April 2010
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of
ander nieuws doorgeven. e-mail:
julianadorp@hotmail.com
de redactie behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen
aangepast: 25 april 2010
agenda julianadorp-parelvandekop.nl mei09 juni09 juli09 aug09 sept09 okt09 dec09 kerst09 jan10 feb10 maart10 archief
JVC1 Kampioen 2009-2010
JVC1 werd zondag 25 april kampioen van de 5e klasse. In de thuiswedstrijd tegen Con Selo uit Waarland, die de tweede plaats op de ranglijst bezet, zou een gelijk spel voldoende geweest zijn om kampioen te worden van het lopende seizoen. Het liep anders, JVC won de wedstrijd met de 4-0 en kon zich laten huldigen als kampioen. Hetgeen gebeurde met een rondrit door Julianadorp en aansluitend een frisse nadronk in de sportkantine van de club.

Aktiefoto van JVC tegen Con Selo tijdens de kampioenswedstrijd

Kampioen JVC1 op een "veilige" kar voor een rondrit door Julianadorp
Afscheidsvoorstelling kleuters Margrietschool
Voor de leerlingen van groep twee van de Margrietschool zal de gang naar school in de loop van het jaar anders worden. Tot de grote vakantie zijn ze nog kleuters, maar in het nieuwe schooljaar maken ze deel uit van groep drie. Vroeger was dat de eerste klas van de lagere chool. Dan gaan ze echt leren lezen, schrijven en rekenen en de wereld waarin ze opgroeien zal ook breder worden verkend . Om deze overstap niet geheel geruisloos voorbij te laten gaan gaven ze, in het TIJ van Noorderhaven, een voorstelling ter afscheid van hun kleuterperiode. Vaders, moeders, broertjes, zusjes en opa's en oma,s waren daarvoor allemaal uitgenodigd.
Bij de voorstelling speelde Flip de beer, het gezamenlijke vriendje van de kleuters, een grote rol. Flip gaat namelijk niet mee naar de volgende groep, hij blijft achter. Bij de voorstelling gingen de kinderen van groep twee, onder leiding van
Owen, Dayanara, Cas en Robin, op zoek naar een nieuw vriendje voor Flip. Veel mogelijke vriendjes kwamen langs voor Flip, waaronder krokodillen, aapjes, vlinders, olifanten, boertjes en boerinnetjes, cowboys en indianen en nog veel meer. Toch lukte het maar niet om een geschikt vriendje te vinden, totdat plotseling de poppen van groep drie werden gepresenteerd met de mededeling dat Flip toch ook met groep drie vriendjes kan blijven.
Het was een prachtige voorstelling die de kinderen met behulp van juffen en ouders hadden ingestudeerd. Aan het eind klonk dan ook een daverend applaus.

Flip de beer voelde zich zo alleen

Owen, Dayanara, Cas en Amber gingen een vriendje zoeken voor Flip

Alisa, Daan, Lynn en Martijn de dansende boertjes en boerinnetjes

veel broertjes en zusjes, papa's, mama's en opa's en oma's van de kleuters
kwamen kijken naar de voorstelling

Joey, Milan , Tim en Kylian, cowboys en indianen

Trinity en Meike, twee vlinders

Demien en Dean, de krokodillen

En daar waren ze dan toch nog gevonden, een vriendinnetje en een vriendje
voor Flip, zij kwamen uit groep twee van de Margrietschool

Alle kleuters die mee deden aan de zoektocht naar een vriendje voor Flip de Beer
Het is dit jaar in mei vijfenzestig jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Vijf jaar geleden hebben we het verhaal Julianadorp en de Tweede Wereldoorlog op de website gepubliceerd. Dat maakte toen veel indruk bij oude en jonge dorpers. In dat verhaal hebben we enkele gegevens ontleend aan het dagboek van Henk Spanjaard de voormalig beheerder van Proeftuin Julianadorp.
Deze proeftuin heeft bestaan van 1910 tot 1941. Het was een proeftuin waar nieuwe methodes voor het telen van groeten en fruit werden uitgeprobeerd. De tuin werd bekostigd door een inleg van een aantal dorper aandeelhouders, Rijkssubsidies en de opbrengst van de verkoop van groente en fruit. De Alkmaarder Hazeloop was vaste adviseur van de proeftuin en de leiding was in handen van het toenmalig hoofd van de lagere school meester J.de Vries, die daarbij ook nog kassier was van de boerenleenbank. De beheerder van de proeftuin was eerst dhr. D.van Die, en later Henk Spanjaard. Voor de aandeelhouders moet het teleurstellend zijn geweest, dat de proeftuin nooit winst heeft gemaakt, de jaarlijks verleende Rijkssubsidie hield de proeftuin gaande.
.
Toen familie K. Heemskerk haar intrek nam in de voormalige woning van Henk Spanjaard, gelegen op de hoek Parkstraat/Proeftuinweg, trof zij daar een doos aan met een dagboek bestaande uit zeven-en-twintig met handgeschreven boekwerken. Dhr. Spanjaard heeft het dagboek bijgehouden in de periode van 1929 tot 1942. Van de huidige lezers van het dagboek wordt wel enig doorzettingsvermogen gevraagd, want het zijn nogal eentonige verhalen. De dagschriften beginnen met het aangeven van de weersomstandigheden, die dan worden gevolgd door een beschrijving van het reilen en zeilen van die dag. Het aantal dagen spitten, zaaien, planten en onkruid wieden vormen de hoofdmoot. De inzet van werkvolk is kritisch gevolgd en de namen van belangrijke en minder belangrijke bezoekers van de proeftuin worden regelmatig genoemd.
Het gaat te ver om een complete samenvatting te geven, maar wel moet nog worden opgemerkt, dat de verhouding tussen meester de Vries en de heer Spanjaard op gespannen voet stond. Dat kwam door de vermeende vakkennis van meester de Vries van het telen van groeten en fruit en de katholieke gezindheid van Spanjaard terwijl de meester daar niets van moest hebben. Regelmatig wordt de meester als een prutser bestempeld, die adviezen van Spanjaard steevast negeert, hetgeen Spanjaard deed besluiten zijn mond te houden. Het schrijven van het dagboek was mogelijk een poging om zijn dagelijkse frustraties, met name veroorzaakt door de houding van de meester, van zich af te schrijven. In het dagboeg wordt de meester geduid met de afkorting Mr. en Spanjaard schrijft over zich zelf met de afkorting Sp.
Spanjaard maakte in zijn dagboek ook melding van de aanvang van de Tweede Wereldoorlog. Middels zijn notities krijgen we enig inzicht in het leven van Julianadorpers vlak voor en tijdens de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog. Om de sfeer van de verhalen niet aan te tasten volgen hieronder afbeeldingen van delen van het dagboek, met gebeurtenissen van de dag in het handschrift van schrijver
De notities van Spanjaard kunnen worden gezien als aanvulling ,
op het verhaal "Julianadorp en de Tweede Wereldoorlog"
dat in 2005 op deze website werd gepubiceerd;
klik hier om dat verhaal te openen
Met dank aan Kees en Annemarie Heemskerk die het dagboek met fotomateriaal beschikbaar stelden
Henk Spanjaard(rechts) en medewerker Wesie in de Proeftuin foto: Map Heyblok
De notities van Henk Spanjaard van het begin van de Tweede Wereldoorlog, mei en juni 1940

In Julianadorp werden twee schuilhutten gebouwd, midden op het Loopuytpark en een Schuilhut op
de hoek Parkstraat- Proeftuinweg.Cor Hollander sr. maakte deze tekening waarbij hij aangaf, dat de schuilplaatsen toch wel steviger waren dan eerder aan ons werd verteld. De Schuilhutten werden gebouwd door de vader van Cor Hollander sr., Cornelis (Cees) Hollander commandant van de Julianadorper Luchtbeschermingdienst.

