juli 2009
.
In plaats van het gebruikelijke Dorper Nieuws deze keer een vijftal pagina's
met foto-impressies van ZOMER 2009
in Het Koegras en Julianadorp.
De fotopagina's recreatie op- en bij strand en duinen, pleinfeesten,
bloembollenwerk en blikvangers spreken voor zich.
Met de fotopagina "Mooi Koegras-zuid in beeld" nemen we u mee naar het
deel van de polder, dat bij bewoners van Julianadorp vaak niet als gebiedsdeel
van Het Koegras bekent staat. Koegras zuid ligt in de gemeente Zijpe (vooorheen gemeente Callantsoog), ten zuiden van de Callantsogervaart. Koegras Zuid wordt begrensd door de Callantsogervaart, Zandddijk, de oude zeedijken de Helmdijk,
de Noordschinkel en een deel Zijper dijk vormend de verbinding tussen
Groote Keeten en 't Zand en de Koegrasdijk langs het Noord-Hollandskanaal.
Koegras zuid bestaat voor een groot deel nog uit grasland afgewisseld met enkele akkers bouwland. Toch wordt ook in dat deel van Het Koegras net zoals in noorden van Koegras langzamerhand steeds groter gebied geschikt gemaakt voor de bloembollenteelt.
De polder Het Koegras is van oorsprong (1818) 4000 hectare groot. Het deel van de polder Het Koegras ten zuiden van de Scheidingvliet werd in de loop van de tijd aangegeven met "polder Het Hoekje". Dat deel viel niet onder de 3850 hectare domeingronden van de polder Het Koegras, dat in 1849 werd gekocht door Pieter Loopuyt en later door zijn schoonzoon jonkheer mr. Cornelis van Foreest beheerd en in ontwikkeling gebracht.
Strandrecreatie en duinen
Pleinfeesten 2009 in Julianadorp
Bloembollenwerk en zomerbloei
Blikvangers en veldbloemen
Mooi Koegras (zuid) in beeld
ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of
ander nieuws doorgeven. e-mail:
parelvandekop@debvj.nl
de redactie behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen
 
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: parelvandekop@debvj.nl
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen n�et voor commerci�le doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
Dorper Nieuws wordt samengesteld door de makers van de website
Julianadorp parel van de kop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
parelvandekop@debvj.nl