juni/juli 2016
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of
ander nieuws doorgeven. e-mail:
parelvandekop@debvj.nl
de redactie behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen
JulianaPop 2016 zonnig, maar met drassige nasleep handbalclub JHC organiseerde jaarlijks jeudweekend
expositie Les �l�ves in Ontmoetingskerk zwanen zwemmen nu rond met hun jonge kroost
zondagmiddag-activiteit in centrum van Julianadorp lepelaars vertonen zich steeds meer in Koegras
klankgroep Noorderhaaks wil rotondes Breewijd dode bruinvis,blikvangers en lelijkheid op dorper strand
buurtrommelmarkt in Middelzand bloembollenbloei in de voorzomer
het bloembollen rooien is weer begonnen vlinders en insecten, zomergasten in Het Koegras
surfschool Foamball weer opgestart op het strand uitbundige bermbloei langs wegen in Het Koegras
experiment bestrijding wildgroei Van Foreestweg mislukt Het koegras noord-west
Willem Alexanderhof juni 2016 Team Kjell en Marthijn kampioen Jeu de Boules
het Dorpernieuws van juni/juli kan nog worden aangevuld met actuele zaken
aangepast: 3 juli 2016
agenda julianadorp-parelvandekop.nl juni-15 juli-15 sept/okt15 nov/dec15 december15 jan/feb16 maart/april/16 mei16 archief
.
JulianaPop 2016 zonnig, maar met drassige en verwoestende nasleep
De organisatie van JulianaPop 2016 heeft geluk gehad met de prachtige weersomstandigheden
op zondag 19 juni jl. De meer dan 4000 bezoekers konden, in het zonnetje met bijna geen wind,
volop genieten van het aangeboden muziekprogramma. De maandag daaropvolgend kwam er een
flinke bak water uit de lucht waardoor het festivalterrein, de Julianadorper ijsbaan, ��n drassige
massa werd. Het gevolg daarvan was dat tijdens de opruimwerkzaamheden, waarbij trekkers en
shovels werden ingezet, een groot gedeelte van de grasmat werd vernield.
Stichting evenementen Julianadorp, de organisatie van JulianaPop, zal weer een greep moeten doen
in haar reserves om het terrein in de oorspronkelijke staat terug te laten brengen.

Meer dan 4000 bezoekers kwame af op JulianaPop 2016

Optreden van de band Van Dik Hout met al vroeg in de middag een massa publiek

Plork en de Aannemers, de afsluitende band van JulianaPop 2016

De tot festival-arena omgebouwde ijsbaan Julianadorp klaar voor JulianPop 2016 met op
de voorgrond ��n van de nieuwe informatiezuilen voorzien van de nieuwe promotiekleuren

De grasmat van de ijsbaan is op zondagmorgen 19 juni nog ongeschonden
 

Een dag na JulianaPop 2016 werd het ijsbaanterrein zwaar geteisterd door veel regen en vervolgens
door zware machines zwaar beschadigd tijdens het opruimen van het festivalterrein
Expositie Les �l�ves in Ontmoetingskerk
Loopuytconcerten en expositie Les �l�ves
De expositie in de Ontmoetingskerk van dit jaar is gemaakt door Les �l�ves. Les �l�ves is een
wisselende groep schilders. Zij hebben echter ��n ding gemeen: allen hebben zij les of les gehad
van Jolanda Gerrmann uit Alkmaar. Hier hebben zij geleerd om te schilderen volgens de klassieke
17e-eeuwse techniek. Deze bestaat uit het aanbrengen van een monochrome onderschildering
op doek of paneel. Daarna worden transparante lagen kleur aangebracht.
De laatste fase is het aanbrengen van licht en glaceren van het schilderij.
De onderwerpen zijn zeer divers: stillevens, portretten bloemen
en dieren. Ook het formaat verschilt per schilder.

