september 2009
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of
ander nieuws doorgeven. e-mail:
parelvandekop@debvj.nl
de redactie behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen
aangepast: 17 september 2009
agenda julianadorp-parelvandekop.nl sept08 okt08 nov/dec08 jan09 feb/maart09 mei09 juni09 juli09 aug09 archief
Over een maand zijn de feesten in het kader van de viering van het honderdjarig bestaan van Julianadorp weer voorbij. Het begon eind april met de uitbundige viering van koninginnedag 2009, dat werd gevolgd door een sportweekend, een cultureel weekend, de gebruikelijke pleinfeesten en de kermis. Deze maand vindt, op zondag 20 september nog een Powerfestival plaats en tenslotte gedurende het weekend van 2, 3 en 4 oktober worden de feestelijkheden afgesloten met een spetterend feestprogramma voor jong en oud. Op 8 oktober volgt dan nog de offici�le dag van het honderdjarig bestaan van Julianadorp.
Om ook deze laatste maand Julianadorp in feestelijke sfeer te houden worden alle dorpers opnieuw opgeroepen de al aanwezige versiering nog eens na te lopen en waar nodig te herstellen of alnog versiering aan te brengen. Met name het oude dorp is al steeds rijkelijk versierd geweest, maar ook op een plaats waar je het niet zou verwachten. Het buurtje aan de Nieuweweg, rechts van de weg voorbij de Doggersvaart. Daar voelen bewoners zich ook bij Julianadorp betrokken en hebben hun huizen vrolijk versierd met dorper vlaggen en vlaggetjes.
Buurtfeest Parkstraat, Proeftuinweg en J v/d Veerstraat gesponserd door Oranje Fonds
Na de lichtjesavond in april en de kindermiddag in mei, wordt op zaterdag 26 september een gezellig buurtfeest gehouden ter afsluiting van het 100-jarig jubileum van Julianadorp. Bewoners van de Parkstraat,Proeftuinweg en de J v/d Veerstraat hebben kontakt opgenomen met het Oranje Fonds. Omdat het feest toevallig op de burendag valt, is daar een sponsoring van  750.- uit voortgekomen. Een mooie donatie om een gezellige middag/avond met de buurt te beleven. Bewoners vinden het hartstikke leuk en zijn er zeer blij mee.

info: Anja heijblok, namens de Parkstraat, Proeftuinweg en Jac v/d Veerstraat.

De gekroonde Schoolweg, nu van nieuwe vlaggetjes voorzien

Het felicitatiebord van de Landbouwstraat en Klaverstraat staat er nog kleurrijk bij

Bewoners van de Wethouder W.de Boerstraat hebben nieuwe vlaggetjes aangebracht

De Parkstraat nog steeds volop versierd met de dorper kleuren

Versiering langs de Langevliet blijkt echt weerbestendig na 6 maanden in weer en wind

De Tuinbouwstraat nog steeds mooi versierd

Ook bewoners aan de Nieuweweg, voorbij de Doggersvaart, voelen zich
Julianadorper en voorzagen hun buurtje van dorper vlaggen en vlaggetjes
 
Het feestprogramma van het slotweekend van de jubileumfeesten
van het 100 jarig bestaan van Julianadorp
Zaterdagmiddag 3 oktober kunt u ook nog meedoen
aan een (historisch) rondje Julianadorp
Nieuw seizoen bloembollenteelt gestart
September is de maand waarin het nieuwe bloembollenseizoen begint. De eerste bloembollen worden dan weer geplant. Ook voor de gebroeders William en Martijn Pijnacker, bloembollentelers aan de Rijksweg, is het nieuwe seizoen begonnen. Zij waren druk in de weer met het planten van bloembollen. Martijn gaf aan, dat ze voorheen meestal begonnen met het planten van narcisbollen, maar dit jaar worden eerst de krokusbollen geplant. Bij controle bleek dat bij de te planten krokusbolletjes al nieuwe bolletjes tot ontwikkeling kwamen. Telers noemen die aangroei pennen. Om te voorkomen dat die pennen bij het planten afbreken is het zaak dat ze niet te groot zijn. Dat was voor de broers dan ook de aanleiding om dit jaar maar eerst de krokusbolletjes te planten.
Het planten wordt gedaan met een overschietmachine. Twee bloembollenbedden worden daarbij gelijkertijd bewerkt. E�n bed wordt uitgegraven en voorzien van bolletjes en de uitgegraven grond "overgeschoten" naar een eerder met bollen voorzien bed. Zo worden de ingelegde bloembollen op de juiste diepte ingegraven.

