november/december 2008
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of
ander nieuws doorgeven. e-mail:
parelvandekop@debvj.nl
de redactie behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen
aangepast: december 2008
agenda julianadorp-parelvandekop.nl januari februari maart mei juni (juli/aug) september oktober archief
Zaterdag 8 november werd de Wereldwinkel Julianadorp feestelijk heropend. De Wereldwinkel Julianadorp ging op deze dag officieel van start met een nieuwe collectie en een nieuwe groep vrijwilligers. Het multi cultureel zangkoor Rainbow, gehuld in traditionele kledij, gaf met liederen uit verschillende landen een passende vocale bijdrage aan de opening.
De offici�le opening werd verricht door Marijke Lathouwer, die daaraan voorafgaand in de bloemetjes was gezet voor haar jarenlange inzet als co�rdinator van de Wereldwinkel. Marijke heeft zich inmiddels teruggetrokken. Haar taak is overgenomen door Anita van Buuren, die wordt ondersteund door een elftal vrijwilligers. Bezoekers bij de opening werden onthaald op een kopje eerlijke koffie of thee met een Fairtrade traktatie. Ook werd presentatie gegeven van Fairtrade in Ontwikkeling.
De Wereldwinkel Julianadorp vindt u aan het Loopuytpark naast de Ontmoetingskerk.
De winkel is geopend op dinsdag t/m vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en
op zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur.

Ingang van de Wereldwinkel Julianadorp naast de Ontmoetingskerk op het Loopuytpark

De Multi Culti zangroep Rainbow tijdens hun optreden

Twee van de elf vrijwilligers, Geeske Hospus en Janny Kap, voor een uitstalling in de Wereldwinkel.

Onder het aanbod van de Wereldwinkel zijn ook veel bijzondere beeldjes uit verre landen
foto's Cor Langendijk en Julianadorppromotie`95
Bassisschoolleerlingen gaan ook bollen planten voor 100 jaar Julianadorp
I
n navolging van het bermplanten van bloembollen door bloembollentelers van Koegras komen ook basisschool-leerlingen komende weken in aktie met het planten van bloembollen rondom hun school. In overleg met de werkgroep versiering van Julianadorp 100 jaar die voornamelijk wordt aangestuurd door BelangenVereniging Julianadorp zijn plaatselijke bloembollenbedrijven bereid gevonden aan de basischolen gratis bloembollen beschikbaar te stellen. Al deze plantakties zijn bedoeld voor het realiseren van een omvangrijke bolbloemenpracht in Julianadorp in het voorjaar van 2009, het jaar waarin Julianadorp honderd jaar bestaat.
.
Versiering van Julianadorp wordt enigszins gekaderd
Beteffende de versiering van de straten in Julianadorp bericht de wergroep versiering, dat besloten is om de bewoners aan te zetten hun straat of wijk te versieren tijdens de maanden april en oktober, de startmaand van de jubileumweekenden en de maand waarin, 8 oktober 2009, Julianadorp offici�el 100 jaar bestaat. Ook tijdens de resterende maanden mag volop uiting worden gegeven aan het jubileumjaar middels versieringen, maar wel met het beding, dat het er netjes en stijlvol moet blijven uitzien.

Een deel van de, aan de scholen beschikbaar te stellen, bloembollen voor versiering van Julianadorp in 2009
Buslijn 151 van Connexxion, de busverbinding van Julianadorp met Alkmaar, zal met ingang van 14 december aanstaande in de noord-westkop van Noordholland een gewijzigde route rijden. Het start en eindpunt in Julianadorp is dan niet meer op het terrein van Noorderhaven, maar op de Zuiderhaaks ter hoogte van de afslag naar de Akkerbouwstraat bij het Junior College Julianadorp. Vervolgens gaat buslijn 151 via rotonde Zuiderhaaks/Langevliet langs de Langevliet via de rotonde bij Noorderhaven naar Dorperweerth en verder langs de Zuidwal richting Callantsogervaart naar Groote Keeten en Callantsoog. Van Callantsoog naar de Rijksweg bij de Stolper brug en aansluitend langs de bestaande route via Petten en Burgerbrug naar Alkmaar.
De vertrektijden zijn ook ingrijpend veranderd. De eerste bus rijdt al om ��n minuut over vijf in de morgen. Buslijn 151 is een uursdienst met vetrektijden op enkele minuten na het hele uur.: 5:02 - 6:02 - 7:02 - 8:02 uur en daarna 9:04 - 10:04 vervolgens ieder op dag met als laatste vertrekttijd 22:04 uur. Vanaf Alkmaar vetrekt de eerste bus om 5:54 uur, ieder uur, tot 17:54 en daarna vanaf om 18:56 uur, ieder uur, tot 22:56 uur.
De wijzigingen betreffen vooral het veranderde trajekt in de noordkop en de gewijzigde vertrektijden in de ochtenduren, waarbij tevens enkele huidige tussenbusdiensten vervallen. Bij de nieuwe dienstregelingen is het wel weer mogelijk om gedurende de avonduren van Julianadorp naar Alkmaar te reizen, heen en terug tot in de late uurtjes. In de maand november werd nog hard gewerkt aan de aanleg van de nieuwe bushaltes aan de verlengde Zuiderhaaks en het vernieuwen van de bushaltes langs de Zuidwal.

