aangepast 30 maart 2004
 

Prinses - Naamgeefster Julianadorp - Koningin - Prinses
---- Juliana overleden ----

 
.
Indrukwekkende, sobere, herdenkingsbijeenkomst
ter nagedachtenis aan
Prinses Juliana
maandag 29 maart in de Ontmoetingskerk
De herdenkingsbijeenkomst van Prinses Juliana in de Ontmoetingskerk stond in het teken van de verbondenheid van prinses Juliana en onze woonplaats Julianadorp. Na een kort welkomstwoord werd door de burgemeester Staatsen , de Commandant der Zeemacht in Nederland, Vice-admiraal J.van der Aa en dhr.J.Vonk, als echte Julianadorper, in hun toespraak stilgestaan bij het overlijden van prinses Juliana. De burgemeester noemde het overlijden van de Prinses het verlies van een moeder van Nederland die zich voorstond op een levenshouding met eenvoud en onbesproken gedrag. Van rijkswege heeft de marine vaak een begeleidingstaak bij binnen- en buitenlandse aangelegenheden van het koninklijkhuis. Vice-admiraal J van der Aa verwoordde, dat Prinses Juliana daarbij, ook toen ze Koningin was, niet hield van een strak protocol. De krijgsmacht, waaronder de marine, die vaak met veel protocol is omgeven, had het daar niet gemakkelijk mee. Dhr. J. Vonk, die er zich op voorstond als echte Julianadorper te spreken, gaf duidelijk de verbondenheid aan van Prinses Juliana met Julianadorp . Hij noemde daarbij dat de stichter van Julianadorp, mr. Pieter Loopuyt van Koningin Wilhelmina in 1909, het geboortejaar van prinses Juliana, offici�el toestemming kreeg, het buurtschap Loopuyt ten midden van Koegras in de naam Julianadorp te veranderen. Waarbij vervolgens door mr. Pieter Loopuyt aan bewoners werd voorgehouden; "Overtuigd dat bewoners en belanghebbenden zullen medewerken dat het nieuwe dorp zich den koninklijken naam waardig zal tonen". Dhr. Vonk memoreerde ook nog het laatste bezoek van Koningin Juliana aan Julianadorp in 1969. Zijn dochter Ria mocht de koningin toen bloemen aanbieden, dat gaf nog een bijzondere persoonlijke herinnering.
De bijeenkomst werd muzikaal ondersteund door het chr. mannenkoor uit Den Helder met orgelspel van dhr. Dubbeldam en werd afgesloten met het Wilhelmus.


burgemeester J.M. Staatsen
 

dhr.J.Vonk verwoordt de verbondenheid van Prinses Juliana met Julianadorp
 

Vice-admiraal J. van der Aa
 

medewerking werd verleend door het chr.mannenkoor uit Den Helder
     
De herdenkings bijeenkomst werd georganiseerd door
de gemeente in samen werking met de Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit ,
BelangenVereniging Julianadorp en de Chr.Oranje Veringing "Den Helder".
 

vlaggen halfstok voor Prinses Juliana in de Wethouder de W.de Boerstraat
 

de laatste reis van 'onze' Prinses Juliana
foto: NOS-tv
 
.
Prinses, koningin, Juliana, de naamgeefster van Julianadorp
is op zaterdag 20 maart 2004 om 5.50 uur op 94-jarige leeftijd
overleden. Zij overleed in haar slaap. De hoge leeftijd en daarbij
een lichte longontstekking zijn haar fataal geworden.
.

prinses Juliana, werd 94 jaar oud.
..........
...
Koningin Juliana bezocht Julianadorp in juni 1969
.
boven: Juliana tijdens haar kroning tot koningin, 1948
links: Juliana toen ze 18 jaar werd, 1927
onder: 25 jaar Koningin Juliana, 1973
.
.
..
.
Wij wensen en willen prinses, koningin, Juliana blijvend gedenken
met de al in 1909 plaatsgevonden naamgeving van Julianadorp
Dat zij moge ruste in vrede.
.
.
 
.
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.welcome.to/julianadorp
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: parelvandekop@debvj.nl of julianadorp-pvk@hetnet.nl
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen n�et voor commerci�le doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
Dorper Nieuws wordt samengesteld door de makers van de website
Julianadorp parel van de kop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
parelvandekop@debvj.nl