Fietsroute de 8 van Julianadorp
  De inleiding
Fietsroute deel 1
Fietsroute deel 2
Routekaart
Voorplaat
colofon en tip voor goed afdrukken
.
  Inleiding Fietstocht de 8 van Julianadorp
Fietstocht "De 8 van Julianadorp" voert u door een deel van de polder Het Koegras en haar centrumplaats Julianadorp. U fietst langs recreatieparken, door duingebied met zicht op de Noordzee en bloembollenvelden en langs bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. De fietstocht brengt u ook op het terrein van Noorderhaven, een instelling voor mensen met verstandelijke beperkingen. Het terrein van Noorderhaven wordt ook wel het park van Julianadorp genoemd. Op het park treft u naast de gebouwen voor bewoners en puur natuur ook een speeltuin en een kinderboerderij aan.

Het ontstaan van de de polder Het Koegras en de stichting van Julianadorp
Door het aanleggen van de Koegras Zeedijk werd in 1817 de polder Het Koegras is drooggelegd.
In 1849 kocht de Schiedamse bankier en politicus Pieter Loopuyt de polder, 3875 ha groot, voor een bedrag van 686.000 gulden van de domeinen van de Nederlandse Staat. Hij liet vaarten, sloten en wegen aanleggen. Het aantal boederijen werd van 25 naar een 54 vermeerderd en toen de bankier Pieter Loopuyt in 1872 overleed werd de Koegraspolder getaxeerd op 2 miljoen gulden.
Het dorp Julianadorp, eerst Loopuytdorp genoemd, is begin 1900 gesticht door mr. Pieter Loopuyt, hij was een kleinzoon van de koopman Pieter Loopuyt. In het jaar van de geboorte van prinses Juliana in 1909 kreeg het dorp, met toestemming van Koningin Wilhelmina, de huidige naam Julianadorp. De officiële stichtingsdatum van Julianadorp werd vastgesteld op acht oktober 1909.

Restanten van de Tweede Wereldoorlog
Langs de route treft u ook meerdere restanten aan van de verdedigingslinie de "Atlantik Wall", die in de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de Duitse bezetter vanaf 1942 tot 1945 werd aangelegd. De linie, de "Atlantik Wall", werd aangelegd op de zeekust van Noorwegen tot aan de Pyreneeën, met een lengte van 5400 kilometer en bestond uit bijna 15000 bunkers. De bouw was nog niet afgerond toen de Tweede Wereldoorlog was afgelopen. De bunkers in Julianadorp en de polder Het Koegras maakten deel uit van deze gigantische linie.
Julianadorp was tijdens de Tweede Wereldoorlog spergebied, ter afscherming van de marinehaven en het vliegveld De Kooy ten noorden van Julianadorp. Gelijkertijd met de bouw van de bunkers werd ten zuiden van Julianadorp, direkt grenzend aan het dorp een anti-tankgracht aangelegd, waarbij ook een 25-tal bunkers werden gebouwd. Een aantal bunkers en een drietal kleine delen van de Antitank-gracht bestaan nog. Veel bunkers zijn in de loop der tijd gesloopt of de grond in gegraven en de antitankgracht is met veel (bedrijfs) afval gedempt .

De start en finish van de fietsroute zijn op het Loopuytpark bij de muziektent.
Wij wensen u een plezierige fietstocht.

het rijden van de fietstocht is wel geheel op eigen risico
gadviseerde vertrektijd is tussen 10.00 uur tot 2 uur vóór zonsondergang
 
 
 
 
 
 
     
