= Het Bouwplan = fotopagina 2 >>
september 2014
fotopagina 3 >>
januari 2015
fotopagina 4 >>
feb -maart 2015
Julianadorp Oost ....fotopagina 1 .....mei 2014
In Julianadorp Oost is begonnen met de aanleg van riolering en een wegennet, de infrastructuur
die nodig is om aansluitend te starten met de bouw van een grote nieuwbouwwijk van Julianadorp.
De ontwikkelaars hebben de nieuw wijk de naam Willem-Alexander Hof heeft gegeven.
De nieuwbouw zal bestaan uit klassiek-ogende woningen met als doel een dorpse uitstraling
te verkrijgen die goed aansluit bij oud Julianadorp. Diverse modellen (vrij)staande woningen zijn
ingetekend in het bouwplan. De verkoop van de nieuwbouw is momenteel in volle gang.
Oorspronkelijk was de aanvang van de bouw gepland in 2009, maar door de economische crisis
en door tussentijdse nieuwbouw op Noorderhaven is van de eerste planning afgeweken. Nu is de
start van de eerste nieuwbouwwoningen gepland in de komende maand juni.
Op deze pagina treft u een impressie aan van de huidige werkzaamheden in Juliandorp Oost.
Meer info over de nieuwbouw treft u aan op de website
www.willemalexanderhof.nl
 
 
Er wordt hard gewerkt aan het ingraven van de hoofdriolering en de aanleg van
een nieuwe weg vanaf de verlengde Zuiderhaaks richting oud-Julianadorp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu nog vrij zicht op oud-Julianadorp vanuit het oosten
 
 
 
 
 
 

Deze bedrijfshallen, waar voorheen bollenteler Fa.Kreuk
was gevestigd, zullen nog worden gesloopt.
 
 
 
 
 
 

Analyse van de stevigheid van de ondergrond van de te bouwen woningen
 

Over enige jaren zal dit veld met nieuwbouwwoningen zijn gevuld.
 
Julianadorp-Oost in 2008, toen daar de tulpen nog volop in bloei stonden
 
 

In 2008 kleurde Julianadorp-Oost, het aanstaande Willem-Alexander Hof, nog oranje
.
 
fotopagina 2 >>
september 2014
fotopagina 3 >>
januari 2015
fotopagina 4 >>
feb -maart 2015
 
Aktie in Julianadorp Oost is samengesteld voor de website
Julianadorp Parel van deKop
copyright: www.julianadorp-parelvandekop.nl
email:
julianadorp@hotmail.com