Martijn (l) en William(r) bezig met het voorbewerken van de akker en planten van krokusbollen
De plantmachine volgt, z�nder chauffeur, het ingereden spoor over de bloembollenakker

William Pijnacker volgt op de plantmachine nauwlettend het plantproces van de krokusbollen.
Uitgegraven grond van het linker bloembollenbed wordt gebruikt om het rechter bed af te dekken.

Het overschieten van uitgegraven grond naar het eerder ingelegde bloembollenbed

De aangroei van nieuwe bolletjes, "de pennen". Als die te groot zijn dan
breken ze tijdens het planten gemakkelijk af.
Onderhoud Residence Buitenveld met inzet hoogwerkers
Twee hoogwerkers werden deze maand ingezet bij een grote onderhoudsbeurt van Residence Buitenveld. Kozijnen werden voorzien van nieuwe glaslatten en van de bovenste vediepingen werden kozijnen opnieuw geschilderd. Ook werden meedere ramen voorzien van een coating die ervoor moet zorgen dat er minder vuil tegen de ramen blijft kleven. De aanblik van hoogwerkers tegen de gevel van de Residence is niet geheel vreemd, want bij verhuizing van- en naar de verschillende verdiepingen worden ook dikwijls dergelijke toestellen ingezet.

Groot onderhoud bij Residence Buitenveld
Van het fietspad aan de Langevliet ter hoogte van Malzwin en Doorzwin werden begin september meer dan tien richels en kuilen verwijderd. Fietsers hadden al enige tijd last van al die oneffenheden.
De obstakels ontstaan vaak spontaan door werking van de ondergrond of worden veroorzaakt door agressive wortelgroei van langs het pad staande bomen. De verharding van het pad bij richels en kuilen werd opgebroken en verwijderd. Nieuwe fundatie werd aangebracht en van nieuw asfalt voorzien. Als afwerking werd nog weer een rode spiltlaag aangebracht. Van het veelvuldig aangebrachte split gaan de fietsers nog wel enige tijd last houden.

E�n van de hinderlijke richels die zijn verwijderd van het fietspad bij Malzwin/Doorzwin

Het pad was voor eneige tijd afgesloten voor verkeer

De afwerking van het herstelde fietspad met teer en rode split
"Jan en Alline van den Berg zijn niet meer werkzaam op Tuincentrum GroenRijk Julianadorp. Zoon Stef heeft daar nu de leiding en Jan en Alline zijn met de verkoop van Indonesische materialen begonnen bestaande uit Boeddha beelden gemaakt van hard-stone, green-stone, hout en brons van klein tot groot. Daarbij zijn ook meubels van teakhout ,schilderijen, trommels, windhangers, manden etc. Het is zeker een bezoekje waard"
Bovenstaand is de, door ons enigszins ingekorte, wervende tekst van het echtpaar van den Berg over hun passie, de in- en verkoop van Indonesische ambachts- en kunstwerken, die op hun website is te lezen.
Op uitnodiging van Jan van de Berg brachten wij een bezoekje aan de boerderij-winkel, die zij aangrenzend aan het Tuincentrum Groenrijk hebben ingericht. Wij werden geconfronteerd met prachtige exotische beelden en andere werken. Als je tussen de uitstalling van de beelden en voorwerpen door loopt zorgt de uitstraling van de werken voor een bijzondere, enigzins mystieke, sfeer. De boerderijwinkel van het Indonesisch werk in Julianadorp is uniek voor heel Noordholland
De boerderij-winkel, De Stolp, is geopend op donderdag,
vrijdag en zaterdag van 10.00 uur - 17.00 uur of op afspraak en als de poort open staat.
meer info op de website van de boerderijwinkel van Jan en Allline

De Boehdda-beelden en andere exotische voorwerpen in de winkel van Jan en Alline
Over enkele weken wordt het compleet nieuwe gebouwde Buitenveld in gebruik genomen. Nagenoeg twee en een half jaar heeft de sloop van het oude gebouw en de realisatie van het nieuwe gebouw in beslag genomen. Het is een fiks gebouw geworden dat van ver af in het oog springt. Al is dat niet zo moeilijk want een gebouw waarvan een deel negen verdieping hoog is tref je niet veel aan in Julianadorp. Alleen de oorspronkelijke zusterflat van Noorderhaven is hoger.
De ingebruikname van het nieuwe Buitenveld zal een grote verhuisstroom in Julianadorp te weeg brengen. Veel dorpers op leeftijd hebben zich laten inschrijven als nieuwe bewoners. Onder andere een viertal echtparen/alleenstanden uit de Wethouder W.de Boerstraat willen zich daar vestigen. Hetgeen in die straat al een aanmerkelijke verandering zal geven. Zo gaan ook van meerdere straten in het Julianadorp ouderen verhuizen naar nieuw Buitenveld en komen huizen vrij voor andere bewoners.

