oktober/november 2009
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of
ander nieuws doorgeven. e-mail:
parelvandekop@debvj.nl
de redactie behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen
aangepast: 19 november 2009
Verwarrende KPN-melding door stopzetting van HetNet
agenda julianadorp-parelvandekop.nl okt08 nov/dec08 jan09 feb/maart09 mei09 juni09 juli09 aug09 sept09 archief
Verwarrende KPN-melding door stopzetting van Hetnet
Geachte bezoeker(s) van deze website, Julianadorp Parel van de Kop
De website Julianadorp-parelvandekop.nl is tien jaar geleden begonnen als
onderdeel van een abonnement bij de internetaanbieder HetNet.
HetNet was een onderdeel van het grote KPN-concern.
Afgelopen maand is door KPN de aanbieding van HetNet be�indigd
en de abonnementen van HetNet zijn overgezet naar KPN.
Er was bij de melding van deze wijziging vooraf aangegeven, dat de adresssen
van de internetsites van HetNet (de homesites) ongewijzigd zouden blijven.
Helaas is het anders gelopen. Als eerste werd de adressering van
de internetwebsites van HetNet veranderd in een KPN-adres.
Als u het oude adres in uw "favorieten" heeft staan en dit aanklikt dan
krijgt u een melding van het KPN dat het adres van onze website is gewijzigd.
Volgt u de aanwijzing van KPN op, dan gaat het voortaan wel weer helemaal goed.
Voor een aantal bezoekers was de mededeling van KPN even schrikken.
...Wat heb ik fout gedaan, is het een virus .... waar is de Parel van Kop gebleven ?
Het valt dus allemaal mee, u heeft niets fout gedaan, er is geen virus en de website
Julianadorp Parel van de Kop is nog steeds te bezoeken.

Inmiddels zijn er meerdere adressen waarmee u d� website van Julianadorp kunt bezoeken
Wij zetten ze even op een rijtje.
www.julianadorp-parelvandekop.nl
www.julianadorp-parelvandekop.com
www.welcome.to/julianadorp
http://home.kpn.nl/pjs28/index.html

Onze oprechte excuses voor het ongemak.
.
Winkelcentrum de Nieuwe Riepel opening 21 november
De offici�le opening van de Riepel is op zaterdag 21 november. Op die dag arriveert ook Sinterklaas, 's morgens om 11.00 uur, bij het nieuwe winkelcentrum.
Tijdens een wandeling door het complex kregen we alvast een idee van de omvang van het nieuwe koopcentrum. De bouwers waren nog bezig met de afronding van de bouw. Het aanbrengen van plafonds, maar ook aan de afwerking van vloeren en raampartijen en het inbouwen van grote vrieskasten voor de te vestigen slagerij werd nog gewerkt. Ook de bestrating rondom het pand moet nog worden afgemaakt. Toch verwacht Hans Snijder, uitvoerder van bouwbedrijf Moes, dat de bouw voor de openingsdatum wel grotendeels zal zijn afgerond.
We telden achttien verschillende ondernemingen die zich gaan vestigen. Toch zijn alle beschikbare verkoopruimtes nog niet geheel bezet. Met name een grote ruimte, met uitzicht op het Loopuytpark, die bestemd is voor exploitatie van een restaurant, is nog niet verhuurd. Ook een aantal kleinere winkelunits zijn nog beschikbaar.
Het is al wel duidelijk dat het aanbod van verschillende winkelsbranches in Julianadorp met de komst van het nieuwe centrum wordt uitgebreid. De nieuwe bedrijven zijn o.a. Nelson schoenen, de Hema, Hans Textiel, bakker Haakman, slagerij Koeleman, optiek meester Reenders en de Sportzaak van Jordy Schuit. Toch vormen de ondernemers die verhuizen van de oude Riepel en het Loopuytpark naar het nieuwe winkelcentrum wel de hoofdmoot van de zich in het nieuwe centrum vestigende bedrijven.

