenakkers worden geschat op een bedrag van veertigduizend euro per hectare.
De aankoopprijs per hectare van het grasland moet daar nog worden opgeteld. De huidige kostprijs van bloembollengrond ligt zo rond de tachtigduizend euro per hectare.

Langs de Callantsogervaart ten zuid-oosten van Julianadorp wordt
door fa. Konijn grasland omgezet naar bloembollenteelgrond

ongeschikte aarde en zand wordt afgegraven tot de onderliggende kleilaag vrijkomt

de ongeschikte aarde wordt als eerste laag terug geschept op de kleilaag

Eén van de aktieve machinisten op de graafmachines, de goed gehumeurde Marco Konijn

De bonte bessenvlinder, een vlinderdie leeft op akkerweiden en zich doorgaans alleen 's nachts laat zien .

nog een nachtvlinder waarvan we de naam helaas niet konden achterhalen

Zwartsprietdikkopje op een vlasbekje, een dagvlinder die eitjes afzet op verschillende grassoorten

heivlinder , een dagvlinder die fladdert van bloem naar bloem
Tijdens de zomermaanden wordt door de commissie O2 in de Ontmoetingskerk jaarlijks een expositie van schilderijen en tekeningen van amateurschilders/tekenaars uit de regio samengesteld. Deze keer werd als onderwerp de pleinfeesten gelanceerd. Helaas was het aangeboden aantal werken te gering om de expositie geheel te vullen. Derhalve bestaat de uiteindelijke expositie uit een verzameling werken van zeer uiteenlopende onderwerpen en opzet. Naïeve schilderwerken wisselen zich af met bijzondere uitgewerkte kunstwerken. Wij laten ons niet uit over de kwaliteit, maar ons ontroerde wel de naïeve werken die het eerder gekozen onderwerp de pleinfeesten toch wel het meest benaderden. Maar ook de koeien in kubistische stijl van Hannie Hopman sprak ons als Julianadorper/Koegrasser zeer aan. Toch doen de tulpen van mw Clemens het ook altijd goed en dhr. Los verbaasde ons met zijn zeer realistisch zangvogeltje. . We willen de andere kunstenaars niets te kort doen en tonen hieronder derhalve een greep uit de tentoongestelde werken. Bij het bekijken van de werken stelden wij vast, dat in Julianadorp en Koegras toch veel verborgen talenten wonen. Wilt u alles zien dat moet u toch echt even in de Ontmoetingskerk gaan kijken. Dat kan o.a. tijdens de pleinfeesten op dinsdagavond van 18 tot 20 uur. Een aantal schilderijen is te koop. De entree is vrij.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is alweer halverwege de periode van de, op dinsdagavonden te houden, zeven wekelijkse Zomer Pleinfeesten en het is hoog tijd om een kleine fotoimpressie te tonen van de afgelopen avonden.
Was het tijdens de eerste avond, begin juli, nog rustig tijdens het Pleinfeest, de opvolgende avonden bleek dat het aantal bezoekers zienderoge toenam. Dat had te maken met de vakantie van de meeste beroepsgroepen, die nu toch wel over het hele land gaande is.
Het Pleinfeest bestaat uit marktkramen met koopwaar en optreden en demonstraties met muziek, zang, dans of sport. Aangevuld met gezellige goedbevolkte terrassen van de aanwezige horeca.

De stand van de Wereld Winkel met Corrie Schuurman

Het vrouwenkoor "No Name" trad op tijdens het eertste Pleinfeest van deze zomer

Een demonstratie Country line dance

Angela trad op bij Peanuts

Fred Wilkens en Astrid van Groningen van de Belangen Vereniging Julianadorp met o.a. de aanbieding van het
boek 100 jaar Julianadorp Jong en Dynamisch voor 14,95 Euro of als je gelijk lid wordt van de BVJ voor 10 Euro

Astrid van Groningen maakte ook deze mooie kaart
Groeten uit Julianadorp, Parel van de kop (met parel)

De samenstellers van het boek 100 jaar Julianadorp Jong en Dynamisch,
Ton Slot, Marinus Vermooten en Henk Visser brachten hun boek aan
de man tegen de gereduceerde prijs van 25 Euro voor 15 euro

Ook voor de jeugd is op de Pleinfeesten altijd wat te doen
Roofvogels van Marcel Bontes

Brenda en de oehoe

BudoCentrum Juliandorp trok veel belangstelling bij de budo en karate demonstraties

Rem en de "dorper Jan Smit" maakten het uitermate gezellig bij café Parkzicht
In de Ontmoetingskerk is tijdens de pleinfeesten, van 20.00 tot 21.00 uur, een cultureel muzikaal programma

familie van Dorst

soliste zangeres Carrie Korpershoek

quartet Par Hasard

violist Ton van Ooyen
Langs de Langevliet, dichtbij de Middenvliet heeft installatiebdrijf Habolt een prachtige nieuwe
voorgevel voor het bestaande bedrijf laten bouwen. Het sluit aan bij de tendens van deze tijd,
dat bedrijven weer worden voorzien van vaak mooie, onder architektuur ontworpen, voorgevels.
Vroeger was de voorgevel, de spiegel van veel huizen en boerderijen een afspiegeling van de rijkdom van de daar wonende eigenaar. Was het dak van een boerderij voorzien van geglazuurde dakpannen, dan was het vaak een boerderij van en echte hereboer.

