oktober 2008
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of
ander nieuws doorgeven. e-mail:
parelvandekop@debvj.nl
de redactie behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen
aangepast: 2008
agenda julianadorp-parelvandekop.nl januari februari maart mei juni juli/aug sept   archief

De Julianadorper vlag wappert al op veel plaatsen in Julianadorp en Het Koegras
Julianadorper vlag is te koop !!!
In het kader van het honderdjarig bestaan van Julianadorp in 2009 heeft de organisatie van de jubileumfeesten, Stichting 100jaarJulianadorp, de Julianadorper vlag laten maken. Het ontwerp van de vlag is al van 1936 van de Groninger Sierksma. De groene kleur is een verwijzing naar de toen nog grotendeels groene polder Het Koegras en de rode en gele banen zijn ontleend aan het wapen van de Heren van Egmond, die vroegertijd de Heerlijkheid Huisduinen in het bezit hadden.
De vlag is, zoals men dat in vaktermen noemt, banistiek ofwel vlaggenkundig verantwoord. Voor Huisduinen gold nagenoeg hetzelfde ontwerp, maar daar is in plaats van de groene kleur een blauwe kleur gebruikt, bedoeld als verwijzing naar de zee.

De Julianadorper vlag is te koop bij:
bakkerij Dunselman aan het Loopuytpark,
bij Bruna in winkelcentrum Dorperweerth en via
de website van de stichting 100jaar julianadorp
Kostprijzen:
Normale vlag 17,50 Euro
Grote vlag zonder opdruk 45,- Euro
Grote vlag met opdruk 56,- Euro
.
Bloembollen geplant ter opluistering van honderdjarig jubileum van Julianadorp
In de maand oktober werden bloembollen langs toegangswegen en doorgangswegen in Julianadorp geplant om in het voorjaar van 2009 een feestelijke tintje aan het dan 100 jarige Julianadorp te geven.
Bloembollentelers van Koegras en Julianadorp hebben voor dit doel 750.000 bloembollen, met een handelswaarde van 25.000 Euro, beschikbaar gesteld.
Frans Langelaan, Martijn Pynacker, Bart Pennings en Peter van Kampen
tijdens het bloembollen planten voor Julianadorp 100 jaar.
..
Zondag 23 november
Benefietconcert voor
Julianadorp 100 jaar

van 16.00 tot 21.00
in zaal Prins Hendrik.
organisatie: Comit� eindfeest 100 jaar Julianadorp
Zondag 23 november wordt door het Comit� Eindfeest Julianadorp 100 jaar een
benefietconcert georganiseerd. Dit wordt gehouden van 16.00 uur tot 21.00 uur
in zaal Prins Hendrik. De entree is € 5,-- ( voor jeugd tot 12 jaar € 2,50)
De bands treden gratis op, de plaatselijke horeca sponseren de tappers
en Zaal Prins Hendrik wordt gratis beschikbaar gesteld door Jilles de Wit.
15:30 zaal open
15:50 opening
16:00 Twilight Zone Rock
16:35 Vaat eigen werk Nederpop
17:10 Nix biezonders Rock
17:45 Rem Kloosterman Hollands
18:15 The Alternation eigen werk Rock
18:40 Angela Visser Country
19:10 Av-Gas Rock
19:45 Piet van Mullem Hollands
20:05 Living on the edge Rock
20:55 Toegift alle deelnemers
Het batig saldo van het benefietconcert is bedoeld voor het organiseren van het
Julianadorp-100-jaar-eindfeest, dat plaats vindt in het weekend 2-3 oktober 2009
Het Comit� eindfeest 100 jaar Julianadorp bestaat uit:
Frans Langelaan, Tinie Ruygrok, Stef Dompeling en Albert Kisteman.
BelangenVerening Julianadorp neemt het voortouw om het volgend jaar jubilerend Julianadorp volop feestelijk versierd te krijgen. Zij nodigde daarvoor alle dorpers uit op dinsdagavond 28 oktober om van gedachten te wisselen en idee�n op te doen hoe dat het beste zou kunnen.
Zij vraagt tevens creatieve dorpers om feestversiering te ontwerpen of anderzijds een bijdrage te leveren om Julianadorp echt een feestelijke uitstraling te geven.
Een eerste kennismaking met de te verwachten inzet van de BVJ is gemaakt waarbij aan dorpers werd gevraagd om contactpersonen per straat of wijk te vragen die in overleg met de bewoners en de co�rdinerende Belangenvereniging tot een aansprekende versiering van Julianadorp leidt.
In november wordt een tweede avond met bewoners belegd, om dan tot meer concretere idee�n te geraken.
Meer informatie : Jeanette Brinksma email:
jeanette@brinksma.info tel: 0653707405

Een idee om een grote ereboog op te zetten bij het Loopuytpark en grote drijvende
elementen in vaarten van het dorp te cre�eren als voorbeeld voor versiering

Het versieren van Julianadorp tijdens het 75 jarig bestaan in 1984
foto: Cor Langendijk
Gedurende de afgelopen maand oktober is volop gewerkt aan de sloop van de bunkers die sinds de Tweede Wereldoorlog aan de Schoolweg tegenover het Loopuytpark staan. Verwacht wordt dat de werkzaamheden enkele maanden in beslag nemen. Het bovengrondse deel is inmiddels nagenoeg gesloopt, waarna de fundatie, volgens kenners anderhalf tot twee meter dik, komende weken nog moet worden verwijderd. Volgens de uitvoerder verloopt het verpulveren van de dikke betonmassa's redelijk goed. Het proces wordt enigzins vertraagd door de zanderige samenstelling van het beton , het klieven van de beton lukt daardoor niet goed. Als de bunkers weg zijn moeten mogelijk nog meer restanten worden verwijderd. Eertijds is onder andere een betonnen wateropslag de grond in gewerkt. Als het oorlogsbeton is verwijderd wordt op de vrijgekomen locatie begonnen met de bouw van een nieuw winkelcentrum dat in de plaats komt van het huidige winkelcentrum "De Riepel". In het najaar van 2009 wordt de ingebruikname van dat nieuwe winkelcentrum verwacht. Gelijkertijd met de sloop van de bunkers is ook begonnen met de aanleg van de riolering op het omliggende terrein.

De sloop van een bunker vanaf begin deze maand in volle gang

In het omcircelde gebied op de foto zijn de bunkers uit de Tweede Wereldoorlog, die momenteel worden
gesloopt, nog te zien. Daar tussen in staat nog de eertijds in de grondgewerkte betonnen wateropslag.

Van vroeg in de morgen 7.00 uur tot 's avonds 19.00 uur wordt er gewerkt,
met enkele rustmomenten voor de slopers en de machines

Onder toeziend oog van etalagepoppen is de tweede bunker inmiddels ook deels gesloopt.
 

Fotoimpressie van het nieuw te bouwen winkelcentrum De Riepel tegenover het
Loopuytpark, gepresenteerd door de Redema Groep
Laatste nieuws Winkelcentrum
De eerste paal van het nieuwe winkelcentrum wordt
op dinsdag 16 december om +/- 15.15 uur geslagen.
Eind 2009 wordt de oplevering verwacht.
Naar het terrein waar het nieuwe winkelcentrum zal verrijzen is het een komen en gaan van zwaar vrachtverkeer. De stroom auto's langs de Langevliet zal daar ongetwijfeld hinder van ondervinden. Naast de tijdelijke brug naar het bouwterrein wordt gewerkt aan een definitieve brug vanaf het winkelcentrum naar de Langevliet. Eenzelfde brugverbinding wordt ook nog gemaakt vanaf het aan te leggen parkeerterrein in aansluiting op de Schoolweg.

Zwaar verkeer van en naar het bouwterrein van het nieuwe winkelcentrum
wordt afgewikkeld via de Langevliet. Oplettendheid daarbij is geboden.

Medewerker Frank van de Fa. Konijn bezig met de fundatie van de definitieve brug
die een verbinding vormt van het winkelcentrum naar de Langevliet