De expositie is te bezoeken op zondagmiddagen tijdens de Pleinfeesten
op het Loopytpark gedrende de maanden juli en augustus
Enkele schilderijen van de expositie Les �l�ve in de Ontmoetingskerk
 
Een blik op de zondagmiddag-activiteit op het Loopuytpark in het centrum van Julianadorp

.

.

.

Marcel was er weer met zijn roofvogels
.
Klankgroep Noorderhaaks wil rotondes bij wegkruisingen Breewijd
Op donderdag 2 juni 2016 heeft de afsluitende klankbordgroep bijeenkomst plaats gevonden in het MFC te
Julianadorp. Tijdens deze bijeenkomst hebben Jan Koopman en Jaap de Groot van BAM Infra de resultaten
van het burgerparticipatietraject gepresenteerd. Naar aanleiding van de presentatie en de nuttige aanvullingen
vanuit de zaal, zullen er, ten opzichte van de presentatie, nog wat aanvullende maatregelen doorgevoerd worden.
Alle gepresenteerde verkeersmaatregelen op de Langevliet en Van Foreestweg zullen nu verder uitgewerkt
worden, zoals de uitrit van de Brandweer, en opgenomen in het definitieve ontwerp.
Voor de uitwerking van de Breewijd ligt dat iets anders. Tijdens de afsluitende avond heeft BAM vier mogelijke
ontwerpoplossingen voor de twee kruisingen gepresenteerd in de vorm van rotondes, verkeerplein en aanpassing
doorgaande route.
Op dit moment is het projectteam Noorderhaaks druk bezig met een haalbaarheidsstudie het technisch en
financieel uitwerken van een eventuele rotonde op de kruising Breewijd / Zuiderhaaks en een eventueel
verkeersplein op de kruising Breewijd / Vogelzand / Middelzand. Gezien de aard van deze grote ‘wijzigingen’
zijn wij helaas genoodzaakt om dit voor te leggen aan de gemeenteraad. Vanuit het projectteam zal er een
positief advies afgegeven en zal de wens van de klankbordgroep zeker benadrukt worden.

info: BAM Infra bv, Regio Noordwest
J.D. (Jaap) de Groot, Omgevingsmanager, E-mail:
noorderhaaks@bam.nl / Website: www.bam.nl

Toevoeging redactie Dorper Nieuws:
De Langevliet in de dorpskom blijft ondanks verkeer remmende maatregelen toegankelijk voor
landbouwverkeer en bij de Van Foreestweg is de eerst geplande aanleg van een bussluis van de baan.
Langs de Breewijd �n het nieuwe traject Noorderhaaks wordt alsnog een fietspad aangelegd
Andere minder ingrijpende zaken waarmee de klankbordgroep kwam zijn ook aangepast. De discussie
binnen de klankbordgroep Noorderhaaks spitste zich nog wel toe op het laten aanbrengen van rotondes
bij de kruising Zuiderhaaks/Breewijd en de kruising Vogelzand/Breewijd/Middelzand. Vanuit de project-
groep, met name door gemeenteambtenaren, werd daar tegen geageerd, waarbij niet kan worden
ontkomen aan het het vermoeden van het steeds herhalende credo voor zaken in Julianadorp, dat er
weer eens geen geld zou zijn. Fijntjes werd opgemerkt dat er elders in de gemeente ook een kruising
voor de tweede keer moest worden aangepast, omdat het niet goed functioneerde, hetgeen de klankbord-
groep in Julianadorp graag wil voorkomen. Ook hebben we nog in gedachte de toedracht bij de Riepel
waar in eerste instantie een slechte verkeersremmende maatregel werd getroffen, dat later werd
opgelost door een simpel zebrapad.

.

De twee opties voor aanpassing kruispunt Zuiderhaaks-Breewijd
.


Ook voor de kruising Middelzand-Breewijd-Vogelzand zijn twee ontwerptekeningen gemaakt
.
Zaterdag 25 juni werd een buurtrommelmarkt gehouden in een deel van Middelzand. Een veertiental
adressen had zich aangemeld voor deelname. De verkopers waren wel enthousiast, maar potenti�le
kopers kwamen niet in grote getale de kraampjes bezoeken. Nadeel was ook dat de kraampjes toch nog ver van elkaar verwijderd waren. Door toeval, op weg naar een ander evenement, kwamen we in aanraking met deze buurtactiviteit. Iets meer reclame zou de buurtmarkt ook ten goede kunnen komen.
Hieronder een kleine foto impressievan de Buurtmarkt-Middelzand
 
Het bloembollen rooien is weer begonnen
Het is juni, het is weer zover, het is tijd voor het rooien van de bloembollen van de voorjaarsbloeiers.
Voorafgaand aan het opgraven van de bloembollen wordt het loof van de gewassen vermalen, waarna
de inmiddels vaak fikse rooimachines worden ingezet. De bloembollen worden na het rooien gewassen,
gepeld, gesorteerd, geteld en gedroogd. Vervolgens verzonden naar afnemers de hele wereld over.

Het loof van de bloembollengewassen wordt voorafgaand een het rooien van de bol verpulverd.

Bloembollenbedrijf G Bakkum rooit de bloembollen met een spiksplinter nieuwe machine
.
Handbalclub JHC organiseerde jaarlijks jeudweekend
Handbalclub JHC organiseerde van vrijdag 24 tot zondag 26 juni haar jaarlijkse JHC-jeugdweekend.
Het programma bestond uit, op de vrijdagavond een competitie ouder-kind, zaterdags sport en spel
op het strand en 's avond disco en een heuse spooktocht met daaropvolgend een nachtje slapen in
de kleedkamers op het JVC/JHC Sportcomplex Julianadorp. Een grote groep jeugd, ouders en begeleiders
vermaakten zich weer uitstekend. JHC... een echt actieve club bood en biedt plezier voor jong en oud !.
hieronder enkele foto's van de vrijdagavond en het strandspectakel op de zaterdagmiddag

Groepsfoto van de jeugd en de begeleiders van het JHC jeugdweekend 2016
.
Surfschool Foamball weer opgestart op het strand van Julianadorp aan Zee
Tijdens het badseizoen installeert surfschool Foamball, met als voormanen Beau en Erik,
zich op het strand van Julianadorp. Onder deskundige leiding worden gedurende een aantal
uren de kneepjes van het surfen bijgebracht. De surfschool is te vinden op het strand bij
Strandslag Julianadorp. De surfschool biedt naast de school op locatie nog veel meer
mogelijkheden voor liefhebbers van de surfsport. Wat die zijn kun je lezen op de uitgebreide
website van surfschool Foamball. Wil je ook in contact komen met de surfsport neem
dan contact op met de surfschool via de
website van surfschool Foamball.

Een groep vriendinnen die als onderdeel van een verjaardagsfeestje surfles kregen van Beau
 
 
 
Experiment bestrijding wildgroei Van Foreestweg mislukt
Enkele jeren geleden werd een experiment uitgevoerd om de groei en bloei tussen de
gestorte natuurstenen in Julianadorp aan Zee langs de Van Foreestweg tegen te gaan.
De stenen werden toen tijdelijk verwijderd. Op de vrijgekomen plaats werd beton gestort
en vervolgens werden de natuurstenen weer teruggelegd in de nog niet uitgeharde beton.
Het idee was, dat daardoor de wildgroei van bermplanten niet meer mogelijk zou zijn.
Gezien de huidige situatie is dat experiment grotendeels mislukt, er nog steeds volop
groei en bloei aanwezig tussen de in beton gelegde natuurstenen. Zonder de gifspuit zal
het mogelijk niet lukken om de natuursteenkragen vrij te houden van het groen.
Weer volop groei en bloei tussen de natuursteenkragen aan de Van Foreestweg in Julianadorp aan Zee.

.

De Kattendoorn
Willem Alexanderhof juni 2016
Er wordt gestaag verder gebouwd in de Willem Alexander-hof. Nee het gaat niet snel, maar toch zijn er
deze maand weer nieuwe woningblokken beschikbaar gekomen voor nieuwe bewoners van Julianadorp Oost.
Deze maand werd ook nog een nieuw woningbouwplan op Noorderhaven gelanceerd, dat opnieuw een
concurrent voor de projectontwikkelaars van Het Willem Alexander-hof zal zijn.

Nieuw woningenblok, opgeleverd in juni, in de Willem Alexander-hof
.
Dode bruinvis en ander blikvangers op het strand van Koegras/Julianadorp
De zee geeft en de zee neemt is het gezegde. De zee gaf deze maand een jonge dode bruinvis,
grote en kleine kwallen en veel algenschuim en nam weer een deel zand van de kust tot zich.
Ook de kwallen worden later teruggenomen door zee. De dode bruinvis is inmiddels opgeruimd
door kust/strandbeheer
.
Dindag 28 juni was het druk met garnalenvissers voor de kust van Koegras, we telden er
zeventien stuks binnen een afstand van 3 kilometer .
Ook zagen wij het toppunt van lelijkheid, veroorzaakt door Stg. Strandbeheer, die in het gezichtsveld
van badgasten die aankomen op het strand bij strandslag Julianadorp, twee batterijen afvalbakken
op het strand heeft geplaatst. Ook genieters van de ondergaande zon die vaak plaats nemen op het
bankje op strand moeten aankijken tegen de foeilelijke batterijen afvalbakken.

.
 
 

.
 
 

Vier van de zeventien visserschepen voor de kust van Koegras, dinsdag 28 juni,
 
Het Toppunt van lelijkheid

Het toppunt van lelijkheid, veroorzaakt door Stg. Strandexploitatie Noordkop, die in het gezichtsveld
van badgasten die aankomen op het strand bij strandslag Julianadorp, twee batterijen afvalbakken
op het strand heeft geplaatst. Ook genieters van de ondergaande zon die vaak plaats nemen
op het bankje op strand moeten aankijken tegen de foeilelijke batterijen afvalbakken.
.
Zwanen zwemmen nu rond met hun jonge kroost
.
Lepelaars vertonen zich steeds meer in polder Het Koegras
.
Bloembollenbloei in de voorzomer
Na de bloei van de in het voorjaar bloeiende bloembollen, Krokussen, Narcissen, Hyacinten en Tulpen,
raken in de voorzomer andere bolgewassen in bloei, zoals Allium, Anemonen, Irissen en Lelies.Veelal
bestempeld als bijproduct van de bloembollenteler, al gaat dat voor de lelies niet meer echt op, want die
worden inmiddels, ook in de polder Het Koegras, veel geplant en maakt een groot deel uit van de
productie van de bloembollentelers
Anemonen
 
 
.
.
Irissen
 
.
Lelies
.
.
Allium
.
.
Vlinders en andere insecten, zomergasten in de polder Het Koegras,

.

.

Het Icarusblauwtje
 

.

Klein Koolwitje
 

De Gestreepte goudspanner
 

.

De Distelvlinder
 

Het Zandoogje
 
 


.Het Dikkopje

 

De Pyamazweefvlieg
 

De Goudvlieg
 

De Blindebij
 

De akkerhommel
 

De Aardhommel
 

De tuinkever
.
Uitbundige bermbloei langs wegen in Het Koegras en Julianadorp
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 

.

De Gevlekte Orgis
 
Bloei in de duinen van Koegras
 

.

De Akelei
.
Lupines van Co Schilder in bloei langs de weg in de Landbouwstraat
 
Het Koegras noord-west
.
 
 
 
.

 

 

 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 2000 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: parelvandekop@debvj.nl
,
!!! foto's van deze website mogen n�et voor commerci�le doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----

 

Dorper Nieuws wordt samengesteld voor de website
Julianadorp Parel van deKop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
parelvandekop@debvj.nl