  Eerste deel van de fietsroute de 8 van Julianadorp
1 start bij de Ontmoetingskerk in het centrum van oud Julianadorp
2
  De kerk werd eerst de Julianakerk genoemd, maar nu voert het de naam Ontmoetingskerk. Door de bouw van de kerk in 1909 veranderde het toen al aanwezige kleine buurtschap Loopuyt in een echt dorp, dat toen de naam Julianadorp kreeg .
In de achtergevel van de kerk is een glas-in-lood raam aangebracht. Het raam is aangeboden door mr. Pieter Loopuyt ter nagedachtenis aan de geboorte van prinses Juliana en de stichting van Julianadorp . De kerk wordt gebruikt voor protestante , hervormd/gereformeerd, diensten en voor culturele doeleinden, zoals concerten en exposities.
Naast de kerk staat sinds 2009 een borstbeeld van koningin Juliana, de naamgeefster van Julianadorp.
Julianadorp vierde toen haar 100 jarig jubileum.
Het borstbeeld is vervaardigd door Charlotte Dorothée barones van Pallandt en is aangeboden door de Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit.
3 vanaf de kerk gaat u richting stoplichten door de Parkstraat
4 bij de stoplichten steekt u over en rijdt u in de Wethouder W.de Boerstraat recht op
de openbare lagere school "Prinses Margriet" af.
5 volg de weg langs de school en sla bij de eerste afslag rechtsaf ; de mr.J.de Vriesstraat.
  De Wethouder W.de Boerstraat en de Mr J.de Vriesstraat zijn de eerste nieuwbouwstraten van Julianadorp . Zij werden rond de jaren zestig van de vorige eeuw gerealiseerd.
6 recht door en kies het fietspad naast het voetbalveld
en ga over het bruggetje direkt rechts af.
  U bevindt zich nu in de wijk Middelzand die rond 1975 werd ingericht en de aanzet vormde tot groot Julianadorp met inmiddels 15000 inwoners.
7 volg het fietspad langs het water tot voorbij het volgende bruggetje.
Daar steekt u de weg over, de Van Foreestweg, en ga linksaf
  Rechts over het bloembollenland ziet u Pizzaria Italia en restaurant de Chinese Pagode
8 ga bij het VVV-kantoor rechtsaf, de meester.Tigchelaarstraat in,
daarna de eerste weg links, de meester Daarnhouwerstraat
  U fietst nu door de nieuwste straten van Julianadorp met aan weerszijden restaurants, een fitnesscentrum, budocentrum, een creatieviteitswinkel de orthodontist en een kinderdagverblijf.
Dit buurtje is speciaal bedoeld voor cultuur en dienstverlenende bedrijven.
9 volg de mr.Daarnhouwerstraat tot de rotonde.
kies daar de tweede afslag richting Breewijd ,
ga direkt rechtsaf het fietspad op langs de vaart.
  Links van u is de wijk Vogelzand, de eerste villawijk van Julianadorp, opgezet in de jaren 1970 tot 1980. Opvallend zijn de ruime kavels waarop de bungalows zijn gebouwd.
10 volg het fietspad, ga over de lange brug, links aanhouden en volg het fietspad.
  U bent aangekomen in Julianadorp aan Zee,
het grootste recreatiegebied van de polder Het Koegras
11 bij de hoofdingang van recreatiepark, Beach Resort Ooghduyne,(Landal Greenparks)
gaat u door het hek, voor het gebouwtje met het bolvormige dak,
over de asfaltweg het terrein van het recreatie park op.
  rechts van deze weg over het water bevindt zich bungalowpark de Keizerskroon, het op één na oudste recreatiepark van Julianadorp. Op dit park zijn twee waterpartijen die een restant zijn van de anti-tankgracht die tijdens de Tweede Wereldoorlog rond Julianadorp was aangelegd.
12 volg de weg met de golfbaan aan de linker hand en ga langs restaurant Fore's .
  U rijdt langs de "Mini Fun Golf"-baan en de golfbaan waar les kan worden genomen of waar u met de familie kunt kennismaken met de golfsport. Info: bij de golfbaan
13 bij de speeltuin gaat u met de weg mee naar links en bij het
zwembad Osiris (de pyramide) gaat u de eerste weg rechts, richting Strand
14 na tweehonderd meter verlaat u door een hek recreatiepark Ooghduyne,
de asfaltweg gaat daar over in een fietspad.
  U rijdt langs de afrastering van bungalowpark Strandslag Julianadorp (rechts) en zuidwaarts (links) ziet u in de verte de vuurtoren Kaap Zuid.
U komt aan bij het parkeerterrein van strandslag Julianadorp met links camping en restaurant de Zwaluw.
15 volg het fietspad langs het parkeerterrein en steek de weg over bij de stoplichten
16 fiets het duin op richting strand volg het fietspad
  Als u boven bent aangekomen heeft u rechts zicht op restaurant Noordzee, onder het restaurant bevindt zich een prachtige moderne bowlingbaan
17 ga nu linksaf richting zee/strand, rij recht door.
U komt u op het strand waar u strandpaviljoen Paal 6 aantreft en recht ziet u een rij strandhuisjes die
tijdens het badseizoen worden verhuurd door Greenpark Landal.
18 de fietsroute vervolgd door bij de strandopgang te keren en een stukje terug te fietsen, ga links af (dat is de tweede afslag)
  Na 100 meter ziet u rechts en links van het fietspad, tot de voet van de duinen en ook tegen de helling van de duinen omhoog betonnen punten staan. Ook achter de duinen zijn die nog aanwezig. Deze betonnen punten noemt men draketanden. Die zijn in de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter als versperring opgesteld.
Op de weg aan de voet van de duinen, De Zanddijk, was een wegafzetting voorzien van anti-tankmijnen. Daar sloot ook de eerder genoemde anti-tankgracht ten zuiden van Julianadorp op aan.
In de duinen bevinden zich, deels onzichtbaar ook nog veel bunkers met bijbehorende gangenstelsels. In aansluiting op de bunkers was, dwars door de duinen tot het strand, ook nog een betonnen muur gebouwd. Op het strand was dan nog een prikkeldraad afzetting. Toen de oorlog was afgelopen werden de bunkers door de bezetter keurig achtergelaten.Het leek alsof ze de volgende dag weer hun intrek zouden gaan nemen. De vele landmijnen die ook in de duinen waren neergelegd moesten na de oorlog door Duitse krijgsgevangen worden opgeruimd
De Julianadorper jeugd speelde tot lange tijd na de oorlog veel in, de toen nog toegankelijke, bunkerstelsels. Ook sloopten zij veel ijzerwerk uit de bunkers, dat ze vervolgens verkochten.

