juli/augustus 2017
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of
ander nieuws doorgeven. e-mail:
parelvandekop@debvj.nl
de redactie behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen
demonstratie graandorsen en expositie boerderijtekeningen .
enkele maanden uitstel afwerking Noorderhaaks zomer op 't strand van Julianadorp aan Zee en Het Koegras
spoor van parafine op de stranden van Het Koegras opgeknapt Speel-en Avonturenpark Julianadorp heropend
gerooide bloembollen worden klaar gemaakt voor de handel het oogsten in volle gang in de polder Het Koegras
tegels stichter Julianadorp en Dorpers v/h jaar teruggelegd geslaagd Muziekfestijn Julianadorp 2017
vlinders, onze vaste zomergasten hyacinten-bloembollen drogen in de buitenlucht
Julianadorper promotietulpjes gegrabbeld in De Riepel crocosmia, lelies en callas, zomerbloeiers
contouren rondweg Noorderhaaks zichtbaar door stootranden paddestoelen in de zomer
het Dorpernieuws van kan nog worden aangevuld met actuele zaken
aangepast: augustus 2017
agenda julianadorp-parelvandekop.nl archief website met o.a. oud nieuws en evenementen
.
.
Demonstratie graan dorsen en expositie tekeningen van boerderijen in Het Koegras
in het kader van 200 jaar polder Het Koegras
dd.zondag 20 augustus
Op zondag 20 augustus vond in het kader van 200 jaar drooglegging van de polder Het Koegras op het Loopuytplein
een demonstratie plaats van dorsen van graan zoals dat in vroegere jaren tot midden 90er jaren van de vorige eeuw
veelvuldig plaats vond bij de boerenbedrijven in de polder Het Koegras.
De demonstratie werd verzorgd door Klaas Hoornsman met zijn "Dorsploeg Weten en Werken" met de dorskast
afkomstig uit het agrarisch museum "Weten en Werken" van Klaas en Jeanette Hoornsman, gelegen aan de
Schoolweg. Tien jaar geleden hebben Klaas en Jeanette de dorstkast, een Marshall van het jaar 1912, aangekocht
en samen met Otto Roos uit Wieringen geheel gerestaureerd. De Marshall heeft tot 1985 dienst gedaan
bij akkerbouwer Melchior in de Waardpolder in Kolhorn. Met de dorskast kan per uur maximaal 38,5 mud haver
of 25,5 mud tarwe worden verwerkt.
Graan dorsen op het Loopuytplein in volle gang
 
 
 
 
 

Zakken vol graankorrels, het eindproduct van de dorsmachine
 
Demonstratie graan dorsen in Julianadorp (filmpje)
.
Cor Langendijk exposeerde zijn tekeningen van boerderijen van Het Koegras d.d 20 augustus
In het kader van 200 jaar Polder Het Koegras organiseerde Cor Langendijk in samenwerking met het agrarisch
museum "Weten en Werken" in het pand naast de bakker op het Loopuytplein een expositie van zijn vele
tekeningen van boerderijen in Het Koegras aangevuld met spulletjes uit grootmoeders tijd, oude foto's van
Het Koegras en een videopresentatie van de feestelijkheden van de viering van 75 jaar Julianadorp.

Cor Langendijk te midden van zijn vele tekeningen van boerderijen van Het Koegras
 

"Moeders uit Grootmoeders tijd" met rechts Jeanette Hoornsman
 

Klaverstraat en Langevliet in vroeger jaren
 
Enkele maanden uitstel afwerking Noorderhaaks dd. 11 augustus 2017

Plantekening project Noorderhaaks
Enkele maanden uitstel afwerking Noorderhaaks.
Als gevolg van een onvoorziene omstandigheid in de ondergrond en een tegenvaller in de productie
van de betonelementen zijn de werkzaamheden aan de Noorderhaaks tijdelijk stilgelegd. In tegenstelling
tot de eerder berichten wordt de rotonde Langevliet niet in het weekend van Vrijdag 1 september 2017
aangelegd, maar naar wordt verwacht in het weekend van Vrijdag 27 oktober 2017.
Voorafgaand aan de aanleg van de rotonde Langevliet wordt al wel begonnen met de aanleg van het fietspad
langs de Breewijd. Deze werkzaamheden starten op maandag 9 oktober 2017 en gaan 3 weken duren.
info: / www.bam.nl / noorderhaaks@bam.nl
lees meer op deze website over de huidige stand van zaken m.b.t aanleg Noorderhaaks
.
Spoor van parafine op de stranden van Het Koegras dd 7/12aug 2017
Spoor van parafine op de stranden van Het Koegras
De kustlijn van de Noordzee van geheel Noord Holland raakte in het 1e weekend van augustus bezaaid
met parafinerestanten die afkomstig waren van een passerend zeeschip. Zo ontstond ook een spoor van
parafinebrokken op de stranden van de polder Het Koegras, tussen Groote Keeten, Julianadorp aan Zee en
Huisduinen. De strandgasten hadden er kennelijk niet veel last van, zij hadden meer oog voor de woelige
zee met de vele aanrollende hoge golven die voor groot vermaak zorgden voor de zwemmers.