10 mei 1940, aanval op vliegkamp de Kooi, begin van de oorlog met Duitsland

Duitse "Blitzkrieg" op Nederland met inzet van Stuka,svoorbeeld van luchtafweergeschut 1940


Een indruk van hoe het toeging in een proeftuin van de dertiger jaren van de vorige eeuw
Snuffelend in de dagboeken van Henk Spanjaard troffen we ook een
prachtig beschreven briefkaart uit 1934 aan, met een sierlijk ouderwets
handschrift en voorzien van een postzegel van maar vijf cent.
Luchtafweer bataljon 13 Luverdbt Ypenburg oefende in Koegras
Mocht het u zijn opgevallen dat de laatste weken regelmatig legervoertuigen door Koegras toerden dan bent u getuige geweest een oefening van een bataljon Luchtafweer van de Nederlandse Luchtmacht Ypenburg. Het bataljon deed mee aan een grote luchtafweer oefening langs de kust van Medemblik tot Camperduin.
Langs de Middenvliet op het parkeerterrein bij strandopgang Falga trok een legervoertuig de aandacht. De groene kleur van het voertuig stak flink af tegen de achtergrond van een veld bloeiende narcissen. Bij navraag bleek het een oefening van de luchtafweer van de Nederlandse Luchtmacht te zijn. De opdracht was het vliegverkeer te volgen. In het bijzonder ging het om het volgen van helikopter bewegingen. Op het dak van het legervoertuig, een Stinger Weapon Platform - Medium (SWP-M), was een lanceerinstallatie gemonteerd waarmee Stinger raketten kunnen worden afgevuurd. De oefening zou anderhalve week gaan duren. Het bataljon bestaande uit een dertigtal man/vrouw opereerde vanuit de legerbasis die was gecreŽerd op het terrein van het bloembollenbedrijf van Albert Koomen aan de Zanddijk.
De oefening had toch ook een ernstig tintje. Aangekomen bij de legerbasis werden we opgewacht door de twee volledig bewapende wachtlopende soldaten Frank en Pauline, die gelukkig de zeer vervaarlijk uitziende stengun niet in stelling brachten. Aangekomen op de basis troffen we Albert Komen en zijn vrouw Sandra die aangaven dat ze zich nog nooit zo veilig hebben gevoeld. Dag en nacht worden ze beschermd, niemand zou hun kunnen lastigvallen.
In de schuur op de legerbasis, troffen we manschappen aan die zich even mochten verpozen. Zij deden dat in een ruimte die was ingericht als slaapzaal. Of we een foto mochten maken van deze aanblik. Ze dachten dat het wel mocht, maar.. dat ging toch niet zomaar. De Luit werd er bij gehaald. Nee geen bezwaar was de melding. Het leek hun ook wel leuk dat Julianadorpers naderhand kunnen zien hoe ze waren gelegerd.
Toch geeft het een vreemd gevoel. Deze maand brengen we in het Dorper Nieuws, de Tweede Wereldoorlog weer onder aandacht en dat we deze maand een legereenheid aantroffen bij de Middenvliet en de Zanddijk. De locatie, die ook tijdens de Tweede Wereldoorlog werd bevolkt door luchtafweer, maar toen wel door het Duitse leger, de bezetter van Nederland.

De Stinger Weapon Platform - Medium (SWP-M) bestaande uit een Fennek met daarop
gemonteerd een toren met 4 Stinger raketten. met de bemanning Ruben, Cas en Milou
stond opgesteld bij de Middenvliet.De opdracht was het volgen van het helicopterverkeer.

Patrick en Pauline, zwaar bewapend, op wacht bij de legerbasis op het terrein van Komen

In een schuur was een rust- slaapzaal ingericht

Het was een komen en gaan van zware legervoertuigen bij de legerbasis
De gymnastiek- en turnvereniging Sportlust hield op zaterdag 10 april een sportinstuif om
daardoor aan belangstellenden gemakkelijk de mogelijkheid te bieden kennis te maken met
Sportlust en haar sportdisciplines. Gedurende de instuif kwamen ook regelmatig leden langs om hun sportkunsten te tonen en toekomstige sporters konden ervaring op doen met de turn- en gymnastiek- toestellen. De afdelingen binnen Sportlust zijn: Conditietraining voor dames en heren vanaf 16 jaar, Gymnastiek 50+, Kleutergymnastiek, Sport voor personen met beperking, Turnen voor Jongens en Turnen voor meisjes. Mocht u de instuif hebben gemist, en wilt u toch meer weten over Sportlust en haar sportafdelingen bezoek dan eens
de website van Sportlust

Een bijzondere afdeling van Sportlust, de groep Conditietraining
De conditie training voor dames en heren bestaat al ruim 25 jaar en ik heb zelfs een sporter die er al zolang bij is. Bij Mooi weer lopen wij buiten en is het slecht weer dan kunnen wij de sportzaal in. De bedoeling van deze training is dat iedereen het bij kan houden. Ik ben altijd bij de langzaamste loper, zodat je nooit alleen loopt tijdens een looptraining. Kortom de drempel is laag om hieraan mee te doen. Eťn keer in de week, ťťn uur je zelf verplichten om te gaan sporten zou voor iedereen goed zijn. Vanuit deze groep zijn er al veel mensen overgegaan naar de Loopgroep Julianadorp. Op dit moment zou de groep zeker nog wat aangevuld kunnen worden. Dus wie weet is het wat voor u. De training is op maandagavond van 19.30-20.30 uur.
--- info van de leider Hans Pleune, overgenomen van de website van Sportlust---

Merijn demonstreerde de radslag

Diego Eckharth met een hoogstandje in de ringen

DaniŽl en JuliŽtte in aktie

Luuk wordt geholpen door Raymond Kuijper
.
Rosanna, Merel en Jesper en de leidster Monica Zuidberg
.
Dion op de brug werd bijgestaan door DiŽgo
Ralph de uitbater van Snackbar Het Centrum wil dat zijn klanten, als ze bij de snackbar van het terras gebruik maken, mooi beschut kunnen zitten en daarbij toch nog ruim zicht houden op het mooie nieuwe winkelcentrum de Riepel. Hij heeft daarvoor nieuw deels doorzichtige schermen aangebracht die zijn klanten gelijkertijd bescherming bieden tegen de wind en opstuivend stof van het langskomende verkeer

Ralf bekijkt nog even kritisch of het nieuwe windscherm wel goed recht staat
Zaterdag tien april vond de officiŽle opening plaats van het “Grand Cafe Parkzicht” van Lex Versteeg . De Het heeft even geduurd, na de opening van het nieuwe winkelcentrum de Riepel vorig jaar november, voordat de voor horeca bestemde ruimte bij de entree van het nieuwe centrum werd ingevuld. Bezoekers van het winkelcentrum namen al gauw bezit van het terras van het prachtige nieuwe Grand cafť met de zeer vriendelijke bediening van Lex en zijn medewerkers.

Even een terrasje pakken bij Grand Cafe Parkzicht

De uitbater Lex Versteeg (midden) met medewerkers

Een blik in het grand cafe
Organisch afval dat vrij komt bij de verwerking van bloembollen en de overgebleven bloembollen worden doorgaans door de bloembollentelers op een grote hoop gestort, waarna een composteringsproces op gang wordt gebracht. Het afval wordt daarvoor vermengd met mest en stro waarmee het composteren wordt gestimuleerd. Om de compostering zo snel mogelijk te laten verlopen moet de afvalhoop een aantal keren worden omgeschept. Het opgang brengen van het proces wordt op verschillende manieren gedaan.
Het organisch afval wordt op een groot hoop gestort en met behulp van een kraan en een mestwagen vermalen en vermengd. Een ander manier is het afval te verwerken met een vermaal- mengmachine. Dan moet de verzamelde afval in lange afvalruggen, weersen, worden gestort. De hoogte en de breedte moet daarbij afgestemd zijn op de afmetingen van de speciale machine die al rijdend over de weersen het afval vermaalt en vermengt.
De keuze voor de manier van composteren hangt samen met de kosten die daarmee gemoeid zijn. De lange, relatief lage, weersen nemen een groot oppervlakte, kostbaar bloembollenland, in beslag . Bij hoge bulten afval blijft meer land beschikbaar voor de bloembollenteelt en de kosten van het omscheppen is ,volgens kenners, lager dan de verwerking met een maal- mengmachine. Het voordeel van het gebruik van een composteringsmachine is wel, dat in beperkte tijd de afvalruggen opnieuw kunnen worden verwerkt, al moet dat proces wel vijf tot zes keer worden herhaald.

Een vermaal- mengmachine ingezet voor het stimuleren van composteren van bloembollenafval

Grote schijven vermalen en vermengen de organische afval en de toegevoegde mest en stro

Het composteringsproces, al eerder op gang is gebracht, veroorzaakt hoge temperaturen
waardoor dampen vrij komen bij het opnieuw vermalen en mengen van het afval
Bij Tuintjes Vereniging Ooghduyne, die een tuintjescomplex beheert, dat is gelegen tussen de recreatie-bungalowparken Keyserskroon en Ooghduyne wordt niet alleen maar in de grond gewroet en groenten en fruit geoogst. De vereniging biedt haar leden ook nog ander vertier naast de aktiviteiten in de tuintjes.
De cursus, leren omgaan met de computer is ťťn van die andere mogelijkheden die aan de leden wordt
aangeboden. Ook aan een spelletje darten kan worden deelgenomen.
De laatste maanden zijn, over de gehele gemeente verspreid, meerdere Automische Externe Defibrillators (AED) in de openbare ruimte opgehangen. Het toestel kan worden ingezet bij plotseling optredende hartstoringen. Gezien de gemiddelde leeftijd van haar leden, zo rond de vijftig jaar, besloot het bestuur van de vereniging ook een AED aan te vragen. Inmiddels is de AEDplus op een goed toegankelijke plaats gemonteerd in het clubhuis. Een aantal leden volgt een speciale cursus voor het kunnen inzetten van de speciale apparatuur.
Wilt u meer weten over de vereniging bezoek dan eens
de website van Amateur tuindersvereniging 'Ooghduyne'

De Automische Externe Defibrillator( AED)
van Tuintjes Vereniging Ooghduyne

vlnr. Ton Jansen, Humphrey Kryte, cursusleider Jan Kunst en Ria Mieras
geconcentreerd bezig tijdens de cursus omgaan met de computer

Het bloembollen-proeftuintje van Ed Siecker op tuintjescomplex Ooghduyne
met volop in bloeiende staande bolgewassen
Muziekvevereniging Kunstzin stopt na vele jaren met het verzamelen van oudpapier. Het inzamelen zorgde jaren voor een welkome financiŽle aanvulling voor de kas van de vereniging. De eerste jaren werd nog een vrachtwagentje ingezet om het papier in iedere straat op te halen. Later veranderde dat. Het oud papier moest toen naar het terrein van het clubgebouw worden gebracht. Voor opslag staat daar nu nog een container opgesteld.
Echter de baten lopen de laatste tijd zo terug, dat het bestuur van Kunstzin heeft besloten m.i.v. 1 juni a.s. met het inzameling van oudpapier te stoppen

De papiercontainer van Kunstzin
wordt op 1 juni a.s weggehaald
Alie Hoogschagen gaf de drinkpotjes van haar koeienstal een nieuwe bestemming. Ze verhuisde de potjes naar buiten, tegen de muur van de boerderij, waar ze nu in gebruik zijn als nostalgische bloembakjes. De koeien zijn weg, maar de herinnering blijft daardoor nog bestaan.
Momenteel zijn nog maar enkele veehouders met koeien in de polder Het Koegras. Voor de overgang naar, hoofdzakelijk, bloembollenteelt waren er rondom Julianadorp veel boerderijen waar koeien werden gehouden. De meeste boerderijen waren gemengde bedrijven, deels veehouderij en deels landbouw. De grote verandering van bron van inkomsten van de melkveehouderij naar bloembollenteler kwam tot stand in de periode van 1948 tot 1980. Bij de boerenbedrijven maakten koeien plaats voor de opslag van bloembollenprodukten en machines. Dat hield ook in, dat de technische installaties van koeien-stal werden weggehaald. Naast de bloembollenteelt is nog wel de landbouw, bestaande uit de verbouw van aardappelen en graangewassen, doorgegaan.