Ook wordt een brug gemaakt van het parkeer terrein van het winkelcentrum naar
de Schoolweg. Op de foto boven ligggen de palen voor de fundatie al klaar.
Het mag rustig het modernste bloembollenbedrijf van Nederland genoemd worden, de nieuwe bedrijfsaccomodatie van de Fa. Kreuk. De firma was tot nog toe gevestigd aan de Landbouwstraat in Julianadorp, maar moet wijken voor de geplande uitbreiding Julianadorp Oost. Die geplande uitbreiding van Julianadorp behelst een nieuwe wijk die uiteindelijk zal bestaan uit vijftienhonderd woningen. Eerst zal echter worden begonnen met de bouw van zeshonderd woningen, waarna de markt bepaald wanneer de resterende woningen worden gerealiseerd.
Fa. Kreuk heeft tot maart 2009 de tijd om de volledige bedrijfsvoering over te hevelen naar de nieuwe locatie gelegen in de polder Het Koegras aan de (verlengde) Langevliet op tweehonderd meter ten zuiden van Julianadorp, gemeente Zijpe.De nieuwe locatie van het bedrijf is zo gekozen omdat veel te bewerken bloembollenteelgrond dichtbij rondom het bedrijf is gesitueerd
Op zondag 28 september jl. hield Fa. Kreuk een open dag om belangstellenden een kijkje te laten nemen in hun nieuwe bedrijf. De dag trok veel bezoekers; familie, veel collega-bloembollentelers en andere belangstellenden. Grondlegger van het bedrijf , Jan Kreuk en zijn zonen Rob en John, de huidige bedrijfsleiding, leidden met zichtbaar genoegen de bezoekers door het prachtige bedrijf, dat van veel moderne techniek is voorzien. Geavanceerde klimaatbeheersing voor het behandelen van geoogste bloembollen, waarbij ook zonnewarmte kan worden benut en vloerverwarming van de grote bedrijfshallen zijn daarvan enkele voorbeelden. Een imponerend machinepark, tractoren en landbouwwerktuigen werd getoond, maar ook voorzieningen voor medewerkers, zoals doucheruimtes en een royale kantine ontbreken niet. Dat boekhoudkundige bedrijfsvoering niet meer plaatsvindt in een klein achterafkamertje blijkt uit het ruime kantoor dat direkt bij de entree is gerealiseerd.

Het prachtige nieuwe bedrijf van bloembollentkwekerij Kreuk

Deze zomer nog in aanbouw, maar de tulpen sierden al de drekte omgeving,
met onder Rob Kreuk aktief bij controle van het gewas

De grondlegger van het bedrijf, dhr. Jan Kreuk (rechts) leidt enthousiast bezoekers rond in het bedrijf

John Kreuk (midden) geeft uitleg over het machinepark

De bloembollenverwerkings-straat staat klaar voor ontvangst van de eerstvolgende oogst

Met een prachtige kantine die een mooi uitzicht biedt op de aktie op de werkvloer

De fikse schakel- en beveiligingsinrichting voor de elektriciteitsvoorziening van het bedrijf
Op zondagmorgen 19 oktober om 6.30 uur werd de familie Kloos wonend aan de Wethouder W.de Boerstraat opgeschrikt door een rookwolk bij Apotheek Julianadorp. Met gezwinde spoed werd onderzocht wat de oorzaak was. Aangekomen bij de apotheek bleek dat een deel van het pand in brand stond. Direkt werd het alarmnummer 112 gebeld en arriveerde na korte tijd de Vrijwillige Brandweer van Julianadorp. Het vuur was snel geblust, maar tot grote consternatie trof de brandweer bij de brandhaard een verkoold lichaam aan. Terstond werd de politie gewaarschuwd, die direkt een groot onderzoek startte. Een groot gebied rond de apotheek werd afgezet. De direkte omgeving werd grondig op sporen onderzocht, waarbij ook een helicopter werd ingezet die vanuit de lucht beelden van omgeving vastlegde. Omwonenden werden door de politie gevraagd of ze iets bijzonders hadden gezien.
De lokatie waar brand uitbrak, de fietsenstalling van de apotheek is niet algemeen bekend, hetgeen bij dorpers de vraag oproept. "Hoe een vreemdeling bekend was geraakt met deze halfoverdekte plaats".
Het onderzoek op de lokatie van de brand heeft de hele zondag in beslag genomen, van 's morgens acht uur tot rond zes uur in de avond. Terwijl een uitgebreid forensies onderzoek door een speciaal team werd uitgevoerd hield de plaatselijke politie de hele dag nieuwsgierigen op afstand. Dat dit soort calamiteiten alom nieuwsgierigheid opwekt mag blijken uit de komst van meerdere filmploegen van diverse provinciale en nationale media om opnames te komen maken.
Bij nader onderzoek is na bijna een week, doormiddel van gebidskenmerken,komen vast te staan dat het slachtoffer een man was van 37 jaar oud, afkomstig uit Zwolle maar nu zonder vaste woon- of verblijfplaats al enige tijd rondzwierf in de gemeente. De oorzaak van overlijden is nog niet bekend. De politie is nog steeds op zoek naar getuigen of anderzijds personen die informatie kunnen verschaffen over de oorzaak van de brand. RTV Noord Holland besteedde aandacht aan de zaak via haar programma "Ter Plaatse". waar onopgeloste calamiteiten aan de orde worden gesteld.
Julianadorp komt in het algemeen niet zo vaak landelijk in het nieuws. Het is tragisch, dat ons dorp in verband wordt gebracht met dit soort calamiteiten. Bij dorpers is door dit voorval ook enig ongerustheid ontstaan. Het is dan ook van groot belang dat de ware toedracht van dit zaak nog aan het licht gaat komen.
Ondanks dat de brand snel geblust was liep de apotheek fikse rookschade op, zelfs zodanig, dat bedrijfsvoering niet meer mogelijk was. De technische apparatuur en medicamenten moeten een uitgebreide controle ondergaan. Eerst werd onderdak verkregen bij het aanbouw zijnde uitvaartcentrum en enkele dagen later is een bedrijfscontainer naast de bestaande apotheek in gebruik genomen.

Na de brand en ontdekking van het verkoolde lichaam werd de direkte omgeving
van de apotheek afgeschermd en startte een uitgebreid forensies onderzoek

Het slachtoffer werd overgebracht naar het AMC in Alkmaar, waar verder onderzoek plaatsvond.

Een cameraman maakte in opdracht van de NOS filmbeelden van de brand bij de apotheek

Een beeld van de ravage achter de apotheek nadat de locatie weer was vrijgegeven

De bedrijfsvoering van de apotheek was enkele dagen in het naastliggende uitvaartcentrum in aanbouw

Inmiddels vindt die plaats in een speciale tijdelijke bedrijfsvoorziening naast de bestaande apotheek
Nadat vorig jaar het mooie uitvaartcentrum van Julianadorp gelijk met oud Buitenveld werd gesloopt heeft het enige tijd geduurd voordat aktie werd ondernomen om te komen tot een vervangende voorziening. Toen het nieuwe gezondheidscentrum op het Loopuytpark gestalte kreeg en meerdere doktoren zich daar vestigden kwam ook de praktijk van de huisartsen De Vente en van der Poel, die gevestigd waren in gezondheidscentrum Koegras, naast de apotheek, vrij. Jan Dop direkteur van een uitvaartvereniging heeft toen dat gebouw overgenomen en heeft in de loop van dit jaar het gebouwtje geschikt laten maken als uitvaartcentrum. Over enkele weken is de inrichting klaar en is het weer mogelijk om van overleden dorpsgenoten in het zo eigene Julianadorp afscheid te nemen. Helaas is het de externe ondernemer en de plaatselijke begrafenisvereniging "De Laatste Eer" nog niet gelukt een eerder ontstaan geschil op te lossen hetgeen meervoudig gebruik nog in de weg staat.

Het nieuwe, binnenkort te openen, uitvaartcentrum van Julianadorp aan de Langevliet
De volksdansgroep WONG, vierde op dinsdag 21 oktober jl. het vijfentwintig-jarig bestaan. Een flinke groep bestaande uit leden en oud-leden kwamen daarvoor bijeen in het wijkcentrum "Het Zwanenest" in Middelzand, de locatie waar de dansgroep iedere dingsdagmiddag van half twee tot vier uur aktief is. Het jubileum werd gevierd met gebakjes en drankjes, waarbij tevens enkele leden en begeleiders met extra verdiensten voor de groep in de bloemetjes werden gezet. De volksdansgroep is voortgekomen uit aktiviteiten die werden aangestuurd door de gemeentelijk instelling Welzijn Voor Ouderen. Het idee om dansgroepen voor ouderen (boven de vijftig jaar) op te starten ontstond toen een dansgroep uit het Friese Dokkum een demonstratie gaf tijdens een ouderendag. Dat is nu vijfentwintig jaar geleden. De eerste leidster van de dansgroep was Wil de Boer, die werd opgevolgd door Lenie Bruul gedurende zestien jaar en nu is de leiding in handen van Nel Blokdijk, ook al weer zeven jaar. Er is steeds naar gestreefd gecertificeerde leidsters in zetten. Binnen de gemeente zijn een viertal van deze dansgroepen aktief, waarbij het ledental met golven op en neer gaat. WONG heeft momenteel twintig leden. De groep bestaat bijna geheel uit dames. E�n man troffen we aan in het gezelschap. Het betreft de heer A.H. van der Burg, zelf niet zo soepel meer ter been, maar als penningmeester van de groep zeker niet onbelangrijk. Hij geniet nog steeds volop van de muziek, de vrolijkheid en de plezierige sfeer binnen de gelederen van de dansgroep. En van dat laatste hebben wij ook mee mogen genieten toen we de onderstaande foto's maakten en even aanschoven aan de feesttafel. De leden van de jubilerende groep deden tijdens hun dansaktiviteiten de naam van de groep wel eer aan, want de naam, de bijna Chinees klinkende naam WONG, hetgeen je zou kunnen verwachten bij een volksdansgroep, is gewoon ontleend aan de nederlandse uitdrukking "W�l Oud N�et Gammel" en gammel zijn ze echt nog niet. De dansgroep nodigt ook u uit en in het bijzonder mannen boven de vijftig om zich bij de dansgroep aan te sluiten want voor meerdere dansen zijn toch eigenlijk �chte mannen nodig.
Mocht u ook belangstelling hebben voor deelname aan de dansmiddagen
neem dan even kontakt op met wijkcentrum het Zwanenest tel: 0223642221
of mw. Maartje vd Haag tel: 0223643291

