DORPER-NIEUWS
oktober 2006
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of ander nieuws
doorgeven. e-mail:
julianadorp@hotmail.com
de websitemaker behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen

Reconstructie kruispunt Langevliet - Callantsogervaart. Bouw van een nieuwe sporthal gestart Recreatieparken van Julianadorp(aan zee)
Contrôle fluisterasfalt verlengde Zuiderhaaks Strandslag Julianadorp wordt opgeknapt Herfstbloei
Tijdelijke bussluis Noorderhaven Julianana Beach wordt gedemonteerd Een slak betrapt
Bouwen langs Mr Daarnhouwerstraat Duynzicht, het nieuwe recratiepark Lelieplanten schitteren in de zon
welcome.to/julianadorp
agenda  
aangepast: oktober 2006
Het kruispunt van de Langevliet met de Callantsogervaart is opnieuw ingericht. Het verkeer komend vanaf de Rijksweg over de Callantsogervaart wordt door de aangebrachte begrenzing van de rijbaan automatisch richting Julianadorp geleid.
Op en dichtbij het kruispunt zijn fietspaden aangelegd, waarbij de fietsers, bij het oversteken van de Langevliet of Callantsogervaart, voorrang moeten verlenen aan het snelverkeer. Voor fietsers die vanaf de Rijksweg aankomen is het wel even wennen, zij moeten dichtbij het kruispunt plotseling de weg oversteken en daarbij twee haakse bochten nemen om hun weg te kunnen vervolgen. Om fietsers en automobilisten op- en bij het kruispunt de juiste weg te wijzen is een woud aan verkeersborden aangebracht bij de talrijke afsplitsingen en paden.
Gelijkertijd met de reconstructie van het kruispunt is vanaf Noorderhaven aan de westkant van de Langevliet tot de Callantsogervaart een stukje fietspad aangelegd. Dorper vragen zich af, waarom dat fietspad niet verder langs de Callantsogervaart is doorgetrokken tot aan de Zanddijk.
Tijdens de werkzaamheden waren de Langevliet, vanaf de rotonde bij Noorderhaven, en delen van de Callantsogervaart afgesloten voor verkeer. Veel automobilisten werden daardoor gedwongen gebruik te maken van de nieuwe, verlengde Zuiderhaaks.
In tegenstelling tot de meeste wegwerkzaamheden was de klus anderhalve week eerder geklaard dan vooraf werd verwacht. Op de waarschuwingsborden werd nog 27 oktober aangegeven als einddatum voor de reconstructie van het kruispunt.

Niet op 27 oktober, maar 17 oktober werd het kruispunt Callantsogervaart-Langevliet al weer vrijgegeven

Een twintigtal verkeersborden moeten de weggebruikers wegwijs maken op het nieuwe kruispunt
.
Het fietspad ter hoogte van Noorderhaven, langs de Langevliet, werd tot de Callantsogervaart verlengd,
een aansluitend fietspad langs de Callantsogervaart naar de Zanddijk ontbreekt nog
Langs de verlengde Zuiderhaaks werd enkele weken gelden meetapparatuur opgesteld om te controleren of de asfaltlaag van de rijbaan voldeed aan de normen van stil asfalt. Het geluid veroorzaakt door langskomende auto's werd gemeten en digitaal opgeslagen. Een waardeoordeel konden de medewerkers van het adviesburo DGMR uit Den Haag, die de metingen in opdracht van de gemeente uitvoerden, nog niet geven. Gelijkertijd werd ook de snelheid van de voertuigen gemeten. Uit eigen waarneming constateerden wij dat de automobilisten beducht waren voor de aktie langs de weg hetgeen gepaard ging met het inhouden van de snelheid van hun auto. De gemiddelde snelheid die nu werd gemeten lag tussen de vijftig en de zestig km/uur. Voor de passanten van de Zuiderhaaks is het ook niet altijd duidelijk welke snelheid langs deze "buiten"weg is toegestaan.

Medewerkers van adviesburo DGMR uit Den Haag bezig met metingen langs de Zuiderhaaks
.
Tijdens de werkzaamheden voor de reconstructie van kruispunt Langevliet-Callantsogervaart werd in het wegdek van de zuidelijke ingang van Noorderhaven aan de Callantsogervaart een bussluis aangebracht . Voor automobilisten werd het daardoor onmogelijk een sluiproute richting Rijksweg te kiezen over het terrein van Noorderhaven. Enkele automobilisten die toch over de bussluis reden kwamen halverwege vast te zitten en hebben daarbij flinke schade aan hun auto opgelopen. Anderen zochten de oplossing door de sluis op te vullen met stenen en een houten paal waardoor ze met de auto langs de bussluis konden rijden. Inmiddels, 18 oktober jl.,is de bussluis weer opgeheven.
.
Een aantal auto's kwamen vast te zitten op de drempel van de bussluis
.
Door het opvullen van een spoor in de bussluis werd het obstakel omzeild
.
Aan de Meester Daarnhouwerstraat wordt momenteel hard gewerkt aan de permanente praktijk van de orthodontist en een creativiteitscentrum van familie de Loos. De ortodontie-praktijk is al enige jaren gevestigd op deze locatie, maar is nu nog praktizerend in tijdelijke huisvesting bestaande uit verplaatsbare cabines.
.
Naast het Juniorcollege Julianadorp in aanbouw, ten oosten van de ijsbaan, is begonnen met de bouw van een nieuwe sporthal. De geschiedenis herhaald zich bij de bouw van deze hal. De andere sportzaal(hal) in Julianadorp, Het Trefpunt in Middelzand, kwam in 1977 tot stand doordat omliggende basisscholen behoefte hadden aan een sportaccommodatie. De nieuwe sporthal is ook in eerste instantie bedoeld als sportvoorziening voor de eerste middelbare school in Julianadorp. Tijdens de voorbereiding van de bouw heeft de gemeente een bijdrage van 800 duizend Euro toegezegd om de bouw van een echte sporthal mogelijk te maken. Voor de middelbare school was een heuse sporthal niet echt noodzakelijk, zij hadden met een kleinere sportvoorziening kunnen volstaan. Omdat de sporthal wčl aan de daarvoor gestelde eisen zal voldoen wordt ook sportclubs van Julianadorp de mogelijkheid geboden voor trainingen en officiële wedstrijden gebruik te maken van de nieuwe voorziening.

De heiwerkzaamheden voor de bouw van de nieuwe sporthal zijn in volle gang

De fundatie van het Junior college (gezien vanaf de Zuiderhaaks) is klaar en de bouwers zijn
begonnen met het aanbrengen van de eerste, geprefabriceerde, betonnen wanden.
Achter de school wordt de nieuwe sporthal gebouwd.
.
Langs de opgang van strandslag Julianadorp wordt gewerkt aan het opknappen van het aanzien van het pad naar het strand. Door verwijdering van verdorde wilde begroeiing en nieuw aangeplant helmgras langs het pad heeft de opgang een natuurlijker aanzicht gekregen. Bovenaan het pad aangekomen zijn kunstmatig zandheuvels aangelegd.

Langs het pad van strandslag Julianadorp is nieuw helmgras geplant...

... en de halverwege kunstmatig aangebrachte zandheuvels maken de opgang smaller
.
Op last van Rijkswaterstaat wordt strandpaviljoen Juliana Beach na een tiental jaren gedemonteerd. Het paviljoen staat volgens Rijkswaterstaat te dicht tegen de duinen, waardoor natuurlijke aangroei van de duinen wordt belemmerd. In het voorjaar zal Juliana Beach weer worden opgebouwd, maar dan wel op een grotere afstand van de duinvoet.
De provincie is momenteel bezig met het in kaart brengen van alle strandpaviljoens langs de Noordzeekust van Noordholland. Daarbij wordt ook de vraag gesteld welke strandslagen in aanmerking komen voor vestiging van een permanent strandpaviljoen. Strandslag Julianadorp is een locatie waar de vele toeristen, die het gehele jaar door in Julianadorp een bezoek brengen, inmiddels al tien jaar gewend zijn dat zij daar een permanent strandpaviljoen aantreffen. Voor die toeristen en het economisch belang voor de belangrijke recreatieve sector in Julianadorp(aan Zee) is een permanent strandpaviljoen op het strand een onmisbare voorziening.

Juliana Beach, inmiddels al leeggehaald, wordt binnenkort gedemonteerd

De "levensaders" van Juliana Beach zijn tijdelijk doorgesneden...

...en enkele stoelen van het strandpaviljoen doen midden op het strand goede dienst
.
Vanaf de Zanddijk gezien, achter Residence Juliana verrijst momenteel een nieuw recreatiepark. Het Resort Duynzicht, dat is opgezet door Hoogenboom recreatie vastgoed. Het park bestaat uit 36 recreatiewoningen, met een kostprijs van gemiddeld 340.000 Euro. De woningen zijn tijdens de zomermaanden in zeer korte tijd aan de man gebracht. Het ontwerp van de woningen wijkt duidelijk af van de huizen van de bestaande recreatieparken. De eerste woningen zijn in casco klaar en er wordt hard gewerkt aan de bouw van het hele park. Dat Poolse arbeiders zomers in de bloembollensector komen werken is al wel algemeen bekend, maar dat wij bij de bouw van deze recratiewoningen dakbedekkers aantroffen uit Litouwen was voor ons wel zeer verrassend.

Dakdekkers uit Litouwen op zaterdagmiddag aan het werk op Resort Duynzicht
.
Om te laten zien waar de duizenden vakantiegangers in Julianadorp verblijven, volgen hieronder luchtfoto's van de zeven grootste recratieparken in Julianadorp(aan zee).
De foto's zijn niet op dezelfde schaalgrootte weergegeven,
maar alle wooneenheden zijn wel goed zichtbaar.
Alle parken liggen binnen een afstand van 2 kilometer vanaf het Noordzeestrand.
.
Herfstbloei, Dahlia's aan de Callantsogervaart.
 
 
.
 
.
 
.
Van Harte Welkom op de Website
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com of julianadorp-pvk@hetnet.nl
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen níet voor commerciële doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----

 

Dorper Nieuws wordt samengesteld door de makers van de website
Julianadorp parel van de kop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com