DORPER-NIEUWS
juli 2006
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of ander nieuws
doorgeven. e-mail:
julianadorp@hotmail.com
de websitemaker behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen

Kermisprogramma Julianadorp 2006
Café Prins Hendrik weer open èn weer dicht Pleinfeesten 2006 toeristen-info Middenvliet
zomeren in Julianadorp O2 nodigt u uit beesten in het nieuws
tropische sfeer bij restaurant "Zo is dat" optuindag Doorzwin Callantogervaart gezien vanaf het duin
eerste palen Juniorcollege Margrietschool en Julianadorp in Gemeentehuis de natuur van Zwanenbalg
bloembollen rooien in volle gang de geur van fresia's in Koegras We gaan op reis ... en nemen mee
Tuinbouwstraat,de jaarlijkse viswedstrijd Vlietstraat opnieuw gestraat Inèz'Balletstudio
welcome.to/julianadorp
agenda  
aangepast:augustus2006
Prins Hendrik is weer open maar ook weer dicht
Café Restaurant Prins Hendrik aan het Loopuytpark is sinds dinsdagmiddag 18 juli weer open. Hans Walkier en zijn vrouw zijn de nieuwe uitbaters van het aloude Julianadorper horecabedrijf. Hij is tevens de pachter van het strandpaviljoen Julianabeach. Hans overweegt de pacht van het strandpaviljoen, mede vanwege de opgelegde verplaatsing, te beëindigen en zich geheel te richten op Prins Hendrik, dat hij wil omzetten naar een grandcafe. Het is onzeker of de huidige naam van het cafe blijft bestaan. Dat het café plotseling gesloten werd, heeft de gelederen in Julianadorp flink in beroering gebracht en menigeen sprak er schande van, maar er heerst nu ook grote opluchting dat hèt ontmoetingscentrum op het Loopuytpark zijn aloude bestemming als horeca-bedrijf heeft behouden.
Tijdens het inmiddels al weer derde Zomerpleinfeest zat het terras stampvol, Hans Valkier toonde zich als trotse nieuwe uitbater en de stemming was opperbest.

Laatste nieuws over de "SOAP" Prins Hendrik
De openstelling van cafe-restaurant Prins Hendrik heeft niet lang geduurd, want op last van de gemeente werd het cafe, op maandag 24 juli jl. in het begin van de middag, opnieuw gesloten. De reden voor de sluiting was het nog ontbreken van de juiste vergunningen, die enkele weken geleden waren ingeleverd bij de gemeente.
Inmiddels, half augustus, is alles geregeld en is het cafe weer open. Het al vastgelegde Kermisprogramma 2006 kan dan ook volop worden aangeboden, met als klapper op de kermis-zaterdagavond 26 augustus een optreden van Imca Marina
.

Voor veel dorpers is het een opluchting, dat "hun" aloude café-restaurant Prins Hendrik weer open is
.
Zomeren in Juliandorp aan Zee dat kan dit zomerseizoen uitstekend. Al weken lang is het zeer zonnig weer en dat trekt veel badgasten naar het strand van Julianadorp aan Zee. Leerlingen van veel basisscholen zoeken onder leiding van hun meesters en juffen onder schooltijd verkoeling in de Noordzee en jongelui genieten gezellig samen van de ondergaande zon. De ruime parkeerplaatsen bij de vier strandopgangen in Koegras staan op zonnige dagen helemaal vol, maar ondanks dat is op het strand genoeg ruimte voor de zonaanbidders en pootjebaders.
Al staan de parkeerplaatsen langs de kust van Koegras vol, op het
Julianadorper strand is altijd voldoende ruimte voor badgasten
 
 

Een groot strand-handbaltoernooi op het dorper strand trok veel enthousiate deelnemers
 

Leerlingen van de R.K.basisschool St.Jan uit Breezand keerden na strandvermaak
in opvallende oranje veiligheidskleding terug van het Julianadorper strand.
 

Mike, Nylene en Kirten genieten op het strand van de ondergaande zon
.
Sinds januari dit jaar zijn Ralf en Erica van Beverwijk de uitbaters van Restaurant "Zo is Dat", voorheen "De Zwaluw" aan de Zanddijk. Eén van de verandering die zij, goed zichtbaar, doorvoerden was het dempen van de aanwezige vijver. Zij plantten in de doorgelegde vijver een palm-achtige plant. Samen met de prachtige zonnige weken van de laatste tijd geeft dat een echt tropisch sfeertje langs de Zanddijk.

Zanddijk tropical, bij restaurant "Zo is Dat"
.
Aansluitend op de opening van de verlengde Zuiderhaaks worden nu volop voorbereidingen getroffen voor de bouw van het Juniorcollege van Julianadorp, dat direkt ten oosten van de Julianadorper ijsbaan zal worden gerealiseerd. Voorafgaand aan de werkelijke bouw van de middelbare school worden momenteel 147 fikse betonnen palen in de grond geheid. Bij een blik op de werkzaamheden wordt je soms verrast door het ogenschijnlijk gemak waarmee de de palen in de grond verdwijnen. Zeker als na de eerste meters een paal automatisch en viertal meters in de grond verdwijnt zonder dat daar een klap op wordt gegeven. Door de grote lengte van palen gaan de laatste drie meters, als kennelijk weer een zandplaat is bereikt, toch nog wel weer moeizaam. Sander Elgersma van de fa. Dijkstra en Draisma heeft de taak om gedurende het inbrengen van de laatste drie meter het aantal slagen van de heimachine te tellen en te noteren. De heiwerkzaamheden zijn, bij oosten wind, over het heel Julianadorp goed te horen. Als je daarbij beseft, dat voor de jeugd van ons dorp een middelbare school wordt gebouwd dan klinken die klappen als muziek in de oren.
De school wordt gebouwd op een locatie, die ligt op het trajekt van de inmiddels gedempte 20 meter brede anti-tankgracht rond Julianadorp. Die anti-tankgracht werd in de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de Duitse bezetters gegraven. Daar de school op die voormalige gracht van Julianadorp wordt gebouwd, zou je kunnen zeggen dat de school een modern Julianadorper "grachtenpand" wordt. Met het ontwerp voor ogen wordt het ook nog een zeer bijzonder grachtenpand

Maquette van het Juniorcollege dat in Julianadorp wordt gebouwd

De eerste palen voor de fundatie van Juniorcollege Julianadorp worden in de grond geheid

Onder toezicht van opzichter A.Inghels(l) telt Sander Elgersma het aantal klappen
voor het inbrengen van de laatste 3 meter van een heipaal voor het Juniorcollege
.
Een mooi nieuw informatiebord over Koegras op het duin bij de Middenvliet, maar ...
Naast het fietspad door de duinen ter hoogte van de Middenvliet is een informatie-standaard voor passanten aangebracht. Het bord is aangeboden door de Westelijke Land- en Tuinbouworganistie WLTC. Op een stylistisch gevormd glasvlak is informatie te lezen over o.a.de polder Het Koegras, de bloembollenteelt en de grondsamenstelling van de polder. De informatievoorziening is een te waarderen, bijna te mooie aanvulling van kennisverbreiding over Koegras. De glazen uitvoering van de informatiedrager is echter ook zeer kwetsbaar, hetgeen nu al is waar te nemen bij bevestigingsschroeven waar het glas al breuklijnen vertoond. Met betrekking tot de informatie die valt te lezen is er ook nog wel wat op te merken. Er is geschreven over Koegras en Pieter Loopuyt en de komst van de bloemlollenteelt, echter over de stichting van Julianadorp in het jaar 1909 staat niets beschreven, terwijl Julianadorp dè centrumplaats van Koegras is. Op het bord is ook te lezen, dat de bloembollenteelt rond 1950 is begonnen in Koegras, maar dat is niet juist. De bloembolletelers kwamen al in het seizoen 1927/1928 naar Koegras om hun geluk in de Noordkop te beproeven. Van een Land- en Tuinbouworganisatie zou je toch mogen verwachten dat zij goed op de hoogte is van de geschiedenis van de bloembollenteelt in Koegras.
De bloembollentelers kwamen in drie tijdvakken naar Koegras; In periode 1927/1928 kwamen de pioniers uit "de Zuid", de bloembollenstreek ten zuiden van Haarlem. De tweede golf bloembollentelers kwam rond 1950 uit de omgeving van IJmuiden en de derde fase van de komst van bloembollentelers naar Koegras was omstreeks 1965 tot 1975. Deze telers kwamen uit de omgeving van Anna Paulowna en Breezand.

Een mooie informatievoorziening bij de Middenvliet, maar op de tekst is nog wel iets aan te merken
.
Bloembollen rooien en het verwerken van de oogst is momenteel volop aan de gang in Koegras. Bij een gesprek met enkele telers blijkt, dat ondanks de minder goede berichten over de prijs van de bloembollen, meerdere telers rond Julianadorp toch nog een goede opbrengst verwachten. Zij geven daarbij aan, dat hun produkt toch nog redelijk stabiel in prijs is gebleven. Als voorbeeld werden de leliebollen en de hyacintenbollen genoemd die de een positieve uitwerking heeft op de bedrijfsvoering. Landelijk werd bekend gemaakt, dat tulpensoorten die voor de broei, die verwerkt worden voor snijbloemen, een iets gunstiger prijsontwikkeling doormaken.

