Vrijwillige BRANDWEER Julianadorp  
.....s  
De BRANDWEER van Julianadorp bestaat uit een team vrijwilligers. Om de organisatie van de hulpverlening op orde te houden komen deze vrijwilligers wekelijks op de vrijdagavond bijeen voor overleg. Zonodig worden extra oefeningen gehouden.
Om volledig inzetbaar bij de brandweer te zijn moeten de leden de nodige cursussen volgen. De scholing duurt ongeveer vijf jaar. De leiding van de dorper brandweer heeft een 10-jarige studie achter de rug.
.
deel van het brandweer-team in vergadering bijeen
   
Zaterdag 20 oktober neemt de vrijwillige brandweer van Julianadorp een nieuwe brandweerauto in gebruik . Deze auto komt in de plaats van de inmiddels 15 jaar oude huidige brandweerauto. Standaard is deze voorzien van modern gereedschap en slangenwerk die noodzakelijk zijn voor het bieden van hulp bij ongelukken en bestrijding van brand.
.
de 15 jaar oude brandweerauto wordt vervangen door deze nieuwe
.....  
Dat de dienstverlening van de brandweer noodzakelijk is, mag blijken uit het aantal van mr dan honderd keer bieden van hulpverlenig en/of branden blussen per jaar .In vakjargon, praat men over meer dan honderd uitrukkingen per jaar..
  Bij alarm komt de brandweer in aktie
....
Goed gereedschap is het halve werk

Modern gereedschap dat wordt gebruikt bij beschadigde, ingedeukte, auto's. Rechts een uitdruk-tang. De "bek"delen kunnen uitelkaar bewegen. Met de daarbij gepaard gaande grote drukkracht kan een verwrongen carrosserie van een auto van-elkaar worden gedrukt . Links een grote schaar waarmee staalplaatprofiel kan worden geknipt. Bijvoorbeeld het dak van een auto verwijderen.

 
.
De brandweerauto is geladen met 1500 liter bluswater. Daarvoor is een pomp achterin de auto is gemonteerd. Voor het pompen van ander bluswater wordt nog een extra pompwagen meegenomen. Deze extra pomp wordt binnenkort ook door een nieuwe vervangen.
  de pomp die achterin de brandweerauto is aangebracht
de losse pomp die binnenkort ook wordt vervangen
....
speciale, beschermende, kleding, dat bij licht en donker
altijd goed zchtbaar is hangt klaar voor gebruik
.
En van de laatste akties waarbij de oude brandweerauto werd ingezet. Het team vrijwilligers verleende daarbij assistentie bij het mogelijk maken van spuitvoetbal tijdens de jaarlijkse kermis.

 

 

 

Deze pagina is samengesteld voor de website
Julianadorp Parel van de Kop
d.d. 14 oktober 2001
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl