HET KOEGRAS en Loopuyt  
Pieter Loopuyt en een aantal van zijn nazaten zijn zeer belangrijk geweest voor de ontwikkeling
van de polder Het Koegras van 1849 tot 1921. Pieter Loopuyt,bankier te Schiedam en lid van
de Eerste Kamer werd in 1849 de eerste particuliere eigenaar van Het Koegras.
Hij gaf het beheer in handen van Jonkheer Mr.C. van Foreest, schoonzoon van Pieter Loopuyt,
die zorgde voor de aanleg van de infrastructuur, het wegennet en het waterbeheer.
Na de dood van Pieter Loopuyt in 1872 werd het bezit verdeeld over de 8 erfgerechtigde
kinderen, de dochters Johanna Elisabeth, Jacoba Diderica,Maria Elisabeth,
Wilhelmina Dorothea en Anna Catharina en de zonen Jan, Johannes Henricus
en Pieter Cornelis.
toescheiding erfenis
Nadat het bezit was verdeeld werd, op initiatief van Jonkheer Mr. C. van Foreest,
voor een andere bestuurs- beheersvorm gekozen die uitmondde in de oprichting
van het waterschap Koegras. Het eerste bestuur van de polder bestond uit
Jonkheer Mr. Dirk. van Foreest, Jonkheer Mr. Cornelis. van Foreest en Jan Loopuyt en
de eerste secretaris penningmeester was dhr. Marinus Johannes Tiele.
Jan Loopuyt werd in dat bestuur opgevolgd door zijn zoon Pieter Loopuyt, die tot 1921
deel uitmaakte van het bestuur van waterschap Het Koegras. Deze Pieter Loopuyt istevens
de stichter van het dorp Julianadorp.
Van schilderijen van (opa) Pieter Loopuyt en zijn vrouw Cornelia Mathilda vd Palm en
van zijn zoon Jan Loopuyt en zijn vrouw Maria van Zwijndregt kregen we afbeeldingen
toegestuurd van Tony Loopuyt.
.
Cornelia Mathilda Loopuyt - vd Palm
 
(opa) Pieter Loopuyt.. lees meer..
.
Jan Loopuyt
.....
Maria van Loopuyt - Zwijndregt
De erfgenamen van Pieter Loopuyt sr de eerste particuliere eigenaar
van de polder Het Het Koegras
 
Korte beschrijving van Pieter Loopuyt sr,
Zeer vermogende Schiedamse bankier en stadsbestuurder, die zes jaar liberaal Eerste-Kamerlid was. Hij was gehuwd met een dochter van oud-minister Van der Palm en zijn vader was burgemeester van Schiedam. Voerde in de Senaat nauwelijks het woord, maar steunde wel voorstellen tot liberalisering van het economisch leven. Moderaat of gematigd liberaal. Lid Eerste Kamer in de periode 1856-1862:
personalia:
geboorteplaats en -datum: Schiedam, 3 juli 1791
overlijdensplaats en -datum: Schiedam, 5 juni 1872
levensbeschouwing: Nederlands Hervormd
loopbaan:
- bankier firma P. Loopuijt en Co. te Schiedam (oprichter)
- lid stedelijke raad (na 1851: gemeenteraad) van Schiedam, vanaf 1846
- lid Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de provincie Zuid-Holland, van 16 september 1856 tot 12 juni 1862
- wethouder van Schiedam, vanaf 24 oktober 1856
nevenfuncties:
- voorzitter Kamer van Koophandel te Schiedam
- directeur Vrije Entrepôt te Schiedam, vanaf 1851 (nog in 1862)
opleiding(en) , academische studie en universiteit
Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op stellingen) Hogeschool te Leiden, van 17 augustus 1809 tot 13 mei 1812
activiteiten als parlementariër
Sprak in de Eerste Kamer alleen bij de behandeling van het
wetsvoorstel aanleg van spoorwegen voor rekening van de staat
wetenswaardigheden uit de privé-sfeer
Sinds 1849 eigenaar van de polder Koegras
Een zoon van hem was wethouder van Schiedam
Zijn vader was makelaar, koopman, commissionair,
burgemeester van Schiedam en lid van
Provinciale Staten van Zuid-Holland
verkiezingen
Werd in 1848 door de kiezers van het district Schiedam als eerste op de voordracht voor het Eerste-Kamerlidmaatschap gezet, maar werd niet benoemd
woonplaats(en)/adres(sen) Schiedam
publicaties/bronnen : publicaties over Ned. Patriciaat, 1917
familie/gezin
naam vader: J. Loopuijt, Jan
naam moeder: J.E. Brooshooft, Johanna Elisabeth
samenlevingsvorm: gehuwd te Leiden, 9 september 1814
naam partner: C.M. van der Palm, Cornelia Mathilda
kinderen: 3 zoons en 3 dochters
familierelaties
- Schoonvader van A. Hoynck van Papendrecht,
- Tweede-Kamerlid
- Schoonvader van Jhr. C. van Foreest,
- Tweede- en Eerste-Kamerlid
- Schoonzoon van J.H. van der Palm, minister

 

 
<< terug naar hoofdpagina polder "Het Koegras"
 
Deze pagina is gemaakt voor de website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
email:
julianadorp@hotmail.com
dd.februari 2009