HET KOEGRAS  
Het is altijd weer verrassend, wanneer er brochures
opduiken waarin de polder Het Koegras wordt beschreven.
Aan ons werd een korte beschrijving aangeboden van het
realiseren van het Groot Noord-Hollands Kanaal, met als
gevolg de drooglegging van de polder Het Koegras van1817.
Ook de Schiedamse bankier/politicus Pieter Loopuyt
wordt aangehaald als eerste particuliere eigenaar van
Koegras en het verhaal wordt afgesloten met de
naamgeving van Julianadorp in 1909, een initiatief
van Dijkgraaf Pieter Loopuyt, de kleinzoon van
bankier Pieter Loopuyt
.
De brochure werd aan verschillende Koegrassers
aangeboden door dhr.Brugman,secretaris/
penningmeester in dienst van het waterschap
Het Koegras. Het waterschap Het Koegras
bestaat niet meer. Het is gefuseerd met omliggende
waterschappen met als standplaats Anna Paulowna.

Afbeelding rechts:
Het deel van het Noord Hollands Kanaal dat grenst aan de
polder Het Koegras(links) en de Anna Paulowna polder (rechts)<
Het kanaal werd vroeger ook wel aangegeven met "Het Groot Kanaal" of "Het Groot Amsterdams Kanaal"
 
Het Noord Hollands Kanaal gezien vanaf de Kooybrug met links de Koegrasdijk
en rechts de Rijksweg en de polder Het Koegras. Door het graven van het
kanaal,
(1817 tot 1824), werd de polder Het Koegras drooggelegd.
 
Het Noord Hollands Kanaal, links polder Het Koegras en de Rijksweg en
rechts de Koegrasdijk en daarachter de Anna Paulowna polder
 
Het Noord Hollands Kanaal was tot 1876 een zeer belangrijk vaarroute
tussen de Noorzeehaven van Den Helder en de haven van Amsterdam.
 
 
<< terug naar hoofdpagina polder "Het Koegras"
 
Deze pagina is gemaakt voor de website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
email:
parelvandekop@debvj.nl
aangepast dd.januari 2015