De leden en leidsters van de volksdansgroep WONG

De dansgroep tijdens een optreden in 1984 op de feestavond van het 75-jarig Jubileum van Julianadorp
foto: Cor Langendijk

Lenie Bruul (midden) was zestien jaar leidster van de volksdansgroep

De huidige leidster Nel Blokdijk werd ook in de bloemetjes gezet

Met gebakjes en drankjes werd het jubileum luister bij gezet
Mocht u belangstelling hebben voor deelname aan de
dansmiddagen, neem dan even kontakt op met
wijkcentrum het Zwanenest tel: 0223642221
of mw. Maartje vd Haag tel: 0223643291
Langzamerhand blijkt dat het nieuwe appartementencomplex Buitenveld voor ouderen aan de Landbouwstraat een wel zeer kolossaal gebouw in wording is. Met name het deel dat negen verdiepingen telt valt daarbij op. Werd Residence Buitenveld als groot beschouwd, de nieuwbouw steekt zelfs daar nog boven uit en het legt een fikse schaduw over de bestaande bouw van oud Julianadorp. Er mag nog van geluk worden gesproken, dat het niet dichter bij het Loopuytpark wordt gebouwd, want dan zou het dorpse karakter van dat deel van Julianadorp wel zeer ernstig worden aangetast. Zou je de laatste vier verdiepingen van het hoogste deel wegdenken, dan is de rest van het gebouw toch nog wel zeer acceptabel. Met de ronde vormgeving van ��n van de vleugels is dat deel zelfs nog wel speels te noemen. Hieronder volgt een impressie van nieuw Buitenveld in aanbouw.

De bestaande bebouwing van oud Julianadorp wordt overschaduwd door de nieuwbouw van Buitenveld

Nieuw Buitenveld wordt hoger dan Residence Buitenveld

De halfronde vleugel geeft een speelse uitstraling
.

Zicht op de speeltuin, grenzend aan het voetbalveld van JVC,
die in de jaren zeventig van de vorige eeuw op de plaats was
waar nu het verharde handbalveld van JHC ligt
foto: Brugman

De liter- en halve litermaten van Reier Groet, waarmee menig litertje brij van dorpers werd afgemeten

De herinnering aan , een litertje, melk, gortepap of havermoutpap, dat
werd getapt uit een melkbus die was voorzien van een grote tapkraan
De treinbaan door Koegras werd tussen 1860 en 1870 aangelegd door Hollandssche IJzeren Spoorweg -Maatschappij. Koegras had toen een eigen station op de locatie waar nu het Koegrasrailviaduct ligt, waar de rails in de polder Het Koegras kruisten met het Noord-Hollands Kanaal. In de begintijd was op die locatie ook nog het postkantoor Koegras gevestigd. Door de geschiedenis heen dienden zich andere modellen langskomende treinen aan. De eerste trein werden getrokken door een stoomlocomotief, daarna kwam de dieseltrein en nu is het traject voorzien van stroomgeleiders die nodig zijn voor de huidige in gebruikzijnde elektrisch aangedreven treinstellen met als laatste ontwikkeling de inzet van van dubbeldeks treinen. De draaibrug is in de loop der tijd vervangen door een moderne brug. Alle bebouwing, station, woningen, postkantoor en schuren op genoemde locatie zijn inmiddels verdwenen v oor de veiligheid van verkeer van de Rijksweg is een spoorviaduct aangelegd.
.

.

 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: parelvandekop@debvj.nl
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen n�et voor commerci�le doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
Dorper Nieuws wordt samengesteld door de makers van de website
Julianadorp parel van de kop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
parelvandekop@debvj.nl