Een spoor van parafinerestanten aangespoeld op de stranden van Het Koegras .....foto's 7 en 12 augustus 2017
Badgasten op het Julianadorper strand beleefden veel plezier met de aanrollende hoge brandinggolven
 
Gerooide bloembollen worden klaar gemaakt voor de handel
een kijkje in het bloembollenbedrijf van fam. D.Hoornsman
Bij bloembollen bedrijf Hoornsman aan de Schoolweg wordt hard gewerkt aan het sorteren van de,
deze zomer gerooide, bloembollen. Een team van zeventien tijdelijke Poolse medewerkers/sters en
een viertal vaste medewerkers zijn daarbij ingezet om alles in goede banen te leiden
De bloembollen worden eerst machinaal op grootte gesorteerd , waarna de medewerkers
de afwijkende en geclusterde bloembollen handmatig verwijderen.
De tijd dringt, want gedurende de maand augustus moeten de meeste bloembollen worden afgeleverd
aan de inkopers en exporteurs, die de bollen verder naar de handelskanalen in binnen- en buitenland leiden.
Het contact van het bedrijf met de afnemers van de bloembollen is deze weken ook zeer intensief. De
gehele dag door rinkelt de telefoon, voortdurend is er overleg over de levering van partijen bloembollen.

Meerdere lijnen met medewerkers en sorteermachines zijn ingezet voor verwerken van de bloembollen
Tegels met de namen van de stichter van Julianadorp, Pieter Loopuyt
en Dorpers van het jaar zijn weer ingelegd op het Loopuytpark
De tegels met de namen van de stichter van Julianadorp in 1909, Pieter Loopuyt (1859-1924), en de
tot nog toe vijf Julianadorpers van het jaar, Jan van Velzen, Albert Kisteman, Mary Romar, Gerrit van
Mullem en Piet Sieswerda zijn weer teruggelegd in het pleintje bij de muziektent op het Loopuytpark.
De titel Dorper van het jaar wordt sinds 1911 toegekend aan een dorper die een bijzondere verdienste
heeft geleverd aan de leefbaarheid in- en promotie van Julianadorp.
Vorig jaar zijn de tegels, die verspreid waren ingelegd in het pleintje bij de muziektent, verwijderd
nadat er ��n iemand was uitgegeleden door een herfstblaadje dat op ��n van de tegels lag.
De huidige plaats, tussen de fietsenrekken, is tijdelijk. De defintieve plaats van de opnieuw aan-
gebrachte tegels wordt bepaald bij de herinrichting van het Loopuytpark, waarvoor momenteel
plannen worden gemaakt.
info: Culturel Vereniging Julianadorp dd. 3 aug-2017

Ere-tegels van stichter van Julianadorp en Dorpers van het jaar weer aangebracht bij de muziektent
Vlinders, onze vaste zomergasten
Sint Jansvlinder

.
 
Zandoogje
foto's vlinders boven: Sanna van Ammers
 
Atalanta
 
Icarus blauwtje
 
 
Distelvlinder
 
 
Kleine vos
 
koolwitje
 
 
bruin zandoogje
 
Gammauiltje
 
??
 
PROMOTIE JULIANADORP, bestaande uit Julianadorp-tulpjes,
gegrabbeld in winkelcentrum De Riepel
.
Contouren van de nieuwe rondweg Noorderhaaks worden zichtbaar
door aanbrengen van stootranden en waterafvoerputten
Als laatste voorbereiding voor het het aanbrengen van de asfaltweg van de nieuwe rondweg de
Noorderhaaks worden deze maand stootranden, met daarin opgenomen afvoerputten voor
hemelwater, aangebracht. Van de te zetten twee-en-dertighonderd meter stootrand wordt per dag
zeshonderd meter geplaatst. Het zal nog wel een aantal weken in beslag nemen voordat de
wegenleggers met hun asfalteringsmachines in aktie komen.
dd.29 juli 2017

Voor de Noorderhaaks worden betonnen stootranden en hemelwater-afvoerputten aangebracht

Voorafgaand aan het zetten van de stootranden werd een laag puin aangebracht

Het zal nog een wel aantal weken duren voordat de asfalteringswerkzaamheden worden opgestart.

Doormiddel van een nog aan te leggen rotonde wordt de nieuwe
rondweg Noorderhaaks met de Langevliet verbonden
.
Zomer op 't strand van Julianadorp aan Zee en de polder Het Koegras
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
OPGEKNAPT SPEEL- EN AVONTURENPARK JULIANADORP HEROPEND
Met een avontuurlijke afdaling via de kabelbaan heropende Wethouder Odd Wagner woensdag 19 juli het geheel gerenoveerde Speel- en Avonturenpark Julianadorp. Voorafgaand sprak hij in een korte toespraak zijn waardering uit voor de gezamenlijk inzet van BelangenVereniging Julianadorp, Dorpshuis Julianadorp en vrijwillige beheerder K Vermaas (die al anderhalf jaar geleden met dit idee bij de gemeente aanklopte),die de aanzet gaven tot en als sponsors optraden van het vernieuwen van het speelpark. Met daarbij nog een subsidie van de gemeente werden aftandse speeltoestellen weggehaald en nieuwe geplaatst. Na de opening werden de speelobjecten al gauw ingenomen door een grote groep jeugd. Het park is toegankelijk voor alle jeugd van Julianadorp.
Het speelpark is open en vrij toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang.
locatie Speel- en Avonturenpark is Drooghe Bol (bij de Vomar)

Wethouder Odd Wagner tijdens zijn openingstoespraak met gehoor van tientallen jeugdige bezoekers

De Wethouder vol spanning vlak voor zijn afdaling met de kabelbaan

Met gestrekte benen nadert hij het lint dat hij verbrak waardoor het park offici�el werd heropend

Direkt na de opening nam de jeugd bezit van de speeltoestellen

Bij het speelkasteel werden vernaperingen vestrekt voor genodigden en de jeugd
Klik hier voor nog een aantal overzichtsfoto's van het Speel- en Avonturenpark
die zijn opgenomen in het nieuws van juni
.
Het oogsten in volle gang in de polder Het Koegras
Met het bloembollen rooien het het snijden van verhandelbare spitskool is het oogsten
op de landerijen van de polder Het Koegras in volle gang
Bloembollenrooien door bloembollenbedrijf Kreuk
 
GESLAAGD MUZIEKFESTIJN JULIANADORP 2017
Muziekfestijn na enige jaren succesvol terug in Julianadorp.
Zeer geslaagd met verassend mooi zonnig weer is het Muziekfestival Julianadorp
terug op 't Dorp en het sloot naadloos aan op voorgaande edities. Na een aantal jaren
van afwezigheid, keerde op zondag 2 juli het Muziekfestijn weer terug op het Loopuytpark.
Met steun van Winkeliersvereniging De Band heeft Muziekvereniging Kunstzin de organisatie
van het Muziekfestijn weer opgepakt.
Afgelopen zondag 2 juli werd het Muziekfestijn letterlijk nieuw leven ingeblazen. Het festijn
maakte deel uit van de Loopuytmarkten die tijdens de zomer op zondagen plaats vinden
op het Loopuytpark. De organisatie trof het met prachtig zomerweer. En in de namiddag
op een goede publieke belangstelling. Zij hoopt met deze nieuwe start dat het festijn
weer een jaarlijks evenement kan worden.
De deelnemende verenigingen op zondag 2 juli waren:
Kunstzin Drumfanfare + Orkest - Koor A-meezing -Twirlers/Colorguard Kunstzin
Feestkapel Zo Niet Dan Toch - Bigband Triade en het (groot) Dweilorkest Kunstzin
.

(Groot) Dweilorkest Kunstzin

Feestband Zo Niet Dan Toch

.

Colorguard/Twirlgroep van Kunstzin

BigbandTriada

Klik hier voor meer foto's van het Muziekfestijn Julianadorp 2017
meer info over Kunstzin : www.kunstzin-julianadorp.nl
 
Hyacinten-bloembollen staan te drogen in de buitenlucht
.
 
 
Crocosmia en lelies , zomerbloeiers van de bloembollenteler
Crocosmania

callas / zantedechia's /aronskelkCallas, vers van het land in de bloemenshop van Hoornsman aan de Schoolweg
Lelies

 
 
 
Een heksenkring van paddestoelen

Bovis , wel typisch een zomer (weide)paddestoel

 
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 2000 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: parelvandekop@debvj.nl
,
!!! foto's van deze website mogen n�et voor commerci�le doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----

 

Dorper Nieuws wordt samengesteld voor de website
Julianadorp Parel van deKop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
parelvandekop@debvj.nl