augustus - oktober 2021
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of
ander nieuws doorgeven. e-mail:
julianadorp@hotmail.com
de redactie behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen
kermis Julianadorp 2021
aanleg waterleiding voor Texel
schapen grazen in de duinen
exoot bestrijden in de duinen
herfst met paddestoelen
aangepast: okt 2021
agenda welkom op website julianadorp-parelvandekop.nl archief website met o.a. oud nieuws en evenementen
.
.Julianadorper Kermis 2021
Voor meer informatie bezoek ook de
website van de culturele vereniging Julianadorp Vooruit
www.deculturele.nl
 
.
.
.
.
.
Aanleg watertoevoerleiding naar Texel
september oktober 2021
Het verkeer van en naar Julianadorp via de Schoolweg wordt enige weken ontregeld door de aanleg van een leidingwater-transportbuis richting Texel. Het deel van de Schoolweg vanaf de rotonde Zuiderhaaks-Schoolweg tot de Rijksweg is tot 29 oktober afgesloten voor snelverkeer.
Vorig jaar is al een deel van de watertoevoerleiding gelegd van Alkmaar langs de Rijksweg via de Stolpen richting de Kop van Noordholland. Ook is een leiding gelegd vanaf Texel naar de vaste kust. Het deel dat nu gelegd wordt gaat een verbinding vormen tussen de twee leidingen. Het traject daarvan loopt onder andere via Noorderhaven, de Zuiderhaaks en de Schoolweg rchting vliegveld De Kooy en verder naar de al eerder aangelegde buis naar Texel. De transportleiding wordt op meerdere plaatsen middels voorgaande, gestuurde, boringen en door ingraving met graafmachines gerealiseerd.

Vanaf Noorderhaven wordt een doorvoergang geboord van 900 meter voor een watertransportbuis richting Zuiderhaaks

De transportbuis ligt in twee delen klaar naast de Zuiderhaaks voor het in de grond trekken naar Noorderhaven


Vanaf Noorderhaven is een boorgang gemaakt naar de Zuiderhaaks
 
Woensdag 15 sept. werd de waterleidingbuis (900 meter lang) in de grond getrokken richting Noorderhaven
 

De twee delen van de buis worden aan elkaar gelast

En aansluitend wordt de kwaliteit van de las gecontroleerd
 

De transportbuis verdwijnt onder de grond richting Noorderhaven
 

De Schoolweg is tot vrijdag 15 oktober afgesloten voor snelverkeer,
fietsers en bestemmingsverkeer mogen nog wel door, via de rijbaan
Ook langs de Schoolweg liggen delen van de transportbuis klaar voor be- en verwerking
 
Vanaf de Schoolweg richting vliegveld de Kooy worden delen van de buis
aanelkaar gelast en vervolgens met met graafmachines ingegraven
 
Deel Schoolweg nog afgesloten tot zaterdag 30 oktober d.d. 25 okt 2021
In afwijking van eerdere berichtgeving duurt de afsluiting van de Schoolweg vanaf de rotonde Zuiderhaaks tot aan de Rijksweg voor het snelverkeer langer dan de eerder aangegeven datum van 17 oktober. Nog zeker tot het eind van deze week, zaterdag 30 oktober is de weg nog afgesloten.. Er wordt hard gewerkt om de weg dan weer open te stellen. Een deel van de water-transportbuis richting Texel ligt nu nog naast de Schoolweg en moet nog in de grond worden gebracht.
Menig automobilist trekt zich inmiddels niets meer aan van het het verbod dat geldt en rijdt gewoon op de half afgezette rijweg, die gereserveerd is voor fietsers die nog wel langs het deel van de Schoolweg mogen rijden.

Langs de Schoolweg wordt hard gewerkt om de weg vůůr het weekend weer open te stellen

Menig automobilist trekt zich inmiddels niets meer aan van het het verbod dat geldt
.
Schapen ingezet om verstikkend gras tussen het helmgras in de Noordduinen te verwijderen oktober 2021

Schapen grazen in de duinen van Julianadorp aan Zee om versikkend gras te verwijderen
.
Bestrijding exotisch groen in de Noordduinen, de duinen van de polder Het Koegras oktober 2021

Om natuurlijk groen in de duinen te herstellen worden exoten met wortel en al verwijderd. Foto: locatie Zandloper
Bestrijding exotisch groen in de Noordduinen
Dit najaar is Landschap Noord-Holland begonnen met het herstellen van de natuurlijke begroeiing in de Noordduinen, de duinen van de polder Het Koegras, door exoten zoals de Japanse bottelroos te verwijderen.
Exotische planten kunnen in korte tijd grote stukken duin innemen. De bottelroos wordt op tientallen plekken met wortels en al uit de grond gehaald.
Het afgevoerde materiaal wordt duurzaam hergebruikt door middel van compostering. De firma Sneekes uit Schagerbrug voert het werk uit met aangepast materieel om de bodem te ontzien.
Op het, Botgat, het voormalige schietterrein wordt deels open zand gecreŽerd en helmgras aanplant. Door invloed van de wind ontstaat er daarna een natuurlijk duinreliŽf. Soorten die hier bij gebaat zijn zoals duinroos, buntgras en duinviooltjes kunnen dan weer floreren.
De werkzaamheden vinden plaats vanaf oktober tot eind 2021, juist in de herfst om rust te garanderen in het broedseizoen. Het kan voorkomen dat een wandel- of fietspad voor een korte periode wordt afgesloten.
De Noordduinen behoren tot de Europese extra beschermde Natura2000 gebieden. Dynamische duinen vormen een echt ‘thuis’ voor zeldzame duinvlinders, het duinviooltje, de tapuit en de bedreigde konijnenpopulatie.
.
Herfst met paddenstoelen d.d. oktober 2021
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 2000 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com
,
!!! foto's van deze website mogen nŪet voor commerciŽle doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----

 

Dorper Nieuws wordt samengesteld voor de website
Julianadorp Parel van deKop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com