Er werd hard gewerkt aan de aanleg van bushaltes langs de Zuiderhaaks bij het Junior College Julianadorp

Het nieuwe vetrekpunt van buslijndienst 151 tussen Julianadorp en Alkmaar

Aan de Zuidwal werd ook nog gewerkt aan de vernieuwde bushalte
Tegels genoeg. Even oplichten en stukgooien en vervolgens tegen de ramen slaan van het dichtsbijzijnde gebouw. Dat was een afkeurenswaardige aktie waar basisschool De Strandjutter op een zondagnacht de dupe van werd. Het vandalisme vond plaats rond vijf uur in de nacht. Omwonenden schrokken wakker wakker van het helse kabaal waarmee de vernieling gepaard ging. Door het toegepaste veiligheidsglas was een vervolgaktie zoals inbraak niet goed mogelijk.

De zwaarbeschadigde ramen van Basisschool de Strandjutter
Door toepassing van veiligheidsglas was inbraak onmogelijk
De bunkers bij de Schoolweg zijn gesloopt en wat rest is nog een fikse hoeveelheid betonpuin.
Voor het opruimen daarvan is een inventieve oplossing gevonden. Nadat de steenresten zijn verpulverd door een steenbreker rijdt een shovel af en aan om het betongruis over te brengen naar het parkeerterrein in aanleg voor het nieuwe winkelcentrum. Dein de Tweede Wereldoorlog gebouwde bunkers worden na meer dan zestig jaar dus toch nog van nut voor Julianadorp. Weliswaar in vermalen toestand, maar toch. In de nabije toekomst parkeert u bij een bezoek aan het nieuwe winkelcentrum uw auto dus op het bunkerpuin.

Met en fikse hydraulische knijper werden grote brokken puin van de bunkers verpulverd.