Bij de voorgevel van de Nieuwe Riepel waren schilders nog druk bezig

Het nieuwe koopcentrum wordt doorsneden door een brede
overdekte winkelpromenade met aan weerszijden winkelunits

Kapster Mariska volop in aktie in kapsalon Haarlijn 10, die is verhuisd van de oude naar de nieuwe Riepel

Aangelicht met bouwlampen werden vrieskasten geplaatst

Deze unit met uitzicht op het Loopuytpark, is bedoeld voor de
vestiging van een horeca-onderneming

Hans Snijder, uitvoerder van bouwmaatschappij Moes, geflankeerd door een groot prikboord
met belangrijke contructie- en bouwtekeningen van het nieuwe winkelcentrum
De plattegrond van het winkelcentrum de Nieuwe Riepel, waarop duidelijk is zien waar de verschillende supermarken, winkels en een snackbar worden gevestigd.
De lichtblauw ingekleurede ruimtes zijn inmiddels verhuurd. Een vijftal nog niet ingekleurde ruimtes waren vijftien oktober jl. nog beschikbaar voor verhuur.
Opvallend daarbij is unit 01s een extra verdieping, links naast de hoofdingang
tegenover het Loopuytpark.
Op acht oktober, de echte verjaardag van 100 jarig Julianadorp, werd een avond gehouden met als thema de geschiedenis van Het Koegras en Julianadorp. Deze avond werd georganiseerd, door de bibliotheek in samenwerking met Belangen Vereniging Julianadorp, in wijkcentrum het Zwanenest.
Op die avond werd ook het eerste exemplaar van het boek "Julianadorp100 jaar" - Buitenveld, Koegraspolder - Julianadorp, namens de Helderse Historische Vereniging, door Jan Bremer uitgereikt aan mevrouw. van Die - v.d. Veer (Pleuntje), kleindochter van Jacob v.d. Veer, die vroeger bestuurlijk veel heeft betekend voor Julianadorp en Het Koegras.
In navolging van het boek over 100 jaar Julianadorp van Marinius Vermooten verzorgde ook de Helderse Historische Vereniging een verhandeling in boekvorm over de gescheidenis van Julianadorp en de polder Het Koegras naar aanleiding van het honderd jarig bestaan van Julianadorp.
De inhoud van het boek bestaat uit bijdrages van de schrijvers Jan T.Bremer, Maarten Noot, Rens Schendelaar, Diederik Aten, Siebold Hartkamp en Will C.Thijsen, met foto's uit de verzameling van Ton Slot en het archief van de vereniging.
Het was voor de schrijvers een mooie opsteker dat Het Koegras Archief aangevuld met het Koegrasarchief van de familie Loopuyt in het Regionaal Archief te Alkmaar recent opnieuw is gearchiveerd. Daarbij zijn nog veel andere bronnen geraadpleegd om tot een geschiedkundig verantwoord boek te komen. In de loop der tijd zijn er een aantal standaard werken die steeds opnieuw worden geraadpleegd om de geschiedenis van Het Koegras en Julianadorp te kunnen vastleggen. Wij zien in de uitgave van de historische vereniging regelmatig het boekje "Het hart van het Koegras" (1984) van de schrijfster Engelien De Graaf-Hoornsman genoemd, maar ook het boek ter gelegenheid van het 100 jarig jubileum van waterschap Het Koegras (1974) van Belonje bleek voor de schrijvers een welkome informatiebron. Daarbij lezen we dat ook stukken van D. van Foreest, meester J.Henderikskx, G. Kuit, C.Paarlberg, de Mann, J.T.Bremer en de journalisten Peter Hovestad en Ruud Cleassen, ooit schrijvers van verhandelingen over Julianadorp en/of Het Koegras, zijn geraadpleegd.
Lezende het boek constateren we, dat het een prachtige overzichtelijke bijdrage heeft opgeleverd over het ontstaan van de polder Het Koegras �n Julianadorp, de centrumplaats van de polder.
We zijn nog wel in overleg over de geplaatste, vermeende, foto van de stichter van Julianadorp, Pieter Loopuyt jr. De afgebeelde foto in het boek is mogelijk een foto van opa Pieter Loopuyt. De recent opgedoken foto van de stichter Pieter Loopuyt wijkt nogal sterk af van de in het boek aangemerkte foto. We zijn benieuwd naar de uiteindelijk waarheidsvinding.
Het boek 100 Jaar Julianadorp is in beperkte oplage van 1400 stuks gedrukt. Het is gratis beschikbaar gesteld aan de leden van de historische vereniging, en zolang de voorraad strekt o.a. te koop in Julianadorp bij Bruna, Lampers en Primera. De kostprijs is 15 Euro