Een drinkpotje voor vee, dat voorheen in een stal was gemonteerd, is nu in gebruik bloembak
.
Het is april, veel vogels zijn dan op zoek naar een partner waarmee ze dit seizoen een nestje willen bouwen en om samen daarna te zorgen voor de voortplanting van de soort. Een oerdrift die nooit zal verdwijnen. Bij vogels gaat die samensmelting tot een paartje vaak vooraf aan bijzondere rituelen. Zo zagen wij in de vliet langs de verlengde Zuiderhaaks twee elkaar aardig vindende futen, die al balsend aan elkaar duidelijk maakten dat ze best samen verder wilden gaan.
Middels een kort filmpje is de het liefdesritueel ook nog te bekijken
klik hier voor een filmpje met balsende futen

Het futenpaartje dat elkaar aardig vindt
In veel bermen en langs wegen en paden staan veel planten en struiken prachtig in de lentebloei
Een aantal daarvan hebben we met de digitale camera vastgelegd.

groot hoefblad in bloei
wilgenkatjes

de ribes

de sleedoorn
Van de in bloeistaande bloembollenvelden kun je ieder jaar weer genieten. Het bloeien duurt bij veel soorten niet lang. Mogelijk dat het mede daardoor altijd weer verrassende en fascinerende aanblik is.
De bloei van de bolbloemen begon dit jaar niet zo vroeg, omdat het de eerste maanden te koud was voor de tijd van het jaar. Toen de buitentemperatuur aangenamer werd ging het wel heel snel en kwamen meerdere bolgewassen gelijkertijd in bloei. Momenteel, midden april 2010, staan daardoor veel bloembollenvelden met de narcissen, hyacinten, blauwe druiven en ook de eerste tulpen in bloei.

blik op veld met hyacinten en in de verte de Langevliet

dagen achtereen lopen de "ziekzoekers" heen en weer door de bloembollenvelden

hyacinten en Doorzwin in het ochtendzonnetje

narcissenveld en bungalowpark Ooghduyne

narcissen als bloeiende aankleding van Malzwin-Boterzwin

narcisveld, doorkijkje aan de van Foreestweg
Deze keer een aantal Julianadorper tulpen in bloei op verschillende locaties. Het eerste tulpenveld in bloei aan de Langevliet. De prachtige rode tulpen van Ed Siecker op zijn tuintje op tuintjescomplex Ooghduyne en een Julianadorper tulp in bloei in het Franse Cannes, waarvan we een foto kregen toegestuurd door Roland Loopuyt.

vroege tulpen van de Fa Kreuk aan de Langevliet

prachtige rode tulpen, de trots van Ed Siecker

een Julianadorper tulp in bloei in Cannes, zuid Frankrijk foto: Roland Loopuyt

blauwe druifjes aan de Langevliet met op de achtergrond Residence Buitenveld
Een grote groep zwanen strijkt tegen de avond neer in het meertje langs de Zuiderhaaks om daar samen de nacht door te brengen. Soms zit het het hele meertje vol met deze statige watervogel.
Deze morgen, 27 april, was de groep gesplitst. Een deel dreef op het meertje en een ander groepje bevond zich dichtbij op het bouwland. Overdag vertrekken de meeste zwanen uit het meertje. De hele groep is dan te zien, verspreid op het land, in de buurt van het meertje, dat wij inmiddels hebben omgedoopt tot Zwanenmeer.

Het Zwanenmeer aan de Zuiderhaaks waar veel zwanen deze lente overnachten

Een groep zwanen dicht bij het meertje, dat na de nacht het bouwland al weer had opgezocht

 

 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen nŪet voor commerciŽle doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
Dorper Nieuws wordt samengesteld door de makers van de website
Julianadorp parel van de kop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com