DORPER-NIEUWS
april/mei 2006
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of ander nieuws
doorgeven. e-mail:
julianadorp@hotmail.com
de websitemaker behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen

Nieuwbouw Tuinver.Ooghduyne 1500 soorten narcissen Composteren met Marco
Dr. Anneriet Heemskerk Albert Koomen in narcisveld Bouwstenen door luchtruim
Vlag in top voor Julianapop Twee kilometer glaskabel blazen Duinvliet(vh.Duinzoom) geopend
Late Haver...van Cor Langendijk Donderdagmarkt Dorperweerth Dieren in beeld
Doktershuis blijft Hennepteelt Middelzand Koninginnedag 06
Eduard v/d Heide geniet   Koegras Bloeide
welcome.to/julianadorp
agenda  
aangepast: 20 mei 2006
Drie jaar geleden werd Rinus Miras bij Tuinvereniging Ooghduyne aan de Van Foreestweg aangesteld als beheerder van de gebouwen van de vereniging. Bij een eerste inspectie van het verenigingsgebouw leek het allemaal dik in orde met de staat van het pand. Echter bij nader controle viel dat toch tegen en kwam hij met het voorstel om het bestaande gebouw te vervangen. Er werd een bouwtekening met een kostenplaatje gemaakt.
Toen de vereniging bij de gemeente aanvraag deed van een bouwvergunning kreeg zij als reactie dat het getekende gebouw nooit voor de prijs die zij hadden begroot kon worden gebouwd. De tuinvereniging werd verplicht tot het opnieuw opstellen van de begroting, waarbij uitgegaan moest worden van prijzen die ook door een aannemer gehanteerd worden bij het opstellen van een offerte. Niet alleen de berekende bouwprijs werd daardoor veel hoger, maar ook de hoogte van de leges van de bouwvergunning werd daarmee bepaald. De kosten van die bouwvergunning, 900 Euro, zijn tot nog toe de grootste kostenpost geweest van de vereniging.
Het nieuwe vereniginggebouw is voor een groot deel gerealiseerd met toepassing van materialen afkomstig van sloopmateriaal. Oude balken werden verzaagd en geschaafd, nog goede oude dakpannen werden schoongemaakt en toegepast. Vloerhout en deuren zijn afkomstig van sloopwerkzaamheden bij de Rijkswerf. Alleen metselsteen en andere aanvullende zaken moesten nieuw worden aangeschaft.
De bouw van het nieuwe pand wordt voornamelijk uitgevoerd door drie man van de club; Roel Abbenhues, Henk Hendriks en Rinus Miras. Zij zijn daar inmiddels twee jaar, 4 middagen in de week, mee in de weer. Als extra mankracht nodig is wordt een beroep gedaan op andere leden van de vereniging.
Het verenigingsgebouw bestaat uit een ontmoetingsruimte, bestuurskamer, een toiletgroep en een aparte winkelruimte waar tuinspulletjes kunnen worden verkocht. De planning is dat het gebouw begin 2007 in gebruik wordt genomen.

Het nieuwe verenigingsgebouw van Tuinvereniging Ooghduyne met vlnr
de bouwers Roel Abbenhues, Henk Hendriks en Rinus Miras.

De mooie, frisse, binnenruimte van het nieuwe verenigingsgebouw

De vereniging is tijdelijk gehuisvest in, een toch ook zeer gezellig, noodgebouw

Op zaterdag 13 mei werd een plantjesmarkt gehouden op de tuinen van Ooghduyne
.
Oud-Julianadorper Anneriet Heemskerk is in april aan de Technische Universiteit Eindhoven, bij de faculteit Biomedische Technologie gepromoveerd tot de graad van doctor.
De titel van haar proefschrift luidt: "Diffusion Tensor of mouse skeletal muscle"
Het onderzoek waarop zijn promoveerde betrof het toepassen van Diffusion Tensor Imaging (D.T.I) techniek, een verfijnde techniek van M.R.I. scan-techniek dat voornamelijk wordt toegepast bij onderzoek van hersenweesel. De verwachting is dat D.T.I. soortgelijke mogelijkheden heeft voor skelet-spieren, waarbij schade en herstel van spieren in beeld kunnen worden gebracht.
Het beschreven onderzoek was het exploreren van de mogelijkheden van D.T.I. metingen van afwijkingen bij spierweefsel op de skelet-spieren van muizen.
Anneriet Heemskerk woont nu nog in Den Bosch maar zal vanaf eind mei werkzaam zijn als postdoc. aan de Vanderbilt University Institute of Imazing Science in Nashville Tennisee in Amerika en daarvoor ongeveer 3 jaar werken.