Mevrouw. van Die - v.d. Veer kreeg door Jan Bremer het eerste boek
" Julianadorp 100 jaar" van de Helderse Historische Vereniging aangereikt
Op de honderste jaardag van Julianadorp, 8 oktober 2009, werd door de bibliotheek in samenwerking met de Belangen Vereniging Julianadorp een presentatieavond gehouden met een bijdrage van de sprekers Jan T.Bremer, schrijver van veel historische boeken over met name de Noordkop van Noord Holland en Han Ellermeijer, liefhebber van geschiedenis en verzamelaar van oude foto's. De opkomst voor deze avond was met 120 belangstellenden boven verwachting. De dorper pers had zelfs moeite om nog toegang te krijgen tot het "uitverkochte" huis. Jan Bremer vertelde in het kort het ontstaan van de de polder Het Koegras, hetgeen ook te lezen is in het boek "100 jaar Julianadorp" van de historische vereniging en Han Ellermeijer memoreerde de geschiedenis van Julianadorp. Hij deed dat aan de hand van een digitale fotopresentatie.
Han Ellermeijer had soms moeite met het duiden van locataties van de door hem gepresenteerde oude foto's, maar met behulp van zeer goede kenners van de geschiedenis van Het Koegras en Julianadorp, die zich onder de aanwezigen bevonden, lukte het toch steeds weer het verhaal rond te krijgen. Een en ander leidde regelmatig tot enig hilariteit bij de bezoekers, al was het mede daardoor een zeer gezellige en geslaagde avond.

Jan T.Bremer vond tijdens zijn voordracht een gewillig oor bij de aanwezigen

Er was veel belangstelling voor de presentatie van de geschiedenis van Het Koegras en Julianadorp

Jan T. Bremer en Han Ellermeijer

Pieter Loopuyt, de eerste particuliere eigenaar van de polder Het Koegras, keek ons ook nog even recht in de ogen

De Langevliet, met links de molen van timmerman Hollander (rond 1910)

Dezelfde Langevliet vauit het noorden met zicht op de boerderij van Hoornsman en de Julianakerk

Een foto van de jubileumviering van het 75 jarig bestaan van Julianadorp.
Kees Heemskerk (rechts voor) zag, na 25 jaar, voor het eerst deze foto.
Tijdens het afsluitende weekend voor de viering van het 100 jarig jubileum van Julianadorp werd ook nog het "Dorper Rondje " georganiseerd. Door allerhande andere festiviteiten die bijna gelijkertijd plaatsvonden waren we nog niet toe gekomen aan verslaggeving van deze activiteit.
Door de werkgroep Cultuur/Historisch van de Stichting 100 jaar Julianadorp,
onder leiding van Ruud Kwast, was veel tijd besteed aan het uitzetten van dit rondje Julianadorp, waarbij deelnemers konden kiezen voor een wandeling van 5 kilometer of een fietstocht van rond de 19 kilometer door Julianadorp.
Deze jubileumaktiviteit werd echter geteisterd door slecht weer. Harde wind en zandstormen belaagden de, toch nog 120, deelnemers. Zo waren ook wij op de fiets gestapt met het voornemen de gehele route te volgen. Echter na een viertal addressen van de zeventien te hebben bezocht werden de omstandigheden ons ook te gortig en keerden wij spoorslags terug naar feesttent aan de Zuiderhaaks, de start/finish plaats van het tochtje door Julianadorp.
Toch verdient dit "Dorper Rondje" een herkansing. Het is een prachtige gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken met hetgeen Julianadorp historisch, cultureel en recreatief heeft te bieden. Zo brachten wij onder andere een bezoek aan het
landbouwmuseum van Klaas en Jeanette Hoornsman aan de Schoolweg, het jongerencentrum Vliet 60, potterie 't Tiende Kind aan de Langevliet en de vrijwillige Brandweer van Julianadorp aan de van Foreestweg.
Het is ons wel gebleken, dat de beschikbare tijd die stond gepland, van 12.00 uur tot ongeveer 17.00 uur, eigenlijk veel te kort is voor een bezoek aan alle 17 locaties die zijn opgenomen in het rondje. Zeker als je even een gesprekje wilt voeren met de gast-heren/dames of als er workshops worden aangeboden, dan moet je vooraf wel even een keuze maken.
.Van de locaties die we bezochten treft u een kleine fotoreportage aan.
Winnaars van puzzel "Dorper Rondje"
Deelnemers aan het "Dorper Rondje" konden ook meedoen aan een puzzeltje en daarmee waren een paar prijzen te winnen. Het bleek dat drie deelnemers alle tien vragen goed hadden beantwoord. De beoordeling van het, bij ’t Tiende Kind gemaakte, duimpotje bepaalde uiteindelijk de doorslag met betrekking tot de rangorde.
1e prijs: Ex aequo: Henri�tte Timmer en Marga van Eeten; een set boeken over de historie van Julianadorp met daarbij de vlag en een sticker. 3e prijs: C. Siecker; een set boeken over de historie van Julianadorp.
De prijzen werden door Ruud Kwast aan de
winnaars overhandigd
f
oto's: familie Kwast