U heeft rechts ook zicht op camping Oase en u treft iets verder een picknickplaats aan met een mooi uitzicht op de Van Foreestweg.
19 verder gaand volgt u het fietspad richting noorden tot aan de strandopgang de Zandloper en daar fiets u weer omhoog de duinen in .
Blijf het fietspad linksaanhoudend volgen.
  nu komt u op de meest steile helling van deze fietstocht, 't ís even afzien
U fietst tussen twee bunkers door tot het einde van het fietspad, een pleintje met bankjes.
Bent u daar aangekomen stap dan van de fiets, draai u om enkijk bij het duin omhoog.
U ziet , ter weerzijde van het pad dat u heeft gevolgd, hoog op de duinen de twee bunkers, type M219 (Marinebunker 219) waar u net langs bent gefietst.
Het zijn twee bijzondere bunkers omdat ze speciaal gebouwd zijn voor scheepsgeschut van een uit de vaart genomen Duits oorlogschip, de Gneisenau II. Op de bunker rechts, nu uitkijkpost, heeft een kanon gestaan met een loop geschikt voor patronen van 15 centimeter dikte. Op de andere bunker is nooit een kanon gemonteerd, de oorlog was al eerder afgelopen. Internationaal worden deze bunkers als zeer bijzonder aangemerkt.
- U kunt daar uw fiets even stallen en de bunker met de uitkijkpost beklimmen. U heeft daar een mooi uitzicht over de Noordzee en de recreatieparken van Julianadorp aan Zee.
Ook een bezoekje aan het strand ligt voor de hand en u bent, van begin maart tot eind september,
van harte welkom bij het strandpaviljoen Zee van Tijd .
20 U keert nu de fiets en gaat een klein stukje terug
bij de eerstvolgend afslag slaat u links af richting strandslag Falga .
  U rijdt nu op een fietspad dat u door mooie duinvaleien voert. Langs dit fietspad treft u links weer een uitkijkpost aan. Heeft u de eerste uitkijkpost nog niet beklommen, dan zou dat nu alsnog kunnen. De uitkijkpost is opnieuw bovenop een bunker aangelegd.
Dicht bij deze uitkijkpost heeft in de Tweede Wereldoorlog een gigantische radarantennesysteem gestaan, die bekend stond onder het type Knickebein antenne waarvan er in heel Europa twaalf zijn gebouwd. Deze antenne was geplaatst op een rail die in een cirkel was aangelegd met een middellijn van 35 meter. De antenne draaide daar twee keer per minuut op rond en werd gebruikt voor navigatie van gevechtsvliegtuigen. De rail ligt nog, deels onder het zand, in de duinen. Helaas is dat gebied, vanwege natuurbeheer, niet toegankelijk voor publiek.

U krijgt iets verderop vanaf het fietspad een prachtig uitzicht over de bloembollenvelden van de polder Het Koegras en de rechte polderweg de Middenvliet. In de polder waren rond 1890 een vijftigtal boerenbedrijven die zich bezighielden met veeteelt en akkerbouw. Er werden o.a. granen, aardappelen, bieten, koolzaad en kool verbouwd. In de periode 1928/1929 kwamen de eerste bloembollentelers uit de buurt van Haarlem, "uit de zuid" zich vestigen in Het Koegras. Nu in 2005 zijn er nog weinig veehouders in Koegras te vinden, bijna alle weilanden en akkerland zijn omgezet in bloembollen-teelgronden. De bloembollenbloei begint in het voorjaar met krokussen, hyacinten en narcissen en de tulpenbloei is op zijn mooist in maanden april en begin mei.
21 Volg het fietspad tot de hoge uitkijktoren, daar kunt u nog meer genieten van het uitzicht op de landerijen van polder Het Koegras. Rijdt u iets verder dan komt u bij strandslag Falga met rechts de Hoeve Kleine Keet.
  De Hoeve De Kleine Keet is een heel oude boerenplaats. In de geschiedenis van het nog niet geheel drooggemaakte Coegras (oude naamvoering) is al sprake van de boerderij die werd bewoond door jagers en onderhoudsmensen van de duinen. Ook tijdens de oorlog in 1799 tussen de Engelsen, die over zee kwamen, en Fransen op de kust van Het Koegras wordt de locatie Kleine Keet al genoemd .
Links naar beneden kijkend in de duinen ziet u en groot plat bouwwerk. Het betreft de bunker (T40) die in de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt als kantine annex bioscoop. Na de oorlog is de bunker nog lang door het Nederlandse leger gebruikt.
22 Keer nu om en ga bij de uitkijktoren van het duin af naar beneden.
Let op dat is een schelpen voetpad
  Steek de weg, de Zanddijk, over,
!!!!! let hier goed op het soms onrustige verkeer !!!!--
23 U bent aangekomen op de polderweg de Middenvliet, waar u al eerder zicht op had vanaf het fietspad in de duinen.
  Aan weerzijden van de Middenvliet zijn bloembollenverwerkingsbedrijven en een aantal vrijstaande woningen. Aan deze weg treft u ook twee boerencampings aan. Minicamping Duinzoomhoeve en minicamping Maria Hoeve.
In de Tweede Wereldoorlog zijn de boerderijen en woningen langs deze weg door de Duitse bezetter gevorderd en ingezet voor het onderbrengen van Duitse soldaten. Ook was langs deze weg een verdediginglinie opgezet, aangegeven met de naam "de Alte Sudlinie", bestaande uit een 25-tal bunkers, merendeels kleine schuilbunkers en een aantal mitrailleur-nesten. De anti-tankgracht ten Zuiden van Julianadorp was de "Neue Sudlinie"
Na 300 meter rechts van de weg is de Maria-Hoeve. Aan weerzijden van deze (Zuidhollandse) boerderij zijn een drietal kleine bunkers vanaf de weg zichtbaar. Twee zijn helemaal bedekt met groen. Achter deze boerderij was op een betonnen fundatie een mitrailleur opgesteld. Deze betonnen fundatie heeft de huidige bewoner in de grond laten graven. In een tuin bij een ander pand aan deze weg is nog een mitrailleur-fundatie in takt, maar die is vanaf de weg niet zichtbaar.
Verder fietsend ziet u ook links van de weg verspreid nog kleine schuilbunkers midden in het bouwland staan
24 Bij de kruising (na twee kilometer) gaat u rechtsaf, richting Julianadorp
  Bij het naambordje Julianadorp, ziet u aan de linker kant van de weg een klein boerderijtje met de naam 't Tiende Kind. Als daar vlaggen wapperen bent u welkom om een kunst-expositie te komen bezoeken of te genieten van de werkzaamheden van pottenbakkers. Er wordt ook keramiek te koop aangeboden..
Een honderd meter na de benzinepomp doemt rechts van de weg weer een hoekige (woon)bunker op. Vóór deze bunker was tijdens de Tweede Wereldoorlog en nepgevel gebouwd, volledig voorzien van deur en raamkozijnen. Buurtbewoners hebben tijdens de bouw van deze kolos vaak in angst gezeten voor mogelijke bombardementen, want de werkzaamheden ging dag en nacht door, waarbij de bouw 's nachts met grote schijnwerpers werd aangelicht.
25 In Julianadorp aangekomen steekt u bij café de t'Happerij de zijweg, de Van Foreestweg over.
--- let daar wel goed op, al hebben de fietsers daar wèl voorrang bij het oversteken.
  Rechts van de weg, na de oversteek, staat het nagenoeg oudste (school)gebouw van Julianadorp. In 1886, Julianadorp bestond toen nog niet, werd deze in gebruik genomen als vervanging van de eerste lagere school van Het Koegras (van 1836), dat was nog een aangepaste keet. De school werd "Gemeente school nummer 1" genoemd. Deze school was ook de eerste school in de gemeente met een eigen schoolbibliotheek. De school werd, na veel discussie, door de gemeente gebouwd met een financiële bijdrage van Pieter Loopuyt van 1000 gulden en een bijdrage van 700 gulden van gemeente Callantsoog.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd deze school gebruikt als ziekenhuis. De gymzaal was de operatiezaal. Er werden toen in vijf noodscholen, cafés, schuren, een winkel en een deel van de kerk klaslokalen ingericht voor de dorper jeugd en voor kinderen van vluchtelingen uit Den Helder, die in aangepaste kippenhokken werden opgevangen in Julianadorp.