Fa.de Graaf aan de Callantsogervaart bezig met het rooien van bloembollen

Werknemer(sters) uit Polen verwerken bij fa gebr.Thomas aan de Langevliet de net gerooide bloembollen

Het schoonspoelen van tulpenbollen, net nadat ze gerooid zijn, bij Fa. Hulsebosch aan de Middenvliet

Hyacintenbollen in de ontelbare opgestapelde kistjes van Fa. Hulsebosch staan te drogen langs de Middenvliet
.
Het is een jaarlijks terugkerend evenement , de viswedstrijd van de bewoners van de Tuinbouwstraat.Zaterdag 15 juni jl. wa het weer zover. Alsof de berm van de Langevliet niet lang genoeg is, hadden de meeste hengelaars als visstek het grote vissersplankier bij Buitenveld uitgekozen. Of ze daarbij zo nu en dan snoeren moesten ontwarren lijkt ons bijna onontkoombaar.

Bijna alle deelnemers van de viswedstrijd van de Tuinbouwstraat, dicht opeen gepakt, op het vissersplankier
.
Het is alweer de 26-ste keer, dat tijdens de zomermaanden juli en augustus op de dinsdagavonden, in het centrum van Julianadorp, Pleinfeesten worden georganiseerd. De eerste drie van de zeven feestavonden zijn inmiddels voorbij, waarbij de organisatie zich mocht verheugen op prachtig zomerweer en mede daardoor veel publieke belangstelling. Tijdens de Pleinfeesten wordt een zomermarkt gehouden en wordt een demonstratie van een plaatselijke vereniging of een muzikaal optreden verzorgd bij de muziektent midden op het Loouytpark. Voor de kinderen is er een springkussen opgesteld. Tevens kunnen kinderen zich laten schminken. Tijdens het eerste Pleinfeest was een demonstratie line-dancing van de Northerm Comfort Country Dancers uit Julianadorp, met als extra het optreden van Johan Kieftenburg uit Leeuwarden. Johan heeft bij de Line dancesport al 7 wereldtitels behaald hij behoord daarbij tot de catergorie Megastar. De week daarop demonstreerde Budo Centrum Julianadorp bijna al diciplines die zij in de vechtsport binnen de vereniging aanbieden. En tijdens het derde Pleinfeest was een muzikaal optreden van het Zeemansvrouwenkoor Lutine uit Enkhuizen. Het mooie weer nodigde ook menig bezoeker uit om even aan te schuiven op een terrasje rond het Loopuytpark.
klik hier voor het programma van de volgende Pleinfeesten

Veel bezoekers kwamen af op de eerste drie Pleinfeesten van 2006

De kleine blonde Cas genoot volop van de line-dance demonstraties

Megastar line dance Johan Kieftenburg tijdens zijn demonstratie

Een toepasselijke tropisch tafereeltje geschminkt tijdens de zomerse Pleinfeesten

Leden van de Northern Comfort Country Dancers zetten hun beste beentje voor

Budo Centrum Julianadorp gaf en demonstratie tijdens het tweede Pleinfeest
.
Als robot zal mijn vader me straks vast niet herkennen meende Domingo
.
Het zeemansvrouwenkoor Lutine uit Enkhuizen tijdens het derde Pleinfeest
.
Zo zien we het graag, een produkt voorzien van het opschrift Groeten uit Julianadorp van de
handelaar met de toepasselijke naam Ten Haave Wooden Shoes.
 
O2 nodigt u uit op de zomerdinsdagavonden
Tegelijkertijd met de Zomerpleinfeesten die in de maanden juli en augustus op de dinsdagavonden worden georganiseerd wordt in de Ontmoetingskerk aan het Loopuytpark een cultureel programma aangeboden. De organisatie daarvan is in handen van de commissie O2. Het zijn inloopconcerten waarbij wordt opgetreden door plaatselijke amateurs, musici en zangers. Dinsdag 18 juli jl. traden daar o.a. op Frank Dorst(orgel) en Alfred de Jong(trompet), Close Harmony groep Phenomena onder leidin van Hanneke Bergsma, Jaap Nijhuis (zang/blokfluit), Marloes Bakker (viool) en Patrick Terpstra (hobo).
Alle zeven dinsdagavonden tijdens de Pleinfeesten wordt een ander muzikaal programma angeboden, waarbij op de slotavond vaak nog weer een aantal dorper "artisten" een tweede keer wordt uitgenodigd.
Gedurende de zomermaanden is in de Ontmoetingskerk ook een tentoonstelling van schilderijen, die zijn vervaardigd door amateur-kunstschilders uit Julianadorp en omstreken. Wij tonen u daarvan een zeer treffend schilderij dat ons als Koegrassers (aan Zee) bij de eerste aanblik ontroerde. Het is geschilderd door Gitta Derks en draagt de titel "Kinderen aan Zee".

