Christelijk gemengd koor Rejoice
Het Christelijk gemengd koor Rejoice verleende medewerking aan de kerstnachtdienst op 24 december jl. Dit Julianadorper koor bestaat 17 jaar en heeft 99 leden met een opvallend hoog percentage mannen. Het aantal leden is nog steeds groeiende. Het is zeer uniek dat foto's, zoals op deze pagina zijn te zien, in Julianadorp gemaakt kunnen worden. Het koor treedt meer door het hele land heen op dan op haar thuisbasis, Julianadorp. De reden daarvan is o.a het ontbreken van een geschikte accommodatie in ons dorp. Het koor wordt geleid door Aldert Fuldner.
.

Rejoice verleende medewerking aan de kerstnachtdienst in de Ontmoetingskerk
.
.
.
.
.

de dirigent van Rejoice,
Aldert Fuldner, droeg met
zijn bijzondere orgelspel
nog extra bij aan de sfeer
bij de kerstnachtdienst

 

 

Deze pagina is gemaakt voor de website Julianadorp Parel van de Kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl