DORPER-NIEUWS
september 2006
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of ander nieuws
doorgeven. e-mail:
parelvandekop@debvj.nl
de websitemaker behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen

Obstakels brug Middelzand Zonnen en verboden toegang Beesten in het nieuws
Ontsierende reclameborden Pleinfeesten Wierbalg 25...
Franciscushoeve of Paulinahoeve Open dag Budo Centrum Julianadorp Laantje in Vogelzand
Bijzondere Sportdag Sportlust + info De wijken van Julianadorp Slecht onderhoud strand Julianadorp
Julianadorp en Duitsland Donkere luchten boven Julianadorp Genieten in Julianadorp aan Zee
welcome.to/julianadorp
agenda  
aangepast:17 september 2006
Plotseling stonden ze daar, betonnen broodjes die moesten dienen als verkeersremmeende maatregel voor het verkeer dat gebruik maakt van de brug over de Slenk bij de Mr.J.de Vriesstraat en Middelzand. Ze hebben er niet lang gestaan, want voorbijgangers schoven de broodjes gewoon aan de kant en zorgden daarmee weer voor ruim baan voor langzaam en snelverkeer. Want dat laatste was een reden waarom de brug werd voorzien van obstakels, auto's maakten rustig gebruik van het bruggetje dat alleen bestemd is voor voetgangers en fietsers, zelfs bromfietsen zijn niet toegestaan. Dat maken wij op uit de toevoeging van bordjes waarop staat vermeld dat je daar niet mag brommen. ....zingen en fluiten mag wel,( red.). Een andere reden voor de maatregel is de slechte staat waarin de brug verkeert, passanten zien de brug heen en weer gaan bij zware belasting. De betonnen broodjes werden al snel vervangen door stelconplaten, grote betonnen platen, mooi was het niet, maar wel effectief. Na de vakantie zijn de stelconplaten vervangen door drie betonpaaltjes, waardoor het aanzien weer aanmerkelijk is verbeterd. We wachten af of de maatregel voldoende is om het snelverkeer tegen te houden..

Het plaatsen van stelconplaaten bleek, een niet mooie, maar w�l effectieve snelverkeer-remmer

De stelconplaten werden na de vakantie vervangen door "nettere" betonnen paaltjes
.
De Breewijd is een geliefde weg voor het plaatsen van reclameborden. De weg wordt er door ontsierd, maar ook de verkeersveiligheid wordt er niet beter op. Als automobilisten alle reclameuitingen gaan lezen, heeft hij/zij de blik niet op de weg. Wordt het langzaamverkeer, dat ook onbeschermd gebruik kan maken van de Breewijd, dan nog wel opgemerkt ? Binnenkort zijn er weer verkiezingen. Dan worden de reclameborden, voorzien van politieke slogans en veel hoofden van lijsttrekkers van landelijke partijen, aangebracht bij veel lantaarnpalen langs de Breewijd en andere hoofdwegen in Julianadorp. De "schreeuwende" reclameborden doen denken aan het legaal aanbrengen van graffity. Paal en perk stellen aan deze reclame-uitingen zou Julianadorp aanmerkelijk minder ontsieren.

Ontsierende reclameborden, hier geplaatst langs de Breewijd
.
"Mag de naam van een boerenhoeve zomaar worden gewijzigd", dat was de vraag die wij kregen voorgelegd door Annie Rol -Kant. Zij is een geboren en getogen Julianadorpse, die als hobby de stamboom van haar familie uitpluist en daarvoor veel historische geschriften doorleest. Annie had in 2002 wel gelezen, dat een stolpboerderij met de naam Franciscushoeve, gelegen aan de Callantsogervaart, in opdracht van Noorderhaven werd gerestaureerd en geschikt gemaakt voor bewoning van enkele pupillen van de zorginstelling. Zij heeft zich toen niet gerealiseerd dat het ging om een hoeve die in haar familieverleden, van 1917 tot 1975, een rol heeft gespeeld. Enkele weken geleden ontdekte zij, dat de bewuste boerderij, die in de 19e eeuw is gebouwd en in 1917 de naam Paulinahoeve nog voer momenteel met de naam Franciscus Hoeve wordt aangegeven. De naam Paulina is afkomstig van de dochter van een voormalig eigenaar van de boerderij, de adelijke familie van der Brandeler. De naam Paulinahoeve is later, na 1975, door de toenmalig bewoners familie Wansleben gewijzigd in Franciscushoeve.
Bij enig naspeuring troffen we in een atlas van Wolters Noordhof een kaartje aan van Koegras waarop de naam Paulinahoeve wordt aangegeven bij de beschreven stolpboerderij aan de Callantsogervaart. Toch blijft de vraag bestaan, ook gezien de offici�le naamvoering in een atlas, of de bestaande naam van een hoeve zonder meer mag worden gewijzigd.
Andere nog voorkomende namen van stolpboerderijen in Koegras zijn o.a. ; De Volke's Hoeve, (de Graaf Callantsogervaart 1), Het Rood Pannenhuis(Hoogschagen, Zanddijk 21), Hoeve Spoorzicht (Pynacker, Rijksweg 79),
Oranje Vrijstaat (Thomas, Langevliet 18), Pietertjes Hoeve (Veltman, Zwarteweg 5), Liesjes Hoeve(Middenvliet), Maria Hoeve (Wessels, Middenvliet 2) en Pieterhoeve(vh Rampen, Nieuweweg 32).

De Franciscushoeve v��r 1975 de Paulinahoeve,
tijdens de renovatie in 2002 i.o.v. Noorderhaven (archieffoto)

Op een kaartje in een atlas van Wolters Noordhof staat de naam Paulinahoeve nog aangegeven
 
Op zaterdag 9 september jl.werd voor de tweede keer voor de afdeling sporters met beperking van Sportvereniging Sportlust Julianadorp een sportdag georganiseerd. De lokatie voor het evenement was een speelveld van camping De Nollen bij Callantsoog. Er werd door 24 sporters deelgenomen die waren verdeeld in groepen van zes deelnemers met twee vaste begeleiders. De dag begon met een cirquit van 4 sportspelen dat moest worden doorlopen en waarvoor de groepen, naar gelang van de prestaties, punten kregen toebedeeld. Aansluitend werd de sport onderbroken voor het verzorgen van de innerlijke mens met het eten van pannenkoeken in het restaurant van de Nollen en enig ontspanning met karaoke playback zingen, samen met Rob de zanger/beheerder van de camping. 's Middags werd een tweede ronde met vier sportonderdelen afgewerkt en tegen de avond werd een warm buffet aangeboden aan de sporters.
De sportdag trof het zeer goed met het weer, de hele dag was het zonnig en een zacht briesje zorgde voor een aangename verkoeling tijdens de aktiviteiten. Door sponsering van dit mooie evenement is deelname aan de sportdag geheel gratis. De organisatie stond onder leiding van Hans Pleune die samen met een groep vrijwilligers de sportdag vlekkeloos heeft laten verlopen. Na afloop vond de prijsuitreiking plaats, waarbij alle deelnemers een herinneringsmedaille kregen uitgereikt. De leden van de groep de Reigers werden uitgeroepen tot winnaars van de sportdag.
De deelnemers hebben met groot enthousiasme de dag beleefd en de organisatie werd door hun dan ook uitbundig en langdurig bedankt voor de mooie sportdag.
 

De sportdag van Sportlust vond plaats op het speelterrein van camping De Nollen

E�n van de onderdelen was een wedstrijd fiets-skelteren

Ringwerpen, met soms de ringen in "de knoop"

Pannenkoeken eten om weer op krachten te komen

En ontspannen met karaoke, samen met Rob

De kampioenen van de sportdag van Sportlust, de groep De Reigers met ;
info Sportlust Julianadorp
Sportvereniging Sportlust Julianadorp kent naast de hierboven beschreven afdeling ook
nog andere diciplines voor liefhebbers van bewegen in de sport.
Wij zetten de verschillende sportdiciplines bij Sportlust even op rij.
Keurturnen
Gymnastiek tot 16 jaar -
Gymnastiek 16 jr en ouder
Aeronetics -Gymnastiek 50 +
Looptraining
Conditietraining
info turnen en gymnastiek
info loopgroep
info conditietraining
info sporters met beperking
Sjoerd van de Ruit
Koert Angevare
Hans Pleune
Hans Pleune
tel: 0223-645728
tel : 0223-643186
tel: 0223-643707
tel: 0223-643707

Sportvereniging Sportlust Julianadorp heeft als thuisbasis
gymzaal Drooghe Bol, naast winkelcentrum Dorperweert

 
Waar menig inwoner van Julianadorp een voorbeeld aan zou kunnen nemen is hetgeen wij zagen. Een auto voorzien van een Duits nummerbord met daarbij ook nog een goed zichtbare Julianadorp-sticker.
Deze Duitse autobezitter is kennelijk zeer tevreden met zijn vakantiebestemming en wil dat in de Heimat laten weten.
 
Letten jullie ook op het gedrag van strandgangers vroegen wij aan een medewerker van Landschapsbeheer. "Ja, ja dat doen we zeker en je weet soms niet wat je meemaakt": was de reaktie. Net daarvoor zagen we bij een bezoek aan het strand het hieronder weergegeven tafereel. Een Duitse familie, die in de duinen direkt achter een verboden toegangsbordje, hun zonneweide had ingericht. Kennelijk moeten de bordjes van Landschapsbeheer meertalig worden uitgevoerd, al lijkt ons verboden en verboten toch niet zo erg te verschillen
.
De zomervakantie is weer voorbij, dat betekent ook dat de zeven Zomerpleinfeesten 2006 ook weer verleden tijd zijn. De organisatie mag niet mopperen, want ondanks de soms twijfelachtig weersomstandigheden overdag gedurende de vakantiemaanden, zijn alle Pleinfeesten met uitstekend weer verlopen. Veel vakantiegasten vonden dan ook iedere keer weer hun weg naar het Loopuytpark, het hart van Julianadorp, waar ze zomerse snuisterijen konden aanschaffen en een culturele afleiding kregen voorgeschoteld. Een kleine terugblik op de laatste pleinfeesten leek ons nog wel op zijn plaats. Klederdrachten spelen daarbij toevalligerwijs een belangrijke rol. Wieringer Dangsers, enkele leden van de organisatie als Markies en Markiezin, Mexicaanse klederdracht en Muziekvereniging Kunstzin in uniform zagen we tijdens de laatste pleinfeesten. Ter afsluiting van het onderwerp zetten we ook nog even het ensemble O2 in de schijnwerpers. De organisatie van de Pleinfeesten en de ontspanningscommissie van de Ontmoetingskerk O2 hebben weer een uitstekende bijdrage geleverd aan de promotie van Julianadorp en aan veel verenigingen, individuelen en ondernemers gelegenheid geboden zich te presenteren.
 
 
 
 
 
 
.
Als de vakanties voorbij zijn en de zomer ten einde loopt worden de verenigingsaktiviteiten weer voortvarend opgepakt. Vaak is de eerste aanzet van het nieuwe seizoen, het verwerven van nieuwe leden. Zo organiseerde Budo Centrum Julianadorp op zondag 3 september jl. een open dag, waarbij niet alleen kon worden kennis gemaakt met de Budo vereniging, maar ook met andere verenigingen die zich gedurende die dag, in en dichtbij de accommodatie van BCJ, wilden laten zien. Als website van Julianadorp tonen wij u enkele presentaties van dorper clubs die u graag uitnodigen om aan te sluiten bij hun aktiviteit.

Flitsende bewegingen tijdens demonstratie van BCJ

Ontspanning door beheerste rustige lichaamshoudingen
 
 

Tijdens de Open Dag was de tribune van de dojo van Budo Centrum Julianadorp goed bezet
 
 
Meer info:..... Op de pagina dorper links staan meerdere links naar websites van verenigingen in Julianadorp
Julianadorp telt 15000 inwoners. Een dorp en toch zoveel inwoners. En .. het groeit de komende tien jaar, met de ontwikkeling van Julianadorp-Oost, mogelijk naar 20.000 inwoners. Er zijn gemeentes die minder inwoners hebben dan ons dorp. Julianadorp is te verdelen in 9 wijken en daarbij komt nog Noorderhaven een instelling voor mensen met (geestelijke) beperking. Julianadorp is het centrum van de polder Het Koegras(1824), dat betekent, dat bewoners in de polder, rondom Julianadorp, ook gerekend moeten worden tot de bewoners van Julianadorp. Bewoners van recreatieparken, inmiddels met een respectabel aantal vaste bewoners zijn niet bij het huidige aantal inwoners geteld. In volgorde van realisatie van de wijken in Julianadorp volgen hieronder luchtfoto's van de wijken van Julianadorp en Nooderhaven.
De wijken van Julianadorp,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
De onderstaande foto is het bewijs, dat het deze zomer niet altijd mooi weer was. Zeker tijdens de augustusmaand zijn veel slechtweer dagen geteld.

Foto met Julianadorp op de achtergrond, gezien vanaf de Duinzoom-route, over "het meer van Langelaan"
.
 

Koeien zijn nog spaarzaam te vinden in Koegras

De vaste ganzenfamilie van Julianadorp zit te zonnen op de golfbaan

Oef, kijk uit, de kwallen zijn ook dit jaar weer aanwezig op het strand van Julianadorp aan Zee
 
Een bezoekje aan Wierbalg 25... tijdens de ochtenuren. Voor jonge kinderen zijn mooie speeltoestellen op het grasveld onder de bomen gemonteerd. Kinderen houden niet van hondendrollen en daarom is verboden om honden op het grasveld uit te laten.
.
 

Een doorkijkje in Vogelzand
.
Met enig weemoed laten we de zomermaanden weer achter ons. Nog maar even nagenieten van ons Julianadorper strand. De strandgasten kwamen weer van ver. Zo ook controleurs die kwamen kijken of het strand wel schoon genoeg was. Helaas waren zij niet zo tevreden. Ons bekruipt enig gevoel van schaamte. Wij gaven steeds aan, dat Julianadorp het schoonste strand van Nederland heeft. Dat is ook zo, als de beheerder van het strand de boel naar behoren schoon houdt. Met een grote vinger moeten we hierbij weer wijzen naar de gemeente en met name de verantwoordelijke ambtenaren met hun wethouder, die weer gigantisch in gebreke zijn gebleken. Wij begrijpen het niet, een afkeurende vloek mogen we niet intikken, maar hangt wel boven het toetsenbord. Er komt veel toeristenbelasting binnen. Met andere woorden de gasten die zomers naar Julianadorp komen dragen veel bij aan de schatkist van de gemeente. De kustrecreatie is een ware melkkoe van de gemeente, maar als voor die melkkoe slechte omstandigheden ontstaan dan zal deze minder melk geven en al boe..boe roepend uitwijken naar een betere omgeving, die in dit geval maar een halve kilometer zuidelijker ligt in gemeente Zijpe. Wij denken dat de eerste de beste bloembollenteler, gezien zijn ervaring met onderhoud van bloembollenvelden, de gemeenteambtenaren kan uitleggen hoe het strand het best kan worden schoongehouden.
Om weer even te kalmeren van het bovenstaande zijn we om de troep heengelopen en hebben toch nog enkele mooie beelden op het strand vastgelegd.
 
 
 
't Is vaak genieten op het strand in Julianadorp aan Zee
 
.
 
Van Harte Welkom op de Website
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: parelvandekop@debvj.nl of julianadorp-pvk@hetnet.nl
( geadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen n�et voor commerci�le doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
Dorper Nieuws wordt samengesteld door de makers van de website
Julianadorp parel van de kop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
parelvandekop@debvj.nl