DORPER-NIEUWS
juni 2006
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of ander nieuws
doorgeven. e-mail:
julianadorp@hotmail.com
de websitemaker behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen

Café Restaurant Prins Hendrik is gesloten
Dorper jeugd zocht verkoeling in "De Oost"
Schoolweg aan Zee rotonde L-vliet/Z-haaks geopend alweer bloei in Koegras
aanleg gasbuis vordert de verlengde Zuiderhaaks overstekend wild
Strandjutter en buitengym halo boven Boterzwin net als vroeger
fietshouders-Langevliet karpers in boerenslootjes 2e muziekfestijn
WK-versieringen pleinfeesten 2006 avondvierdaagse 2006
welcome.to/julianadorp
agenda  
aangepast:1-juli-2006
Café restaurant Prins Hendrik is donderdag 29 juni gesloten. De huidige eigenaar Jilles de Wit heeft, nadat hij het café vijf weken geleden kocht van Joop van Ammers jr., het besluit genomen Prins Hendrik niet langer te exploiteren. Begin van de week werd nog hard gewerkt aan het verfraaien van het pand en enkele weken geleden is het terras nog aan de zuidkant van het pand uitgebreid. Voor het personeel kwam de sluiting als donderslag bij heldere hemel. Dat de exploitatie zeer plotseling is stopgezet blijkt ook nog uit de bekendmaking van de Pleinfeest- en het Kermisprogramma's van Prins Hendrik die, in het weekend na de sluiting, in een zondagkrantje zijn afgedrukt. Imca Marina, die was gecontracteerd voor de kermis, moet worden afgebeld. Prins Hendrik is bijna een eeuw dè ontmoetingplaats voor Julianadorpers geweest en niet alleen voor dorpers. In de tijd dat oude Jo van Ammers de scepter zwaaide was Prins Hendrik legendarisch met popfeesten waar alle grote bands van de zeventiger jaren van de vorige eeuw optraden. Ook de zogenaamde Band-festiviteiten, avonden die werden georganiseerd door de winkeliersvereniging De Band van het Loopuytpark staan nog als prachtige feestavonden gegrift in de herinneringen van mening dorper. Nadat Van Ammers sr. uit het cafe stapte is het eigenlijk minder geworden met Prins Hendrik. Joop van Ammers jr. nam Prins Hendrik over, maar heeft zelf nooit in het cafe gestaan. Hij woont in Duitsland en van daaruit werd het cafe verpacht. Toen het met de huurders niet meer goed ging nam hij vorig jaar de expoitatie in eigen hand, maar besloot enkele maanden geleden dat hij het pand definitief van de hand wilde doen. Jilles de Wit, die ook al de bloemenzaak en het oude doktershuis in bezit heeft vond hij als koper. Het café-restaurantbedrijf werd voortgezet, maar na vijf weken de exploitatie te hebben aangezien heeft Jilles de zaak gesloten. Julianadorp is een ontmoetingsplaats kwijt en wat er voor in de plaats komt is nu nog niet bekend. Daar het pand al jarenlang mede beeldbepalend is voor het Loopuytpark is het te hopen dat daar niet nog weer eens een pand ten prooi valt aan de buldozer.

Cafe-restaurant Prins Hendrik, nog pas voorzien van meer terrasoppervlakte, per 29 juni gesloten
 
Een groep jeugd bestaande uit jongens en meisjes uit Doorzwin, Kruiszwin. Middelzand en 't Ouwe dorp hebben langs de verlengde Zuiderhaaks een pas aangelegde plas ontdekt die hun tijdens de warme week in juni van 7 tot 14 juni verkoeling bood. Het nieuwe watertje is gelegen op de locatie waar de nieuwe weg vanaf de Langevliet een haakse bocht maakt naar de Schoolweg. De rechthoekige punt naast de bocht is uitgegraven en inmiddels vol water gelopen. Het is de eerste nieuwe waterpartij van Julianadorp Oost afgekort "De Oost".
 
.
Binnenkort wordt een begin gemaakt met de herinrichting van de Schoolweg. Dit is een vervolg op de huidige ontwikkelingen van de infrastructuur in en rond Julianadorp. Halverwege juli moet de verlengde Zuiderhaaks helemaal zijn aangelegd en aansluitend wordt de Schoolweg opnieuw ingericht. Het betreft het gedeelte Schoolweg vanaf de nieuwe rotonde, aansluiting verlengde Zuiderhaaks, tot aan het Loopuytpark. Bij de, door de gemeente, aan de bewoners van de Schoolweg voorgelegde plannen is sprake van een asfaltweg met drempels en verhoogde plateau's met naast de weg, aan de zuidkant een parkeerstrook en een voetpad. De rijweg wordt smaller gemaakt (4,25 meter breed), daarnaast een parkeerstrook van 2 meter en een voetpad van 1 meter breed. De parkeerstrook en het voetpad worden in gele steen uitgevoerd. In de structuurvisie Julianadorp 2015 is aangedrongen op een ontwikkeling van Julianadorp met meer nadruk op de ligging van Julianadorp aan zee. De ontwerpers sluiten daarop aan en beogen met de heldere kleurstelling van de bestrating, dat bij binnenkomst van Julianadorp via de Schoolweg al de indruk wordt gewekt dat Julianadorp een kustdorp is. Tijdens de presentatie aan bewoners van de Schoolweg en de Proeftuinweg, op dinsdag 6 juni jl. bleek, dat niet iedereen gerust is op de nieuwe ontwikkelingen. Met name van de verkeersdrempels en verhoogde plateau's verwachten de bewoners overlast te krijgen. Ook is niet duidelijk hoe het toekomstig winkelcentrum tegenover het Loopuytpark zal worden bevoorraad. Mocht door het autoverkeer schade aan de huizen ontstaan, waar moet dan verhaal worden gehaald. Omdat de plannen van de infrastructuur rondom het nieuwe winkelcentrum nog niet klaar zijn is sprake van een tijdelijke inrichting van het stukje Schoolweg ter hoogte van het Loopuytpark.

Bewoners van de Schoolweg en de Proeftuinweg werden door beleidsmedewerkers van de gemeente
op de hoogte gebracht van de plannen voor de nieuwe inrichting van de Schoolweg
.
De werkzaamheden aan de gasbuis van Balgzand (Nederland) naar Bacton (Engeland), waarvan een deel door Koegras ten zuiden van Julianadorp wordt gelegd, gaan gestaag door. Deze maand , Juni 2006, wordt een nieuwe poging gedaan om de buis onder de duinen van de Noordzeekust door te trekken. De pogingen in september vorig jaar slaagden nog niet, de buis bleef toen precies halverwege onder de duinenrij steken. Arie van Schaik, uitvoerder van het bedrijf Visser Smit en Hanab dat de boring en het doorvoeren van de buis verricht, was er van overtuigd, dat het deze keer wèl zou gaan lukken.
persbericht 14 juni 2006
van de Balgzand-Bacton-Leiding Company
Vanochtend heeft BBL Company een succesvolle boring verricht onder de Noord-Hollandse duinen. Door middel van een technisch gecompliceerde HDD-boring (Horizontal Directional Drilling) is een gat onder de duinen geboord, waardoor een leiding is getrokken. BBL Company maakte gebruik van deze techniek om het duingebied zo min mogelijk te verstoren. Deze derde boring verliep voorspoedig. De 500 meter lange leiding werd in een keer ingetrokken, met een snelheid van ongeveer 150 meter per uur.
info BBL-29 juni 2006
De gasleiding is inmiddels getest en voldoet aan de gestelde kwaliteits-eisen
De leiding vanuit Koegras wordt aangesloten op een leiding die vanaf Bacton, Engeland, door de Noordzee wordt aangelegd. Voor de aanleg in zee wordt een groot pijpenlegger-schip ingezet, dat vanaf 10 juli op 800 meter voor de Noordzeekust ten zuiden van Julianadorp te zien zal zijn.
Aktiefoto's van het onder de duinen door trekken van de gasleiding .
De foto's zijn beschikbaar gesteld door dhr. G.de Boer, hoofdopzichter
van de Gasunie bij het aanleggen van de Balgzand Bacton Leiding
Gelijkertijd wordt ook nog hard gewerkt aan de bouw van een gas-compressorstation op het grondgebied van gemeente Anna Paulowna. Via dat compressorstation moet gas door de nieuw aangelegde transportleiding naar Engeland worden getransporteerd.
Het gas, dat naar Engeland wordt geperst, kan in het deel van de gasbuis in Koegras een temperatuur van 50 graden bereiken. Omdat die hoge temperatuur nadelig is voor de bloembollenteelt is dat deel van de buis, onder de bloembollenvelden, voorzien van een warmte-isolerende mantel. De werkzaamheden aan de gasleiding van Balgzand naar Bacton en het compressorstation bij Anna Paulowna moeten in december zijn afgerond.
Aansluitend aan dit projekt wordt ook een gastransportleiding van 80 kilometer lengte met een diameter van 90 cm vanuit Noordholland, door het IJsselmeer via Friesland naar Groningen gelegd. Die nieuwe leiding wordt aangesloten op een bestaande leiding in Wieringermeer. Inmiddels is ook bekend gemaakt, dat de Nederlandse Gasunie gaat participeren met het Russische Gazprom. De nieuwe gastransportleidingen vormen een onderdeel van het Europees gasleidingen-netwerk, dat over een aantal jaren ook wordt gebruikt voor transport van Russisch aardgas met bestemmingen binnen Europa.

De deel gasleiding, voorzien van warmte-isolerende mantel, op transport langs het trajekt in Koegras

Overzicht van de werkzaamheden met de gasbuis in Koegras ten zuiden van Julianadorp
De witte buis rechts ligt klaar voor doorvoer ondere de duinen door naar de Noordzeekust

De gasbuis wordt geleidelijk in grote delen, in de vooraf gegraven sleuf, in de grond gelegd.

Een boorkop(midden)voor de eerste boring en ruimers(links en rechts)
voor het groter maken van de doorvoer onder de duinen
Aftakking transportbuis gemaakt zonder de gasdruk weg te halen
Dichtbij de Rijksweg ten zuiden van de Callantsogervaart is een aftakking aan een bestaande gastransportleiding gemaakt. Het laswerk bij het aanbrengen van het T-stuk, dat is voorzien van afsluitklep, werd gedaan zònder dat de gas-stroom in de bestaande gastransportbuis werd gestopt. Vervolgens werd, terwijl de gasdruk bleef bestaan, met een machine die aan het T-stuk werd bevestigd, een gat gemaakt in de zijkant van de transportleiding. Voordat de machine, waarmee de opening is gemaakt, in zijn geheel kon worden losgekoppeld werd de afsluitklep gesloten. Aan de aftakking wordt een leiding aangesloten die een verbinding vormt met het gas-compressiestation op het grondgebied van gemeente Anna Paulowna.

De aftakking, die werd aangebracht aan de bestaande hoofdgasleiding
vanaf Balzand naar het zuiden, terwijl het gas daarin bleef stromen.
Met het mooie weer van de laatste dagen, begin juni, gaan de leerkrachten van de basischolen graag in de buitenlucht gymmen met hun leerlingen. OBS de Strandjutter, RKBS de Hofstee en de CBS de Rank bij winkelcentrum Dorperweerth kunnen voor die gymlessen gebruik maken van een groot grasveld dichtbij school. De enige zorg die ze daar hebben is, ondanks het geldende verbod voor het uitlaten van honden op dat veld, de mogelijke aanwezigheid van hondenpoep, .
.
De rotonde op de kruising Langevliet - Zuiderhaaks is vrijdag 2 juni jl. officiëel voor alle verkeer open gesteld. Omdat de asfaltlaag van de rijweg nog niet geheel is afgewerkt, er zitten een aantal drempels in het wegdek, is de maximaal toegestane snelheid 30 km/uur. De voorrangsverlening bij de nieuwe rotonde is anders dan voorheen bij de t-spitsing. De fietsers hebben géén voorrang meer bij de oversteek van de Zuiderhaaks. Bij de rotonde 150 meter verderop ter hoogte van Noorderhaven en bij de oversteek van de Van Foreestweg bij kruispunt Veul heeft het langzaamverkeer wél voorrang op het autoverkeer. Dit verschil van voorrangverlening is voor fietsers én automobilisten zeer verwarrend.
Bij een eerdere discussie over verschillen van voorrang bij rotondes binnen de gemeente werd aangegeven, dat de regels voor rotondes binnen- en buiten de bebouwde kom wel verschillend kunnen zijn. Echter de rotondes bij Noorderhaven en de Zuiderhaaks liggen alle twee binnen de bebouwde kom van Julianadorp.

De rotonde Langevliet/Zuiderhaaks is vrijdag 2 juni open gesteld voor alle verkeer

De overstekende fietser hebben géén vorrang meer. De meisjes op de fiets werden al bijna aangereden.
.
Nadat de rotonde van de kruising Langevliet-Zuiderhaaks op vrijdag 2 juni was geopend werden de werkzaamheden aan de verlengde Zuiderhaaks sterk uitgebreid. In hoog tempo werd begin juni de gehele fundatielaag van de nieuwe weg aangebracht, waarna de eerste asfaltbaan van de weg in één keer werd gelegd. De planning is , dat Zaterdag 15 juli de verlengde Zuiderhaaks feestelijk geopend.
Langs het trajekt van de weg ontstond een geheel natuurlijke, enigzins wilde opvallende vegetatie, o.a.bestaande uit bloeiend koolzaad, klaprozen en het voorheen gekweekte komkommerkruid (bourage). Een deel van Julianadorp-Oost wordt ook tijdelijk gebruikt als depot voor grond en zand dat elders in de gemeente wordt uitgegraven. Grote bergen verrijzen daardoor bovenop het vlakke land.

Het aanbrengen van de fundatielaag van de verlengde Zuiderhaaks ging gepaard met grote stofwolken

De eerste asfalt-rijbanen van de nieuwe weg zijn gelegd

Wilde vegetatie op het braakliggend terrein langs de verlengde Zuiderhaaks volop in bloei
.
In de lucht boven Boterzwin was begin juni, tijdens een mooie zonnige avond, een halo te zien. Een halo is net als een regenboog een oplichtend natuurverschijnsel in de lucht. Het zichtbare verschil met de regenboog is, dat een halo een veelkleurige kleine vlek in de lucht is, terwijl een regenboog zich echt als een kleurrijke boog aftekend in de lucht. Een halo ontstaat door zonlicht dat gebroken wordt door kleine ijskristallen, die zich bevinden in wolken op grote hoogte. Bij een regenboog wordt aanlichtend zonlicht gebroken door regendruppels waardoor een veelkeurige boog ontstaat. Een halo is vaak zichtbaar bij mooi weer, terwijl een regenboog alleen maar is te zien bij regenachtig weer als gelijkertijd ook de zon schijnt.

Een halo zichtbaar boven Boterzwin
.
Voor reizigers die gebruik maken van de buslijn langs de Langevliet met als opstapplaats rotonde Noorderhaven zijn twee robuuste dubbele fietshouders geplaatst. Of op deze open plaats veilig fietsen kunnen worden gestald, zonder dat het slopersgilde zich eraan vergrijpt is vooralsnog de vraag. Bij het centraal bus-station van Julianadorp op Noorderhaven worden speciale fietshouders node gemist. Dáár zijn reizigers die hun fiets netjes willen stallen aangewezen op fietsenstallingen van Noorderhaven of zij zetten hun fietsen kris kras naast het wachthokje.
Extra info: vanaf Noorderhaven is overdag een uitstekende rechtstreekse busverbinding van Julianadorp met Alkmaar v.v.

Robuuste fietshouders aan de Langevliet bij bushokje ter hoogte van rotonde Noorderhaven

Bij het centraal bus-station van Julianadorp (Noorderhaven) ontbreken nog de stevige fietshouders. Daar zijn
reizigers aangewezen op voorzieningen van Noorderhaven of zetten hun fiets kwetsbaar bij het wachthokje.
.
Karpers schieten kuit in boerenslootjes tussen de bloembollen velden.
Zomertijd is de tijd dat vissen kuit gaan schieten. Zo waren forse karpers, met veel lawaai gepaard gaand, in de weer in een smalle boerensloot tussen de bloembollenvelden dicht bij de Duinzoomroute. Een school van vier karpers zwom voortdurend heen en weer in het slootje, waarbij ze zich geregeld aan de oppervlakte lieten zien en hun kuit tegen de begroeien aan de wal schoten..