Anneriet Heemskerk ontvangt haar doctorsbul
 
Een maand voordat het jaarlijkse Julianadorper popfestival plaatsvindt, worden op meerdere locaties in en rond Julianadorp de reclamevlaggen van Julianapop gehesen.
Fiona v/d Poel, penningmeester van Stichting evenementen Julianadorp, de stichting die het popfestival organiseert, hees samen met haar vriend de vlag in top aan de Langevliet.
Ook dit jaar is het de organisatie van Julianapop gelukt een uitstekend muziekprogramma samen te stellen.
De acts van dit jaar zijn;

Hans Dulfer, Di-rect, Blaze of Glorie,
KUS, Rits Rats en Statement.


Julianapop vindt plaats op:
zondag 18 juni a.s
locatie: ijsstadion Julianadorp
aanvang: 15.00 uur

meer info op website Julianapop


Fiona v/d Spoel hijst de vlag van Julianapop
In het boek "Late haver......" beschrijft Cor Langendijk zijn leven en dat van het katholieke gezin waarin hij opgroeide. Zijn ervaringen als derde kind van de negen en herinneringen aan voorvallen in zijn leven van 1936 tot 1963 heeft hij chronologisch, verhalenderwijs, beschreven zoals een opa dat zou vertellen aan zijn kleinkinderen Cor Langendijk woont sinds 1962 in Julianadorp hij was o.a. timmerman uitvoerder bij Fa Molenaar (later Fa. Kuin) aan de Korte Vliet.
Een beeld schetsend voor kinderen en kleinkinderen met als doel hun afkomst te leren kennen was de aanzet tot het schrijven.
Bij het lezen van het boek raak je, ook als niet-familielid, geboeid door de beschrijving van het sobere leven van gezin Langendijk in Langedijk, dat het financieel niet ruim had, maar zich door inzet van vader, moeder en met ondersteuning van de oudere kinderen goed staande hield gedurende de crisisjaren, de Tweede Wereldoorlog en de opbouwtijd na de oorlog. In het boek wordt een tijdsbeeld geschetst van een streng Katholiek gezin. In zijn beleving als kind waren de plichtplegingen van dat Katholieke geloof voor Cor soms toch ook wel vermakelijk; vaders "Wees gegroet Maria" klonk voor de kinderen als "Weessoepja". Ondanks de minimale financile middelen lukte het toch om de kinderen goed in de kleren te houden, maar voor speelgoed voor de kinderen was geen geld. Ook de preutsheid van die tijd, en inkopen doen bij geloofsgenoten middenstand, worden in het boek belicht. Met toevoeging van een aantal tekeningen zijn oude gebruiksvoorwerpen in beeld gebracht. Door alle verhalen loopt ook een rode draad waarmee Cor niet alleen zijn eigen leven beschrijft, over opleidingen en later als timmerman, maar dat hij ook voortdurend worstelde met zijn zelfvertrouwen, maar uiteindelijk toch kans ziet een positief eigenbeeld te verkrijgen. Hetgeen ook blijkt uit de titel van het boek, dat volledig uitgeschreven uitkomt op "Late haver "... komt ook op.
boek Late Haver....;-isbn 90-5512-226-2 meer info: C.Langendijk tel:0223-641342 e-mail: corlangendijk@tele2.nl

Cor Langendijk


.
Het doktershuis aan het Loopuytpark, dat midden vorige eeuw in opdracht van dokter Swaters is gebouwd en later als dokterspraktijk van huisarts Kees de Boer dienst deed wordt momenteel geheel verbouwd. Het wordt klaargemaakt voor huisvesting van meerdere huisartsen en andere gezondheids-doeleinden. Met name het interieur wordt vernieuwd. Toen Jillis de Wit, de huidige eigenaar, het pand had aangekocht wilde hij het in eerste instantie totaal slopen en op dezelfde plaats een vierkant gebouw van drie verdiepingen hoog laten verrijzen . En en ander was al mondeling doorgesproken met een dienstdoende vergunning verlenende ambtenaar. Toen het ernst werd met de bouwaanvraag bleek een andere ambtenaar de bouwaanvraag af te handelen, hetgeen inhield dat het oorspronkelijk plan werd afgekeurd. Er werd toestemming verleend om het pand van binnen opnieuw in te richten, maar de buitenkant aan het Loopuytpark mag niet worden veranderd.
Er lijkt dan nu toch eindelijk een einde te komen aan de afgrijselijke verbouwingen, die het aanzien van meerdere panden aan het Loopuytpark hebben verknoeid.

Er wordt volop gewerkt aan de renovatie van het doktershuis aan het Loopuytpark
.
Achter zijn huis aan de Schoolweg heeft Eduard van der Heide een speelvijver aangelegd. "Voor mijn kleinkinderen": zei hij een paar maanden geleden toen hij trots zijn werkzaamheden aan de vijver toonde. Deze maand was het dan zover, niet zjn kleinkinderen, maar de omazeggers van buurvrouw Eikenaar poedelden er lustig op los en lagen te zonnebaden aan de rand van de vijver. Eduard zocht hun even op en genoot volop van het plezier dat de kinderen hadden van zijn vijver.

Eduard v.d Heide met zijn jonge gasten bij de speelvijver
 
1500 soorten narcissen door elkaar geplant
De boer is zeker de avond van te voren dronken geweest was het eerste dat ons te binnenschoot toen we aan de Middenvliet een akker met hl veel verschillende soorten narcissen aantroffen. Normaal mag tussen n soort geplante bolgewas absoluut geen afwijkend exemplaar staan. Is dat wel het geval, dat wordt die "dwaling", zoals de telers de afwijkende bloemen aangeven, zo gauw mogelijk verwijderd.
In dit geval met die vele soorten narcissen was het anders. Jan Romar, de teler van de narcissen, gaf aan, dat hij lid is van de narciskweek-vereniging "Dafodil" bestaande uit tien telers uit de Noordkop. Deze vereniging probeert nieuwe soorten te kweken door veel verschillende narcissen, het betrof hier 1500 verschillende soorten, door elkaar te planten. Door kruisbestuiving van de bloemen kunnen dan weer nieuwe soorten ontstaan. Tijdens de bloei worden de bloemen "aangekeken" en wordt daarbij een opvallende mooie nieuwe soort ontdekt dan wordt die nieuwe narcis gemerkt en later afzonderlijk opnieuw geplant. Blijkt bij de volgende bloei nog steeds dat het een bijzondere bloem is dan wordt de soort vermeerderd om uiteindelijk te komen tot een verhandelbare nieuwe narcissoort.

1500 verschillende soorten narcissen van Jan Romar in bloei op n akker
Albert Koomen in narcisveld

Albert Koomen spuit ziektebestrijdingsmiddelen over een veld narcissen aan de Zanddijk
.
Overal in Nederland worden grote netwerken met glasvezelkabels aangelegd. Meerder (blauwe)buizen zijn al eerder in de grond gegraven en gaande weg worden die gevuld met glasvezelkabels.
De glasvezeltechniek wordt vooral toegepast bij informatie-data-transport. De informatieoverdracht vindt plaats door toepassing van pulserend licht door een zeer dunne glasvezel. De snelheid van de datatransport komt daarbij nagenoeg overeen met de snelheid van licht.
Afgelopen weken waren de glasvezeltechniekbedrijven Marijnissen en Heeren uit respectievelijk Rucphen en Sprundel uit Noord Brabant in opdracht van het consortium EuroFiber bezig met het aanbrengen van een glasvezel-kabel vanaf de telefooncentrale in De Schoten (Den Helder) via Julianadorp naar Amsterdam.
De kabel werd letterlijk in een, al eerder aangelegde, blauwe buis geblazen. Perslucht onder hoge druk dat langs de kabel stroomt stuwt de kabel de buis in. Op deze manier is het mogelijk om lengtes van twee kilometer kabel in n aktie in de buis te brengen. De werkzaamheden die wij volgden was het aanbrengen van een deel kabel langs de Langevliet. De bedoeling was een kabel van een locatie 100 meter ten zuiden van de Middenvliet in n keer door te voeren tot bij Buitenveld in Julianadorp in. Echter omdat de buis halverwege was beschadigd moest een tussen-spuitput worden gegraven.
De kern van de glasvezelkabel bestaat uit 96
(8 x 12) glasvezel-adertjes die afzonderlijk voor data-overdracht kunnen worden gebruikt.

Glasvezelkabel(zwarte kabel)
wordt met perslucht in een
buis in de grond geblazen.

Begin van de glaskabel-blaas-aktie langs de Langevliet 100 meter ten zuiden van de Middenvliet

De kern van de kabel die werd aangebracht bestond uit 96 zeer dunne
glasvezel-aders die afzonderlijk voor data-overdracht kunnen worden
gebruikt. Dikte hier vergeleken met een luciferhoutje

Het eindpunt van beschreven blaas-aktie in Julianadorp
.
Donderdagmarkt Dorperweerth
Iedere donderdag wordt markt gehouden op het plein bij winkelcentrum Dorperweerth. En van de kramen is de textielkraam van Toon en Wil Hondijk. Toon woont al 32 jaar met veel genoegen in Julianadorp en was zeer verguld met ons bezoekje aan de markt. De markt bestaat naast de textielkraam van Toon uit nog een tiental andere kramen waar onderandere groente en fruit, kaas en kleding kunnen worden gekocht. Niet alle kooplieden waren geporteerd van het vastleggen van hun kraam op de gevoelige plaat, want we zagen een dame angstvallig enkele keren "uit beeld stuiven".

Toon Hordijk in zijn kraam met textiel

Ook groente en fruit ontbreekt niet op de Julianadorper markt
.
In Julianadorp is niets menselijks vreemd. Zo vond ook de landelijk overal opdoemende hennepkwekerijen een vestiging in ons dorp. Een voorbijrazende gemeentelijke afvalwagen met in het kielzog politieauto's bracht ons op het spoor van het ontruimen van een hennepkwekeriij in Middelzand. Het ging om een kweekruimte met een 30-tal hennepplanten. Een kleine kweker die, helaas voor hem/haar, net vr de oogst zijn verwachte bijverdienste in afvalbakvulling zag veranderen. De buren gaven aan, dat ze geen vermoeden hadden van de hennepteelt, al had n van de bewoners wel de avond tevoren een vreemde geur dichtbij huis opgesnoven. Omdat het verwerken van bloembollen soms ook wel eens een vreemd geurtje over het dorp verspreid werd nu ook niet veel aandacht aan de afwijkende geur besteed.

De hennepplanten werden door de politie nog even goed
bekeken voordat ze in plastic zakken werden afgevoerd.
 
Rookwolken langs de Middenvliet. Nee, geen brand, maar compostering van bloembollenafval. Marco Konijn en Johan van Drunenen waren bezig met het vermengen van paardenmest met bloembollenafval. Het mengsel werd in een mestverspreidwagen gestort die op de plek staande de massa met elkaar vermengde. De toegvoegde mest is goed voor het composteringsproces. De broei in de massa veroorzaakte de rookwolken.

Marco Konijn en Johan van Drunen tussen de rook van de compost
 
Michiel Verhaegen en de buren gaan een schuur achter hun huis aan de Vlietstraat bouwen. Omdat de toegang naar de bouwplaats niet erg breed is hadden zij voor aanvoer van materiaal een grote kraan besteld, waarmee in korte tijd een kleine dertig pallets met bouwsteen vanaf de straat over hun huis heen verplaatst werden naar de achtertuin.

Grote kraan ingezet voor aanvoer door de lucht van bouwmaterialen voor een schuur in de achtertuin
.
Op zaterdag 13 mei jl. is de Duinzoom kano- fiets- en wandelroute tussen Julianadorp en natuurgebied Marindal (5 km ten noorden van Julianadorp) officieel in gebruik genomen. Al meer dan dertig jaar staat het Duinzoomplan, een recratie-natuurgebied aan de voet van de Noordduinen (Koegrasduinen) op papier. Het zou een natuurgebied worden, bestaande uit een strook van ongeveer 200 meter breed vanaf de duinen gezien met een pad en watertje die konden dienen als recreatieve route grenzend aan groen- en bollenvelden voor fietsers, kanovaarders wandelaars en ruiters. Het laatste is, nu, mei 2006 gerealiseerd
Precies halverwege het trajekt, aan de Middenvliet, vond de officile opening plaats. Voorafgaand spraken gedeputeerde Rinske Kruisinga en burgemester Geke Faber namens respectievelijk het Provinciaal bestuur en het Gemeentebestuur. Gedeputeerde Kruisinga verraste de aanwezigen met de aankondiging dat de Duinzoomroute voortaan Duinvliet gaat heten en bracht ook nog geld mee voor verdere ontwikkeling van natuurvoorzieningen elders in de gemeente. Burgemeester Faber haalde nog even oud-wethouder Eljo Vos naar voren vanwege haar aanzet tot realisering van de duinzoomroute. Aansluitend kwamen schoolkinderen aan bod die in het kader van de opening deelnamen aan een sponsorwandel- tocht, georganiseerd door de Rotaryclub, waarvan de opbrengst is bedoeld voor een kinderziekenhuis in Kameroen

Gedeputeerde Rinske Kruisinga en burgemeester Geke Faber tijdens de opening van Duinzoomroute
.
Jebb Klaver van de RK Basisschool De Hofstee in Julianadorp had voor deze sponsorloop met een bedrag van 351,25 Euro het meeste geld bijeengebracht.Kelly Knulst was de tweede beste inzamelaarster. Beide kregen ze als blijk van waardering een vliegtochtje boven de gemeente aangeboden. De schoolkinderen werden voorzien van een schaartje en mochten gezamenlijk de Duinvliet openen door een lint met vlaggetjes stuk te knippen.
Verslaggever Tako Rietveld met cameraman was namens het NOS-jeugdjournaal, dat via een e-mailtje op de hoogte was gebracht van de aktie, aanwezig om de sponsorloop in beeld te brengen en de reakties van de winnaars van de sponsoraktie te vernemen.
.
Jebb Klaver (midden) bezig met het doorknippen van het vlaggetjeslint, waarmee Duinvliet werd geopend

Duinvliet voor fietsers en wandelaars

Duinvliet voor kanovaarders

Duinvliet voor de jonge ondernemers P en Dirk Warmerdam en Pim v/d Vlugt
.
Duinvliet voor nog meer kanovaarders
.
Jebb Klaver wordt door Tako Rietveld genterviewd voor het NOS-jeugdjournaal
.
Schoolkinderen tijdens hun sponsorloop op weg naar de locatie van de opening van Duinvliet

Bij de Middenvliet, halverwege de nieuwe receatieroute, verichtten de Schoolkinderen van de
sponsorloop de opening van Duinvliet met het doorknippen van een vlaggenlint.
.
 

Aan meeuwen geen gebrek in Julianadorp, maar zo samen op een lantaarn valt wel op
 

In mei leggen ook de riethennetjes een ei en nog een ei en .........
.
.
Een lieveheersbeestje, vredig op een viooltje in Julianadorp
.
 

.

 
Van Harte Welkom op de Website
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com of julianadorp-pvk@hetnet.nl
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen net voor commercile doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
Dorper Nieuws wordt samengesteld door de makers van de website
Julianadorp parel van de kop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com