Julianadorper Perikelen
wij wonen in Julianadorp
Julianadorp en julianadorp aan Zee let op uw zaak
alleen totale omleiding van Julianadorp lost "hartinfarct" van Julianadorp op
eigen postcode Julianadorp per januari 2010
gemeenteraad tegen eigen identiteit Julianadorp!!!
uitbreiding Julianadorp stopt ?
meer werkgelegenheid
Den Helder voor dorpers duur
! ! ! Wij wonen in Julianadorp ! ! !
Zoekend naar nieuws in zomertijd stuitte de Helderse Courant op de naambordjes van Julianadorp en Julianadorp aan Zee. In het artikel bij de foto's van de naamborden verwoordt Richtje Brandsma, voorlichtster van de gemeente: "dat blauwe plaatsnaamborden betekent, dat Julianadorp en Julianadorp aan Zee als zelfstandige dorpen moeten worden aangemerkt". Julianadorp heeft in 1909, met instemming van koningin Wilhelmina en het toenmalige gemeentebestuur, haar plaatsnaam gekregen. Over Julianadorp aan Zee is enkele jaren geleden een gemeentelijk besluit genomen. Dat houdt in dat de Julianadorpen niet als wijk van een nabijgelegen plaats moeten worden aangemerkt.
Dorpsgenoot Henk Visser herinnerde in een reaktie op bovengenoemd artikel ook nog aan de verkeerde beslissing die is genomen tijdens de invoering van postcodes. Veel Julianadorpers nemen het de bestuurders, en daarvoor verantwoordelijke gemeenteambtenaren, hoogst kwalijk dat de postcode aan Julianadorp is ontstolen. Gelukkig heeft de post er absuluut geen bezwaar tegen dat de postcode 1786..87..88.. aangevuld wordt met Julianadorp.
Wij verdenken, bij het duiden van Julianadorp, met name een aantal gemeente-raadsleden, -ambtenaren en journalisten van de Helderse Courant van een chronisch gebrek aan historische kennis betreffende Koegras met haar centrumplaats Julianadorp.
Veel inwoners van Julianadorp ondervinden bij het doen van aankopen of een bezoek aan een publieke instelling in Den Helder vaak een hinderlijke benadering van dorpers . Het zet zelfs dorpers aan inkopen te gaan doen in Schagen of Alkmaar, daar mag je van de middenstand zonder commentaar in Julianadorp wonen.Julianadorp en Julianadorp aan Zee
let op uw zaak !!!!!
Momenteel woekert er een kwaadaardig tumor in Julianadorp
dat wordt veroorzaakt door propaganda-uitingen van
de stichting die zich presenteert als d..h..kustdezee
deze stichting gaat volkomen voorbij aan het bestaan van
Julianadorp en Julianadorp aan Zee
Julianadorp en Julianadorp aan Zee zijn door die stichting
volgehangen met vlaggen en voorzien van borden met uitingen
zonder de beide woonkernen in hun waarde te laten.
Voor Julianadorp en Julianadorp aan Zee geldt dan ook de slogan
stichting d..h..kustdezee weg ermee
let op uw zaak !!!!
Julianadorp en Julianadorp aan Zee
www. julianadorp-parelvandekop.nl ..dd. 17 augustus2014 .p.sieswerda, dorper v/h jaar 2011
De mbouw van de nieuwe Riepel aan de Schoolweg heeft mede gezorgd voor zwaarder hartinfarct
Julianadorp.
Infrastructurele problemen van het hart van Julianadorp treden op bij kruispunt Veul.
Als er hartproblemen zijn dan worden meestal omleidingen aangebracht.
Het verlengen van de Breewijd naar de Langevliet wordt gezien als dč oplossing van de
verkeersproblemen. Echter dat getuigt als vanouds van een halfslachtige oplossing.
Het tevens doortrekken van de Zuiderhaaks naar diezelfde Langevliet zou een betere totale
ingreep zijn voor de hartproblemen van Julianadorp.
- Bezoekers kunnen dan vanaf de doorgetrokken Zuiderhaaks het nieuwe winkelcentrum bereiken
- De Schoolweg wordt ontlast van een hinderlijke verkeersstroom.
- Vakantiegangers van Julianadorp aan Zee kunnen dan gemakkelijk kruispunt Veul mijden.
- Het niet te stuiten sluipverkeer van DH naar de zuid kan langs Julianadorp worden geleid.
- Bewoners van aanliggende straten aan de Langevliet in Julianadorp kunnen normaal
..uit hun straat rijden.
- De belasting van kruispunt Veul is dan verleden tijd.
- Het is dan ook mogelijk het dorp Julianadorp onaantrekkelijk te maken voor veel en hardrijdend
..verkeer.
Meestal is de opmerking bij het aandragen van een dergelijke oplossing dat er geen geld voor is,
imaar als de visie er niet is, zŕl er ook geen geld voor worden gezocht.
De gemeente krijgt met de ontstane hartproblemen van Julianadorp de rekening gepresenteerd
van het ooit bedachte plan om Julianadorp uit te laten groeien tot een dorp met meer dan 15000
inwoners. Zij heeft daarmee ook de zorg op zich genomen om de infrastructuur daarbij aan
te passen. Wat dat betreft is er nog veel te leren van de werken die in gang zijn gezet
door Pieter Loopuyt en uitgevoerd door de van Foreesten, die in het tweede deel van de
19e eeuw het beter voor elkaar hadden met het, voor die tijd,uitstekende wegenplan in de polder
Het Koegras, voor het aantal, van toen, rond de vijfhonderd inwoners
.

Door asfalteringswerkzaamheden ontstond al gauw een verkeeropstopping
op de Langevliet bij de brug naar de nieuwe Riepel in aanbouw.

De bouw van de nieuwe Riepel vordert gestaag
Gemeenteraad tégen eigen identiteit Julianadorp
Tegen sluitingstijd van de raadsvergadering op woensdag 19 juli 2001 heeft het gemeentebestuur
van gemeente Den Helder besloten, dat Julianadorp geen eigen bestuurlijke identiteit mag verkrijgen.
De korte, kille hamerslag van burgemeester Hoekzema, zelf nota bene woonachtig in Julianadorp,
kan voor het dorp wel eens het effect hebben van een mokerslag. De gevolgen van dit besluit zijn op dit
moment nog niet te overzien.
Het is al wel zeker en zeer verontrustend, at ze de verdere ontwikkeling van Julianadorp danig in de
d weg zal gaan staan. Het is tevens de vraag, na de straatvechterij van de afgelopen weken, of de
meerderheid van de gemeenteraad de intelligentie bezit om te kunnen overzien wat de te verwachten
negatieve gevolgen voor Julianadorp zullen zijn. Het ligt voor de hand dat er geen stadsvoorzieningen
worden gerealiseerd die normaliter voor een dorp van meer dan 15.000 inwoners behoren te worden
aangebracht. Dorpers blijven aangewezen op de voorzieningen in Den Helder. Zij mogen daarbij,
middels de gemeentelijke belastingheffing,wel meebetalen aan de ontwikkeling van de stad Den Helder
gelegen boven de Doggersvaart. Dat het gemeentebestuur al lange tijd Julianadorp geen toekomst
wenst is al gebleken uit de mislukte tenaamstelling van Drooghe Weert, een enkeling weet nog wat daar
mee wordt bedoeld.
Nog zo'n misselijke zet was het stelen van de postcode van Julianadorp
Het niet realiseren van afdoende infrastructuur is ook al een grote misser
Veel dorpers moeten dagelijks voor hun werk naar Den Helder met alle gevolgen van dien tijdens de
spitsuren. Gevaarlijke wegen zoals de schoolweg worden gehalveerd in breedte.
Voor de elkaar ontmoetende auto's plus een fietser is op deze weg echt geen ruimte.
Toch is het twijfelachtig dat je een dorp van bijna 100 jaar oud zijn identiteit kán afnemen. Identiteit,
herkenbaarheid, zit in het bloed. Een dorper kun je bestuurlijk zijn dorp afnemen, toch blijft hij dorper.
Het is in deze tijd, waarbij eenzaamheid onder de mensen gigantisch toeneemt,
tevens een bewijs van onkunde van het gemeentebestuur van gevoelens van veel mensen.
Vaak is herkenbaarheid van de naaste omgeving van groot belang voor het welbevinden van de mens.
In de sport zie je dat belang van herkenbaarheid in zeer grote mate. Mensen voelen zich als deelnemer,
bestuurder en als supporter betrokken bij hun club. Zo is dat toch ook vaak bij bewoners van landen,
provincies en eigen woonplaatsen.
Opvallend is, dat een besluit zoals hierboven beschreven vaak wordt genomen als er niet direkt
gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet liggen. De motivatie om zich betrokken te voelen bij de
gemeentelijke politiek wordt zwaar op de proef gesteld. Waarom zou je ooit, als inwoner van Julianadorp,
nog eens deel nemen aan gemeenteraadsverkiezingen als je al weet dat het gemeentebestuur
tégen eigen bestuurlijke identiteit van Julianadorp is.
Uitbreiding Julianadorp gaat door...maar..
