agenda julianadorp-parelvandekop.nl aug-sept 14 oktober 14 nov-dec-14 januari-15 februari-15 maart-15 april-15 mei-15 juni-15 archief
.
Veel getimmer bij JEVAK 2015 Julianadorp
Maandag 27 juli is de jaarlijkse JEVAK-week in Julianadorp opgestart met het bouwen van hutten
voor- en door de jeugd. Vanwege het regenachtige weer had de leiding aangedrongen op het flink
doorbouwen zodat al gauw een waterdichte schuilhut zou ontstaan. Gedurende de dinsdag werden
de bouwsels nog voorzien zelfgemaakte vlaggen en andere versieringen. Bijna 140 jeugdigen zijn
dit jaar actief bij JEVAK Julianadorp die duurt tot en met vrijdag 31 juli. De locatie is dit jaar bij
het nieuwe Dorpshuis Julianadorp (voorheen Trefpunt) in Middelzand.
Meer info via www.dorpshuisjulianadorp.nl onder het kopje Jevak 2015
 
Bomen geveld door hevige zomerstorm
Zaterdag 25 juli werd Julianadorp geteisterd door regen en storm waarbij een aantal
hoge bomen werden geveld of uit voorzorg in allerijl nog werd omgezaagd om
gevaarlijke toestanden te voorkomen. Toch bleek in de Landbouwstraat nog enkele
zware afgewaaide takken de weg te versperren. Zo ook op de Zuiderhaaks, ter hoogte
van Middelzand, waar een boom dwars over de weg terecht kwam.
In de Parkstraat moest ook een hoge boom het ontgelden. Deze viel zodanig
dat het verkeer niet werd gehinderd.
Door de storm is wel gebleken dat de inmiddels vele hoge bomen in Julianadorp
de nodige zorg vragen. Het is dan ook zaak, dat er op veiligheid wordt gecontroleerd
en zonodig maatregen worden getroffen om ongelukken met vallende bomen
en/of dikke takken bij een volgende storm te voorkomen.

Omgewaaide boom langs de Slenk bij de Meester de Vriesstraat

Uit voorzorg zijn bomen bij Dorpshuis Julianadorp (v/h Trefpunt) omgezaagd.

Een gevelde boom versperde de Zuiderhaaks. De brandweer heeft deze zodanig
ingekort dat het verkeer er geen hinder meer van ondervond.

In de Parkstraat moest ook een hoge boom het ontgelden (foto's: Evert Kooy)
 
Op de post van de reddingsbrigade bij strandslag Julianadorp wappert fier de vlag met
het opschrift Julianadorp staat in de top schoonste stranden TOP 10 (in Nederland)
Het is een mooi resultaat van alle inspanningen van Stg. StrandExploitatie met daarbij
de inzet van de aanwezige reddingsbrigade. De vlag maakt deel uit van een drietal
vlaggen met ook de alom bekende blauwe vlag waarmee nog eens onderstreept
wordt, dat er niets mis is met de Julianadorper stranden.
 

Deze mooie prullenbakken van "Nederland Schoon" zijn gepaatst op
op parkeerplaatsen langs de kust van Julianadorp aan Zee
.
Op het strand van Julianadorp aan Zee , locatie Strandslag Julianadorp bij strandpaviljoen Paal 6,
is enkele weken geleden surfschool Foamball Julianadorp opgestart. Al gauw had een 10-tal
jongeren zich aangemeld. De initiatiefnemers Beau en Erik hebben op Texel al een surfschool.
Er wordt gewerkt met de nieuwste surfboards en wetsuits. De organistie stat voor ogen om de
surfschool rustig te beginnen met een geleidelijke uitbouw tot het aantrekken van meer cursisten.
Wil je meer weten over de surfschool kijk dan op de
website van Foamball

De eerste surfsinstructie op het strand van Julianadorp aan Zee
 

Het onderkomen van de surfschool op het strand, naast strandpaviljoen Paal 6
 
In het weekend van vrijdag 26 t/m zondag 28 juni werd door de Julianadorper Handbal Vereniging (JHC)
een jeugd sport- en spelweekend georganiseerd. Op de vrijdagavond werd, op veler verzoek, een
toernooitje gehouden van ouders tegen de jeugdleden van JHC. Het was en gezellig familiespectakel,
waarbij toch ook het fantisme niet ontbrak. Er werd in drie poules gespeeld met voor het winnende
team als prijs een doos ijsjes. Zaterdags werden de activiteiten verplaatst naar het strand waar een
circuit van meerdere spelletjes werd doorlopen. In de late avond van zaterdag volgde een enge spooktocht
in de Donkere Duinen met veel spoken en geluiden van kettingzagen.De nacht van zaterdag op zondag
werd doorgebracht in de accommodatie van JVC/JHC op sportpark Julianadorp.
De JHC-jeugd heeft volop genoten van dit bijzondere weekend dat inmiddels, met inzet van veel
enthousiaste vrijwilligers, in de zomer een jaarlijkse traditie is bij handbalclub JHC.

