.
BBL-Gasleiding een megaproject onder de rook van Julianadorp
Ten zuiden van Julianadorp wordt in de polder Het Koegras momenteel hard gewerkt aan de aanleg van een gasleiding van Anna Paulowna naar Bacton in Engeland. De leiding gaat deel uitmaken van het Europese gasleidingen netwerk. De opdracht voor de aanleg is van het consortium van drie maatschappijen, De NV Nederlandse Gasunie, Ruhrgas Duitsland en Fluxys Belgie, die samen de BBL Company hebben opgericht.
De gasleiding wordt om meerdere reden aangelegd;
- De energiebronnen in Engeland leveren de komende jaren niet voldoende voor de eigen binnenlands energievraag. In 2012 verwacht men in Engeland zelfs vijfenveertig procent van de gasbehoefte te moeten importeren.
- Europees gezien, aangestuurd door de Europese Gemeenschap (EU), acht men het van groot belang dat er een goed electriciteits- en gasleidingen-netwerk in Europa wordt aangelegd. Waarbij de Balgzand-Bacton leiding, als tweede gasleidingverbinding met Engeland, als prioriteit werd aangemerkt.
- Voor Nederland als gasleverancier geldt ook een economisch belang voor bedrijvigheid en werkgelegenheid. Gastransportservice, onderdeel van de Gasunie, is de beheerder van het gasleidingnet in Nederland dat meer dan 11.000 km lang is
. In 2002 heeft Trade&Supply, ook onderdeel van de Gasunie, een contract gesloten voor de levering van 80 miljard m3 gas aan Groot Britanni´┐Ż voor een periode van 10 jaar.
.
.
Om een idee te geven wat het Mega-projekt inhoud, volgen nu een aantal getallen.
- De kosten van de aanleg van de gasleiding van het Balgzand-Bacton gasleidingproject zijn begroot op 500 miljoen Euro.
- De leiding is 235 km lang en bestaat uit 23000 stalen buizen met een diameter van 92 cm. De ontwerpdruk van de buis is 137,4 bar en de ontwerptemperatuur is 50 0C.
- In de gemeente Anna Paulowna wordt een compressor-station gebouwd
en twee leidingen kruisen, middels horizontale boring, het Noordhollandskanaal.
  In de polder Het Koegras, 200 meter ten zuiden van Julianadorp, evenwijdig aan de Callantsogervaart, wordt 4 km gasleiding aangelegd onder bloembollen-teelgronden.
- Middels een horizontale boring van 500 meter wordt de buis , 200 meter ten zuiden van strandslag Drooghe Weert, onder de Noordduinen doorgetrokken richting Noordzee.
- Vanaf Bacton (Engeland) wordt middels een speciaal vaartuig, dat is ingericht als pijpenlegger, de gasleiding aangelegd naar de Noordzeekust van Koegras.

het gasleidingenknooppunt bij Noorderhaven
Het compressorstation van Anna Paulowna verhoogd de druk van het gas dat richting Bacton(Engeland) wordt getransporteerd, daar wordt de druk van het gas weer verlaagd. Door drukverhoging van het gas neemt de temperatuur van het gas toen tot 50 oC. De bloembollen boven de nieuwe buis komen er dan ook warmpjes bij te staan.
In Koegras wordt, dicht bij de hoek Callantsogervaart/ Rijksweg een T-verbinding aangebracht in een bestaande gasleiding die loopt vanaf Balgzand richting Noordzee naar de Deense gaswinningsvelden.
De nieuwe gasleiding moet eind 2006 klaar zijn voor het eerste transport van gas van Nederland naar Engeland.
meer informatie treft u aan op de website van de BBL-Company. www.bblcompany.com
Een schematisch overzicht van de benodigde energiebehoefte in Engeland na 2012
 
Voor de Balgzand-Bacton Gasleiding zijn 23000 buizen nodig met een diameter van 92 cm, die
aan elkaar moeten worden gelast. De mannen van Hanab Visser&Smit zijn bezig met klaarleggen van buizen, waarna de lassers aan het werk kunnen.
Voorafgaand aan het lassen van de buizen wordt het materiaal bij de lasnaad flink voor-verwarmd
Aan weerszijden van de buis zijn lassers bezig om de fikse buizen aan elkaar te lassen
(boven)De lasverbinding is gemaakt. (onder) 't Gebeurde in Koegras ten zuiden van Julianadorp
Stempel met de kenmerken en de eigenaar van de buis
Vanaf de duinen gezien het trajekt van de gasleiding door Koegras richting Anna Paulowna
 
Enkele foto's van werkzaamheden in augustus/september 2005 tijdens eerste pogingen om de
gasleiding onder de Noordduinen door te voeren. Het is toen nog niet gelukt. Dit voorjaar(2006)
wordt opnieuw een boring uitgevoerd, waarbij men er van uitgaat dat het dan wel zal lukken.
De boring vanaf het strand in juli/augustus 2005
 
Een tijdelijke kofferdam wordt aangebracht voor de aanlanding van de gasbuis uit Bacton
Zicht op de kofferdam in aanleg met de wapperde vlaggen van opdrachtgever Bos Kalis en fan Frysl´┐Żn
 

 

 

 

 

 

 

 

Deze pagina is gemaakt voor de website
Julianadorp parel van de Kop.
d.d. 10 april 2006
http://www.Julianadorp-parelvandekop.nl
parelvandekop@debvj.nl  
copyright Julianadorppromotie '95