Vervolgens werden de brokken vermalen in een imposante steenbreker

Het betongranulaat kreeg een nieuwe bestemming als ondergrond van het parkeerterrein
Als het maar iets meer dan normaal regent ontstaan grote plassen water aan weerszijden van de Zuiderhaaks. Bij de afslag voor het bouwverkeer naar Buitenveld en in de berm bij Doorzwin is dat goed zichtbaar. De wateroverlast is gekomen door de aanleg, enkele jaren geleden, van de verlengde Zuiderhaaks. Nog steeds zijn geen afdoende maatregelen getroffen ter voorkoming van genoemde grote plassen water.
.
Bij een fikse regenbui ontstaat steeds weer een waterballet bij Buitenveld
.
Ook bij Doorzwin, langs de Zuiderhaaks,nog steeds grote wateroverlast
als gevolg van de aanleg van de rotonde voor de verlengde Zuiderhaaks.
We hebben iets nieuws voor Julianadorp en dat is een zelfpluktuin voor tulpen en narcissen schreef Marian Minnes-Kos. Het houdt in dat in het voorjaar, gedurende de maanden april en mei, mensen zelf op ons land hun eigen bos bloemen kunnen plukken in de kleuren die ze zelf willen. De geplukte bloemen worden vervolgens per steel in rekening gebracht. Ook wordt een kopje koffie en/of thee en heerlijk zelfgebakken appeltaart aangeboden op tafels die midden in het land worden opgesteld. Onder het genot van een "bakkie" met gebak kan dan worden genoten van de aanblik van al het moois dat het land ons biedt! Belangstellende worden ook uitgenodigd om een wandeling langs de in de buurt liggende bloeiende bloembollenvelden te maken.
Als er geplukt kan worden komen reclameborden langs de weg om de voorbijgangers attent te maken op de "pluktuin" van Marian. Met dit initiatief krijgt Julianadorp er een aantrekkelijke attraktie bij. De plannen van Marian gaan echter nog verder. De aanliggende schuur wordt als overdekt verkooppunt voor bloembollen en bijprodukten ingericht en in de nabije toekomst wordt een "bed en breakfast" mogelijkheid in de boerderij geboden.
.
De pluktuin van bloembollenbedrijf Minnes, Langevliet nr. 13, waar afgelopen weken narcissen en tulpen
zijn geplant. In het voorjaar, april/mei, kunnen belangstellenden zelf bloemen komen plukken.
Soms waait het keihard op de Zuiderhaaks en leggen leerlingen van het Junior College Julianadorp krom gebogen over het stuur hun weg huiswaarts af. Anderen nemen intussen rustig de tijd en trappen gezapig hun (kilo)meters weg. Zo te zien zijn de dorper leerlingen nog niet gefrustreerd door schoolse perikelen, ze zien er ontspannen uit. Zelfs een vrolijke lacht schalt daarbij regelmatig over de wijdse vlakte rondom de verlengde Zuiderhaaks. "Is het voor de krant? "was de vraag aan de fotograaf. Die antwoordde: "Nee.., nog v��l erger..., 't is voor de WereldWijde Website van Julianadorp !"
.
Inspanning en ontspanning van leerlingen van het Junior College Julianadorp als zij huiswaarts keren
.
Tijdens het 75 jarig bestaan van het dorp werden in de Proeftuinweg twee coniferen geplant. E�n bij Evert Kooy en de andere bij Bram Stijbis. Na enige jaren was vrouw Stijbos uitgekeken op de boom en werd er de bijl ingezet. Evert liet de boom staan, maar laat de boom in de augustusmaand jaarlijks netjes "knippen en scheren" door Marcel van Vliet, die speciaal daarvoor een hoogwerker laat aanrukken. Als volgend jaar Julianadorp opnieuw jubileerd met het honderdjarig bestaan, viert ook de, inmiddels flink uit de kluiten gewassen, boom van Evert met het vijfentwintigjarig bestaan het zilveren lustrum
Aansluitend met het bezoek aan de boom schoten we nog enkele plaatjes van de rest van de Tuinbouwstraat, de straat die in de twintiger jaren van de vorige eeuw werd gebouwd.
.
De mooi bijgehouden boom van Evert die volgend jaar 25 jaar oud is
.
.
.
.
.
.
Samen met Ruud Roemer, hoofduitvoerder van aannemer Tuin, die verantwoordelijk is voor de bouw van het nieuwe appartementencomplex Buitenveld liftten we op een donderdagmiddag naar het dak van het complex in aanbouw. Op een hoogte van ongeveer dertig meter aangekomen kregen we een prachtig uitzicht over Julianadorp. Het zonnetje scheen helder en de lucht was licht bewolkt.
Wij laten u op deze manier even meegenieten van ons uitzicht. Helaas was van wege het scherpe zonlicht geen plaatje te maken van het zuidelijk deel van Julianadorp, mogelijk komt dat nog wel eens een andere keer. Onze aandacht ging met name uit naar het oude deel van Julianadorp, mede ingegeven door het aanstaande 100-jarig bestaan van de oude kern van ons dorp. Toch was de aanblik richting de kust ook zeer bijzonder. Nipt over de duinen heen was zelfs zicht op het wateroppervlak van de Noordzee en stelden we vast, dat Julianadorp toch heel dicht bij zee ligt.
We lieten de camera zijwaarts naar rechts draaien en kwamen aan bij de eerste uitbreidingswijk van Julianadorp (1961) bestaande uit de Wethouder W. de Boerstraat en de Meester J.de Vriesstraat. Vervolgens kwam het oude dorp in beeld, met op de afsluitende foto het nu nog braakliggende Julianadorp Oost vastgelegd, waar eind 2009 de volgende nieuwbouwwijk van Julianadorp zal worden gerealiseerd. Vanwege het felle zonlicht konden we helaas Julianadorp-Zuid nog niet vastleggen, mogelijk lukt dat een andere keer. Ruud Roemer is afkomstig uit Breezand gaf aan, dat hij nu ook zelf eens even de tijd nam om rustig rond te kijken. Meestal trekken de werkzaamheden zoveel aandacht dat er geen tijd is voor een blik op de omgeving. Met de blik op Breezand had hij voor zichzelf toch altijd een ander gevoel over stand van de kerk in het buurdorp.
.
't Is echt zo, Julianadorp ligt aan zee
.
De Langevliet met daarachter de Wethouder W.de Boerstraat en de
Meester de J. Vriesstraat, de eerste uitbreidingswijk van Julianadorp (1961)
.
Zicht op de oude kern van Julianadorp en de kaarsrechte Langevliet noordwaarts
.
De oude kern van Julianadorp met de Parkstraat en zicht op het bouwterrein van het nieuwe winkelcentrum
.
Het oostelijk deel van Oud-Julianadorp, de Parkstraat, Proeftuinweg, J.V/d Veerstraat en de Schoolweg
met op de voorgrond het braakliggend perceel voor de komende nieuwbouw Julianadorp-Oost eind 2009
In oktober en november is gewerkt aan een nieuw wegdek van de Zuidwal