De vernieuwde voorgevel van het installatiebedrijf Habolt aan de Langevliet
Begin juli is begonnen met de sloop van de zustersflat van Noorderhaven. Van "het baken van Julianadorp", althans vanuit het zuiden van Koegras bekeken, zijn de dagen geteld.Het binnenwerk wordt eerst gestript waarna de buitenmuren zullen gaan volgen. Het bouwwerk moet plaatsmaken voor de in Julianadorp zeer bekritiseerde nieuwbouw van particuliere woningen op het Noorderhavencomplex. Al eerder hebben wij aangegeven, dat er letterlijk en figuurlijk een gat wordt geslagen in de beschermende woonomgeving van bewoners met beperkingen waarvoor de instelling in 1969 werd gerealiseerd. Elders in het land is de werkwijze van spreiding van pupillen in de woonwijken al weer teruggeschroefd. Ook, onder Noorderhaven vallende instellingen, hebben inmiddels al te maken gehad met het niet goed functioneren van integratie in de normale samenleving van pupillen met beperkingen.

De eerste onderdelen van de te slopen zusterflat van Noorderhaven worden vanaf een balkon naar buiten gegooid
Op een woensdag in juni vond de eerste kofferbakmarkt plaats op het parkeerterrein
bij Strandslag Julianadorp. Deze markt wordt wekelijks gehouden tijdens de zomer.
.
De natuur blijft altijd boeien. Zo ook de libelles die als grote
en kleine helicopters de waters in Julianadorp bevolken.

De grote roodoogjuffer, altijd te vinden op drijvende waterplanten

Het lantaarntje

De vroege glazenmaker, ei-afzettend vrouwtje
.
Tijdens het jaarlijks historisch weekend, dat in Den Helder werd georganiseerd, deed een bonte stoet van oldtimers, die een rondrit maakte door de gemeente, ook Julianadorp even aan.
Als de wind de juiste richting heeft, dan kan het zijn dat de geur van bloeiende fresia's weer over het dorp wordt verspreid. Het bloembollenbedrijf VOF Th. Pennings is in Julianadorp de enige bloembollenteler die de fresiabollen als soort heeft opgenomen in zijn te telen bloembollen. De fresia's bloeien altijd in de zomermaanden wanneer de meeste andere bloembollensoorten worden geoogst en afgeleverd.
Wisselbouw in de bloembollenteelt is zeer noodzakelijk, vandaar dat ook deze bloembollensoort jaarlijks op zeer verschillende lokaties in bloei kan staan. Deze keer troffen we ze aan ten zuiden van Buitenveld aan de Langevliet tegenover Doorzwin.
Rozen, sierlijk en wild er zijn er teveel om op te noemen
De lelie is ook bij uitstek een zomerbloeier. Enige jaren geleden zijn in de slenken in Julianadorp meerdere waterlelieplanten kunstmatig uitgezet. Inmiddels zijn die flink aangegroeid en komen ze zomers prachtig in bloei.
Geniet even mee van de aanblik van deze prachtige op het water drijvende bloemen.
.
Spelevaren op de zonovergoten Slenk in Middelzand
De minicamping van Alie Hoogschagen gevestigd aan de Langevliet tegenover Doorzwin is tijdens de maand juli geheel bezet. Met name gasten uit oost Nederland; Groningen, Drente en Overijssel komen graag naar deze zeer beschutte camping die ook een uitzicht biedt op de landerijen van Koegras. De bezoekers zijn ook wel eens in het land waar ze, rond o.a. eind april, meegenieten van de uitbundige bloei van de omliggende bloembollenvelden. Momenteel staan naast de camping de fresia's in bloei. In de zomer worden de meegenomen fietsen gebruikt om fietstochtjes te maken door de polder en de duinen aan zee. De camping is gericht op seniorgasten die voorkeur hebben voor een rustig zomerverblijf en de gezelligheid van een kleinschalige camping.
.

De kleine rode weekschildkever op een schermbloem van de pastinaak.

likkend van de nektar van de bloem
.
Zomerbloei in de bermen en langs het water

Klaprozen en kamille

echte valeriaan

een gele morgenster

herik

rolklaver

gele lis

lathyrus

bermooievaarsbek

Na de bloei van de kastjebomen in het voorjaar groeien nu, in de zomer de kastanjes weer aan

Residence Buitenveld, Buitenveld, Junior College en Sporthal, gezien vanaf de Rijksweg
Fietsend langs rijpend graan in Koegras langs de Rijksweg met zicht op Julianadorp Oost
 
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen níet voor commerciële doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
Dorper Nieuws wordt samengesteld voor de website
Julianadorp Parel van deKop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com