Tijdens het feest van de ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw in 1886, de school bestond toen ook vijftig jaar, werd door het toenmalige hoofd van de school , dhr. Westendorp, het Koegras lied ten gehore gebracht. Hij is tevens schrijver van het lied.
.  
Het Koegraslied
Wie te Koegras is geboren
Of er woont sinds lange tijd
Heeft behoefte een lied te horen
aan zijn landstreek toegewijd
Leve het Koegras zij het lied
Wie niet zingt, waardeert het niet

Heeft een arme veel te strijden
Voor het stukje daaglijksch brood
Boeren kunnen niet zien lijden
Helpen willen ze in den nood
Leve het Koegras zij het lied
Gierigheid bestaat er niet
Iedre stand heeft vele pretjes
Waar is 't, doch dit mag gezegd
Menig steedling wordt soms netjes
Ingepakt door vriend of knecht
Leve het Koegras zij het lied
Fopperij bestaat er niet
Doch waartoe nog meer te noemen ?
Ieder weet wat 't Koegras is,
't Staat niet netjes veel te noemen
Deugd is needrig, dat 's gewis
Leve 't Koegras zij het lied
Godes hulp ontbreek het niet
26 vervolg de weg tot de stoplichten bij het Zebrapad.
27 ga linksaf na de stoplichten , steek de weg (de Langevliet) over
richting Ontmoetingskerk.
28 sla bij het oude centrum van Julianadorp aangekomen ( het Loopyutpark), linksaf
29 Eindpunt eerste deel van de fietstocht "de 8 van Juliandorp"
  U kunt nu een tussenstop houden bij eetcafe Effe in't Dorp of direkt verder gaan en het tweede deel van de route vervolgen
   
   
  u heeft 12 kilometer afgelegd
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Tweede deel van de fietsroute de 8 van Julianadorp
29 vanaf café Effe in't Dorp gaat u noordwaarts ricting nieuw winkelcentrum
  Aan de overkant van de Schoolvaart stonden tot 2009 twee bunkers. Een gevechtsbunker en een munitiebunker. De bunkers zijn in 2009 gesloopt en hebben plaats gemaakt voor een modern winkelcentrum met de naam de Riepel. In de grote schuur naast het winkelcentrum is het landbouwmuseum van fam. K.Hoornsman gevestigd. Als het hek open staat bent u welkom.
30 sla bij cafetaria 't Centrum rechts af en ga direkt weer rechts af langs de muziektent richting Kerk
31 bij de kerk gaat u links af de Parkstraat in.
  Achter de huizen van de Parkstraat, het eerste deel, staan rechts nog een aantal bunkers. Deze zijn vanaf de weg niet goed zichtbaar, omdat daar later huizen voor zijn gebouwd
32 u vervolgt de weg en gaat met de bocht mee links, u rijdt dan in de Proeftuinweg,
ga verder tot het einde van de weg.
33 sla daar rechts af en volg de Schoolweg tot de Rijksweg N9
  Dicht bij de Rijksweg ziet u aan weerskanten van de Schoolweg bunkers.
Rechts en links staan gevechtsbunkers en links staat daarnaast nog een munitiebunker. Linksaf dicht bij het kruispunt was vroeger het buurtschap de Blauwe Keet. Daar was tot 1948 ook nog een klein pontje over het kanaal. Het buurtschap ontstond door de komst van het Noordhollands kanaal. Werklieden bivakkeerden daar. Het buurtschap is eind negentienhonderd gesloopt om meer ruimte te maken voor een veiliger afslag van de Rijksweg richting Julianadorp. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn ook hier veel Duitse soldaten gelegerd geweest.
34 bij de Rijksweg N9 aangekomen slaat u rechts af, de parallelweg op.
  Aan de overkant van de Rijksweg N9 ligt het Noordhollands kanaal, dat in van 1818 tot 1824 in opdracht van koning Willem I werd gegraven. De grond, die bij het graven van het Noordhollandskanaal vrij kwam, werd als ondergrond van de "Jaag Weg", de huidige Rijksweg N9, gebruikt. Het Noordhollands kanaal was tot 1876, toen het Noordzeekanaal in gebruik werd genomen, de belangrijkste zeescheepvaart-verbinding voor Amsterdam. Het kanaal werd daarom ook wel het groot kanal van Amsterdam genoemd. De kosten voor de aanleg van het kanaal waren 3 miljoen gulden en er hebben tussen de rond de 10.000 mensen aan gewerkt.
  100 meter vanaf het kruispunt is rechts van de weg in het land een bunker. Vanaf de boerderij tot de bunker is een vaart. Deze vaart is nog een restant van de antitankgracht die tijdens de Tweede Wereldoorlog ten zuiden van Julianadorp was aangelegd. De tankgracht was twintig meter breed en voor helft van de breedte zeer diep. Zoals deze bunker stonden er meer langs de tankgracht. Ze waren niet goed zichtbaar vanuit de lucht, omdat ze deels werden bedekt met modder en graszoden. Na de oorlog werd in de tankgracht veel gezwommen 's winter op geschaatst. Oude dorpers herinneren zich ook nog de beste paling die zij uit de gracht visten.
35 na 1 kilometer is links van de weg een viaduct naar het pontje Westeinde.
  Het pontje is een varende verbinding tussen Koegras en de Anna Paulowna polder. Bij een volgende fietstocht een aanrader om op die manier een kijkje te nemen in een ander deel van de Noordkop van Noord Holland.
36 vervolg de weg tot halverwege het bos dat opdoemt
aan uw rechter hand.
ga rechtsaf over het bruggetje .
  Over het bruggetje bent u aangekomen op het terrein van Noorderhaven, een instelling voor mensen met verstandelijke beperkingen. De instelling valt onder beheer van de landelijke organisatie 'S Heeren Loo.
Voorheen was het terrein vrij gesloten, nu staat het beheer een meer open terrein voor ogen, zodat bewoners minder geïsoleerd wonen.
37 na het bruggetje direkt links en na 50 meter rechts.
(richting Julianadorp)
  rechts van de weg is de boerderij van Noorderhaven, waar bewoners onder begeleiding kunnen paardrijden, er zijn volières met divers pluimvee en hokken met konijnen.
Links, tegenover de boerderij, is een speeltuintje.
38 uitgespeeld fietst u verder richting kinderboerderij, vervolg de weg
vanaf de speeltuin en ga de eerste afslag links (een smal paadje)
39 na de sterrrenwacht gaat u rechts af
  Het gebouwtje de Sterrenwacht is het domein van de vereniging Zenit,
Tijdens het clubseizoen bent u op de vrijdagavonden welkom.
40 steek de eerst volgende kruising over.
  U fietst zo naar de ingang van het terrein van de kinderboerderij (links van het pad). Daar treft u divers klein vee aan, zoals kippen,geitjes, herten en konijnen.
41 vervolg de weg bij de kinderboerderij en
ga bij de eerste afslag links af
  Links van U is de afzetting van de kinderboerderij
42 sla vóór de stenen brug rechts af
43 bij volgende wegkruising, na de houten brug, slaat u rechts af
44 bij de bosrand, met zicht op bloembollen-velden en Julianadorp, slaat u links af
45 de eerstvolgende splitsing van het pad recht door de weg vervolgen
46 bij de driesprong rechts af.
47 u komt aan bij een brede weg.
Daar slaat u rechts af
48 volg de brede weg tot voorbij de grote groene brug
sla direkt na de brug rechts af.
49 u rijdt nu richting de uitgang van Noorderhaven en komt aan bij een rotonde
  Als u recht door zou gaan over de rotonde, dan komt u uit bij
het overdekte winkelcentrum Dorper Weerth, locatie Drooghe Bol.
50 gaat nu niet recht door, maar slaat rechts af richting "oud" Julianadorp
51 links van het fietspad over het water ziet u eerst
de nieuwbouwwijk Malzwin
  rechts van de weg fiets u langs de boerderij-camping Koegras
52 bij de afslag direkt na de boerderij recht door .
links van het fietspad is de nieuwbouw-wijk Doorzwin.
  Als u rechts van de weg kijkt ziet u het appartementencomplex Recidence Buitenveld voor ouderen en daarnaast
de ijsbaan van Julianadorp en nog meer oostwaarts een groot geelachtig rond gebouw, dat is de middelbare school
die sinds 2007 in Julianadorp is gevestigd. Het Junior College is voor de eerste twee klassen vervolgonderwijs.
53 bij de rotonde gaat u recht door, volg het fietspad tot aan het bruggetje rechts bij het zebrapad.
  De zijweg, de Zuiderhaaks, die u bent overgestoken wordt binnenkort doorgetrokken en gaat ten zuiden om Julianadorp heen en komt uit bij de Schoolweg dicht bij de Rijksweg.
In 2007 wordt halverwege deze nieuwe weg de eerste Middelbare school van Julianadorp in gebruik genomen.
54 bij het bruggetje rechts af .
vervolg de weg tot het einde en ga daar links af.
  U rijdt nu in de Landbouwstraat.
55 deze weg volgen.
  U komt op het Loopuytpark uit en bij de Rabobank, het eindpunt van deze fietstocht.
   