Het vernieuwde wegdek van de Zuidwal, een uitnodigende ruime weg voor snelheidsduivels.
De wijk Doorzwin-noord is gebouwd rond 1980 en is net als meerdere nieuwbouwwijken uit die tijd opgezet als een wijk met veel hofjes. Het ligt in het overgangsgebied van Julianadorp-noord en zuid-Julianadorp, de hoofdweg naar de wijk ligt aan de Zuiderhaaks. Er is maar ��n toegangsweg naar de wijk. Doorgaande autowegen tref je daar weinig aan. Via de vele fietspaden kun je wel gemakkelijk de verschillende hofjes bereiken. De nieuwbouw in hofjes-structuur is na 1980 weer losgelaten. Doorzwin kent veel verscheidenheid in types woningen, maar vrijstaand of twee-onder-�en-kap woningen tref je er niet aan. Er zijn een aantal gebouwen met terrasappartementen gebouwd, waarvan de terrassen aan waterpartijen zijn grenzen. Het woningbestand is een mix van koop- en huurwoningen. Het totaal aantal wooneenheden is 877. Aan de Oostkant wordt de wijk begrensd door de verkeersader de Langevliet en de andere zijden worden begrenst door waterpartijen, die hier en daar vertakkingen heeft in de wijk.

Doorzwin is een hofjeswijk, gebouwd in de jaren zeventig van vorige eeuw, waar
geen rekening is gehouden met de toename van het autobezit per gezin

Snel rijden met de auto is daar onmogelijk, hetgeen kinderen wel veel vrijheid geeft
om op straat te spelen, als er niet te veel auto's staan geparkeerd.

Een vrienden/vriendinnengroep in Doorzwin

Door veel waterpartijen zijn ook veel wandel/fiets-bruggetjes in Doorzwin

Het ontbreekt niet aan vrolijke kinderen in Doorzwin

Een idyllisch plaatje in de wijk Doorzwin , mede mogelijk gemaakt door de grote waterpartijen

Ook zwanen vinden hun weg in de wateren van Doorzwin, al doen ze niet altijd vriendelijk tegen elkaar

Blaadjes zoeken en daar thuis verder mee knutselen, het kan allemaal in Doorzwin

Een fikse heksenbezem, een door schimmel veroorzaakte takenbundel

De westelijk grens van Doorzwin een ruime vijver in de Slenk

Een typische terras-woningen-complex gelegen met de terrassen aan een waterpartij

In de loop der jaren, vanaf ongeveer 1980, is deze wilgenboom flink gegroeid
Deze keer een paar foto's van de voormalige zuivelfabriek "De Vooruitgang Koegras" en de oude graanmaalderij die dichtbij de spoorbrug Koegras aan de Rijksweg heeft gestaan. Een blik op een nieuwjaarsduik ongeveer 25 jaar geleden. Schoolmeesters/juffen van de Margrietschool en de ijscoman
Foto's van de melkfabriek aan de van Foreestweg, en de nieuwjaarsduik
ooit gemaakt door de bekende persfotograaf D.A.van Loon

De stoomketel van de melkfabriek
(wie is die meneer ? - e-mail parelvandekop@debvj.nl )

De graanmaalderij, die stond aan de Rijksweg dichtbij de spoorbrug Koegras

Nieuwjaarsduik in de Noordzee bij Julianadorp, ongeveer 25 jaar geleden

Toen kwamen ook al drommen mensen af op het schouwspel van
koukleumende in het water spartelende nieuwjaars-Noordzeeduikers

Leerkrachten Margrietschool 1963. Mstr Molenaar, juf v. Veen, mstr. Gottschall, Sjors den Broeder en Jaap Kok

Personeel Margrietschool juli 1983, Casper Bellis, Jaap Kok, Joke den Beste, Jack Visser,
Lien Prins, Willyan Jansma, Kees Wagemakers, Evert Tolhuis en Marleen Ferket.
(Jack Visser en Willyan Jansma staan ook nu nog voor de klas bij de Margrietschool)

Bakker Kaastra (midden) met vlnr. Corrie v-d Zwet, mvr.Jongejans, Annie Smid en mvr.Schouwenaar d.d. juni 1982

IJscoman Reinderman 1984
foto'sbeschiikbaar gesteld door : Jaap en Sien Kok, Cor Langendijk en Map Heyblok
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: parelvandekop@debvj.nl
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen n�et voor commerci�le doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
Dorper Nieuws wordt samengesteld door de makers van de website
Julianadorp parel van de kop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
parelvandekop@debvj.nl