Henri�tte Timmer, 1e prijs

Marga van Eeten, 1e prijs

Cock Siecker, 3e prijs
Potterie 't Tiende Kind aan de Langevliet

Potterie 't Tiende Kind aan de Langevliet. Als de vlaggen wapperen is de potterie open.
Aan de strak staande vlaggen is te zien dat het "Rondje Dorp" werd geteisterd door zeer harde wind.

In de potterie konden bezoekers even lekker kleien

Spaarvarkens, al eerder gemaakt, wel toepasselijk in deze crisistijd

Een mooi tegeltableau, van de potterie en zoals Koegras ooit was, veel grasland met koeien

Ook Roland Loopuyt met zijn gezelschap verkenden het dorp van zijn voorouders . Hij bekeek gelijk even
de foto's van de onthulling van het borstbeeld van Juliana, die hij 's morgen had verricht.

Een overzicht van de vele oude landbouwmachines, die zijn tentoongesteld in het museum
Jongerencentrum Vliet 60, aan de Langevliet
Jongerencentrum Vliet 60 aan de Langevliet( in de oude Ericaschool) is een jeugdsoos met gesubsidie�de professionele begeleiding . De activiteiten bestaan onderandere uit veel creatieve onderdelen met inbreng van de jongeren zelf. Er zijn ruimtes voor het volgen van meerdere workshops en een grote zaal, waar disco's worden gehouden of muziekbandjes voor de nodige muziek voor de jongeren zorgen. De jongersoos wordt absoluut clean gehouden, hetgeen ook strak wordt gecontroleerd. De jongeren van Vliet 60 vinden het jammer dat de soos niet algemeen bekend is binnen Julianadorp, zij nodigen dan ook van harte mede-jongeren uit om eens bij Vliet 60 langs te komen. Mocht je als jongere van 12 tot 21 jaar eens in kontakt willen komen met de jeugdsoos Vliet 60, ga dan op een woensdagwoensdag een langs bij Vliet 60, Langevliet 60, de oude Ericaschool bij kruispunt Veul.

Brenda Staats ��n van de meer dan 30 leden van het jongerencentrum Vliet 60
kan zich bij de club helemaal uitleven met haar teken- en schilderhobby

Jessie geschminkt in de Gottic stijl

Muziekbandjes krijgen ook een podium bij Vliet 60
hier de meisjesband PRB-Experience

De nieuwe brandweerkleding van de Julianadorper vrijwillige brandweer,
de zwarte jassen zijn vervanhen door jassen met een licht beige kleur
Zo te zien was er deze middag geen brand in Het Koegras en Julianadorp

een kijkje in de ontspanningsruimte van de brandweer

de ontspanningsruimte is een waar museum met oude brandweerspullen en kleding

tijdens het Dorper Rondje stroomde de ruimte regelmatig vol met bezoekers

Een foto van het team brandweerlieden dat deelnam aan de Julianadorper touwtrek-
kampioenschappen, die in de jaren 70 voor verenigingen werden georganiseerd.
Staand vlnr. Willem Lemmers, Chris Bregman, Klaas Bregman, Jan Dekker, Henk Hendriks.
zittend: Kees Koorevaar, Kees Heemskerk, Piet Hollander, Arie Romar, Piet Schop en de coach, agent Veenendaal
Even genoeglijk napraten met muziek van Kunstzin

Pieter Bruin met naast hem hr. en mvr. Koorn, verzamelde na afloop de beschikbaar gestelde fietsen
Aan alles komt een eind, zo ook aan de viering van het jubileum van 100 jaar Julianadorp. De tenten- verhuurder uit Dokkum had aangegeven dat ze acht hulpkrachten nodig had om de feesttent van het eindfeest af te breken. Zo gebeurde het, met vereende krachten werd de klus geklaard en daarmee zijn definitief de festiviteiten be�indigd. Alleen de papierwinkel, de financi�le afhandeling moet nog worden gedaan. Gerrit Van Mullem, voorzitter van de stichting 100 jaar Julianadorp, verwacht eind november alle nog lopende zaken te kunnen afronden.
Ook bewoners van de Wethouder W.de Boerstraat en de Parkstraat, Proeftuinweg en J v/d Veerstraat
sloten het feestjaar nog even offici�el af met een heildronk op Julianadorp. Echter de bewoners van de Langevliet-noord weten nog niet van ophouden zij hebben de bloemetjes aan de feestpalen
nog meer eens ververst. Deze keer zijn het bloemetjes in de echte dorper kleuren.