 
  U heeft tijdens de fietstocht een deel van Koegras en Julianadorp gezien. Wij hopen dat u heeft genoten van de direkte omgeving van ons dorp met zijn wijdse velden, grillige duinen, bunkers en andere restanten uit de Tweede Wereldoorlog, het schone strand en de vaak prachtige luchten.
  de afgelegde afstand van de fietstocht was bijna 20 kilometer
   
 

met dank aan familie Vlieland voor correctie en advies


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fietstocht de 8 van Julianadorp is samengesteld
door de makers van de website
Julianadorp Parel van de Kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl

op de website is ook uitgebreide informatie te lezen
over Julianadorp
Copyright Fietstocht de 8 van Julianadorp :
Julianadorp-promotie '95
de route is samengesteld dd. juli 2005
aangepast dd. november 2015
auteur: P.J.Sieswerda

 

Tip voor het goed afdrukken van het Fietsroute-boek

a. - Gemakkelijk adrukken fietsroute 8 van Julianadorp
- ----download hier de fietsroute als pdf-file
- ----print deze daarna uit

b. of.......via de webbrowser

Het Fietsroute-boek bestaat uit drie onderdelen:
- 1.voorplaat,
- 2.fietsroute en
- 3.routekaart

Voor het goed afdrukken moet u ook de achtergrond afdrukken
- Als u de microsoft internet-explorer heeft opgestart
- en de fietsroute in beeld heeft
- gaat u naar Internetopties
- kies tabbad geavanceerd
- zet bij afdrukken
- een "vinkje" voor afdrukken met achtergrond.
- druk willekeurige met de rechter muisknop op de pagina
- en kies in het menu afdrukken
- na het afdrukken kunt u dat vinkje weer weghalen.

terug naar index