JHC-ouders tegen de JHC-jeugd
 

Deelnemers aan het jeugdweekend van JHC op het strand van Julianadorp

Een circuit van diverse spelletjes werd op het strand doorlopen
 
Onderlinge wedstrijden gymnastiekvereniging Sportlust Julianadorp
Op zaterdag 27 juni vond de finale onderlinge wedstrijd van g.v. Sportlust Julianadorp plaats.
De kinderen hebben allemaal op hun eigen niveau meegedaan en niet alleen aan de jury
maar ook aan de hele familie laten zien wat ze allemaal weer geleerd hebben.
Het was een gezellige, sportieve wedstrijddag.
De clubkampioenen, Ralph van Kampen en Lieuwke Platte zijn met een wisselbeker
bekroond voor hun prestaties

De lijfstijl-trofee�n zijn dit jaar gewonnen door: Ricardo van der Berg en Jorinde Liemburg.
Deze prijs wordt uitgereikt aan de turners die op landelijk niveau het hoogste hebben gescoord.

De eerste plaatsen in de verschillende categorie�n zijn gewonnen door:
Ezra Flamand, Lieuwke Platte, Kyra Renken, Pepijn Friskus,
Ralph van Kampen, Madelief Schut, Jorinde Liemburg, Lysanna Ribeiro,
Myrthe Krabbe, Joeke Deutekom, Wesley van de Zande, Richardo van der Berg.”

Tijdens het eerste zomer-Pleinfeest gehouden op het Loopuytpark in het centrum
van Julianadorp werd door de jeugdleden van Sportlust Julianadorp een demontratie
gegeven. De club had daarvoor een opblaasbare tumblingbaan neergelegd op het park.

Wil je ook turnen of gymmen bij Sportlust Julianadorp, er zijn mogelijkheden voor jong en oud,
van kleuters tot 50+, kijk dan voor meer informatie op de
website van Sportlust Julianadorp
.
De leden van Sportlust Julianadorp die deelnamen aan de onderlinge wedstrijden
foto's aangeleverd door Sportlust Julianadorp
De deelnemers van de onderllinge wedstrijden van Sportlust Julianadorp
.
Demonstratie van jeugdleden van Sportlust Julianadorp tijdens het eerste zomer-Pleinfeest 2015
.
In de maanden juli en augustus worden tradtioneel zomer-Pleinfeesten in het centrum van
Julianadorp gehouden. Het betreft en markt met een zomerse uitstraling omlijst met muziek,
sportdemonstraties en spelen. De Pleinfeesten zijn opgestart om de vele vakantiegangers van
de recreatieparken en boerencampings van Julianadorp(aan Zee) extra vertier te bieden en
op een ontspannen manier kennis te laten maken met het dorp Julianadorp. De Pleinfeesten
vinden plaats gedurende een 7-tal dinsdagavonden van 17.30 uur tot 20.00 uur op het
Looputpark* in het centrum van het oude deel van Julianadorp.

In aansluiting op de markt worden in de Ontmoetingskerk, ook locatie Loopuytpark, inloop-
concerten gehouden. Daarbij treden een keur van amateurmusici voor het voetlicht.
De (gratis) concerten worden georganiseerd door O2 ,
(Ontmoetingskerk Organiseert).
Gedurende de maanden juli en augustus is in de Ontmoetingskerk tevens een expositie
van schilderijen van de Noorder Kunstkring (de dinsdagavondgroep). De expositie bestaat
uit schilderijen waarbij verschillende schildertechnieken zijn toegepast, met weergave van
zeer uiteenlopende onderwerpen.
* Loopuyt was stichter van Julianadorp, het centrum van de polder Koegras(1817), dd. 8 oktober 1909

Het eerste Pleinfeest trok al een redelijk aantal bezoekers naar het zonnige centrum van Julianadorp
.

Muziekvereniging Kunstzin Julianadorp verzorgde tijdens het
eerste Pleinfeest de vrolijke noot op het Loopuytpark
.
Er is altijd vertier en koopwaar voor jong en oud op het Pleinfeesten

De schiet- en ballengooitent van muziekvereniging Kunstzin met instructeur Maarten
 

De kraam met veel creatieve uitingen van creatieviteitscentrum De Vlinder
.
In de Ontmoetingskerk vinden gedurende avonden van de Pleinfeesten
in aansluiting daarop om 20.00 uur vrij toegankelijke concerten plaats.
Deze keer waren de uitvoerenden : accordeonvereiging Accordenola,
zangroep O2 Ensemble en zangkwartet Barzelleta.

Accordeonola tijdens inloopconcert in aansluiting op het eerste Pleinfeest van 2015 o.l.v. Cees Dito
 

O2 Ensemble in de Ontmoetingskerk o.l.v. Alfred de Jong

Barzelleta, zangkwartet met Alcevan Noppen, Ria Bosse, Co Feldman en Tom Boxhoorn
Tot 11 augustus is een exposite in de Ontmoetingkerk
van schilderijen van de Noorder Kunstkring
(de dinsdagavondgroep).
Enkele van de ge�xposeerde schilderijen, o.a. van Truus van Wel (boven) en Philip Frinks (onder)
.
Ton Selderbeek (boven) en Lies Verberne (onder)

� www.julianadorp-parelvandekop.nl
 
 
 
 
 
.
De eerlijkheid gebiedt te vermelden, " 't is niet alt�jd mooi weer op het strand."
De eerlijkheid gebiedt dat het toch niet altijd zonnig is op strand van Julianadorp aan Zee
Donderdagavond 2 juli overviel onheilspellende weer met regen en onweer bezoekers van het strand.

Donkere luchten met zonnestralen (jacobsladders) boven zee bij de kust van Julianadorp aan Zee
.
 
 
.
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: parelvandekop@debvj.nl
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen n�et voor commerci�le doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----

 

Dorper Nieuws wordt samengesteld voor de website
Julianadorp Parel van deKop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
parelvandekop@debvj.nl