Close Harmonie groep Phenomena tijdens de uitvoering van de titelsong van The Pantom of the opera

Jaap Nijhuis individueel en Alfred de Jong, die optrad met organist Frank Dorst, tijdens hun optreden

Marloes Bakker en Patrick Terpstra

Phenomena, inmiddels ontmaskerd
 
Een schilderij van Gitta Derks van de expositie van werken
van amateur-kunstschilders in de Ontmoetingskerk

.
In de wijk Doorzwin hebben een veertigtal bewoners samen met wijkbeheer hun buurt een opruimbeurt gegeven. Bomen werden gesnoeid, onkruid tussen de straatstenen werd verwijderd en als daar naar gevraagd werd kwam een medewerker van de gemeente even je heg keurig in het gareel brengen.
Voor de harde werkers werd koffie en thee geserveerd en de kleinste kinderen werden koest gehouden met een springkussen waarmee ze zich uitstekend vermaakten. Cees Pieters de gemeentelijke dorpsmanager was zeer tevreden over de inzet van het grote aantal bewoners van de betreffende wijk in Doorzwin

Winder Oude heeft net de heg van Jolanda Borsje een net aanzien gegeven

De jonkies vermaakten zich opperbest met een springkussen

De "oogst" werd direkt met groot materieel afgevoerd
.
De O.B.S. Prinses Margriet, de oudste school van Julianadorp en de eerste gemeenteschool (1936) heeft een expositie over Julianadorp samengesteld bestaande uit werkstukken van leerlingen van de school. De expostie is momenteel te bezichtigen in het gemeentehuis.
Groep 4 van de Margrietschool deed samen met juf Jeanette voorafgaand veldonderzoek bij de nieuwe rotonde van de kruising Zuiderhaaks/Langevliet. De tentoonstelling is een onderdeel van het gemeentelijk projekt "Cultureel Erfgoed van de gemeente".
Juf Jeanette sprak met nadruk dat de school op het gemeentehuis eens goed wilde laten doordringen, dat Julianadorp bestaat.
Als de beheerder van de website van de O.B.S. Prinses Margriet op de website van de school ook nog even goed duidelijk maakt dat de school is gevestigd in Julianadorp dan is het helemaal klaar

Eén van de werkstukken van O.B.S. Prinses Margriet m.b.t.
Julianadorp op het Gemeentehuis.
(foto: Jeanette Brinksma)

Groep 4 van de Margrietschool en juf Jeanette doen onderzoek op locatie bij de Zuiderhaaks

Een deel van de tentoonstelling over Julianadorp van de Margrietschool op het Gemeentehuis
(foto: Jeanette Brinksma)
 
 

Over Julianadorp hangt weer de geur van bloeiende fresia's van v.o.f. Th.Pennings
.
De Vlietstraat is deze maand opnieuw bestraat. De betonnen rand langs de berm van de Langevliet was door het intensieve, vaak zware trekkerverkeer, helemaal weggezakt en de bestrating van de weg werd daardoor steeds meer uit zijn verband gerukt. De oude betonnen rand heeft men laten zitten en daar tegenaan is een nieuwe betonrand aangebracht. Op die manier denkt men het wegzakken in de berm tegen te gaan.

Fa. Bijvoet onder de brandende zon bezig met het opnieuw straten van de Vlietstraat
.
Op meerdere lokaties in en rond Julianadorp kregen we onderstaande dieren in vizier

De aalschover op het strand van Julianadorp aan Zee

Heer zwaan, hoe kan het ook anders, in Zwanenbalg

En de haan in de Parkstraat
.
 
 
 
.
 

Deze VW kever op leeftijd stond geparkeerd aan de van Foreestweg
in het recreatiegebied van Julianadorp aan Zee.
.
 
Van Harte Welkom op de Website
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com of julianadorp-pvk@hetnet.nl
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen níet voor commerciële doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
Dorper Nieuws wordt samengesteld door de makers van de website
Julianadorp parel van de kop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com