Fotoimpressie van het nieuwe apartementencomplex Buitenveld

Bouwcontainers worden naar een ander bouwlocatie getransporteerd

De aanleg van bestrating rond het complex is nog in volle gang
De medewerkers van Dosco baggerwerken zijn al een paar weken bezig met het uitbaggeren van de Langevliet en het zal nog wel een paar weken doorgaan ook. Begonnen bij Noorderhaven verplaatsen ze zich richting Doggersvaart, de bagger langzaam voor zich uit schuivend. De Langevliet wordt overal op een diepte gebracht van anderhalve meter. Het baggeren wordt gedaan met een half rollend en drijvend schuifbootje dat middels een lier door de vliet wordt gettrokken. De boeg van het bootje bestaat uit drie forse rechthoekige stalen panelen waarmee de bagger letterlijk over de bodem van de vliet bij elkaar wordt geschoven. Op bepaalde plaatsen wordt de verzamelde bagger met een kraan op een vrachtwagen geschept en vervolgens getransporteerd naar het gemeentelijk baggerdepot. Bij het monsteren van de bagger bleek dat, ter hoogte van Buitenveld en verder noordwaarts naar kruispunt Veul, de bagger vervuild is. Voordat die bagger kan wordt overgebracht naar het depot moet het eerst worden geschoond.

Het baggerschuifbootje wordt klaar gemaakt voor gebruik terwijl op de achtergrond
ook al bagger in de bak van een vrachtwagen wordt geschept.

Het baggerschuifbootje wordt via een lier door de Langevliet getrokken

Omdat de duiker onder de weg bij de rotonde Zuiderhaaks/Langevliet te te smal was moest
het baggerduwbootje even op het droge en vervolgens de weg worden overgetrokken

De stalen panelen waarmee de bagger wordt opgeschoven zijn hier goed zichtbaar
Op het Loopuytpark lijkt de herfst al ingevallen. De bladeren aan de bomen hebben al herfstkleuren gekregen. Het is veroorzaakt door grote droogte gedurende de hele zomer in de noordkop.