De gemeente was voornemens de uitbreiding van Julianadorp te beëindigen nadat Malzwin Zuid
en Zwanenbalg 2 waren afgerond. Wordt het dorp verder uitgebreid, dan moeten er meer voorzieningen
worden gerealiseerd. Inmiddels is grond aangekocht ten oosten van Julianadorp.
Er worden plannen ontwikkeld voor woningbouw en aanpassing van de infrastructuur.
Dus er zullen in Julianadorp ook meer voorzieningen, zoals meer winkels,dependances van
middelbare scholen ,sport- en cultuurvoorzieningen en een dagelijks bemande politiepost moeten komen.
In Julianadorp weten we al jaren, dat het gemeentebestuur geen extra voorzieningen wil realiseren
in Julianadorp voor de binnenkort 17.000 dorpers. Daarbij klinkt ook nog het gemekker van de
middenstand uit de stad 10 km ten noorden van Julianadorp dat zeer ten nadele is van genoemde
ontwikkelingen in ons dorp. Om daar tegenwicht aan te geven adviseren wij de inwoners van Julianadorp
het stadshart van DH te mijden en de grote inkopen in andere plaatsen zoals Breezand, Callantsoog
,Schagen of Alkmaar te doen. Het is ook zeer storend dat de stadse winkeliers steeds maar
Julianadorpers opleggen dat zij in DH wonen terwijl dorpers vaak aangeven dat Julianadorp hun
woonplaats is. Ook daarom zijn andere winkelcentra buiten de gemeente voor Julianadorpers
een verademing. Van de middenstand daar mag je zonder discussie in Julianadorp wonen.
Werkgelegenheid
Dagelijks moeten veel mensen naar het werk in Den Helder of elders.Meer werkgelegenheid stimuleren in Julianadorp is een kwestie van bestuurlijke inzet en goede wil.
Den Helder voor dorpers een (te) dure gemeente
De inwoners van Julianadorp zijn echte weldoeners voor de stad Den Helder.
Ieder jaar weer subsidiëren zij met minimaal 12 miljoen Euro het gemeentebestel beter gezegd
het stad binnende Linie-bestel. Wat zij ervan terug zien in het dorp is minimaal.
Grote sommen geld verdwijnen in nog groter bodemloze putten van bestuurlijk Den Helder.
Onderzoek na onderzoek, geld weggooien, geld weggooien, maar een goede infrastructuur realiseren
in en rondom Julianadorp is nog niet aan de orde. Mooi weer spelen met provinciegeld,rode lampjes
aanleggen langs de kust. Voor
wie zou dat nu geraliseerd zijn. Net tot aan het dorp heeft de
provincie geld laten rollen, meer kon er niet af. Daar begint de taak van het gemeentebestuur.
Wist u,.....dat het gemeentebestuur al 20 jaar niets aan verbetering/uitbreiding van ...............de infrastructuur in en naar Julianadorp heeft gedaan?
Eigen postcode Julianadorp sinds januari 2010
.

1788.. 1787.. JULIANADORP
.
Het kado voor het honderdjarige Julianadorp

met ingang van januari 2010 kreeg
Julianadorp
haar eigen postcodes

1788... Julianadorp ten westen van Langevliet
1787 buiten gebied en oude Julianadorp

Het kado voor het honderdjarige Julianadorp
Een Burgemeester hoeft zich er niet voor te
schamen in Julianadorp te wonen en
(import)-Julianadorpers kunnen gewoon aangeven,
dat ze in J u l i a n a d o r p wonen, dat is gelegen
zeven kilometer ten noorden van Callantsoog
.
Deze pagina is samengesteld voor de website
Julianadorp Parel van de Kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
e-mail: julianadorp@hotmail.com
aangepast: dd oktober 2014