---- Zwalkend langs de verlengde Zuiderhaaks in aanleg ----
Het meest opzienbarende in het bijna afgelopen jaar 2004, na het overlijden van koningin Juliana, de naamgeefster van Julianadorp, is de start van de aanleg van de verlengde Zuiderhaaks. Meer dan twintig jaar heeft het voornemen daartoe in de bestuurlijk mallemolen van de gemeente gezeten. Steeds waren er "belangrijker" zaken elders in de gemeente die voorrang kregen. Toch is het dit jaar eindelijk gelukt de bestuurlijke blik op de zeer noodzakelijke insfrastucturele problemen in ons dorp gericht te krijgen. Met daaruit voorvloeiend het besluit ter goedkeuring van aanleg van de verlengde Zuiderhaaks.
Wij zijn het trajekt van de nieuwe weg gevolgd en hebben daarbij de vorderingen vastgelegd. Tegelijkertijd hebben we de nu nog open blik
op het dorp digitaal op de plaat gezet.
Binnen enkele jaren,zal het beeld, grenzend aan de nieuwe weg, geheel veranderd zijn. Er wordt een nieuwe woonwijk "Julianadorp Oost " gerealiseerd met meer dan 1500 woningen en er komt een middelbare school. Het betreft een school voor de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs. Met name voor de school zijn nieuwe sportaccommodaties, een sporthal een sportveld en een ontmoetingsruimte, nodig. Nieuwe sportvoorzieningen, zoals voetbal- en handbalvelden en mogelijk nieuwe tennisbanen, voor bestaande sportverenigingen in Julianadorp, zullen daarmee gecombineerd worden tot één modern sportpark, dat rond 2015 moet zijn gerealiseerd.

Het trajekt van de verlengde Zuiderhaaks, tijdens een bijeenkomst
van de OFJ, gepresenteerd door wethouder Waltman.
 

de aanleg van een vaarduiker in de Langevliet is inmiddels gerealiseerd
een rotonde in de Langevliet/Zuiderhaaks moet nog worden aangelegd.
 
 
 
 

vrachtwagens hebben bij het aanvoeren van zand diepe sporen door het land getrokken
 

piketpaaltjes geven het trajekt aan van de nieuw aan te leggen weg
 
 
 
 
 
 
 
 
 

op de voorgrond, de oosten van de ijsbaan is de lokatie voor de nieuwe school is gepland
 
 
 
 
 
 
 
 
 

het eindpunt van de verlengde Zuiderhaaks is een nog aan te leggen rotonde in de Schoolweg
 

 

 

De locatie van de uitbreiding van het winkelcentrum Loopuytpark en de plaats van de middelbare school zijn al wel bepaald, maar andere zaken die te maken hebben met de komende bouwplannen kunt u mede bepalen met een spel dat door de gemeente op het internet is geplaatst. .Wilt u nog invloed uitoefenen op de inrichting van de nieuw aan te leggen wijk Julianadorp-Oost, grenzend aan de nieuwe verkeersader, dan kunt u deelnemen aan het schuifspel op een deel van de gemeentelijke website: www.structuurvisiejulianadorp.nl
Een databank wordt aangelegd van uw schuiverij en dat is althans toegezegd, meegenomen bij het vaststellen van de definitieve inrchting.
(info: Belangen Vereniging Julianadorp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de achtergrond een luchtfoto van Julianadorp , met op de voorgrond Julianadorp-Oost,
beschikbaar gesteld door familie Reynhout

 

Deze pagina is gemaakt voor de website
Julianadorp Parel van de Kop
http://welcome.to/julianadorp
d.d. 27 december 2004
copyright : Julianadorppromotie '95