Rinus Berreboom onderweg met post die hij rondbrengt voor zijn geliefde basketbalvereniging JBC.
De Julianadorper Voetbal Verenging JVC en de Julianadorper Handbal Vereniging zijn van oudsher twee gedegen sportverenigingen in Julianadorp. Beide clubs zijn aktief op Sportpark Julianadorp aan de Wethouder W.de Boerstraat. Tot ongeveer 1960 was Julianadorp nog niet zo groot en had toen met de bewoners van de polder Het Koegras meegerekend zo rond de vijfhonderd bewoners. Voetbal was de mannensport en handbal werd vooral door dames beoefend. Sinds die tijd, vanaf 1960 is het inwonertal fors toegenomen naar meer dan 15.000 bewoners. JVC en JHC hebben daardoor ook veel meer leden gekregen. Het gaat daarbij met name om veel jeugdleden. Bij JVC zijn dat momenteel 400 en bij JHC 120 jeugdleden. Als het competitie seizoen start moeten al die leden worden opgevangen bij trainingen en wedstrijden.Het is altijd weer verbazend dat beide clubs daarbij kans zien om voldoende vrijwilligers op de been te brengen die hun vrije tijd voor een deel willen vullen met het begeleiden en trainen van de jeugdige sporters. Wij hebben op een zaterdagmorgen enkele akties van speelsters en spelers van jeudteams van JHC en JVC vastgelegd.
Jeughandbal bij JHC
De bouw van de nieuwe Riepel bij het Loopuytpark vordert gestaag. Langzamerhand wordt het complex met het aanbrengen van dakconstructies en het monteren van kozijnen en ramen wind- en waterdicht gemaakt. Opvallend is de al nagenoeg afgeronde bestrating rond het centrum en het parkeerterrein. Steeds meer, nog niet ingevulde lege units, raken verhuurd, waaronder een vestiging van H&M afdeling mode accessoires en een sportzaak van Jordy Schuit. Al eerder was bekend dat o.a Deen, Aldi, Hema, Haarlijn 10, Meester Reenders, Hans Textiel, Fantasy bloemen, Villa Hap kinderkleding en Nelson schoenen zich gaan vestigen in de nieuwe Riepel. Zoals de zaken er nu voorstaan zal het streven om in november het nieuwe winkelcentrum op te leveren worden gehaald.
Inmiddels is ook ervaring opgedaan met verkeersopstopping bij de toegangsbrug van het nieuwe winkelcentrum aan de Langevliet. Tijdens asfalterings-werkzaamheden werden daar tijdelijk stoplichten opgesteld, waardoor al snel lange rijen wachtende auto's ontstonden.
Inmiddels wordt ook zwaar nagedacht over de oplossing van de infrastructurele hartproblemen van Julianadorp die nu al optreden bij kruispunt Veul. Als er hartproblemen zijn dan worden meestal omleidingen aangebracht. Het verlengen van de Breewijd naar de Langevliet wordt gezien als d� oplossing ter voorkoming van een infarct. Echter dat getuigt als vanouds van een halfslachtige oplossing. Het tevens doortrekken van de Zuiderhaaks naar diezelfde Langevliet zou een betere totale ingreep zijn voor de hartproblemen van Julianadorp.
- Bezoekers kunnen dan vanaf de doorgetrokken Zuiderhaaks het nieuwe winkelcentrum bereiken
- De Schoolweg wordt ontlast van een hinderlijke verkeersstroom.
- Vakantiegangers en badgasten van Julianadorp aan Zee kunnen dan gemakkelijk kruispunt Veul mijden.
- Het niet te stuiten sluipverkeer van DH naar de zuid kan langs Julianadorp worden geleid.
- Bewoners van aanliggende straten aan de Langevliet in Julianadorp kunnen normaal uit hun straat rijden
- De belasting van kruispunt Veul is dan verleden tijd.
- Het is dan ook mogelijk het dorp Julianadorp onaantrekkelijk te maken voor veel en hardrijdend verkeer.
Meestal is de opmerking bij het aandragen van een dergelijke oplossing dat er geen geld voor is, maar als de visie er niet is, z�l er ook geen geld voor worden gezocht.
De gemeente krijgt met de ontstane hartproblemen van Julianadorp de rekening gepresenteerd van het ooit bedachte plan om Julianadorp uit te laten groeien tot een dorp met meer dan 15000 inwoners. Zij heeft daarmee ook de zorg op zich genomen om de infrastructuur daarbij aan te passen. Wat dat betreft is er nog veel te leren van de werken die in gang zijn gezet door Pieter Loopuyt en uitgevoerd door de van Foreesten, die in het tweede deel van de 19e eeuw het beter voor elkaar hadden met het, door hun voor die tijd, uitstekende wegenplan in de polder Het Koegras, voor het aantal, van toen, rond de vijfhonderd inwoners.

Door asfalteringswerkzaamheden ontstond al gauw een verkeeropstopping
op de Langevliet bij de brug naar de nieuwe Riepel in aanbouw.

De bouw van de nieuwe Riepel vordert gestaag
De grondwerkzaamheden in Julianadorp-Oost, ten behoeve van de al eerder aangekondigde nieuwbouw, zijn begonnen. Voor bewoners in het dorp is dat niet geheel onopgemerkt gegaan. Ze hadden veel overlast van langs denderde vrachtwagens. Om af te dwingen, dat het transport van de zandgrond langs een andere route naar de plaats van bestemming werd gebracht, is de weg enige tijd versperd geweest doordat een bewoner zijn auto dwars op de weg had gezet.

Met het storten van vrachtladingen zand zijn de eerste werkzaamheden voor het
bouwrijp maken van de grond in Julianadorp-Oost deze maand begonnen
De landerijen van de polder Het Koegras droogden deze zomer helemaal uit. Dat is vooral te zien aan geheel droogliggende sloten. Bloembollentelers zouden graag een paar flinke regenbuien tegemoet zien.

Een geheel droogevallen sloot in de polder Het Koegras
Toch nog oranje(s) in Het Koegras, dat was de eerste inval die we kregen bij het zien van het grote veld bloeiende afrikaantjes op een bloembollenakker. Het gaat bij het zaaien van dit gewas niet om het winnen van zaad of iets dergelijks, maar het dient als veredeling van de landbouwgrond en als bestrijding van ziektes die kunnen optreden bij het telen van bloembollen. Als het tijd is om nieuwe bloembollen te planten wordt deze tijdelijke begroeiing verwijderd, het land omgeploegd en klaargemaakt voor de bloembollenteelt.

Vrij zijn als een vogel boven een onstuimig zee.......als d�t zou kunnen......
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: parelvandekop@debvj.nl
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen n�et voor commerci�le doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
Dorper Nieuws wordt samengesteld door de makers van de website
Julianadorp parel van de kop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
parelvandekop@debvj.nl