In de 't Happerij nog even een bakkie voor de harde werkers
Afsluiting feestjaar 100 jaar Julianadorp in de Wethouder W.de Boerstraat

De inmiddels gedemonteerde straatversiering vormt hier nog een mooi decor
Buurtavond van Parkstraat, Proeftuinweg en J v/d Veerstraat
ter afsluiting van feestjaar 100 jaar Julianadorp
.
Bewoners van de Langevliet-noord zijn nog wel in feeststemming zij hebben de bloemetjes
aan de feestpalen nog maar eens ververst en dat prachtig in de dorper kleuren
In de afgelopen maanden is de Zwarte Pietenband van Muziekvereniging Kunstzin uit Julianadorp druk bezig geweest met de opnames van de NPS-bioscoopfilm: “Het Sinterklaasjournaal de Meezing moevie”. Voor deze film waren de muzikanten van Kunstzin benaderd om met de Pietenband deel te nemen aan deze filmproductie. Hiervoor moesten de muzikanten speciaal geschreven arrangementen instuderen om deze dan in de film ten gehore te brengen. De Pietenband is 5 lange dagen bezig geweest om alle sc�nes op te nemen. Vaak duurde de opnames tot wel 7 uur in de ochtend, maar dat maakte de muzikanten niets uit. Er werden opnames gemaakt in Den Helder, Zaandam en in Rotterdam. Er was een nauwe samenwerking met de gehele cast, die bestond uit oa: Dhr. Bram v/d Vlugt als de enige echte Sinterklaas, Erik van Muiswinkel, Peter Lusse, Rob Kamphues, Maarten Wansink, Dicky van den Toorn, Bob Fosko en de cabaretgroep Droog Brood bestaande uit Bas
Hoeflaak en Peter van de Witte.
Het was voor de muzikanten een eer en mooie ervaring om eens te mogen deelnemen aan een echte bioscoopfilm. De film ging op woensdag 14 oktober in premi�re in 100 bioscopen in Nederland en zal tot 5 december te zien zijn. De Pietenband is ook gevraagd om komende week deel te nemen aan de opnames van de TV-uitzending van het Sinterklaasjournaal, die met dezelfde cast zullen worden uitgevoerd.
Meer info over de Pietenband en muziekvereniging Kunstzin op: www.kunstzin-julianadorp.nl

Kunstzin-Pieten met in hun midden de echte Sinterklaas van de televisie
foto: Kunstzin
Het was goed bezet het Dorphuis Julianadorp tijdens de Kinder-dorperdag op zaterdag 10 oktber jl. Dat kwam niet in de eerste plaats door de hoeveelheid bezoekers, maar vooral door de vele verenigingen die zich presenteerden. De titel van de kinder-dorperdag doet vermoeden dat het een dorper aangelegenheid is. Echter veel dorper verenigingen waren niet present, wel een groot aantal van elders uit de gemeente. Dat laatste blijkt ook de reden te zijn van de afwezigheid van meerdere dorper clubs en verenigingen. Ooit is de Dorperdag opgezet als activiteitendag waar uitsluitend Julianadorper clubs zich presenteren met de bedoeling om Julianadorpers en Koegrassers kennis te laten maken met de vele verenigingen die Julianadorp rijk is, waardoor gemakkelijk dicht bij huis een vrijetijdsbesteding viel te ontdekken. Het meest genante van deze Kinderdorperdag was wel, dat Sportvereniging Sportlust, de oudste sportvereniging van Julianadorp, werd gesommeerd om hun training in de belendende sportzaal te be�indigen ten favure van een sportclub van elders. Sprekend met diverse vertegenwoordigers van Dorpshuis Julianadorp en andere in het Dorphuis aktieve verenigingen bleek dat zij zeer ontstemd zijn betreffende de huidige invulling van de Dorperdag en ze weigeren daarom deel te nemen aan deze aktiviteitendag. De organisatie van de Dorperdag is inmiddels in handen van een instelling die is gevestigd in Alkmaar. Ja, hoe zou die ook kunnen weten wat nu precies wordt bedoeld met het organiseren van een Dorperdag in Julianadorp.
Omdat we er toch waren hebben we even naarstig gezocht naar clubs die zijn gevestigd in Julianadorp of veel dorper leden kent en presenteren daarvan een fotoreportage.

