Goed Nieuw jaar 2021
.
K A L E N D E R 2021
Julianadorp en Het Koegras
Kalender 2021
Voor het komende jaar 2021 een nieuwe kalender met 13 foto's van Julianadorp en Het koegras
van het afgelopen jaar. U kunt daarover beschikken door deze te downloaden en daarna afdrukken.
klik hier om de kalender op te halen
.
Eerste sneeuw in Julianadorp in 2021
d.d. 16 januari
 
 
 
.
Onderhoud kustlijn Julianadorp/Koegras.
Wat gebeurt er op het strand? d.d.januari 2021
Rijkswaterstaat vult het strand van Julianadorp aan met zand uit zee.
Het strand en de duinen zijn onze belangrijkste bescherming tegen de zee. Door de wind, zee en stroming verdwijnt er zand van de kust. Met het aanbrengen van nieuw zand blijft de kustlijn op natuurlijke wijze intact. Zo blijft de Kop van Noord-Holland goed beschermd tegen de zee.
De werkzaamheden vinden plaats van december 2020 tot april 2021 gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag. Het traject waar onderhoud wordt uitgevoerd is vanaf de zeedijk bij Huisduinen tot Julianadorp-Zuid bij Strandslag Julianadorp. Op zee, 10 kilometer uit de kust, wordt 1.100.000 kubieke meter zand door een baggerschip opgezogen en naar de kust van Koegras, ter hoogte van strandslag Falga, vervoerd. Middels een tijdelijke transportbuis wordt het zand vanaf het schip op het strand gespoten.
Het strand wordt daardoor hoger en breder.
Vanwege het ontstaan van drijfzand is het verboden het werkterrein te betreden !
Honden moeten aan de lijn . Ruiters moeten rekening houden met zachte plekken in het zand. Bezoekers mogen het werkterrein alleen passeren aan de duinzijde. Het is verboden te zwemmen en watersporters moeten 300 meter afstand houden tot het baggerschip.
info: RijksWaterstaat
Fotoimpressie van de zandsuppletie op de kustlijn bij Strandslag Julianadorp
 
 
 
 
 
.
Technisch hoogstandje in Koegras d.d. 28 januari 2021
1100 meter watertransportbuis als slang onder de grond getrokken
Begin oktober is PWN begonnen met het vervangen van een bestaande drinkwatertransportleiding tussen Callantsoog en Julianadorp, met een doorsnede van 400 mm door een drinkwaterleiding met een grotere doorsnede van 600 mm. Daarmee vergroot PWN de leveringscapaciteit en kan, nu en in de toekomst, worden voldaan aan de toenemende watervraag in de regio. De totale lengte van de te vervangen leiding bedraagt zo’n 5,9 km. De geplande werkzaamheden worden uitgevoerd in de buurt van het tracé van de huidige transportleiding die ligt vanaf de Zijperzeedijk (Callantsoog), naar de Jeweldijk, langs de Zandweg, met een kleine bocht om Groote Keeten heen richting de Duinweg, vervolgens langs de Duinweg tot aan de Callantsogervaart.
Donderdag 28 januari 2021 werd 1100 meter van de genoemde drinkwatertransportleiding, in één geheel, van Groote Keeten , door Koegras-zuid onder de grond naar de Callantsogervaart getrokken. Voorafgaande weken waren de delen van de buis aan elkaar gelast en was middels gestuurd boren een horizontale doorgang met een diameter van 800 mm aangebracht. Het gestuurd boren werd toegepast om de structuur van de grond zo weinig mogelijk te verstoren waarbij vooral mogelijke verzilting van de bovenliggende bloembollenteelgronden werd tegengegaan.
Nadat de boor het einddoel had bereikt werd aan de boorstang de nieuwe watertransportleiding van 1100 meter met een diameter van 600 mm bevestigd en vervolgens in de grond getrokken. Voor het goed invoeren in de grond werden een zestal telekranen ingezet.
De werkzaamheden zullen tot het voorjaar van 2021 duren. Uitvoerend aannemer is de firma A. Hak.
1100 meter drinkwatertransportleiding met een diameter van 600 mm,
die klaar lag, wordt door de grond getrokken
 
 
 
 
 
 
De boor- en trekmachine opgesteld bij de Callantsogervaart aan de Zanddijk
 

De 1100 meter buis geslaagd doorgevoerd tot bij de Callantsogervaart.
.
Roodborstje in beeld
locatie: Slenk in Middelzand
.
Nieuwbouw Julianadorp Oost
Willem Alexanderhof d.d.januari 2021

Nieuwbouw Julianadorp oost met rechts-voor braakliggend terrein waar binnenkort de volgende fase van de bouw start
.
IJsbaan Julianadorp met een mooie ijsvloer d.d.31 janurari
Schaatsen op de ijsbaan in Julianadorp, of het er nog van komt is de vraag. Zondag 31 januari jl. lag er een prachtige ijsvloer. Nog lang niet betrouwbaar, maar toch. De daaropvolgende dagen liet de vorst het afweten, maar het komend weekend wordt weer stevige vorst verwacht. Wie weet komt het er toch nog van.
IJsbaan Julianadorp lag er mooi dichtgevroren bij op zondag 31 januari
.
Witgekleurd Julianadorp met een gordijn van stuifsneeuw d.d.7 februari
Zaterdagnacht 6 en zondag 7 februari werd heel Julianadorp bedekt met een laag sneeuw. Het dorp werd ook de gehele zondag geteisterd door stuifsneeuw veroorzaakt door harde wind. Sommige delen van de wegen werden schoongeblazen maar op andere delen ontstonden sneeuwduinen. Ook doorgaande wegen raakten geheel bedekt met een sneeuw.

Het Loopuytpark met witte wegen en een gordijn van stuifsneeuw
 
 

De weg van de Parkstraat deels schoongeblazen door de harde wind
 
 

De Vlietstraat
 

De Langevliet
 

Een sneeuwpop in de Wethouder W.de Boerstraat
 

Wel sneeuwduinen langs de Slenk in Middelzand maar van ijs nog geen spoor
 

Een enkeling baande zich een weg door het gure winterweer
 

Middelzand , pappa moest er aan geloven om de sneeuwpret te vergroten
 

De Van Foreestweg met een flinke laag sneeuw
 
 

Met sneeuwschuiven en zoutstrooien werd gewerkt aan het ruim baan maken
.
IJspret op de IJsbaan van Julianadorp d.d.11februari
Woensdag 10 februari lukte het de IJsclub Julianadorp toch om de ijsbaan open te stellen voor schaatsliefhebbers van jeugd tot 10 jaar. Donderdag konden ook de tieners tot 17 jaar hun eerste baantjes trekken op de ijsvloer. In verband met corona moesten alle bezoekers zich laten registreren bij de ijsclub en kwamen BOA's langs voor controle op naleving van de regels.
Meer laatste nieuws en info over opening van IJSBAAN JULIANADORP
vindt u op de website van IJsclub Julianadorp
www.ijsclubjulianadorp.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
Schaatsrondje Julianadorp d.d.14februari
In het weekend van zaterdag 13 en zondag 14 februari 20121 kon het weer, een schaatsrondje in Julianadorp-west. Gepaard gaand met een prachtig winterzonnetje werd volop genoten op het ijs.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 2000 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com
,
!!! foto's van deze website mogen níet voor commerciële doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
Dorper Nieuws wordt samengesteld voor de website
Julianadorp Parel van deKop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com