Dat het forse vissen waren, is te zien aan de karper die naar voren uit het beeld zwemt
.
Nog niet uitbundig, maar toch zie je op verschillende locaties in Julianadorp oranje versiering verschijnen. Net zoals de landelijke trend, willen ook dorpers tonen dat ze meeleven met het Nederlands elftal dat deelneemt aan het Wereldkampioenschap voetbal 2006 in Duitsland. De Regio Nachtzorg op Noorderhaven gaat voor Holland en een aantal straten in Doorzwin zijn versierd met oranje vlaggetjes. Bij bloembollentelers ontdekten we accenten bestaande uit oranje lelies, die ze in hun broeikas hebben opgekweekt en in de Mr.De Vriesstraat zijn "leeuwen", voorzien van een oranje tulband, ook helemaal in de sfeer gebracht.

"Oranje leeuwen" in de Mr. de Vriesstraat

Doorzwin 43 met zeer hoog opgehangen oranje vlaggetjes versiering

en de WK-lelies van Rinus van der Salm aan de Langevliet
Dit jaar worden voor 26e keer tijdens de zomermaanden pleinfeesten gehouden op het Loopuytpark. Deze feesten vinden plaats op dinsdagavonden in juli en augustus van 17.30 uur tot 21.00 uur. Alle avonden hebben een speciaal thema gericht op cultuur, muziek en dans of sportdemonstraties. Gelijkertijd wordt een gevarieerde avondmarkt gehouden met vooral aanbod van zomerspulletjes Het volledig programma van de feesten van dit jaar treft u aan in de agenda van deze website.
Klik hier voor meer info
De voorjaarsbloei van krokussen, narcissen, hyacinten en tulpen is nog maar net voorbij of er is alweer op meerdere velden in Koegras kleur te zien. Nu is het de bloeitijd voor met name de irissen en de anemonen. De velden zijn minder talrijk, maar de kleuren en de uitstraling is toch weer bijzonder. Over enkele weken komen ook nog de fresia's en lelies in bloei en vervolgens in augustus/september de dahliavelden. De bloeiers van nu en later in het jaar zijn voor veel bloembollentelers, wat zij noemen, bijprodukten. De tulpenbollen vormen voor de meeste telers in Koegras het hoofdprodukt.
.
Voor dat je het weet ga je er al bijna opstaan. Kleine dieren die zich verplaatsen en daarbij soms een voet- of fietspad oversteken. In dit geval waren het een rups en een slak die het risico namen door hun weg te vervolgen over de verharde paden.
.
Net als vroeger, dat was onze eerste gedachte toen wij een kudde schapen in een weiland zagen met op de achtergrond een stolpboerderij verscholen tussen de bomen met een klein vrijstaand schuurtje. Toen de polder Het Koegras in 1824 was drooggelegd was de grond nog zo arm dat er alleen genoeg groen was voor het houden van schapen. Later werd het land bemest en ontstond er goed weiland en bouwland. Aan het einde van de 19e eeuw waren in de polder meerdere boerderijen gebouwd, veelal een gemengd bedrijf, voor een deel landbouw met de verbouw van granen en aardappels en een deel veeteelt met weilanden voor het houden van koeien en schapen. Na 1928 werd de polder Het Koegras geleidelijk omgezet naar teelgronden voor bloembollen. Verspreid liggend in Koegras, met name ten zuiden van Julianadorp, zijn nu nog enkele, bijna nostalgische, weilanden te zien mèt grazend vee; koeien en schapen. Hetgeen doed denken aan de tijd dat Koegras nog grotendeels bestond uit grasland.
.
 
.
 
Van Harte Welkom op de Website
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com of julianadorp-pvk@hetnet.nl
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen níet voor commerciële doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
Dorper Nieuws wordt samengesteld door de makers van de website
Julianadorp parel van de kop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com