Zandsuppletie in volle gang
Op het strand bij Julianadorp is weer een extra zandlaag van anderhalve meter aangebracht. Deze zandsuppletie is volgens Rijkswaterstaat om de drie jaar nodig om voorkomen dat de duinen, die nu de kustverdediging vormen, worden weggespoeld door de zee. Bij de vorige zandsuppletie werd een smalle hoge zandlaag tot aan de eblijn aangebracht. Na drie weken is toen bij hevige storm een fikse hoeveelheid zand weer weggeslagen. Deze keer wordt het zand in een geleidelijk hoger wordende laag van de kustlijn naar de duinen aangebracht. De golven van een onstuimige zee worden dan meer geleidelijk gebroken waardoor de destructieve kracht van golven verminderd. Het zand voor de suppletie wordt aangevoerd met schepen die een tiental mijl uit de kust het zand opzuigen van de zeebodem. De schepen gaan een honderd meter voor de kust voor anker bij het begin van een dikke stalen transportbuis. Vandaar wordt het zand door de buis naar het op te hogen gedeelte strand geperst.
Het opspuiten en het vlakschuiven van de nieuwe zandlaag en de grote zwerm meeuwen die voedsel halen uit het opgespoten zand geven vaak een spectaculere aanblik. Menig strandbezoeker neemt dan ook even een kijkje bij de zand-en-water-spuitende buis en de brullende shovels. De komende dagen worden de werkzaamheden van de suppletie verplaatst naar strandslag "Falga" en verder naar het noorden richting Huisduinen.
Voor de kustrecreatie bij strandslag "de Zandloper" is de zand-transportbuis nog enkele dagen een obstakel. Voordat zij kunnen gaan pootjebaden moeten ze over de dikke stalen buis klimmen
.
Zandsuppletie, 's avonds bij ondergaande zon, in volle gang op het strand bij Julianadorp

De zandtransportbuis vormt een vervelend obstakel voor de strandgasten
Het zand wordt opgespoten en door een
buldozer vlak geschoven
De meeuwen azen op veel lekkernijen
tussen het opgespoten zand
   
.
Zand-suppletie 2001 ter versterking van de Koegrasduinen
We schrijven donderdagavond 5 juli.2001. Op het Koegras-strand wordt hard gewerkt aan het op veilige hoogte brengen van de zeewering. De voet van de duinen wordt voorzien van een extra laag zand van bijna anderhalve meter. De uitvoerders verwachten dat deze ingreep weer voor een vijftal jaren de veiligheid op peil kan houden.
Dat harde storm een destructieve werking op de nieuwe zandlaag kan hebben bleek drie maanden later . Grote hoeveelheden zand verdwenen van het strand en spoelde opnieuw de grote zee in.

U ziet op deze pagina een fotoimpressie van het indrukwekkende schouwspel van het suppleren van het zand en
met een zandzuiger wordt het zand van de zeebodem opgezogen
via een lange buis wordt het zand naar de bestemming geperst
de buis wordt regelmatig verlengd
met de kracht van zware grijpers worden de nieuwe buizen aangelegd
klaar voor het zandspuiten, totdat de juiste hoogte is bereikt
buldozers voorkomen het te ver wegstromen van het zand, zij schuiven het terug
de familie van de "burgemeester" houdt alles nauwgezet in de gaten
met twee ploegen van 10 man wordt dag en nacht aan de supletie gewerkt
.
Zandafslag enkele maanden na de zandsuppletie
De golven hebben een flinke hoeveelheid zand weggespoeld
Tijdens de laatste storm is een grote hoeveelheid, net aangebracht, zand terug in zee gespoeld. In de maand juli van dit jaar (2001) is hard gewerkt om het Koegras-strand van een extra laag zand te voorzien. De zandsuppletie is bedoeld voor extra veiligheid tegen het steeds stijgende water van de zee. Het zand is bij die suppletie niet genoeg glooiend aangebracht, waardoor de nieuwe kustlijn tijdens de laatste storm werd ondermijnd door het klolkende zeewater. Na enige tijd zal er een nieuwe natuurlijke glooiing ontstaan. Het wegspoelen van het nieuwe zand zal dan ook minder zijn.
Toch zal men zich de vraag moeten stellen of zandsuppletie wel de oplossing is om de opkomst van het zeewater voldoende af te schermen. Binnenkort vindt in fort Kijkduin weer een voorlichtingsavond plaats die gaat over de beveiliging van de kust de komende 50 jaar. Het projekt heeft als titel
Kustvisie.Dit is k van zeer groot belang voor ons dorp.

 

deze pagina is gemaakt voor de website
Julianadorp Parel van de Kop
http://www.welcome.to/julianadorp