Gemeentebestuur op bezoek in Julianadorp met
grootse plannen voor uitbreiding wegennet
.

burgemeester Staatsen
Julianadorp. Maandag 17 december 2001 kwam het gemeentebestuur op bezoek in Julianadorp. De bewoners van ons dorp hadden massaal gehoor gegeven aan de uitnodiging die zij huis aan huis mochten ontvangen. Burgemeester Staatsen opende de avond en sprak een welkomswoord. Aansluitend kregen wij, als makers van de website Julianadorp parel van de Kop, de gelegenheid om de bestuurlijke perikelen die spelen in Julianadorp, aan te bieden aan de burgemeester. De hoofdrol van deze avond was echter weggelegd voor het duo wethouder Waltman en wethouder Bais, die daarbij zeer belangrijke technische assistentie kregen van een vrouwelijke ambtenaar.

mevrouw Brandsma,
(buro communicatie gemeente)
presenteerde de avond
Hierboven is te zien dat de opkomst van de bewoners en politici groot was.Vanwege veiligheidseisen mocht maar een beperkt aantal stoelen worden klaargezet. Veel aanwezigen moesten derhalve de bijeenkomst staande bijwonen. Daarmee werd direkt al weer aangetoond, dat een accommodatie voor dergelijke bijeenkomsten in ons dorp node wordt gemist
 
Nieuwe wegen in en om Julianadorp
De ontmoetingsavond met het gemeentebestuur stond vooral in het teken van het voornemen het wegennet rondom het oude deel van Julianadorp uit te breiden. Al meer dan twintig jaar bestaan er plannen om de Zuiderhaaks te verlengen en aan te laten sluiten op de Schoolweg. Dit noemt men de zuidelijke ontsluiting van het dorp. Tot nog toe bleef dat alleen bij praten over, maar uitvoeren ho maar..... Nu lijkt het erop dat dan toch de kogel door de kerk gaat. Als wethouder Waltman en wethouder Bais in staat zijn om de gronden, die voor uitbreiding van het wegennet nodig zijn, te verwerven en het gemeentebestuur eindelijk wil inzien dat Julianadorp echt niet meer zonder een goed wegennet kan, dan ziet het er naar uit, dat rond het jaar 2010 een mooie ontsluiting van Julianadorp gerealiseerd is. Waltman gaf aan, dat in eerste instantie 17 miljoen gulden beschikbaar is om met name de verlengde Zuiderhaaks te realiseren. Momenteel zijn er onderhandelingen gaande met de eigenaar van de nog benodigde gronden die, vanaf de Langevliet gezien, liggen achter de ijsbaan tot aan de J v/d Veer straat.Indien nodig zal een onteigeningsprocedure worden opgestart. De andere delen van het traject zijn inmiddels in het bezit van de gemeente of vormen naar verwacht niet echt grote problemen bij verwerving.
De plannen beperken zich niet tot deze zuidelijke onstsluiting. Ook worden tevens plannen op de rails gezet om een noordelijke onsluiting te realiseren. Dit trajekt moet aansluiten op de verlengde Zuiderhaaks middels een rotonde in de Schoolweg dichtbij tuincentrum "De Stolp" en parallel aan de Schoolweg buiten de bebouwde kom op de Langevliet ten noorden van Julianadorp. De dorpers reageerden hierop positief, maar drongen ook aan op nog verdere uitbreiding van het wegennet. Het verlengen van de Breewijd zou ook direkt opgenomen moeten worden in de plannen. Deze kan dan deel uitmaken van de noordelijke ontsluiting. De wethouders konden zich daar niet helemaal in vinden de kosten gaan dan wel erg hoog worden. De uitvoering van de plannen, zoals zij deze willen uitvoeren, worden begroot op een 24 miljoen gulden.

De hoofdpersonen van deze avond

waren de wethouders Waltman en Bais samen met hun assistente

Een ander plan betreft het opheffen van winkelcentrum De Riepel. Supermarkt DEEN heeft aangegeven dat zij wil uitbreiden. Dit is onmogelijk in het huidige winkelcentrum. (De Riepel is ook nooit bedoeld geweest als winkelcentrum. red). Particulier werden al plannen opgezet een nieuw winkelcentrum te bouwen te noorden van de van Foreestweg tegenover de Riepel. De grond daarvoor is al aangekocht. De gemeente meent dat de verplaatsing van het winkelcentrum richting Loopuytpark een betere oplossing is. Bij overleg met de huidige eigenaar van De Riepel is gebleken, dat deze daar positief tegenover staat. Met het uitruilen van gronden is dan verplaatsing van de winkelactiviteiten naar de uitbreiding van het Loopuytpark mogelijk. De Schoolweg zal wel altijd als scheidingsweg blijven tussen het oude en nieuwe deel van het dorpshart. Zijn de zuidelijke en noordelijke ontsluiting,( inclusief verlengde Breewijd. red) van het dorp klaar, dan kan de Schoolweg een 30-kilometer weg worden met daarbij nog de nodige verkeersremmende maatregelen.

Van de aanwezigen kwamen ook nog een aantal vragen en suggesties
vr.
antw.
Ook een rotonde in de Rijksweg 9 ter hoogte van de Schoolweg is nodig ?
Onderhandelingen met Rijkswaterstaat daarover zijn, maar verlopen zeer moeizaam .
vr.
antw.
Hoe moet het met de toeristenstroom, waar moet die langs ?
De Zanddijk moet in hoge mate dienst doen voor toeristen die naar noord of zuid willen reizen.
vr
Wel fietspaden langs de verlengde Zuiderhaaks, waarom niet langs de huidige
doorgaande wegen, Zuiderhaaks en Breewijd ?
antw Worden opnieuw bekeken bij plannen nieuwe wegen
vr.
antw.
Wordt er wel rekening gehouden met de bewoners van Buitenveld ?
De weg komt ver genoeg van de Residence af te liggen.
opmerking Bewoners willen zonder meer dat gemeente over gaat tot aankoop van gronden,
nu niet meer uitstel van plannen, het wordt toch alleen maar duurder ?
antw Gemeente wil marktconforme prijs betalen ,niet meer.
noodkreet Aan de Schoolweg wonen is nu al geen pretje, de vrachtauto's rijden veel te hard,
waardoor bewoners de grond onder zich voelen trillen, de thee klotst uit de kopjes.
antw. deze voertuigen zijn in overtreding en moeten worden bestraft ?
terug naar nieuws

 

Deze pagina is gemaakt voor de website
Julianadorp Parel van de Kop
http://www.welcome.to/julianadorp