Een ballerina van de balletschool van Martine Goedegebuure wacht even op instructie

Voorbeeld van aktiviteiten bij de stichting Kinderopvang, de herfstafel
waaronder de Bibelebonseberg en de Boefjesboet in Julianadorp

Drumgroep Lostlegidos juniors olv. Artshel met veel dorper leden

S�verine van der Poel van balletschool Chantal toont trots oma Joke de Kroon
een fotoboek van balletvoorstellingen die eerder zijn uitgevoerd.

demonstratie van een ballerina van de balletschool van Martine Goedegebuure

De Julianadorper Handbal Club was w�l present
Kinderen in de ban van akties van Ted Pennings van sterrenwacht Zenit

Martine Goedegebuure, al meer dan twintig jaar aktief met haar balletschool in Julianadorp
In het kader van 100 jaar Julianadorp heeft Marga Bijleveld meegedaan met de expositie van schilderijen in de Ontmoetingskerk aan het Loopuytpark. Met haar schilderij heeft zij toeristische Julianadorp in beeld gebracht met de gedachte, dat Dorpers en toeristen samen genieten van al het moois. Zij biedt het schilderij aan voor plaatsing op een centrale plek waar veel mensen er van zouden kunnen genieten.
Ook is het mogelijk om het schilderij van haar kopen.
Meer info via email
rimasvanma@quicknet.nl
.
E�n van de voorbereidingen van de nieuwbouw in Julianadorp Oost was de sloop van de bloembollenschuur van Wout Roozen. Medewerkers van sloopbedrijf Oosterbeek hadden daar niet veel werk van, al werd de aktie eerst nog wel opgehouden door de aanwezigheid van asbestdelen. Nadat die waren verwijderd restte al gauw alleen nog maar grote brokken beton, restanten van de vloer van de schuur. De brokken worden nog verpulverd met een steenbreker, waarna het overblijvende betongranulaat wordt gebruikt voor fundering van een nog aan te leggen nieuwe weg in Julianadorp Oost.

Wout Roozen(m) geflankeerd door medewerkers van sloopbedrijf Oosterbeek

Julianadorp nu nog zichtbaar, maar over enige tijd zal nieuwbouw verrijzen en
wordt het oude deel van Julianadorp ook hier aan het zicht onttrokken
Als uw radio plotseling stil valt of de televisie een sneeuwbeeld vertoond wil dat nog niet zeggen dat er iets stuk is aan het toestel, maar dan is de kans groot, dat in opdracht van Ziggo tijdelijk het kabelnet is onderbroken. Zo ging het althans in de Wethouder W.de Boerstraat. Daar was een monteur bezig met het vervangen van apparaten in een kabelverdeelstation, zonder bewoners daarvan vooraf in kennis te stellen. Het kabelbedrijf laat in heel Julianadorp de versterkers en andere onderdelen in de kabelverdeelkasten vervangen door nieuwe toestellen, waardoor het kabelnet beter geschikt is voor het doorgeven van telefoonsignalen.
Wat ons steeds weer opvalt, bij meerdere werkzaamheden in Julianadorp, is dat monteurs of anderzijds technici vaak van ver komen. Deze monteur kwam uit Vlaardingen. Bij andere werkzaamheden komen ze vaak uit Friesland of midden Nederland. De vraag rijst dan al gauw; zijn er binnen de regio geen bedrijven die kunnen worden ingezet, of ontbreekt de kennis in de kop van Noord Holland ?
In bijna alle jaargetijden staat wel een gewas op ��n van de akkers rondom Julianadorp in bloei. Zo troffen we deze herfstvakantie een prachtig bloeiend areaal dahlia's aan bij Julianadorp aan Zee.
0chtendgloren boven Het Koegras om even van te genieten
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: parelvandekop@debvj.nl
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen n�et voor commerci�le doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
Dorper Nieuws wordt samengesteld door de makers van de website
Julianadorp parel van de kop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
parelvandekop@debvj.nl